Office 365 provozovaný společností 21Vianet: Import kontaktů do Outlooku pro Windows

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Import kontaktů do Outlooku na počítači pomocí Průvodce Outlook Import nebo Export. Takto vypadá na pásu karet v Outlooku pro plochu:

Takto vypadá webový pás karet v Outlooku 2016.

Pás karet se liší Moje aplikace Outlook. Nebo pokud jste zákazníkem Mac, přečtěte si téma Import položek do Outlooku 2016 pro Mac.

Vyberte tento seznam importovat pokyny.

 1. V Outlooku na počítači (Outlook 2013 nebo Outlook 2016) zvolte Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Pokud chcete vytvořit soubor PST Outlooku, vyberte Soubor, vyberte Otevřít a Exportovat a pak Import/Export.

 2. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a pak vyberte Další.

  Průvodce importem a exportem – import z jiného programu nebo souboru

 3. Vyberte Hodnoty oddělené čárkami a potom vyberte Další.

  Průvodce exportem v Outlooku – volba souboru CSV

 4. V okně Importovat soubor vyhledejte soubor kontaktů a pak ho poklikáním vyberte.

  Vyhledejte soubor kontaktů CSV a vyberte, jak chcete řešit duplicitní kontakty.

 5. Zvolením jedné z následujících možností určete, jakým způsobem se mají v Outlooku zpracovávat duplicitní kontakty:

  • Duplicitní položky přepsat importovanými:   Pokud už je kontakt v Outlooku i v souboru kontaktů, Outlook svoje informace o kontaktu zahodí a použije ty ze souboru kontaktů. Tuto možnost byste měli zvolit v případě, že máte v souboru kontaktů ke kontaktu víc informací (nebo novější informace) než v Outlooku.

  • Povolit vytvoření duplicitních položek:    -Li kontakt v aplikaci Outlook a v souboru s kontakty, vytvoří duplicitní kontakty, jedna z nich původní informací aplikace Outlook a jeden s informacemi o importovat ze souboru Kontakty aplikace Outlook. Můžete zkombinovat informace pro osoby později k odstranění duplicitních kontaktů. Totiž výchozí možnost a nejbezpečnější jednu žádný stav ignorován.

  • Neimportovat duplicitní položky:   Pokud je kontakt v Outlooku i v souboru kontaktů, Outlook si svoje informace o kontaktu nechá a ty ze souboru kontaktů zahodí. Tuto možnost byste měli zvolit v případě, že máte v Outlooku ke kontaktu víc informací (nebo novější informace) než v souboru kontaktů.

 6. Klikněte na tlačítko Další.

 7. V dialogovém okně Vyberte cílovou složku posunutí nahoru v případě potřeby a vyberte složku Kontakty > Další. Pokud máte víc e-mailových účtů, vyberte složku kontaktů, je v části e-mailového účtu, že který chcete přidružit kontakty.

  Při importu kontaktů Google Gmailu do poštovní schránky Office 365 vyberte jako cílové umístění Kontakty.

 8. Zvolte Finish (Dokončit).

  Při importu kontaktů Gmailu do poštovní schránky Office 365 spustíte migraci kliknutím na tlačítko Dokončit.

  Outlook naimportuje vaše kontakty Outlooku okamžitě. Po dokončení nezobrazí zprávu.

Tento článek pomohly? Prosím komentář v dolní části této stránky a dejte nám vědět. Zkontrolujte naše kroky a aktualizovat v článku informace, které bude nutné budeme používat svůj názor.

Pokud máte velké množství pracovních i osobních kontaktních údajů uložených v tabulce, můžete je bez velké námahy importovat přímo do Outlooku 2013 nebo 2016 pro Windows. Příprava zahrnuje tři hlavní kroky:

 1. Uložení sešitu Excelu ve formátu souboru CSV

 2. Import kontaktů

 3. Namapování sloupců z excelové tabulky na příslušná pole v Outlooku

Krok 1: Uložení sešitu Excelu ve formátu souboru CSV

Outlook může importovat soubory s hodnotami oddělenými čárkou (.csv), ne však sešity, které obsahují víc listů. Prvním krokem je tedy uložit excelový sešit jako soubor .csv. Uděláte to takhle:

 1. V sešitu klikněte na list s informacemi o kontaktech, který chcete importovat.

 2. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 3. Zvolte, kam se má soubor uložit.

 4. V poli Uložit jako typ zvolte CSV (oddělený středníkem) (*.csv) a klikněte na Uložit.

  Zobrazí se tato zpráva: „Zvolený typ souboru neobsahuje sešity s více listy.” Zpráva se týká jenom omezení souboru .csv. S vaším původním sešitem (souborem .xlsx) se nic nestane.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se tato zpráva: „Pokud sešit uložíte jako CSV (oddělený středníkem), může dojít ke ztrátě některých funkcí.“ Toto omezení se ale týká jenom souboru .csv a můžete je ignorovat.

 6. Klikněte na Ano. Excel uloží aktuální sešit jako soubor .csv a původní sešit (soubor .xlsx) se zavře.

 7. Zavřete soubor .csv.

V Excelu už máte hotovo a můžete začít s importem do Outlooku.

Poznámka: Některé národní prostředí používat oddělovače jiný seznam jako výchozí. Takže budete muset nahraďte všechny středníky v souboru CSV čárky před přechodem k dalšímu kroku.

Krok 2: Import kontaktů

 1. V Outlooku klikněte na Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Spustí se Průvodce importem a exportem.

 2. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a potom klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

  Tip: Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, které jste nenastavili, klikněte na Zrušit a přesuňte se do dalšího okna.

 3. Vyberte Hodnoty oddělené čárkami a potom klikněte na Další.

 4. Vyhledejte soubor .csv, který chcete importovat.

 5. V části Možnosti vyberte, jestli chcete přepsat duplicitní položky (stávající kontakty), vytvořit duplicitní položky nebo neimportovat duplicitní položky.

 6. Klikněte na Další a zvolte cílovou složku pro své kontakty. Ve výchozím nastavení by měla být vybraná možnost Kontakty. Pokud tomu tak není, projděte seznam a tuto možnost zvolte. Můžete zvolit i jinou složku nebo vytvořit složku novou.

 7. Klikněte na Další.

 8. Zkontrolujte, že je políčko vedle Import souboru MojeKontakty.csv" (pokud se váš soubor takto jmenuje) zaškrtnuté.

 9. Zatím ještě neklikejte na Dokončit, protože bude potřeba „namapovat“ některé sloupce ze souboru .csv na pole kontaktů v Outlooku. Mapování může pomoct tomu, aby se kontakty importovaly přesně podle vašich představ.

Krok 3: Namapování sloupců souboru CSV na pole kontaktů v Outlooku

 1. Klikněte na tlačítko Mapovat vlastní pole. Zobrazí se dialog Mapovat vlastní pole.

  • V části Z se zobrazí názvy sloupců ze souboru .csv, který importujete.

  • V části Do jsou uvedená standardní pole používaná v Outlooku pro kontakty. Pokud se některé pole shoduje se sloupcem v souboru .csv, zobrazí se váš sloupec vpravo pod Namapováno z.

  • Pole Název, Jméno a Příjmení jsou standardní pole kontaktů v Outlooku; pokud tedy kontaktní informace ve vašem souboru obsahují některá z těchto názvů polí, máte vyhráno.

   Mapování sloupce v Excelu na pole kontaktů v Outlooku

 2. Je možné, že některé sloupce budete muset namapovat ručně. Pokud jsou například čísla mobilních telefonů v importovaném souboru uvedená ve sloupci s názvem „Mob. t.“, nebude mít tento sloupec v Outlooku přesnou shodu. Vhodnou shodu v Outlooku však můžete najít následujícím způsobem:

  1. V pravém podokně přejděte dolů na pole s názvem Jiná adresa, u kterého se nachází symbol plus (+).

  2. Kliknutím na symbol plus rozbalíte tuto skupinu polí. Vhodnou shodu představuje pole s názvem Mobilní telefon.

 3. Přetáhněte pole Mob. t. z levého podokna na pole Mobilní telefon v pravém podokně.

  Můžete si všimnout, že sloupec Mob. t. se teď zobrazil vedle pole Mobilní telefon ve sloupci Namapováno z.

  Sloupec Mob. t. je namapovaný na pole Mobilní telefon v Outlooku.

 4. Postupně přetahujte zbytek hodnot z levého podokna na příslušná pole Outlooku v pravém podokně. Položku Adresa můžete přetáhnout třeba do pole Ulice (dom.) nebo Ulice (zam.) podle toho, jakou adresu máte u kontaktů uvedenou.

 5. Klikněte na Dokončit.

  Kontakty jsou teď bezpečně naimportované do Outlooku.

  Kontakty

Tento článek pomohly? Prosím komentář v dolní části této stránky a dejte nám vědět. Zkontrolujte naše kroky a aktualizovat v článku informace, které bude nutné budeme používat svůj názor.

 1. Klikněte na Soubor > Připojit a exportovat > Import nebo export.

  Spustí se Průvodce importem a exportem.

 2. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

 3. Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (PST) a klikněte na Další.

 4. Vyhledejte soubor .pst, který chcete importovat.

 5. V části Možnosti zvolte, jak chcete zacházet s duplicitními položkami.

 6. Klikněte na Další.

 7. Pokud bylo k datovému souboru aplikace Outlook (.pst) přiřazené heslo, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 8. Nastavte možnosti pro import položek. Výchozí nastavení není obvykle třeba měnit.

 9. Klikněte na Dokončit.

Tip:   Pokud chcete z datového souboru aplikace Outlook (.pst) importovat nebo obnovit jenom několik položek, můžete otevřít datový soubor aplikace Outlook a potom v Navigační podokno přetáhnout myší položky ze složek datového souboru aplikace Outlook do stávajících složek Outlooku.

Tento článek pomohly? Prosím komentář v dolní části této stránky a dejte nám vědět. Zkontrolujte naše kroky a aktualizovat v článku informace, které bude nutné budeme používat svůj názor.

Než naimportujete svoje kontakty iCloud do Outlooku for Windows, budete muset převést z formátu souboru VCF do formátu souboru CSV. Tento postup představuje import k Windows a potom export do souboru csv. Pokud máte víc než 50 nebo Ano kontaktů, je to únavné vzhledem k tomu, že budete muset stisknutím tlačítka OK pro jednotlivé kontakty, které chcete importovat do souboru csv. Nejde žádným způsobem na globální OK a všem poznámkám importovat do souboru csv ve stejnou dobu.

Převedení souboru VCF soubor CSV

 1. V počítači otevřete Průzkumníka souborů (nebo Průzkumníka Windows v případě, že používáte starší verzi Windows).

 2. Přejděte do složky Kontakty:

  C:\Users\<uživatelské jméno>\Kontakty

  Přejděte do složky Kontakty a pak zvolte Importovat.

 3. Nahoře na stránce vyberte Importovat.

 4. Vyberte vCard (soubor VCF) > Importovat.

  Zvolte vCard a pak zvolte Importovat.

 5. Přejděte na soubor VCF, který jste vyexportovali z iCloudu, vyberte ho a pak zvolte Otevřít.

  Zvolte soubor vCard, který chcete naimportovat do .csv.

 6. U každého kontaktu, který chcete importovat do souboru CSV, vyberte OK.

  U každého kontaktu, který chcete importovat do souboru CSV zvolte OK.

 7. Až to budete mít, vyberte Zavřít.

 8. V horní části stránky Průzkumníka souborů vyberte Exportovat.

 9. Vyberte Soubor CSV > Exportovat.

  Zvolte CSV a pak zvolte Exportovat.

 10. Zvolte Procházet a pak soubor CSV pojmenujte.

  Zvolte Procházet a pak soubor pojmenujte.

 11. Do pole Název souboru zadejte název souboru CSV. V tomto příkladu má soubor název „moje kontakty z iCloudu“.

  Zadejte název souboru CSV a zvolte Uložit.

 12. Vyberte pole, která chcete exportovat do souboru CSV, a pak zvolte Dokončit. Pro tuto chvíli doporučujeme přijmout výchozí hodnoty. Pokud budete chtít použít jiná pole, můžete kdykoli vytvořit jiný soubor CSV.

  Zvolte pole, která chcete exportovat do souboru CSV, a pak zvolte Dokončit.

 13. Zobrazí se tato závěrečná zpráva o exportu kontaktů do souboru CSV.

  Zobrazí se závěrečná zpráva o exportu kontaktů do souboru CSV.

 14. Excel slouží k otevření souboru .csv a zjistěte, co je tam. Pokud chcete, ale nezapomeňte pozor, abyste nezměnili horní řádek záhlaví, můžete přidat další informace do souboru csv. Další informace o práci se souborem CSV najdete v tématu ručně vytvořit seznamu kontaktů do souboru csv.

 15. Import kontaktů ze souboru .csv do Outlooku, najdete v článku Import kontaktů ze souboru .csv, v tomto tématu.

Tento článek pomohly? Prosím komentář v dolní části této stránky a dejte nám vědět. Zkontrolujte naše kroky a aktualizovat v článku informace, které bude nutné budeme používat svůj názor.

 • Zobrazila se chybová zpráva: Pokud se pokusíte importovat víc než 2 000 kontaktů najednou, zobrazí se chybová zpráva. K otevření souboru CSV použijte program typu Excelu, rozdělte seznam kontaktů do menších souborů CSV a pak importujte jednotlivé nově vytvořené soubory CSV.

 • V Outlooku se nezobrazují žádné kontakty: Pokud se po dokončení procesu importu v Outlooku nezobrazují žádné kontakty, udělejte toto:

  1. Vyhledejte soubor CSV, který jste vyexportovali z vašeho zdrojového e-mailového systému, třeba z Googlu. Pokud jste kontakty exportovali z Googlu, bude výchozí název souboru contacts.csv.

  2. K otevření souboru CSV vyexportovaného ze zdrojového e-mailového systému použijte Excel.

  3. Zkontrolujte, jestli je všechny informace v souboru CSV. Pokud není k dispozici žádné informace v souboru CSV, export ze zdrojového e-mailový systém nefunguje. V takovém případě:

   1. Odstraňte soubor contacts.csv.

   2. Znovu exportujte kontakty ze zdrojového e-mailového systému. Pokud exportujete z Googlu, ujistěte se, že exportujete Všechny kontakty nebo správnou skupinu kontaktů.

    Zvolte kontakty k exportu a zvolte formát CSV Outlooku pro export kontaktů z Googlu

   3. Po exportu kontaktů se Excel otevřít pomocí souboru CSV a ověřte, zda je data. Při zavření souboru aplikace Excel zobrazí výzvu několikrát s "jsou Opravdu chcete uložit do souboru CSV format?" vždy zvolte Ano. Pokud se rozhodnete bez, soubor bude získat messed a budete muset znova začít nový soubor contacts.csv.

   4. Kroky pro import souboru contacts.csv do Outlooku opakujte.

 • V kontaktech chybějí informace: Když po dokončení importu kontaktů otevřete Outlook a zjistíte, že se nenaimportovaly všechny informace, otevřete v Outlooku soubor CSV a podívejte se, jestli informace obsahuje.

  • Soubor CSV můžete v Excelu upravit a přidat jména a ostatní chybějící informace.

  • Outlook vyžaduje záhlaví sloupce v prvním řádku tak, aby si nahraďte je něco jiného.

  • Při ukládání souboru CSV se vás Excel několikrát zeptá, jestli chcete soubor opravdu uložit ve formátu CSV. Pokaždé zvolte Ano. Pokud vyberete Ne, soubor se poškodí a budete muset začít znova s exportem seznamu kontaktů ze zdrojového e-mailového systému.

  • Zopakujte kroky postupu při importu souboru contacts.csv do Outlooku. V kroku 5, když se zobrazí dotaz na zpracování duplicitních položek, je potřeba zvolit Duplicitní položky přepsat importovanými.

Tento článek pomohly? Prosím komentář v dolní části této stránky a dejte nám vědět. Zkontrolujte naše kroky a aktualizovat v článku informace, které bude nutné budeme používat svůj názor.

Pokud váš pás karet nevypadá jako u desktopového Outlooku, možná používáte Outlook na webu, který vypadá takto:

Obrázek toho, jak vypadá stránka Lidé v Outlooku na webu

Import kontaktů do Outlooku na webu, vyberte Spravovat > Import kontaktů a postupujte podle pokynů k importu kontaktů.

Pás karet v Outlook Web Appu vypadá takto:

Obrázek toho, jak vypadá stránka Lidé v Outlook Web Appu

Import kontaktů do Outlook Web Appu, budete muset import kontaktů pomocí Outlooku na počítači. Přečtěte si, jak dostat kopii aplikace Outlook.

Aplikace Pošta pro pás karet systému Windows 10 vypadá takto:

Takto vypadá aplikace Windows 10 Pošta.

Ve Windows 10 jsou kontakty uložené v aplikaci Lidé. Aplikace Lidé ve Windows 10 neumožňuje import nebo export kontaktů.

Tyto možnosti jsou určené lidem, kteří nemají na počítači nainstalovanou kopii Outlooku a chtějí importovat kontakty tak, aby k nim šlo přistupovat v Outlook Web Appu. Existuje několik způsobů, jak získat kopii Outlooku nainstalovanou na počítač:

 • Zaregistrovat bezplatnou 30denní zkušební verzi Office 365. Zahrnuje aplikace Outlook, který si můžete stáhnout do počítače. Přidat e-mailového účtu do zkušební verzi Outlooku a importujte kontakty pomocí jedné z metod v tomto článku. Outlook se synchronizují s Outlook Web Appu a zobrazí se vaše kontakty. Po dokončení importu kontaktů, aby spustit zkušební verze tak, aby se něco platit. Pořád budete mít přístup ke kontaktům v Outlook Web Appu, ale už budete mít přístup k Outlooku na počítači.

 • Najděte kamaráda, který má na počítači Outlook. Do Outlooku přidejte svůj e-mailový účet a pak naimportujte své kontakty do svého e-mailového účtu (ne do kamarádova účtu). Outlook se sesynchronizuje s Outlook Web Appem a uvidíte v něm všechny svoje kontakty. Až kontakty naimportujete, odeberte z kamarádovy verze Outlooku svůj e-mailový účet. V Outlook Web Appu budete mít dál přístup ke svým kontaktům.

 • Kupte si ji. Outlook nabízí spoustu skvělých funkcí pro správu e-mailu. Kupovat ho jenom kvůli importu kontaktů by ale bylo trochu drahé. Pokud ho nechcete získat i z jiných důvodů, tak toto řešení nedoporučujeme.

Tento článek pomohly? Prosím komentář v dolní části této stránky a dejte nám vědět. Zkontrolujte naše kroky a aktualizovat v článku informace, které bude nutné budeme používat svůj názor.

Co dalšího potřebuju vědět?

 • Pokud máte ve složce Kontakty i v souboru .csv ten samý kontakt, vytvoří se duplicitní kontakt.

 • Když se pokusíte importovat moc kontaktů najednou, zobrazí se chybová zpráva. Otevřete soubor .csv v nějaké aplikaci, třeba v Excelu, a rozdělte ho na několik menších souborů. Každý soubor pak importujte samostatně.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×