Odstranění relace

Odstranění relace

Může se stát, že budete chtít odstranit relaci mezi tabulkami. Relace třeba přestane platit nebo odstraňujete pole v tabulce. Odstranění relace v desktopových databázích Accessu se liší od odstranění relace ve webových aplikacích Access. Tento článek popisuje oba procesy.

Další informace o relacích najdete v článku Vytvoření, úprava a odstranění relace.

V tomto tématu

Odstranění relace v desktopové databázi Accessu

Odstranění relace ve webové aplikaci Access

Odstranění relace v desktopové databázi Accessu

Důležité informace: Při odebrání relace v desktopové databázi odebíráte taky podporu referenční integrity této relace, když je povolená. Access tak přestane automaticky bránit vytváření osiřelých záznamů na straně N relace.

Pokud chcete odebrat relaci mezi tabulkami v desktopové databázi, je potřeba odstranit čáru relace v okně Relace. Umístěte kurzor tak, aby ukazoval na čáru relace, a pak čáru kliknutím vyberte. Čára relace se při výběru zobrazí silněji. Nechte čáru relace vybranou a stiskněte Delete.

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na Relace.

  Příkaz Relace na kartě Databázové nástroje

 2. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na položku Všechny relace.

 3. Klikněte na čáru relace, kterou chcete odstranit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relací.

 4. Stiskněte klávesu Delete.

 5. Access může zobrazit zprávu Opravdu chcete trvale odstranit vybranou relaci z databáze? Pokud se zobrazí tato zpráva s potvrzením, klikněte na tlačítko Ano.

 6. Po dokončení používání okna Relace klikněte na Uložit, aby se uložily změny rozložení relace.

Poznámka: Pokud je některá z tabulek uplatněných v relaci tabulky otevřená (třeba někým jiným) nebo se používá v otevřeném databázovém objektu, například formuláři nebo zobrazení, nebudete tuto relaci moct odstranit. Před pokusem o odebrání relace je potřeba zavřít všechny otevřené objekty, které tyto tabulky používají.

Odstranění relace ve webové aplikaci Access

Ve webové aplikaci Access není dostupné okno Relace. Použijete pole v jedné tabulce jako zdroj (vyhledávací pole) pro hodnoty v souvisejícím poli v jiné tabulce. Když odstraňujete relaci mezi dvěma tabulkami ve webové aplikaci Access, bude potřeba odstranit vyhledávací pole a jeho související data.

 1. Klikněte na Upravit tabulku. Otevře se tabulka s vyhledávací polem, které chcete odstranit.

  Úprava tabulky

 2. Vyberte vyhledávací pole, které získává své hodnoty z jiné tabulky ve webové aplikaci.

 3. Na kartě Návrh na kontextové kartě Nástroje tabulky klikněte na Odstranit pole.

 4. Access zobrazí zprávu Chcete trvale odstranit vybraná pole a všechna data v těchto polích? Kliknutím na Ano potvrďte odstranění vyhledávacího pole a dat, která obsahuje.

  Poznámka: Access vás při odstraňování vyhledávacího pole taky může vyzvat k odstranění jednoho nebo více indexů. Pokud se tato potvrzovací zpráva zobrazí, klikněte na Ano.

 5. Kliknutím na Uložit uložte změny návrhu tabulky.

Potřebujete jenom nejdůležitější informace o vytváření nebo úpravě relací? Najdete je v těchto článcích:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×