Oprava běžných chyb v obrázcích SmartArt

Klíčová slova    oprava obrázku smartart, obrázky smartart problémy; opravit rozložení obrázku smartart; obnovit obrazec obrázku smartart ; vrátit zpět obrázek smartart; opětovné použití textu obrázku smartart

Existuje několik způsobů, jak opravit běžné chyby obrázku SmartArt. Postup, který zvolíte, závisí na tom, jaký problém se snažíte vyřešit. Všechny obrazce v obrázku SmartArt můžete rychle obnovit do původního rozložení a barvy. Pokud jste strávili delší dobu přizpůsobováním obrázku SmartArt, může se stát, že budete chtít postupně vracet poslední změny nebo obnovit jenom jeden obrazec do původního stavu. V některých případech, pokud jste provedli změny textu, které chcete zachovat, ale obrazce v obrázku neznázorňují informace nejlepším způsobem, může nejjednodušší oprava spočívat ve výběru jiného rozložení. Neexistuje žádný „špatný způsob“ oprav běžných chyb. Zvolte si postup, který se vám zdá pro rychlé dosažení požadovaných výsledků jako nejvhodnější.

V tomto článku

Obnovení výchozího rozložení a barvy celého obrázku SmartArt

Obnovení původního obrazce jednoho obrazce, který jste změnili v obrázku SmartArt

Vrácení posledních změn zpět

Ponechání textu a začátek s novým rozložením obrázku SmartArt

Obnovení výchozího rozložení a barvy celého obrázku SmartArt

Pokud v jednom obrázku SmartArt provedete u více tvarů vlastní úpravy, je možné většinu těchto úprav rychle zrušit prostřednictvím operace, během které se obnoví výchozí rozložení a barvy celého obrázku SmartArt.

 1. Kliknutím vyberte obrázek SmartArt.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Obnovit na tlačítko Obnovit obrázek.

  SmartArt Tools - Reset

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

Poznámka: 

 • Chcete-li obnovit výchozí nastavení pouze pro jeden tvar, klepněte pravým tlačítkem myši na tvar, u něhož chcete obnovit původní nastavení, a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Původní tvar.

 • Při obnovení výchozího nastavení nedojde k odebrání všech provedených vlastních úprav. V následující tabulce je uvedeno, které úpravy budou odebrány a které zachovány.

Neodebrané vlastní úpravy

Odebrané vlastní úpravy

Text a všechny provedené změny formátování

Změny geometrie tvarů (například z kruhu na čtverec)

Rozložení pro obrázky SmartArt

Styly čar a výplní (včetně barvy výplně, přechodových výplní, typů čar a barev)

Rozložení organizačního diagramu

Efekty (například stíny, odrazy, zkosené hrany a záře)

Barva pozadí použitá na celý obrázek SmartArt

Styly (styly použité pro jednotlivé tvary i pro celý obrázek SmartArt)

Změny směru zprava doleva použité pro celý obrázek SmartArt

Tvary se změněnou velikostí (je obnovena původní velikost tvarů)

Přesunuté tvary (tvary jsou vráceny na původní pozici)

Otočené tvary (tvary jsou vráceny na původní pozici)

Převrácené tvary (tvary jsou vráceny na původní pozici)

Začátek stránky

Obnovení původního obrazce jednoho obrazce, který jste změnili v obrázku SmartArt

 1. Kliknutím vyberte obrázek SmartArt.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete obnovit, a potom klikněte na Obnovit obrazec.

Začátek stránky

Vrácení posledních změn zpět

K vrácení naposledy provedené akce proveďte některé z následujících kroků:

 • Klikněte na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Panel nástrojů pro rychlý přístup

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+Z.

 • Chcete-li vrátit několik akcí současně, klikněte na šipku vedle tlačítka Zpět  Obrázek tlačítka , vyberte v seznamu akce, které chcete vrátit, a potom klikněte do seznamu.

  Budou vráceny všechny vybrané akce.

Poznámka: Některé akce, například kliknutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office nebo uložení souboru, nelze vrátit zpět. Pokud není možné akci vrátit, změní se příkaz Zpět na Nelze vzít zpět.

Začátek stránky

Ponechání textu a začátek s novým rozložením obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt , jehož rozložení chcete změnit.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Rozložení na požadované rozložení.

  Chcete-li zobrazit všechna dostupná rozložení jednoho typu, klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Další vedle miniatury rozložení. Chcete-li zobrazit všechny typy a rozložení, klikněte na tlačítko Další rozložení.

  SmartArt Tools - Layouts

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×