Opětovné použití (import) snímků z jiné prezentace

Opětovné použití (import) snímků z jiné prezentace

Do svojí prezentace můžete přidat jeden nebo víc snímků z jiné prezentace bez otevření jiného souboru.

(Ve výchozím nastavení kopíruje kopírovaný snímek návrh snímku, který vkládáte, a to po umístění v cílové prezentaci. Můžete ale zvolit možnost zachovat formátování snímku, který kopírujete.)

Když importujete snímek z jedné prezentace do druhé, je to jen kopie původního. Změny, které uděláte v kopii, nemají vliv na původní snímek v jiné prezentaci.

 1. Otevřete prezentaci, do které chcete přidat snímek.

 2. V podokně miniatur snímků vlevo klikněte na místo, kam chcete přidat snímek.

  Červená vodorovná čára označuje, kam se nový snímek nebo snímky vloží.
 3. Na kartě Domů na pásu karet klikněte ve skupině snímky na šipku pod tlačítkem Nový snímeka pak vyberte znovu použít snímky.

  Příkaz znovu použít snímky je v dolní části rozevírací nabídky nový snímek.
 4. V podokně Znovu použít snímky klikněte na položku Otevřít soubor aplikace PowerPoint.

  Vyhledání prezentace
 5. V dialogovém okně Procházet vyhledejte soubor prezentace obsahující požadovaný snímek, klikněte na něj a potom na tlačítko Otevřít.

 6. Jestliže chcete, aby na snímku, který přidáváte do cílové prezentace, bylo zachováno formátování z původní prezentace, zaškrtněte před přidáním snímku do cílové prezentace políčko Zachovat zdrojové formátování. (Pokud toto políčko není zaškrtnuté, zdědí zkopírované snímky styl snímku, za který se vkládají.) Potom v podokně znovu použít snímky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj.

  • Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem na libovolný snímek a pak vyberte Vložit všechny snímky.

   Pokud chcete, aby vložené snímky zachovaly stylování použité v původní prezentaci, vyberte možnost zachovat zdrojové formátování.

Zde popsané funkce jsou k dispozici, pokud jste přihlášeni k Office pomocí pracovního účtu.

Import snímků z jiné prezentace do aktuální

 1. V podokně miniatur na levé straně vyberte snímek, do kterého chcete vložit importované snímky.

 2. Na kartě Domů vyberte opakovaně používat snímky.

  Tlačítko znovu použít snímky

  Vpravo se otevře podokno znovu použít snímky . Zobrazí se vaše poslední prezentace.

 3. Výběrem prezentace v seznamu zobrazíte jednotlivé snímky.

 4. Kliknutím na miniaturu snímku ho zkopírujte do aktuální prezentace.

  Ve výchozím nastavení zachová importovaný snímek barvy a formátování prezentace, ze které pochází.

 5. Po dokončení importu snímků z vybrané prezentace můžete podokno zavřít nebo vyhledat další snímky k importu.

  Podokno znovu použít snímky má v horní části vyhledávací pole

Další podrobnosti

 • Pole Hledat v horní části podokna znovu použít snímky umožňuje vyhledat libovolnou prezentaci, ať už je uložená na pevném disku počítače nebo na SharePoint nebo OneDrive pro firmy.

 • Tlačítko Procházet pod vyhledávacím polem umožňuje prozkoumat složky, které chcete.

 • Ve výchozím nastavení bude při importu vytvořen formát prezentace, ze které pochází. K dispozici jsou ale tři možnosti formátování. Po vložení se snímek zobrazí v podokně miniatur na levé straně a v miniatuře se zobrazí místní nabídka a (CTRL) . Klikněte na něj a zobrazí se tři možnosti vložení :

  Možnost

  Popis

  Možnost použít cílový motiv

  Použít cílový motiv

  Importovaný snímek přijme barevné schéma a styl aktuální prezentace.

  Možnost zachovat zdrojový formát

  Zachovat zdrojové formátování

  Importovaný snímek zachová barevné schéma a styl prezentace, ze které pochází.

  Možnost obrázek

  Obrázek

  Obrázek zdrojového snímku se vloží na snímek, který je aktuálně vybraný v podokně miniatur na levé straně. Obrázek můžete podle potřeby přesunout a změnit jeho velikost.

 1. Otevřete prezentaci, do které chcete přidat snímek.

 2. V podokně miniatur snímků vlevo klikněte na místo, kam chcete přidat snímek.

  Červená vodorovná čára označuje, kam se nový snímek nebo snímky vloží.
 3. Na kartě Domů na pásu karet klikněte ve skupině snímky na šipku pod tlačítkem Nový snímeka pak vyberte znovu použít snímky.

  Příkaz znovu použít snímky je v dolní části rozevírací nabídky nový snímek.
 4. V podokně Znovu použít snímky klikněte na položku Otevřít soubor aplikace PowerPoint.

  Vyhledání prezentace

  (Druhá možnost otevře knihovnu snímků. PowerPoint 2010 a PowerPoint 2013 umožňují publikovat snímky do knihovny snímků, což je sada snímků uložených v Knihovna SharePointu. Pokud vaše organizace používá SharePoint 2010 Products nebo produkty SharePoint 2007 ke správě dokumentů a dalšího obsahu, může být k dispozici knihovna snímků. Přečtěte si téma použití knihoven snímků ke sdílení a opětovnému použití powerpointových snímků , kde najdete další informace.

 5. V dialogovém okně Procházet vyhledejte soubor prezentace obsahující požadovaný snímek, klikněte na něj a potom na tlačítko Otevřít.

 6. Jestliže chcete, aby na snímku, který přidáváte do cílové prezentace, bylo zachováno formátování z původní prezentace, zaškrtněte před přidáním snímku do cílové prezentace políčko Zachovat zdrojové formátování. (Pokud toto políčko není zaškrtnuté, zdědí zkopírované snímky styl snímku, za který se vkládají.) Potom v podokně znovu použít snímky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj.

  • Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem na libovolný snímek a pak vyberte Vložit všechny snímky.

   Pokud chcete, aby vložené snímky zachovaly stylování použité v původní prezentaci, vyberte možnost zachovat zdrojové formátování.
 1. Otevřete prezentaci, do které chcete přidat snímek.

 2. V podokně, které obsahuje karty Osnova a snímky, klikněte na snímkya potom klikněte na místo, kam chcete přidat snímek.

  Přidání snímku ze souboru

 3. Na kartě Domů ve skupině Snímky klikněte na Nový snímek a potom klikněte na Znovu použít snímky.

 4. V podokně Znovu použít snímky klikněte na položku Otevřít soubor aplikace PowerPoint.

 5. V dialogovém okně Procházet vyhledejte soubor prezentace obsahující požadovaný snímek, klikněte na něj a potom na tlačítko Otevřít.

  Tip: V podokně znovu použít snímkyMicrosoft Office PowerPoint 2007 zobrazí miniatury snímků vybrané prezentace. Umístěním ukazatele myši na miniaturu zobrazíte větší verzi obsahu snímku.

 6. V podokně Znovu použít snímky postupujte následujícím způsobem:

  Poznámka: Jestliže chcete, aby na snímku, který přidáváte do cílové prezentace, bylo zachováno formátování z původní prezentace, zaškrtněte před přidáním snímku do cílové prezentace políčko Zachovat zdrojové formátování.

  • Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj.

  • Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný snímek a potom klikněte na Vložit všechny snímky na Místní nabídka.

 1. Otevřete existující prezentaci nebo vytvořte novou prezentaci, do které chcete vložit snímky.

 2. V normálním zobrazení klikněte v navigačním podokně na snímek, na který chcete vložit další snímky.

 3. Na kartě Domů klikněte v části snímkyna šipku vedle tlačítka Nový snímeka potom klikněte na příkaz znovu použít snímky.

  Nabídka nový snímek obsahuje příkaz znovu použít snímky.
 4. V dialogovém okně Najděte prezentaci, kterou chcete vložit, a vyberte ji. Klikněte na OK.

  Kopie všech snímků se vloží do prezentace. Pokud potřebujete jenom některé z nich, můžete je odebrat tak, že je vyberete v levém podokně a stisknete klávesu DELETE na klávesnici. (Pokud chcete vybrat více snímků, podržte při kliknutí na snímky PŘÍKAZ . )

Když snímky zkopírujete z jedné prezentace do druhé, použijte možnost zachovat návrh původních snímků , pokud chcete, aby snímky měly stejný vzhled jako původní prezentace. V opačném případě zkopírované snímky zdědí návrh snímku, který jste vložili po této nové prezentaci.

Kopírování všech snímků

 1. Otevřete existující prezentaci nebo vytvořte novou prezentaci, do které chcete vložit snímky.

 2. V navigačním podokně klikněte na snímek, na který chcete vložit další snímky, jak je popsáno níže:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides  Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Slides (Snímky) (Snímky) a Karta s názvem Outline (Osnova) (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova Karta Osnova .  

 3. Na kartě Domů klikněte v části snímkyna šipku vedle tlačítka Nový snímeka potom klikněte na Vložit snímky z jiné prezentace.

  Karta Domů, skupina Snímky
 4. Vyberte prezentaci, kterou chcete vložit, klikněte na Vložit všechny snímkya potom klikněte na Vložit.

Kopírování vybraných snímků

 1. Otevřete existující prezentaci nebo vytvořte novou prezentaci, do které chcete vložit snímky.

 2. V navigačním podokně klikněte na snímek, na který chcete vložit další snímky, jak je popsáno níže:

  1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Normal (Normální).

  2. V horní části navigačního podokna klikněte na kartu Slides  Karta Snímky (Snímky) a potom klikněte na snímek. V závislosti na šířce navigačního podokna se na kartách zobrazí buď názvy Karta s názvem Slides (Snímky) (Snímky) a Karta s názvem Outline (Osnova) (Osnova), nebo ikony Snímky  Karta Snímky a Osnova Karta Osnova . Pokud chcete vybrat více snímků, podržte klávesu PŘÍKAZ a postupně klikněte na snímky. Jestliže jste si snímky uspořádali do oddílů, můžete celou skupinu snímků vybrat kliknutím na název oddílu.

 3. Na kartě Domů klikněte v části snímkyna šipku vedle tlačítka Nový snímeka potom klikněte na Vložit snímky z jiné prezentace.

  Karta Domů, skupina Snímky
 4. Vyberte prezentaci, kterou chcete vložit, klikněte na vybrat snímky, kterou chcete vložit, a potom klikněte na Vložit.

 5. Klikněte na požadované snímky a potom na Vložit.

  Možnost Zachovat vzhled původních snímků použijte, pokud chcete, aby snímky měly stejný vzhled jako původní prezentace. V opačném případě zkopírované snímky zdědí návrh snímku, který jste vložili po této nové prezentaci.

  Poznámka: Pokud přidáváte vybrané snímky, zůstane dialogové okno Hledání snímků otevřené, dokud nekliknete na Zavřít. Tímto způsobem můžete do různých oddílů prezentace přidávat různé snímky. Umožňuje také přepnout do jiné prezentace (pomocí tlačítka Otevřít nový soubor ), ze kterých snímky zkopírujete.

Funkce opakovaně používat snímky není dostupná v PowerPoint pro web, můžete ale zkopírovat snímky z jedné prezentace do jiné, jak je popsáno v části kopírování a vložení snímků.

Viz také 

Kopírování a vkládání snímků

Sdílení a opakované použití PowerPointových snímků pomocí knihoven snímků

Přidání, změna uspořádání, duplikace a odstranění snímků v PowerPointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×