Operátory a Priorita v aplikaci Excel

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Operátory zadat typ výpočtu, který se má udělat prvků ve vzorci, jako je sčítání, odčítání, násobení nebo dělení. V tomto článku se dozvíte výchozí pořadí, ve kterém operátory fungují na prvky ve výpočtu. Také naučíte, které chcete změnit toto pořadí pomocí závorek.

Typy operátorů

Existují čtyři různé typy výpočtových operátorů: aritmetické, porovnávací, odkazovací a operátor zřetězení textu.

K provádění základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání nebo násobení, nebo ke kombinování čísel – a vytváření číselných výsledků, aritmetické operátory slouží v této tabulce.

Aritmetický operátor

Význam

Příklad

+ (znaménko plus)

Sčítání

3+3

- (znaménko minus)

Odčítání
Zápor

3 – 1
-1

* (hvězdička)

Násobení

3*3

/ (lomítko)

Divize

3/3

% (značka procent)

Procento

20 %

^ (stříška)

Umocnění

3^2

Operátory v následující tabulce můžete porovnat dvě hodnoty. Porovnání dvou hodnot pomocí těchto operátorů, bude výsledek při logická hodnota TRUE nebo FALSE.

Relační operátor

Význam

Příklad

= (znaménko rovná se)

Je rovno

A1=B1

> (znaménko větší než)

Je větší než

A1>B1

< (znaménko menší než)

Je menší než

A1<B1

>= (znaménko větší než nebo rovno)

Větší než nebo rovno

A1>=B1

<= (znaménko menší než nebo rovno)

Menší než nebo rovno

A1<=B1

<> (znaménko nerovná se)

Není rovno

A1<>B1

Pomocí ampersandu (&) můžete spojením neboli zřetězením jednoho nebo více textových řetězců vytvořit jeden textový řetězec.

Textový operátor

Význam

Příklad

&

Spojí, neboli zřetězí dvě hodnoty a vytváří jednu souvislou textovou hodnotu.

("North"&"wind")

Kombinovat oblasti buněk pro výpočty, použijte následující operátory.

Odkazovací operátor

Význam

Příklad

: (dvojtečka)

Operátor oblasti, který vytváří jeden odkaz na všechny buňky mezi dvěma odkazy včetně těchto odkazů.

B5:B15

; (středník)

Operátor sjednocení, který kombinuje více odkazů do jednoho odkazu.

SUMA(B5:B15;D5:D15)

 (mezera)

Operátor průniku, který vytváří jeden odkaz na buňky společné dvěma odkazům.

B7:D7 C6:C8

Pořadí provádění operací ve vzorcích

V některých případech pořadí, ve kterém se provádí výpočet může ovlivnit vrácenou hodnotu vzorec, takže je důležité pochopit pořadí – a jak můžete změnit pořadí získat požadované výsledky nejspíš uvidím.

Vzorce výpočet hodnoty v určitém pořadí. Vzorec v aplikaci Excel vždy začíná rovnítko (=). Znaménko rovná se taky říká, Excel, že následující znaky budou převedeny tvoří vzorec. Po tomto rovná se může existovat řadu prvky, které chcete vypočítat (operandy), oddělené výpočtových operátorů. Excel počítá vzorce zleva doprava podle určitých pořadí pro každou operátorů ve vzorci.

Pokud zkombinujete několik operátorů do jednoho vzorce, budou operace prováděny v pořadí uvedeném v následující tabulce. Jestliže vzorec obsahuje operátory stejně nadřazené, například operátor násobení a dělení, jsou operátory vyhodnoceny zleva doprava.

Operátor

Popis

: (dvojtečka)

 (jedna mezera)

; (středník)

Odkazovací operátory

Zápor (jako například -1)

%

Procento

^

Umocňování

* a /

Násobení a dělení

+ a -

Sčítání a odčítání

&

Spojuje dva řetězce textu (zřetězení)

=
< >
< =
> =
<>

Porovnání

Pokud chcete změnit pořadí vyhodnocování, uzavřete v závorkách část vzorce chcete vypočítat jako první. Například následující vzorec výsledkem přínosu 11, protože Excel počítá násobení před nasazením. Vzorec nejdřív vynásobí 2 krát 3 a potom přičte číslo 5 k výsledek.

=5+2*3

Podle Jestliže změníte syntaxi pomocí závorek, Excel sečte 5 a 2 a výsledek pak vynásobí číslem 3 a vyjde 21.

=(5+2)*3

V následujícím příkladu se závorce uzavřete první část vzorce aplikace Excel pro výpočet B4 + 25 nejdřív a potom výsledek vydělíme součet hodnot v buňkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

V tomto videu na Pořadí operátorů v Excelu pro další informace.

Jak aplikace Excel převede hodnoty ve vzorcích

Při zadávání vzorce Excel očekává určitých hodnot pro jednotlivé operátory. Pokud zadáte různé druhy hodnotu, než se očekává, aplikace Excel může převést hodnotu.

Vzorec

Vytvoří

Vysvětlení

= "1" + "2"

15

Pokud používáte znaménko plus (+), Excel očekává čísel ve vzorci. I když je znak uzavírající znamená, že "1" a "2" jsou textové hodnoty, aplikace Excel automaticky převede textových hodnot na čísla.

= 1 + "$4.00"

17

Když vzorec očekává číslo, Excel převádí text je ve formátu, který má obvykle se dají přijímat pro číslo.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Interpretován text a datum ve formátu mm/dd/rrrr převedete datové údaje jako pořadová čísla, potom vypočítá rozdíl mezi nimi.

= SQRT ("8 + 1")

#HODNOTA!

Excel nemůže převést text na číslo, protože text "8 + 1" nelze převést na číslo. Můžete použít "9" nebo "8" + "1" místo "8 + 1" převést text na číslo a vrátí výsledek 3.

= "A" & PRAVDA

ATRUE

Očekává text Excel převede čísla a logické hodnoty PRAVDA a NEPRAVDA na text.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení další verze Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata na webu Excel User Voice.

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×