Oprava poškozeného sešitu

Excel pro Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při otevření sešitu, který obsahuje poškozený Excelu, spustí se automatické obnovení souborů režimu a pokusy o znovu otevřete a zároveň opravit sešitu.

Excel nemůže automaticky vždycky začínají režimu obnovení souborů. Pokud sešit nejde otevřít, protože byla poškozený, můžete zkusit opravit ručně.

Můžete taky zkusit jiné metody obnovení dat sešitu, když oprava sešitu se nezdaří. Jako preventivní opatření můžete často uložte sešit a vytvořit záložní kopii pokaždé, když je uložit. Nebo můžete určit, že aplikace Excel automaticky vytvoří obnovovacího souboru v zadaných intervalech. Tímto způsobem, budete mít přístup k ověřené kopii sešitu, pokud původní nechtěně vymazal nebo se poškodil.

Oprava poškozeného sešitu ručně

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

 2. V Excel 2013 nebo Excel 2016 klikněte na místo, kde je uložena v tabulce a klikněte na tlačítko Procházet.

 3. V dialogovém okně Otevřít vyberte poškozený sešit, který chcete otevřít.

 4. Klikněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klikněte na příkaz Otevřít a opravit.

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Když Pokud chcete obnovit co nejvíc dat sešitu možnou, klikněte na opravit.

  • Chcete-li extrahovat hodnoty a vzorce ze sešitu při pokusu o opravit sešit se nezdaří, klikněte na Extrahovat Data.

Obnovení dat z poškozeného sešitu

Následující metody můžete zůstatková data, která jinak může dojít ke ztrátě. Pokud jednu metodu se nezdaří, můžete zkusit jinou. Můžete taky zkusit řešení jiných dodavatelů zkusit obnovit data sešitu Pokud se nedá obnovit dat pomocí těchto postupů.

Důležité informace: Pokud chybu disku nebo síti chybu znemožňuje otevřete sešit, přesuňte sešit na jinou jednotku pevného disku nebo síti na místní disk před strávený zkoušet jednu z následujících možností obnovení.

 • Obnovení dat, když je sešit otevřený v Excelu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Návrat k poslední uložené verzi sešitu     Pokud upravujete listu a sešit poškodí, než jste neuložili svoje změny, můžete obnovit původní sešit návrat k poslední uložené verzi.

   Vrátit k poslední uložené verzi, postupujte takto:

   1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   2. Poklikejte na název sešitu, který máte otevřený v aplikaci Excel.

   3. Kliknutím na tlačítko Ano znovu otevřete sešit.

    Poznámka: Sešit se vrátí k poslední uložené verzi sešitu. Všechny změny, které může být příčinou poškození sešitu se zruší. Další informace o obnovení starší verze sešitu najdete v tématu Automatické uložení a obnovení souborů Office.

  • Uložení sešitu ve formátu SYLK (symbolické propojení)     Uložením sešitu ve formátu SYLK budete moci odfiltrovat poškozené prvky. Formát SYLK se obvykle používá k odebrání poškození tiskárny.

   Uložte sešit ve formátu SYLK, postupujte takto:

   1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit jako.

   2. V seznamu Uložit jako typ: klikněte na položku SYLK (symbolické propojení) a potom na tlačítko Uložit.

    Poznámka: Při použití formátu SYLK se uloží jenom aktivní list v sešitu.

   3. Pokud zpráva zobrazí výzvu, že vybraný typ souboru nepodporuje sešity, které obsahují více listů, uložte kliknutím na OK jenom aktivní list.

   4. Zobrazí se výzva, sešit může obsahovat funkce, které nejsou kompatibilní s formátu SYLK, klepněte na tlačítko Ano.

   5. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   6. Vyberte uložený soubor .slk a klikněte na Otevřít.

    Poznámka: K zobrazení souboru .slk, budete muset v seznamu Typ souboru klikněte na Všechny soubory nebo Soubory ve formátu SYLK.

   7. Na kartě Soubor klikněte na Uložit jako.

   8. V dialogovém okně Uložit jako typ klikněte na Sešit aplikace Excel.

   9. Do pole název souboru zadejte nový název pro sešit, který chcete vytvořila kopie a nebyl nahrazený původní sešit a potom klikněte na Uložit.

    Poznámka: Protože v tomto formátu uloží pouze v aktivním listu v sešitu, musíte otevřít poškozený sešit opakovaně a jednotlivé list uložit samostatně.

 • Když sešit nejde otevřít v aplikaci Excel, obnovit data, udělejte jednu z následujících akcí:

  • Nastavení možností výpočtu v aplikaci Excel na ruční     Otevřete sešit, změňte nastavení výpočtu z automatického ručně. Protože sešitu nebudou přepočteny, můžou otevřít.

   Nastavení možností výpočtu v aplikaci Excel na ruční, postupujte takto:

   1. Ujistěte se, že nový prázdný sešit je otevřený v Excelu. Pokud nový prázdný sešit není otevřený, postupujte takto:

  • Na kartě <ui>Soubor</ui> klikněte na položku <ui>Nový</ui>.

  • V části Dostupné šablony klikněte na prázdný sešit.

   1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

   2. V kategorii vzorce v části Možnosti výpočtů, klikněte na ručně.

   3. Klikněte na OK.

   4. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   5. Vyberte poškozený sešit a potom klikněte na Otevřít.

  • Použití externích odkazů pro propojení s poškozeným sešitem     Pokud chcete ze sešitu získat jenom data a ne vzorce nebo počítané hodnoty, můžete k propojení s poškozeným sešitem externí odkazy.

   Použití externích odkazů pro propojení s poškozeným sešitem, postupujte takto:

   1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

   2. Vyberte složku, která obsahuje poškozený sešit, zkopírujte název souboru poškozeného sešitu a potom klikněte na Zrušit.

   3. Klikněte na kartu Soubor a pak klikněte na Nový.

   4. V části Dostupné šablony klikněte na prázdný sešit.

   5. Do buňky A1 nového sešitu, zadejte = název souboru. A1, kde název souboru je název s poškozeným sešitem, který jste zkopírovali v kroku 2 a stiskněte klávesu ENTER.

    Tip: Budete muset zadat jenom název sešitu – není třeba zadávat přípona názvu souboru.

   6. Pokud se zobrazí dialogové okno Aktualizovat hodnoty, vyberte poškozený sešit a klikněte na OK.

   7. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat list, vyberte příslušný list a klikněte na tlačítko OK.

   8. Vyberte buňku A1.

   9. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

   10. Vyberte oblast, začínat v buňce A1, který je přibližně stejně velká jako oblast buněk, které obsahují data v poškozeném sešitu.

   11. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Vložit.

   12. Nechte oblast buněk pořád vybranou na kartě Domů ve skupině Schránka na Kopírovat.

   13. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit a potom v části Vložit hodnoty klikněte na tlačítko hodnoty.

    Poznámka: Vložením hodnot se odstraní odkazy na poškozený sešit a ponechají se pouze data.

  • Použití makra extrahování dat z poškozeného sešitu     Pokud graf je propojený s poškozeným sešitem, můžete pomocí makra extrahovat zdrojová data grafu.

   Pomocí makra, postupujte takto:

   1. Zadejte tento kód makra do listu modulu:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Vložit nový list do sešitu a přejmenujte ho na ChartData.

   3. Vyberte graf, z kterého chcete extrahovat příslušné datové hodnoty.

   4. Poznámka: Graf může být vožený v listu nebo na zvláštním listu s grafem.

   5. Spusťte makro GetChartValues.

   6. Data z grafu se umístit na list ChartData.

Automatické ukládání záložní kopie sešitu

Automatické ukládání záložní kopie sešitu zajišťuje, že bude mít přístup k ověřené kopii sešitu, pokud původní nechtěně vymazal nebo se poškodil.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Uložit jako.

 2. V Excel 2013 nebo Excel 2016 klikněte na místo, kde je uložena v tabulce a klikněte na tlačítko Procházet.

 3. Klikněte na rozevírací šipku vedle Nástroje, umístěných vedle tlačítka Uložit a potom klikněte na Obecné možnosti.

 4. Zaškrtněte políčko Vždy vytvořit záložní kopii.

Další informace o ukládání a obnovení starší verze sešitu a informace o obnovení nové sešity (, které nebyly uloženy dříve), najdete v článku obnovení Office souborů.

Automatické vytváření obnovovacího souboru v zadaných intervalech

Konfigurace aplikace Excel pravidelně vytvářet obnovovací soubor sešitu zajišťuje, že bude mít přístup k ověřené kopii sešitu, pokud původní nechtěně vymazal nebo se poškodil.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. V kategorii Uložit v dialogovém okně Uložit sešity, vyberte ukládat informace pro každý zaškrtněte políčko a potom zadejte počet minut.

 3. V poli Umístění souboru automatického obnovení zadejte umístění, kam chcete ukládat obnovovací soubor.

 4. Ujistěte se, že není zaškrtnuté políčko Zakázat automatické obnovení pouze pro tento sešit.

Další informace o ukládání a obnovení starší verze sešitu a informace o obnovení nové sešity (, které nebyly uloženy dříve), najdete v článku obnovení Office souborů.

Oprava poškozeného sešitu ručně

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte poškozený sešit, který chcete otevřít.

 3. Klikněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klikněte na příkaz Otevřít a opravit.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Když Pokud chcete obnovit co nejvíc dat sešitu možnou, klikněte na opravit.

  • Chcete-li extrahovat hodnoty a vzorce ze sešitu při pokusu o opravit sešit se nezdaří, klikněte na Extrahovat Data.

Obnovení dat z poškozeného sešitu

Následující metody můžete zůstatková data, která jinak může dojít ke ztrátě. Pokud jednu metodu se nezdaří, můžete zkusit jinou. Můžete taky zkusit řešení jiných dodavatelů zkusit obnovit data sešitu Pokud se nedá obnovit dat pomocí těchto postupů.

Důležité informace: Pokud chybu disku nebo síti chybu znemožňuje otevřete sešit, přesuňte sešit na jinou jednotku pevného disku nebo síti na místní disk před strávený zkoušet jednu z následujících možností obnovení.

 • Obnovení dat, když je sešit otevřený v Excelu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Návrat k poslední uložené verzi sešitu     Pokud upravujete listu a sešit poškodí, než jste neuložili svoje změny, můžete obnovit původní sešit návrat k poslední uložené verzi.

   Vrátit k poslední uložené verzi, postupujte takto:

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Otevřít.

   2. Poklikejte na název sešitu, který máte otevřený v aplikaci Excel.

   3. Kliknutím na tlačítko Ano znovu otevřete sešit.

    Poznámka: Sešit se vrátí k poslední uložené verzi sešitu. Všechny změny, které může být příčinou poškození sešitu se zruší.

  • Uložení sešitu ve formátu SYLK (symbolické propojení)     Uložením sešitu ve formátu SYLK budete moci odfiltrovat poškozené prvky. Formát SYLK se obvykle používá k odebrání poškození tiskárny.

   Uložte sešit ve formátu SYLK, postupujte takto:

   1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na šipku vedle Uložit jako.

   2. V seznamu Uložit jako typ: klikněte na položku SYLK (symbolické propojení) a potom na tlačítko Uložit.

    Poznámka: Při použití formátu SYLK se uloží jenom aktivní list v sešitu.

   3. Pokud zpráva zobrazí výzvu, že vybraný typ souboru nepodporuje sešity, které obsahují více listů, uložte kliknutím na OK jenom aktivní list.

   4. Zobrazí se výzva, sešit může obsahovat funkce, které nejsou kompatibilní s formátu SYLK, klepněte na tlačítko Ano.

   5. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zavřít.

   6. Zobrazí se výzva k uložení změn, které jste udělali, klepněte na tlačítko Ano.

   7. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Otevřít.

   8. Vyberte uložený soubor .slk a klikněte na Otevřít.

    Poznámka: K zobrazení souboru .slk, budete muset v seznamu Typ souboru klikněte na Všechny soubory nebo Soubory ve formátu SYLK.

   9. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na šipku vedle Uložit jako.

   10. V dialogovém okně Uložit jako typ klikněte na Sešit aplikace Excel.

   11. Do pole název souboru zadejte nový název pro sešit, který chcete vytvořila kopie a nebyl nahrazený původní sešit a potom klikněte na Uložit.

    Poznámka: Protože v tomto formátu uloží pouze v aktivním listu v sešitu, musíte otevřít poškozený sešit opakovaně a jednotlivé list uložit samostatně.

 • Když sešit nejde otevřít v aplikaci Excel, obnovit data, udělejte jednu z následujících akcí:

  • Nastavení možností výpočtu v aplikaci Excel na ruční     Otevřete sešit, změňte nastavení výpočtu z automatického ručně. Protože sešitu nebudou přepočteny, můžou otevřít.

   Nastavení možností výpočtu v aplikaci Excel na ruční, postupujte takto:

   1. Ujistěte se, že nový prázdný sešit je otevřený v Excelu. Pokud nový prázdný sešit není otevřený, postupujte takto:

    1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nový.

    2. V části Nová prázdná klikněte na prázdný dokument.

   2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

   3. V kategorii vzorce v části Možnosti výpočtů, klikněte na přepínač ručně.

   4. Klikněte na OK.

   5. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Otevřít.

   6. Vyberte poškozený sešit a potom klikněte na Otevřít.

  • Použití externích odkazů pro propojení s poškozeným sešitem     Pokud chcete ze sešitu získat jenom data a ne vzorce nebo hodnoty, můžete k propojení s poškozeným sešitem externí odkazy.

   Použití externích odkazů pro propojení s poškozeným sešitem, postupujte takto:

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Otevřít.

   2. V rozevíracím seznamu Oblast hledání vyberte složku, která obsahuje poškozený sešit a potom klikněte na Zrušit.

   3. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nový.

   4. V části Nová prázdná klikněte na prázdný dokument.

   5. Do buňky A1 nového sešitu, zadejte = název souboru. A1, kde název souboru je název poškozeného sešitu a stiskněte klávesu ENTER.

    Tip: Budete muset zadat jenom název sešitu – není třeba zadávat rozšíření.

   6. Klikněte na sešit a potom klikněte na OK.

   7. Jestliže se zobrazí dialogové okno Vybrat list, vyberte příslušný list a klikněte na tlačítko OK.

   8. Vyberte buňku A1.

   9. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

    Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout CTRL+C.

   10. Vyberte oblast, která je přibližně stejně velká jako oblast buněk, které obsahují data v poškozeném sešitu.

   11. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Vložit.

   12. Nechte oblast buněk pořád vybranou na kartě Domů ve skupině Schránka na Kopírovat.

   13. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na položku Vložit jinak.

   14. Ve skupinovém rámečku Vložit vyberte hodnoty a klikněte na OK.

    Poznámka: Vložením hodnot se odstraní odkazy na poškozený sešit a ponechají se pouze data.

  • Poškozený sešit otevřete v aplikaci Microsoft Office Word nebo Microsoft WordPad     Pokud máte nainstalovaný převaděč aplikace Microsoft Office Excel, je možné otevřít sešit v aplikaci Word. Pokud sešit se otevře v aplikaci Word, můžete obnovit data. Tuto metodu nelze použít k obnovení modul listy, listy dialogu, listy s grafem, listy maker nebo vložené grafy. Nebude moct obnovit vzorce v buňkách. Můžete obnovit jenom výsledky vzorce, které jsou aktuálně zobrazeny v buňkách s poškozeným sešitem.

   Sešit aplikace Excel můžete otevřít taky v WordPad. Pokud otevřete sešit, možná budete moct k obnovení kódu jazyka Microsoft Visual Basic v předmětu moduly a moduly. Můžete vyhledávat slova jako "Sub" nebo "Funkce" vyhledání vašeho kódu.

  • Použití makra extrahování dat z poškozeného sešitu     Pokud graf je propojený s poškozeným sešitem, můžete pomocí makra extrahovat zdrojová data grafu.

   Pomocí makra, postupujte takto:

   1. Zadejte tento kód makra do listu modulu:

    Zadejte tento kód makra do listu modulu:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Vložit nový list do sešitu a přejmenujte ho na ChartData.

   3. Vyberte graf, z kterého chcete extrahovat příslušné datové hodnoty.

    Poznámka: Graf může být vožený v listu nebo na zvláštním listu s grafem.

   4. Spusťte makro GetChartValues97.

    Data z grafu se umístit na list ChartData.

Automatické ukládání záložní kopie sešitu

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na šipku vedle Uložit jako.

 2. Klikněte na šipku vedle Nástroje a potom klikněte na Obecné možnosti.

 3. Zaškrtněte políčko Vždy vytvořit záložní kopii.

Automatické vytváření obnovovacího souboru v zadaných intervalech

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Uložit v dialogovém okně zachovat záložní informace o vašich sešitech, vyberte ukládat informace pro každý zaškrtněte políčko a potom zadejte počet minut.

 3. V poli Umístění souboru automatického obnovení zadejte umístění, kam chcete ukládat obnovovací soubor.

 4. Ujistěte se, že není zaškrtnuté políčko Zakázat automatické obnovení pouze pro tento sešit.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×