Odpovědi shromažďování dat nejsou automaticky zpracovány

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Příznak

Pomocí aplikací Microsoft Office Access 2007 a Microsoft Office Outlook 2007 generujete a odešlete e-mailovou zprávu, která zahrnuje formulář pro zadání dat. Příjemci vás informují, že formuláře vyplnili a odeslali vám je zpět jako odpovědi. V aplikaci Office Access 2007 nebo Office Outlook 2007 však nejsou zobrazeny očekávané výsledky. Příklady:

  • Data nejsou zobrazena v cílových tabulkách aplikace Access. Nejsou přidány nové záznamy nebo nejsou aktualizovány stávající záznamy.

  • Sloupec Stav shromažďování dat u příslušné zprávy v aplikaci Outlook zobrazuje chybovou zprávu nebo řetězec Zpráva nebyla zpracována. Ve sloupci Kategorie u dané zprávy je kromě toho zobrazen červený čtverec nebo prázdné pole.

    Tip: Sloupce v aplikaci Outlook s názvy Příznak pro zpracování, Stav shromažďování dat a Kategorie zobrazují stav operace zpracování. Chcete-li tyto sloupce přidat do zobrazení, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v místní nabídce klepněte na příkaz Výběr polí. V dialogovém okně Výběr polí přetáhněte jednotlivá pole vpravo nebo vlevo od stávajícího záhlaví sloupce.

    Po úspěšném zpracování odpovědi je sloupec Stav shromažďování dat v aplikaci Outlook prázdný a sloupec Kategorie zobrazuje zelený čtverec. Kromě toho je ve sloupci Příznak pro zpracování zobrazena zpráva Operace shromažďování dat byla úspěšná.

Řešení

Pokud máte podezření, že odpověď se nepodařilo automatické zpracování, zkuste navrhované řešení v následující tabulce. Většinou tato řešení vyžadují nejdřív problém a potom soubor vyexportujte odpověď ručně. Další informace o ruční zpracování odpovědí naleznete v článku Ruční zpracování odpovědí shromažďování dat.

Problém

CAU se

Řešení

Ve složce aplikace Outlook existuje odpověď, nebyla však zpracována. Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen text Zpráva nebyla zpracována.

Zkontrolujte možnosti zprávy v dialogovém okně E-mailové možnosti shromažďování dat. Je nastaveno ruční zpracování odpovědí nebo zvoleno nastavení, které vylučuje určité odpovědi z automatického zpracování.

Tip: Chcete-li možnosti zobrazit, klepněte ve skupině Shromáždit data na kartě Externí data na tlačítko Správa odpovědí. V dialogovém okně vyberte požadovanou zprávu a potom klepněte na tlačítko Možnosti zprávy.

Exportujte odpověď ručně.

Aby automatické zpracování odpovědí dosud dostali, změňte nastavení v dialogovém okně Možnosti. Další informace naleznete v článku E-mailové možnosti shromažďování dat.

Po odeslání odpovědi na jednu z vlastních zpráv není odpověď zpracována.

U odpovědi na vlastní zprávu je třeba použít mírně odlišnou proceduru.

Nevyplňujte formulář v přijaté zprávě, ale vyplňte formulář, který se nachází v odeslané zprávě ve složce Odeslaná pošta. Přejděte do složky Odeslaná pošta a otevřete zprávu. Klepněte na tlačítko Odpovědět, vyplňte formulář a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Databáze nebyla nalezena. Databázi vyhledejte a data exportujte ručně.

Databáze byla přesunuta do jiného umístění, přejmenována, odstraněna nebo je poškozená.

Obnovte databázi v původním umístění a exportujte odpověď ručně.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Databázi nelze otevřít pro export dat, protože je již používána. Odpovědi zpracujte ručně, až bude databáze k dispozici.

Databáze je otevřena ve výhradním režimu a pokud není výhradní zámek uvolněn, nelze v databázi provádět změny.

Požádejte uživatele, který databázi otevřel ve výhradním režimu, aby ji zavřel a poté otevřel v normálním režimu. Potom ručně exportujte odpověď.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Databáze aplikace Access je chráněna heslem. Exportujte tato data ručně do aplikace Microsoft Access.

Cílová databáze je chráněna heslem. Pokud databáze vyžaduje heslo, automatické zpracování se nezdaří.

Exportujte odpověď ručně. Pokud chcete budoucí odpovědi zpracovávat automaticky, odeberte z databáze heslo.

Sloupec Stav shromažďování dat zobrazuje zprávu, která označuje, že chybí tabulka, dotaz nebo pole.

Cílová tabulka nebo dotaz byly buďto přejmenovány nebo odstraněny, nebo byla struktura změněna tak, že do tabulek nelze přidat obsah formuláře.

Vytvořte cílové tabulky a dotazy znovu nebo vytvořte a odešlete novou zprávu shromažďování dat.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Tuto e-mailovou zprávu nelze zpracovat. Formulář v této zprávě je poškozený nebo byl upraven.

Formulář v odpovědi je poškozený nebo některý uživatel (příjemce nebo odesílatel) změnil formulář.

Pokud příjemce změnil formulář, požádejte jej, aby vám formulář odeslal znovu, a potom odpověď ručně exportujte.

Pokud je formulář v původní zprávě poškozený nebo není platný, je třeba vytvořit a odeslat novou zprávu.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Nelze vyhledat informace potřebné k dokončení zpracování zadané databáze.

Informace potřebné k mapování odpovědi na stávající záznam, který je nutné aktualizovat, nebyly nalezeny.

Nastavení zprávy je nutné synchronizovat s aplikací Outlook. Přejděte do aplikace Access a potom v dialogovém okně Správa odpovědí vyberte příslušnou zprávu. V části Podrobnosti zprávy je zobrazeno upozornění. Klepnutím na zprávu v poli upozornění synchronizujte nastavení a potom dialogové okno zavřete. Přepněte zpět do aplikace Outlook a exportujte odpověď ručně.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Data nelze přidat ani aktualizovat, protože by výsledkem byla duplicitní hodnota v poli, ve kterém jsou povoleny pouze jedinečné hodnoty.

Pole, jehož vlastnost Indexováno je nastavena na hodnotu Ano (bez duplicity), nemůže obsahovat duplicitní hodnoty. Pokud hodnota přiřazená k poli formuláře již v odpovídajícím poli v tabulce existuje, operace se nezdaří.

Požádejte příjemce, aby odeslal jinou odpověď obsahující odlišnou hodnotu v poli formuláře.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

Hodnota, kterou jste zadali, není položka v seznamu možností.

Formulář zahrnuje povinné pole, pro které je třeba vyhledat hodnoty, ale uživatel hodnotu pole nezadal, nebo je vlastnost pole .Omezitnaseznam nastavena na hodnotu Ano a uživatel zadal hodnotu, která není v seznamu.

Požádejte příjemce, aby odpověď po vyplnění všech polí odeslal znovu, nebo vyplňte a uložte formulář sami a opakujte export.

Sloupec Stav shromažďování dat zobrazuje zprávu, která označuje, že hodnota zadaná v poli formuláře není platná.

Příjemce zadal neplatná data nejméně do jednoho pole.

Požádejte příjemce, aby odpověď po vyplnění všech polí odeslal znovu, nebo vyplňte a uložte formulář sami a opakujte export.

Ve sloupci Stav shromažďování dat je zobrazen následující řetězec:

V této zprávě je formulář, který musíte vyplnit. Po dokončení ho odešlete odesílateli této e-mailové zprávy.

Příjemce nevyplnil formulář.

Požádejte příjemce, aby po vyplnění formuláře odeslal jinou odpověď.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×