Operátory a Priorita v aplikaci Excel

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Operátory zadat typ výpočtu, který se má udělat prvků ve vzorci, jako je sčítání, odčítání, násobení nebo dělení. Je výchozí pořadí, ve které probíhá výpočet, ale toto pořadí můžete změnit pomocí závorek.

Existují čtyři různé typy výpočtových operátorů: aritmetické, porovnávací, odkazovací a operátor zřetězení textu.

Aritmetické operátory

Tyto operátory slouží k provádění základních matematických operací, například sčítání, odečítání nebo násobení. Pomocí následujících aritmetických operátorů spojte čísla a vytvořte číselné výsledky.

Aritmetický operátor

Význam

Příklad

+ (znaménko plus)

Sčítání

3+3

- (znaménko minus)

Odečítání
Zápor

3-1
-1

* (hvězdička)

Násobení

3*3

/ (lomítko)

Divize

3/3

% (značka procent)

Procento

20 %

^ (stříška)

Umocnění

3^2

Relační operátory

Pomocí následujících operátorů můžete porovnat dvě hodnoty. Při porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů je výsledkem logická hodnota TRUE nebo FALSE.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (znaménko rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (znaménko větší než)

Je větší než

A1>B1

< (znaménko menší než)

Je menší než

A1<B1

>= (znaménko větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (znaménko menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (znaménko nerovná se)

Není rovno

A1<>B1

Operátor zřetězení textu

Pomocí ampersandu (&) můžete spojením neboli zřetězením jednoho nebo více textových řetězců vytvořit jeden textový řetězec.

Textový operátor

Význam

Příklad

&

Spojí nebo zřetězí dvě hodnoty a vytvoří jednu souvislou textovou hodnotu

("North"&"wind")

Odkazovací operátory

Chcete-li kombinovat oblasti buněk pro výpočty, použijte následující operátory.

Odkazovací operátor

Význam

Příklad

: (dvojtečka)

Operátor oblasti, který vytváří jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy včetně těchto odkazů

B5:B15

; (středník)

Operátor sjednocení, který kombinuje více odkazů do jednoho odkazu

SUMA(B5:B15;D5:D15)

 (mezera)

Operátor průniku, který vytváří jeden odkaz na buňky společné dvěma odkazům

B7:D7 C6:C8

V některých případech může pořadí provádění výpočtu ovlivnit výslednou hodnotu vzorce. Je proto důležité rozumět způsobu, kterým se pořadí provádění výpočtu určuje, a tomu, jak lze změnou tohoto pořadí dosáhnout požadovaných výsledků.

Pořadí výpočtu

Vzorce vypočítávají hodnoty v určitém pořadí. Vzorec v aplikaci Excel vždy začíná znaménkem rovná se (=). Toto znaménko označuje, že následující znaky tvoří vzorec. Po znaménku rovná se následují prvky, které se mají vypočítat (operandy), oddělené výpočtovými operátory. Aplikace Excel počítá vzorec zleva doprava podle pořadí specifického pro jednotlivé operátory ve vzorci.

Priorita operátorů

Pokud zkombinujete několik operátorů do jednoho vzorce, budou operace prováděny v pořadí uvedeném v následující tabulce. Jestliže vzorec obsahuje operátory stejně nadřazené, například operátor násobení a dělení, jsou operátory vyhodnoceny zleva doprava.

Operátor

Popis

: (dvojtečka)

 (jedna mezera)

; (středník)

Odkazovací operátory

Zápor (jako například -1)

%

Procento

^

Umocňování

* a /

Násobení a dělení

+ a -

Sčítání a odčítání

&

Spojuje dva řetězce textu (zřetězení)

=
< >
<=
>=
<>

Porovnání

Použití závorek

Chcete-li změnit pořadí vyhodnocování, uzavřete do závorek tu část vzorce, která má být počítána jako první. Například výsledkem následujícího vzorce je číslo 11, protože v aplikaci Excel má násobení přednost před sčítáním. Vzorec násobí 2 krát 3 a potom k výsledku přičte 5.

=5+2*3

Jestliže naopak změníte syntaxi pomocí závorek, sečte se nejprve 5 a 2 a potom tento výsledek vynásobí 3 s konečným výsledkem 21.

=(5+2)*3

V následujícím příkladu se díky závorkám u první části vzorce nejprve sečte B4+25 a potom se výsledek podělí součtem hodnot v buňkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

V tomto videu na Pořadí operátorů v Excelu pro další informace.

Při zadávání vzorce Excel očekává určité typy hodnoty pro každý operátor. Pokud chcete zadat jiný druh hodnoty, než se očekává, Excel někdy může převést hodnotu.

Vzorec

Vytvoří

Vysvětlení

= "1" + "2"

15

Pokud používáte znaménko plus (+), Excel očekává čísel ve vzorci. I když je znak uzavírající znamená, že "1" a "2" jsou textové hodnoty, aplikace Excel automaticky převede textových hodnot na čísla.

= 1 + "$4.00"

17

Když vzorec očekává číslo, Excel převádí text je ve formátu, který má obvykle se dají přijímat pro číslo.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Interpretován text a datum ve formátu mm/dd/rrrr převedete datové údaje jako pořadová čísla, potom vypočítá rozdíl mezi nimi.

= SQRT ("8 + 1")

#HODNOTA!

Excel nemůže převést text na číslo, protože text "8 + 1" nelze převést na číslo. Můžete použít "9" nebo "8" + "1" místo "8 + 1" převést text na číslo a vrátí výsledek 3.

= "A" & PRAVDA

ATRUE

Očekává text Excel převede čísla a logické hodnoty PRAVDA a NEPRAVDA na text.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Základní matematika v Excelu

Použití aplikace Excel jako kalkulačky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky pro Excel a funkčních kláves

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×