Odeslání rychlé zprávy skupině

Rychlou zprávu můžete odeslat skupině kontaktů, distribuční skupině nebo několika vybraným kontaktům.

V tomto tématu

Odeslání rychlé zprávy skupině

Pozvání dalšího kontaktu ke konverzaci nebo konferenci pomocí rychlých zpráv

Omezení odesílání rychlých zpráv skupině

Odeslání rychlé zprávy skupině

Rychlou zprávu lze skupině odeslat několika způsoby.

Odeslání rychlé zprávy více kontaktům

 • V seznamu kontaktů přidržte klávesu CTRL a vyberte kontakty, které chcete pozvat. Klikněte pravým tlačítkem myši na poslední kontakt a klikněte na možnost Odeslat rychlou zprávu. V okně Konverzace zadejte text zprávy a stiskněte klávesu ENTER.

Odeslání rychlé zprávy skupině

 • V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na název skupiny a klikněte na možnost Odeslat rychlou zprávu. V okně Konverzace zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

Postup výběru jednotlivých členů skupiny

 • V seznamu kontaktů rozbalte skupinu pomocí šipky dolů vlevo od názvu skupiny, podržte klávesu CTRL a klikněte na kontakty, které chcete vybrat. Po vybrání posledního kontaktu na tento kontakt klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na možnost Odeslat rychlou zprávu. V okně Konverzace zadejte text zprávy a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Pozvání dalšího kontaktu ke konverzaci nebo konferenci pomocí rychlých zpráv

V průběhu relace rychlých zpráv proveďte některou z následujících akcí:

 • Do okna Konverzace přetáhněte jeden nebo více kontaktů ze seznamu kontaktů nebo z podokna Výsledky hledání.

 • Stiskněte tlačítko Pozvat:

  1. V okně Konverzace klikněte na tlačítko Pozvat.

  2. V dialogovém okně Pozvat uživatele vyberte členy, které chcete pozvat, a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Jména kontaktů, které jste pozvali do relace rychlých zpráv, se zobrazí v seznamu účastníků v okně Konverzace.

Začátek stránky

Omezení odesílání rychlých zpráv skupině

Omezení velikosti skupiny

 • Skupinovou relaci rychlých zpráv můžete zahájit s distribuční skupinou, která má maximálně 100 členů. Vedoucí relace rychlých zpráv i všichni ostatní účastníci mohou zobrazit kontakty, které se k relaci připojily nebo ji opustily.

Omezení skupinových rychlých zpráv u starších klientů aplikace Communicator

 • Uživatelé, kteří nepoužívají aplikaci Office Communicator 2007 R2, se skupinové relace rychlých zpráv (označované také jako konference pomocí rychlých zpráv) mohou zúčastnit, ale při pozvání ke konferenci u nich může dojít k prodlevě.

 • Uživatelé starších verzí aplikace Communicator se mohou zúčastnit konference pomocí rychlých zpráv a zobrazovat, který kontakt jim zprávu napsal, ale nemohou zobrazit seznam účastníků konference.

 • Zprávy psané rukou (vytvořené pomocí počítače Tablet PC) nemohou ostatní účastníci konference pomocí rychlých zpráv zobrazit. Aplikace Communicator a Microsoft Office Communications Server 2007 R2 podporují u klientů ve skupinové konferenci pomocí rychlých zpráv pouze text. Uživatel, který v konferenci pomocí rychlých zpráv odešle zprávu psanou rukou, obdrží zprávu, že zprávu nebylo možné doručit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×