Optimalizace výkonu Projectu Online

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

< Další nápověda k Projectu

Od uvedení Project Online před několika lety můžou organizace všech velikostí podařilo společnosti Microsoft bohatou sadu funkcí správu portfolia projektů (PPM) v rámci naší infrastruktury cloudu Office 365.

I když jednou ze zjevných výhod používání cloudové služby je, že nemusíte nasazovat, nastavovat a dolaďovat hardware a software, pořád existují některé kroky, kterými můžete zajistit, aby vaše organizace získala ze služby Project Online nejlepší možný výkon.

Project Online nabízí mnoho nastavení pro konfiguraci a přizpůsobení, ale vlastní nastavení můžou mít dopad na výkon. Tento článek uvádí dopady a nutné kompromisy v oblasti výkonu u některých nejběžnějších nastavení služby Project Online. Po jeho přečtení se budete moct kvalifikovaně rozhodovat o vlastních nastaveních a konfiguracích služby Project Online.

Tento článek je součástí projektu Plánování sítě a ladění výkonu pro Office 365.

Doporučené postupy pro Office 365 a SharePoint Online

Existuje velkému množství informací kolem plánování sítě a ladění výkonu pro SharePoint Online a Office 365. Tyto informace platí pro zákazníky Project Online a měli projednání kromě následující doporučené postupy specifické pro Project Online.

Konfigurace a vlastní nastavení služby Project Online

Nakonfigurovat a přizpůsobit se dá řada prvků webu Project Web App, od nastavení pro správu, oprávnění, nastavení spolupráce až po vzhled a chování. Podívejme se na nastavení, která můžou ovlivnit celkový výkon vašeho webu Project Web App.

Budeme se zabývat těmito oblastmi:

 • Režimy oprávnění zabezpečení

 • Vytvoření vlastního typu projektu organizace

  • Konfigurace webu projektu

  • Mechanismy synchronizace mezi službami Project Online a SharePoint Online

 • Synchronizace s adresářem Active Directory fondu zdrojů

 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní a vzhled a chování

 • Stránky podrobností projektů a pracovní postupy

 • OData a vytváření sestav

 • Project Online kvóty

(Některé z těchto informací se vztahuje Project Server 2013 a Project Server 2016 i.)

Režimy oprávnění: SharePoint nebo Project

S Project Online a Project Server 2013 jsme zavádí modelu nové a zjednodušenou oprávnění s názvem režim oprávnění Sharepointu, namísto starší režimu oprávnění Projectu. Porovnání mezi oběma způsoby najdete na TechNetu.

Nové instance služby Project Online se standardně zřizují v režimu oprávnění SharePointu. Jsme přesvědčení, že tento režim bude vyhovovat potřebám velké většiny zákazníků. V tomto režimu se dá autorizace uživatelů spravovat přes běžné skupiny a oprávnění SharePointu.

Režim oprávnění projectu nabízí vysoký stupeň vlastnímu, ale můžou pocházet za cenu z hlediska výkonu. Když vytvoříte stovky kategorie a spolehnout velkém dynamické oprávnění prostřednictvím struktury rozpisu zdrojů (RBS), může to zpomalovat koncovým uživatelům, kteří mají přístup k hodně obsahu, jako jsou správci portfolia a správci.

Poznámka: Přepínání mezi režim oprávnění Sharepointu a režim oprávnění serveru Microsoft Office Project odstraní všechna nastavení související se zabezpečením. Pokud přecházíte z režim oprávnění Sharepointu do klasického režimu oprávnění serveru Project Server, budete muset ručně nakonfigurovat struktury zabezpečení oprávnění v Project serveru 2013 a Project serveru 2016. Přechod z Project serveru režim oprávnění zpátky na režim oprávnění Sharepointu odstraní vaše informace o zabezpečení oprávnění z Project serveru 2013 a Project serveru 2016.

Doporučení:   

Pokud je to možné, kvůli lepšímu celkovému výkonu ponechejte výchozí režim oprávnění SharePointu. Pokud potřebujete používat režim oprávnění Projectu, omezte vlastní nastavení co nejvíc.

Vytvoření vlastního typu projektu organizace

Obraťte se na Typ projektu organizace (přijmout) představuje obálky, které je zahrnuta fáze, fází, jeden pracovní postup a stránek podrobností projektů (stránky podrobností projektů).

EPTs umožňují určit:

 • Konfigurace webu projektu

 • Mechanismy synchronizace mezi službami Project Online a SharePoint Online

Konfigurace webu projektu

Weby projektů jsou vytvořené na základních funkcích SharePointu. Vytváření webů projektů není jednoduchý proces a rozhodování, jestli organizace weby projektů potřebuje, může významně zlepšit celkové prostředí pro práci koncových uživatelů.

Hodně organizace pomocí Project Online můžete shromažďovat a ohodnocení návrhů projektů než se rozhodnete, které projekty fondu. Pokud weby projektů se nastavují automaticky vytvořit při prvním publikování projektu, poté všech návrhů projektů, i ty, které nechcete udělat střih, získat přístup k webu projektu. Tyto nepotřebných weby musel ručně vyčistit později.

Lepší přístup, pokud se rozhodnete používat weby projektů, je buď uživatele nechat rozhodnout, kdy se má vytvořit jejich web pro spolupráci, případně ještě lépe ji vytvořit pracovním co nejdříve, návrh projektu přejde do určité fáze.

SharePoint Online momentálně limity počet podřízených webů, které lze vytvořit pro každou kolekci webů. Přijmout umožňuje definovat kolekce webů, které vytvářejí nové weby projektů v. To vám umožní k vytvoření webu projektu pro jednotlivé projekty, jako je může zahrnovat více kolekcí webů.

Weby projektů v kolekcích webů PWA

Pokud máte kolekci webů vyhrazené NĚKOMU z IT oddělení, je nakonfigurovat Projekty IT přijmout vytvářet weby Projectu mimo https://contoso.sharepoint.com/sites/IT.

Umístění vytvoření webu projektu

Doporučení:   

Pokud vaše organizace používá weby projektů, vyberte možnost byla vytvořená na vyžádání spíše než automaticky. Budete urychlíte si prvním vyzkoušením publikování a zabrání vytvoření nepotřebných webům a obsahu.

Pro každý přijmout můžete nakonfigurovat tak, že tuto možnost:

 1. V nastavení Project Web Appu klikněte na Typu projektu organizace.

 2. Vyberte přijmout, do kterého budete muset změnit nastavení.

 3. Na stránce nastavení přijmout, v části Web projektu vyberte Povolit uživatelům volbu.

Možnosti vytvoření webu projektu

Vytvořte weby projektů na vlastní kolekce webů přijmout. Zachovat počet projektové weby v kolekci webů pod Sharepointu Online omezení.

Co se synchronizuje?

Project Online běží nad SharePoint Online spuštění stejným způsobem Project Server nad SharePoint Server. V důsledku toho máme synchronizaci počet součásti mezi dvěma systémů. Tyto synchronizací může být časově náročný a v závislosti na vaší firmě potřebuje, může být někdy nepotřebné. Tento článek popisuje všech těchto různých synchronizace systémů pro snazší rozhodnutí, které z nich budete potřebovat a které z nich můžete bezpečně vypnout. Některé z těchto nastavení již máte vypnout ve výchozím nastavení.

V dalších oddílech probereme tato témata:

 • Synchronizace uživatelských oprávnění pro web projektu

 • Synchronizace seznamů úkolů SharePoint pro projekty organizace

Synchronizace uživatelská oprávnění

Weby projektů jsou pracovní prostory, kde můžete projektové týmy spolupracovat, nahrajte dokumenty a vysokoškolskou úroveň problémy. Při synchronizaci uživatelských oprávnění zapnuté, pokud osobu, která oprávnění k projektu, se automaticky aktualizují odpovídající oprávnění k webu projektu.

Tato synchronizace se provede při každém publikování projektů. Nevýhodou této pohodlné synchronizace je dopad na výkon – to znamená, že čím více uživatelů a webů je třeba synchronizovat, tím pomalejší bude celková operace, zvláště při hromadném publikování, importu nebo vytváření více projektů (s weby projektů) nebo při aktualizaci členství ve skupinách, která si vynutí opakovanou synchronizaci oprávnění webů projektů.

Pro každý přijmout můžete definovat Pokud je zapnuté synchronizaci uživatelských oprávnění.

Poznámka: Můžu weby projektů f vytvořené v jiné kolekci webů než kde je uložena webu Project Web Appu (třeba https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa slouží k Project Web Appu je umístěn a přijmout vytváří weby projektů v https:// contoso.sharepoint.com/sites/IT) synchronizaci oprávnění uživatelů se nepodporuje.

Doporučení:   

Důrazně doporučujeme, abyste možnost synchronizace oprávnění webů projektů zakázali, pokud vaše nasazení splňuje tyto podmínky:

 • Máte velké množství zdrojů (>1000).

 • Máte velký počet projektů, které vyžadují web projektu (>1000).

 • Máte velké množství zdrojů, kterým je třeba udělit přístup k většině webů projektů.

 • Weby projektů vytvořené mimo výchozí kolekcí webů (synchronizace je zakázané)

Tady jsou některé z aspektů, které je vhodné zvážit při správě oprávnění webů projektů:

 • Pokud vaše projektové týmy mění málo, zvažte vypnutím synchronizace oprávnění webů projektů, aby se zvýšil výkon publikování projektů a stránek podrobností projektů. Potom nutné ručně přidělit nebo odebrat oprávnění k webům projektu pokaždé, když někdo připojí nebo ponechá projektového týmu.

 • Pokud access je potřeba k ní mít udělený pro všechny uživatele v aplikaci PWA a mapy na existující skupině oprávnění, zvažte konfigurace weby projektů dědí od nadřazeného webu PWA.

 • Pokud se přístup k webům nastavuje podle určitých rolí, vytvořte jednu nebo více skupin, které se namapují k těmto rolím (případně pokud máte povolenou synchronizaci skupin, můžete použít stejné skupiny), a udělte jim přístup k webu projektu.

Pro každý přijmout můžete zapnout Permisssions uživatele synchronizační tak, že:

 1. V nastavení Project Web Appu klikněte na Typu projektu organizace.

 2. Vyberte přijmout, do kterého budete muset změnit nastavení.

 3. Na stránce nastavení přijmout, v části synchronizovat vyberte Synchronizace oprávnění uživatelů.

Synchronizace oprávnění uživatele

Synchronizace seznamů úkolů SharePoint pro projekty organizace

Seznamy úkolů synchronizace služby SharePoint je normálně vypnuté ve výchozím nastavení urychlilo publikování projektu. Díky tomu také rychlosti přechodu mezi stránky podrobností projektů. Pokud vaši uživatelé přes v seznamu úkolů a jeho vizualizace časovou osu na webu projektu, můžete tuto funkci zapnout a zkontrolovat, zda je vhodnější jejich dopad na výkon publikování projektů.

Poznámka: Můžu weby projektů f vytvořené v jiné kolekci webů než kde je uložena webu Project Web Appu (třeba https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa slouží k Project Web Appu je umístěn a přijmout vytváří weby projektů v https:// contoso.sharepoint.com/sites/IT) synchronizaci Sharepointové seznamy úkolů se nepodporuje.

Doporučení   

Synchronizace úkolů seznamy SharePoint, kterou možnost je určená pro použití s plánů small projektu. Pokud má projekt velkého počtu úkoly synchronizaci na publikovat bude určitou dobu trvat každý úkol potřeb aktualizovanými jeden po druhém. Například trvá několik minut synchronizovat 500 úkolu plánování projektu Sharepointovým seznamem úkolů. I když úlohy ve frontě je na samostatném korelace a nemá bloku a ušetřit úpravy projektu v plánu, doporučujeme, ale není povolením možnosti seznamu úkolů Sharepointu synchronizace. Doporučujeme, ale jenom synchronizaci projektů s menší než 250 úkoly.

Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnuté. Zapínejte jenom synchronizaci Sharepointové seznamy úkolů v případě vaši uživatelé tuto funkci pro každý přijmout. Konfigurace tuto možnost:

 1. V nastavení Project Web Appu klikněte na Typu projektu organizace.

 2. Vyberte přijmout, do kterého budete muset změnit nastavení.

 3. Na stránce nastavení přijmout, v části synchronizovat vyberte Seznamy úkolů služby SharePoint, synchronizace.

Synchronizace seznamů úkolů služby SharePoint

Synchronizace fondu zdrojů s adresářem Active Directory

Synchronizace fondu zdrojů s adresářem Active Directory sama o sobě nemá zvláštní problémy s výkonem a může do instance Project Web App importovat tisíce zdrojů v řádu minut. Její navazující účinek na jiné části systému však může ovlivnit výkon. Primárním procesem, na který je potřeba dávat pozor, je synchronizace oprávnění zdrojů, o které jsme se zmiňovali výš. Pokud se členství ve vašich skupinách Active Directory hodně mění a vyžaduje se, abyste fond zdrojů často synchronizovali, sledujte všechny potenciální navazující účinky na související úlohy synchronizace oprávnění.

Doporučení:   

Omezení synchronizace služby Active Directory skupinám zdrojů, které opravdu potřebujete systém, sledovat a nějaké možné problémy oprávnění po synchronizaci velké skupiny. (Abyste mohli nakonfigurovat Active Directory synchronizace fondu zdrojů organizace, v Project Web App nastavení, klikněte na Synchronizace fondu zdrojů služby Active Directory.

Vlastní nastavení stránek a zobrazení PWA

Vlastní nastavení stránek

Platforma SharePoint nabízí díky své infrastruktuře modulárních webových částí a podpoře vlastních stránek skvělé možnosti přizpůsobení. Když přidáte loga, vlastní webové části a nové motivy, díky blízkosti serveru, nízké latenci a sítím s velkou šířkou pásma to nemusí mít významný dopad na výkon a na místní infrastrukturu. V případě online služby je to ale jinak.

Pokud nahrajete velký soubor s logem nebo obrázkem, může to stránky v místním nasazení trochu zpomalovat, ale v online prostředí je dopad na výkon načítání stránek významný.

Totéž platí při přidání více webových částí na stránku. Může to být tempting mít vlastní stránku s více webových částí, ale pokud uživatelé potřebují skutečně zobrazíte data vedle sebe, je lepší samostatné specializované stránky než máte všechno na jednom místě. Když uživatelé potřebují pouze obsah jedné webové části na stránce, pořád mají až již na stránce zavádění a zobrazení dat pro všechny další webové části.

Doporučení:   

Při přizpůsobování stránek zacházejte s webem služby Project Online jako s jakýmkoli běžným internetovým webem a vytvářejte stránky tak, aby byly co nejjednodušší.

Vlastní nastavení zobrazení

I tady platí, že jednoduchost přináší významné zlepšení výkonu načítání stránek. Organizace můžou vytvářet vlastní zobrazení pomocí víc stránek aplikace Project Web App, třeba Centra projektů, Centra zdrojů, Úkolů a Časových rozvrhů.

Čím víc obsahu se zobrazuje, tím pomalejší bude vykreslování stránek. Když uživatelům místo pár zobrazení obsahujících vše nabídnete větší počet jednoduchých a cílených zobrazení, můžete dobu načítání jednotlivých stránek zkrátit o několik sekund.

V příkladech dál je načtení druhého zobrazení průměrně o 2 až 3 sekundy kratší než načtení prvního zobrazení.

Snímek obrazovky s přizpůsobeným zobrazením Centra projektů

Snímek obrazovky se zobrazením Centra projektů

Doporučení:   

Při konfiguraci zobrazení nabídněte uživatelům jednoduchá specializovaná zobrazení, která umožňují rychlejší navigaci, a ne složité zobrazení obsahující vše, které by většinou načítalo nepotřebná data.

Nastavení zobrazení

Centrum projektů: Seskupit podle s kumulativní

Uživatelé mohou konfigurovat různými způsoby zobrazení vykreslovat k nim, včetně mít data seskupená podle různých polí. Používáte-li Seskupit podle, je můžete data zahrnou podporované agregace polí (například sčítání náklady nebo vlastní pole). Výpočetních tyto souhrnné hodnoty žádosti o služby načítání všechny hodnoty k zobrazení součet.

Příklad dat seskupené podle pole a zahrnutý agregace polí.

Doporučení:   

Pokud uživatel potřebujete-li zobrazit souhrnná hodnoty, zakažte možnost kumulativní na pásu karet.

Zahrnutí možnost

Centrum projektů: Ganttův diagram

Grafické části Ganttova zobrazí jednotlivé projekty jako souhrnné pruhu Ganttova diagramu.

Doporučení:   

Pokud uživatel musí zobrazíte Ganttova diagramu, zakažte možnost Ganttův diagram na pásu karet.

Možnost Ganttův diagram

Vlastní stránky podrobností projektů a pracovní postupy

Kromě doporučení pro návrh stránky uvedeného nahoře jsou stránky podrobností projektů specifické v tom, že můžou aktivovat přepočet celého projektu a zahajovat akce pracovního postupu. Obě tyto operace můžou být v závislosti na vašich vlastních nastaveních náročné na výkon.

Project Online a Project Server mají dva hlavní procesy aktualizací informací o projektech:

 • Aktualizace, které vyžadují přepočet plánu (viz seznam dole)

 • Pole, která nesouvisí s plánem, třeba název projektu, popis a vlastník.

Doporučujeme vyhnout se aktualizaci obou typů dat na stejné stránce podrobností projektu, aby se zabránilo spuštění obou procesů aktualizací ve stejnou dobu.

Tady je seznam nejběžnějších akcí, které vyžadují přepočet plánu.

 • Změny kalendáře projektu

 • Změny těchto polí obsahujících datum:

  • Datum zahájení

  • Datum dokončení

  • Datum stavu

  • Aktuální datum

 • Změny ve vlastních polích projektu

 • Pokud má projekt nějaké závislosti u dodávek

Druhým způsobem, jak zlepšit výkon stránek podrobností projektu, je omezení počtu webových částí a vlastních polí, které se zobrazují na každé stránce podrobností projektu. Pokud obchodní procesy vyžadují časté aktualizace stejné sady polí, vytvořte vyhrazenou stránku podrobností projektu, která bude obsahovat jenom tato pole. Načítání se zkrátí a ušetří se čas. Časté zobrazování všech vlastních polí má za následek zbytečně velkou režii.

Doporučení:   

Vytvářejte jednoduché specializované stránky podrobností projektů a vyhněte se společným aktualizacím souvisejících s plánem a nesouvisejících s plánem.

Hromadné aktualizace vlastních polí v pracovních postupech pomocí nového rozhraní REST API

Postupná aktualizace hodnot vlastních polí projektu v pracovním postupu po jednotlivých položkách vyžaduje samostatné žádosti na server pomocí akce Nastavit pole projektu. Aktualizace velkého počtu vlastních polí najednou v síti s vysokou latencí a malou šířkou pásma má za následek snížení výkonu.

Tento problém vyřešíte je CSOM způsob aktualizace vlastních polí hromadně. Tento postup vyžaduje, abyste předat ve slovníku obsahující název a hodnoty všech vlastních polí, které chcete aktualizovat.

Rozhraní API pro zřizování webů projektů na vyžádání

Každý projekt může mít vlastní vyhrazený sharepointový web, na kterém můžou členové týmu spolupracovat, sdílet dokumenty a oznamovat problémy. Tyto weby se můžou vytvořit automaticky při prvním publikování nebo je může vytvořit ručně vedoucí projektu přes Project Pro nebo správce přes nastavení aplikace Project Web App. Můžou se taky jednoduše zakázat.

Použijte metodu CreateProjectSite('') rozhodnout, kdy se má vytvořit jejich weby projektů. Toto je užitečný zejména pro organizace, kteří mají vytvářet své weby až po dosáhne návrh projektu do určité fáze v pracovním postupu předdefinované a ne na nejdřív publikovat. To výrazně zlepšuje výkon vytvářeného projektu odložení vystavením weby projektů.

OData a vytváření sestav

Generování sestav

V Projectu Online, můžete si vybrat granularity čas uspořádáním dat sestav – nebo můžete zvolit nikdy , pokud nepotřebujete čas uspořádáním dat sestav. Tato funkce je plně popsány v Konfigurovat souhrnné časově uspořádaných dat sestav v Projectu Online. Když zvolíte možnost, která používá nejmenší data, která vyhovuje potřebám vytváření sestav, sestav vygeneruje zrychlit, možná budete moct použít různé možnosti vytváření sestav při bude obsahovat menší datovou sadu a budou také využívat rychlejší publikování projekty. Seznam možností v pořadí využívat výhod výkon jsou:

 • Nikdy

 • Fiskální období

 • Měsíčně

 • Týdně

 • Denní

Fiskální období má tu výhodu velký přes měsíční v tom dat sestav pouze směřuje pro definované fiskální období, že měsíční bude obsahovat data po celou dobu trvání ve všech vašich projektů.

Pomocí služby Project OData se dají extrahovat informace z Projectu Online instance pro vytváření sestav.

Doporučení:   

Obsahují nejnižších množství časově uspořádaných dat, která odpovídá vašim potřebám business. Nepoužívejte denní Pokud máte pracovní postupy, které čekat na publikovat na Dokončit.

Power BI

Pokud množství dat je malý, pak Power BI můžete pravidelně číst data ze služby Project OData a poskytují různé dynamics sestavy. Ukázka obsahu pack najdete tady.

Při velké množství dat v Projectu Online je možné pořád přenést podmnožinu dat, dokud PowerBI velikost limity přehledu datové tadysplňuje. Další možností je k vytvoření sestav v okně přesunutí, tedy filtrování projektů, kteří jsou aktivní v posledních 30 dní nebo zobrazení kapacitu zdroje pro další 6 měsíců.

SQL Server Integration Services (SSIS)

Použití SSIS, dat lze extrahovat ze služby Project OData a můžete si stáhnout dat sestav do databáze serveru SQL místně nebo v Microsoft Azure. Ukázka balíčku SSIS pro službu projektu OData najdete tady.

Doporučení:   

Pokud máte základní potřeby přesto vyžadují, abyste extrahovali velké množství dat, zvažte použití balíčku SQL Server Integration Services (SSIS) ke kopírování dat sestav do databáze serveru SQL místně nebo v Microsoft Azure.

Pokud chcete použít SSIS, zvažte následující kroky:

Úplné synchronizace

Pokud potřebujete aktuální snímek dat sestav, které vás zajímají.

 1. Záznam aktuální datum a čas jako synchronizace

 2. Stažení dat z každý koncový bod.

Delta synchronizace

Zkontrolujte pravidelně aktualizovat kopii.

 1. Čas záznamu aktuální datum.

 2. Dotaz koncový bod ProjectId z projekty.

 3. Odstraňte místní projekty, kde ProjectId už existuje.

 4. Dotaz každý koncový bod podle projektu:

  1. Dotaz entity ID.

  2. Odstraňte místní entity kde ID už existuje.

  3. Dotaz pro mod_dates, které se změnily od naposled synchronizoval.

Custom Fields

Po načtení dat z koncového bodu OData, navíc výpočtu při použití je požadován vlastní pole, které jsou vyhledávání s více hodnotami. Navíc výpočtu neumožňuje koncový bod OData umožní využít výhod celá řada optimalizace.

Doporučení   

Nepoužívejte vlastní pole vyhledávání s více hodnotami.

Dotazování OData

Existuje omezení počtu entity, které může být vrácen v jednom dotazu ProjectData služby. V důsledku toho dotazování na velká množství dat vyžaduje více web žádosti o službu přidávání zatížení sítě a latence pro každý požadavek posílat.

Pro instanci Project Web App, která obsahuje velký počet entit, jako jsou projekty, přiřazení nebo úkoly, byste měli vracená data omezit aspoň jedním z následujících způsobů. Pokud vracená data neomezíte, může dotaz překročit výchozí omezení a ovlivnit výkon serveru.

 • Omezujte data možností adresy URL $filter nebo $select.    Tento dotaz třeba provede filtrování podle data zahájení projektu a vrátí jenom čtyři pole v pořadí podle názvu projektu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects?$filter=ProjectStartDate gt datetime'2012-01-01T00:00:00'&$orderby=ProjectName&$select=ProjectName,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectCost
 • Načítejte kolekci entit použitím přidružení.    Tento dotaz třeba interně použije přidružení Project_Assignments_Assignment_Project k získání všech přiřazení v určitém projektu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects(guid'263fc8d7-427c-e111-92fc-00155d3ba208')/Assignments
 • Udělat víc dotazů vrátit data jedné stránky najednou, můžete pomocí operátoru $top a operátor $skip ve smyčce.    Například následující dotaz získá problémy 11 až 20 pro všechny projekty v pořadí zdroj přiřazený k problému:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Issues?$skip=10&$top=10&$orderby=AssignedToResource

Doporučení:   

Pokuste se omezit množství dat, můžete dotaz při spuštění pomocí filtrování na straně serveru.

Project Web App Kvóty

Ve výchozím nastavení Project Web App webu je součástí 25 GB limit a je nezávislý na limitu všech dat uložených v kolekci Sharepointových webů , kde je povolené aplikace Project Web App. Pomocí možností vytváření sestav granularity zmenšit hlasitost dat mohou usnadnit nepřekročili kvóty.

Poznámka: U velkých zákazníků kvótu můžete zvýšit, ale očekáváme by také zákazníků, kteří mají mít považuje za možnosti vytváření sestav granularity omezit data hlasitost. Zvýšit kvótu, obraťte se prosím Microsoft.

Závěr

Project Online jako jiné cloudové služby na Internetu, vyžaduje k dosažení optimálního výkonu srovnatelného s místním nasazením určité doladění.

I když se snažíme systém neustále vylepšovat za účelem dosažení vyššího výkonu, existuje několik kroků, jejichž provedením můžete svým koncovým uživatelům zlepšit prostředí pro práci.

Souhrnné doporučení:

 • Pokud je to možné, používejte režim oprávnění SharePointu.

 • Zapínejte jenom funkce, které budete skutečně používat.

 • Udržujte stránky a vlastní nastavení co nejjednodušší a co nejodlehčenější, aby načítání stránek bylo rychlejší.

 • Používáním filtrování na straně serveru nebo exportem dat kanálů Odata do databáze Server SQL získáte větší flexibilitu při vytváření sestav.

 • Možnost vytváření sestav granularity používající nejnižších množství dat, která vyhovuje potřebám uživatelů.

Související témata

Project Online: softwarová omezení a limity

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×