Odeslání e-mailu v pracovním postupu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Je vhodné pracovní postup odeslání e-mailové zprávy z některého z nejrůznějších jako referenci. Můžete pracovní postup k odeslání oznámení pokaždé, když začínající na spustit.

New item triggering workflow to send e-mail message

1. přidání na nové položky do seznamu nebo knihovny a pracovní postup je spuštěn.

2. na pracovní postup odešle e-mailové zprávy o tom, že byl spuštěn.

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit pracovní postup poslat-mailovou zprávu. Také vysvětluje, jak používat vyhledání pracovního postupu lze řešit e-mailu a obsahuje dynamického obsahu v těle zprávy, včetně způsobu vložení nebo vytvoření hypertextových odkazů. Nakonec tento článek ukazuje, jak naformátovat obsah zprávy společně s poskytují další informace o práci s pracovního postupu generovaná e-mailové zprávy.

V tomto článku

Základní e-mailovou zprávu odeslat z pracovního postupu

Dynamicky vyberte uživatelům nebo skupinám se zpráva

Obsahují informace o aktuální položce

Vložit statický hypertextový odkaz

Vložit hypertextový odkaz na aktuální položce

Vložit obrázek

Formátování obsah zprávy řaďte

Odesílat upozornění na vlastní vlastní úkoly

Určení možností, které nejsou podporované

Základní e-mailovou zprávu odeslat z pracovního postupu

Pomocí akce Odeslat e-mailu v Návrháři pracovního postupu můžete nastavit vlastní pracovní postup k odeslání e-mailové zprávy nebo do jiných zadaný uživatel nebo skupina. Dostupná pole e-mailové zprávy jsou Komu, kopie, Předmět a textu. Tato pole můžou obsahovat statický text a text, který je dynamicky generované vyhledání pracovního postupu.

Akce Odeslat E-mail umožňuje generovat různé druhy zpráv, včetně oznámení při dosáhne určité fáze pracovního postupu nebo provedení určité akce (včetně celkové spuštění a ukončení pracovního postupu) a upozornění úkoly, které nejsou podle jejich datum dokončení.

Poznámka: Odchozích e-mailů musí být nakonfigurované na serveru před pracovní postup můžete poslat e-mailové zprávy. Pokud si nejste jisti aktuální nastavení e-mailu serveru, obraťte se na správce serveru. Odkazy na další informace o nastavení odchozích e-mailu v části Viz také.

V tomto příkladu se nastavit pracovní postup k odeslání e-mailové oznámení pokaždé, když se na nové položky spustí. Pomocí verze SharePoint Designer shoduje s verzí SharePoint Server. Například pro SharePoint Server 2010 pomocí SharePoint Designer 2010. A u všech verze po SharePoint Server 2010, včetně SharePoint Server 2016 a SharePoint Online, použijte SharePoint Designer 2013. Můžete stáhnout SharePoint Designer 2013 ze Služby Stažení softwaru a najít další informace v části Viz také .

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový a potom klikněte na pracovní postup.

 2. První stránka Návrháře pracovního postupu, název pracovního postupu, označují seznamu nebo knihovny, že pracovní postup budou připojena k a potom zaškrtněte políčka pro zahájení požadované možnosti.

  First page of the Workflow Designer

 3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránka Návrháře pracovního postupu zadejte název tohoto kroku pracovního postupu.

 5. Klikněte na možnost Akce a pak klikněte na Odeslat E-mail.

  Pokud tato akce v seznamu nezobrazí, klikněte na Další akce, které chcete zobrazit úplný seznam.

 6. V této akci klikněte na tuto zprávu.

  Second page of the Workflow Designer

 7. V dialogovém okně Definovat e-mailové zprávy zadejte vlastní e-mailovou adresu v poli Komu.

  Poznámky: 

  • Vyberte uživatele ze seznamu nebo adresář, klikněte na tlačítko Adresář Obrázek tlačítka na konci pole Komu.

  • Adresu zprávy může být buď určité statické adresu (například NORTHWINDTRADERS\junmin nebo junmin@northwindtraders.com) nebo vyhledání pracovního postupu do proměnné informace. Další informace o použití pracovního postupu vyhledávání dynamicky adrese e-mailové zprávy odeslané z pracovního postupu místo použití statického adresy, naleznete v části Další dynamicky vyberte uživatele nebo skupiny zpráva.

  • Adresu odesílatele vykreslená zprávy vždycky e-mailovou adresu správce serveru, pokud správce serveru změnou adresu odesílatele pro aktuální webové aplikace nebo všech webových aplikací. Odkazy na další informace o provedení této změny v části Viz také.

 8. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy nebo klikněte na Zobrazit datové vazby Obrázek tlačítka definovat vyhledání pracovního postupu na text, který chcete, aby tady.

  Poznámka: Do pole Předmět napište, aby pracovní postup sestavíte správně, musíte provést některé položky.

 9. Do pole velké v části pole Předmět zadejte nebo vložte textu zprávy.

  Tip: Do tohoto pole neexistuje žádná místní nabídky. Pokud chcete zkopírovat text, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C. Zkopírovaný text vložit, stiskněte kombinaci kláves CTRL + V. Text, který zkopírujete a vložíte nesmí obsahovat žádné vyhledání pracovního postupu.

  Define E-mail Message dialog box with text

V tomto okamžiku může kliknutím na OK dokončete zprávu. Na druhé straně může být užitečné, včetně názvu nové položky, která má spustil pracovní postup, nebo dokonce vložit odkaz Nová položka. Následující části se dozvíte jak provést tyto kroky a formátování vzhledu textu zprávy. Nejdřív však se dozvíte, jak dynamicky adresy vaší zprávy pomocí vyhledávání pracovního postupu.

Začátek stránky

Dynamicky vyberte uživatelům nebo skupinám se zpráva

Pokud zadáte statické adresy v polích Komu a kopie zprávy, pak pokaždé, když potřebujete změnit příjemce, musíte otevřít pracovní postup v Návrháři pracovního postupu a proveďte požadované změny ručně. Pokud adresy se často mění, bude vhodnější použít pracovní postup pro vyhledávání v polích Komu a kopie. Vyhledávání můžete odkázat adresy z pole v aktuální položce, z pole položky v jiném seznamu nebo knihovně nebo z proměnné pracovního postupu.

Použití vlastního seznamu pro ukládání adresy příjemců

Pokud příjemce pravidelně měnit, ale ne často nestačí, že se musí být zadán inicializačního formuláře pokaždé, když je pracovní postup spuštěn, můžete vytvořit vlastní seznam příjemců, který obsahuje jeden položky seznamu pro každý pracovní postup, který odkazuje, a potom Vytvořte sloupcích, ve kterých mohou být uloženy adresy každé e-mailových zpráv z každé pracovního postupu se posílat. Pokud dojde ke změně příjemců pro všechny zprávy pracovního postupu, je potřeba udělat stačí změnit adresu v příslušném poli položky seznamu příjemců pro tento pracovní postup.

Důležité informace: Sloupce, ve kterých můžete uložit pro pracovní postup e-mailové zprávy adresy může být buď jeden řádek textu, více řádků textu nebo sloupcích typu osoba nebo skupina. Pokud používáte sloupec typu osoba nebo skupina, půjde pouze jedna položka v každé pole, které odkazují pracovního postupu pro e-mailové adresy. Při vytváření sloupci, je nutné vybrat Ne v části Povolit více výběrů. Pokud chcete použít tento typ sloupce můžete určit více příjemcům, můžete vytvořit skupinu Sharepointu, která zahrnuje uživatelů, kterým chcete pracovní postup adresu e-mailu na a zadejte skupinu v poli. Při vytváření sloupci, je nutné vybrat osoby a skupiny klikněte v části Povolit výběr. Odkaz na další informace o vytváření seznamů a přidávání sloupců v části Viz také.

Poznámka: Při vytváření skupiny Sharepointu, ujistěte, že každá skupina má na alespoň oprávnění ke čtení pro web a že v oblasti Nastavení skupiny nové stránky skupiny, klikněte v části kdo může zobrazovat členství ve skupině, Všichni zaškrtnuté.

Pokud chcete používat vyhledání pracovního postupu do vlastního seznamu příjemců:

 1. V prohlížeči vytvoření vlastního seznamu se následující tři sloupce s názvem příjemce:

  • Změňte název výchozí název sloupce na Název pracovního postupu.

  • Osoba nebo skupina sloupec s názvempřidáte. V tomto sloupci povolit výběr osoby a skupiny, ale nechcete povolit více výběrů:.

  • Přidáte jeden řádek textu sloupec s názvem kopie.

 2. V seznamu příjemců vytvoří novou položku a pak udělejte toto:

  • V poli Název pracovního postupu zadejte Revize dokumentu, což je název pracovního postupu příkladu používají tady.

  • V poli Komu klikněte na Adresář Obrázek tlačítka a potom v dialogovém okně Vyberte osoby a skupiny vyberte jednoho člověka nebo skupinu adresy zprávy.

  • V poli kopie zadejte e-mailové adresy příjemců kopie adresu, oddělení několik adres středníkem.

 3. V Microsoft Office SharePoint Designer 2007 v Návrháři pracovního postupu klikněte na možnost Akce a potom klikněte na Odeslat E-mail.

  Pokud tato akce v seznamu nezobrazí, klikněte na Další akce, které chcete zobrazit úplný seznam.

 4. V této akci klikněte na tuto zprávu.

 5. V dialogovém okně Definovat e-mailovou zprávu na konci pole Komu klikněte na Adresář Obrázek tlačítka .

 6. V dialogovém okně Vybrat uživatele v seznamu nebo vyberte ze stávajících uživatelů a skupin klikněte na tlačítko Vyhledání pracovního postupu a potom klikněte na Přidat.

 7. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu výběr z následujících možností:

  • Zdroje: příjemci nebo název vaší vlastní seznam.

  • Pole: nebo pole, které obsahuje adresu chcete.

  • Pole: Název příjemce: pracovního postupu

  • Hodnota: Zadejte Revize dokumentu nebo na název aktuálního pracovního postupu.

   Lookup for To field of message

   Toto vyhledávání s textem, "Ze seznamu příjemců vyberte hodnotu v poli Komu, kde je rovno název pracovního postupu revize dokumentů."

   Horní polovině dialogovým oknem určuje seznamu a sloupci; dolní části dialogového okna určuje řádku.

 8. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu klikněte na OK.

 9. Ve zprávě o nových zajištění jedinečných vyhledání klikněte na OK.

 10. Klikněte na OK zavřete dialogové okno Vybrat uživatele.

 11. V dialogovém okně Definovat e-mailovou zprávu na konci polem kopie klikněte na Adresář Obrázek tlačítka .

 12. V dialogovém okně Vybrat uživatele v seznamu nebo vyberte ze stávajících uživatelů a skupin klikněte na tlačítko Vyhledání pracovního postupu a potom klikněte na Přidat.

 13. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu výběr z následujících možností:

  • Zdroje: příjemci nebo název vaší vlastní seznam.

  • Pole: pole obsahující adresy chcete nebo kopie.

  • Pole: Název příjemce: pracovního postupu

  • Hodnota: Zadejte Revize dokumentu nebo na název aktuálního pracovního postupu.

   Lookup for Cc field of message

   Toto vyhledávání s textem, "Ze seznamu příjemců vyberte hodnotu v poli kopie, kde je rovno název pracovního postupu revize dokumentů."

 14. Klikněte na OK, znovu klikněte na OK ve zprávě s upozorněním a potom klikněte na OK zavřete dialogové okno Vybrat uživatele.

Teď když pracovní postup odešle e-mailové zprávy, pošle se adresy v v řádku Komu a kopie pole na položku revize dokumentů v vlastní seznam příjemců. Pokud chcete změnit příjemce, jednoduše změňte podle, které chcete položky seznamu.

Jeden pracovní postup může odeslat více e-mailové zprávy a zprávy může všechny posílat stejné příjemcům. Pokud chcete uložit další adresy pro další posílané tento pracovní postup, můžete přidat sloupce do seznamu pro ukládání ostatní adresy. V tomto případě je vhodné název sloupce "Nejdřív zpráva s žádostí o," "Druhé zpráva s žádostí o" a tak dále.

Seznam můžete taky můžete navrhnout tak, aby vytvořit jednu položku pro každou zprávu, která odešle pracovní postup místo jedné položky pro jednotlivé pracovní postupy. V tomto případě zkontrolujte, že je název používaný k označení všech zpráv jedinečné, tak, aby vyhledávání, které načíst adresy vrátí jedinečný hodnotu, která chcete.

Inicializační formulář pracovního postupu slouží k určení příjemců

Pokud chcete příjemce být zadán pokaždé, když, že je pracovní postup spuštěn ručně, můžete přizpůsobit inicializační formulář pracovního postupu a od osoby, který spustil pracovní postup Shromáždit adresy. Pracovní postup můžete pak jednoduše přímo použít zadané adresy nebo zkopírujte do polí v aktuální položce – kde zůstanou k dispozici pro referenci dokončení aktuální instance pracovního postupu. Pokud pracovní postup je nastaven tak, aby taky spouštěl automaticky, můžete určit výchozí adresy v inicializačním formuláři pro vždy, když dojde k automatické spuštění.

Začátek stránky

Obsahují informace o aktuální položce

Zatím je statická textu ve zprávě příklad: pokaždé, když pracovní postup vytváří instanci zprávy, tento text bude přesně stejné.

Může být užitečné, ale chcete zahrnout text, který změní vzhledem k položce, na kterém běží pracovního postupu. Například může být vhodné zahrnout název dokumentu nutností revize v textu zprávy. Chcete-li zahrnout toto řazení dynamické informace, použijete vyhledání pracovního postupu. Vyhledávání načtení dat z různých zdrojů dat jako jsou seznamy, knihovny a data pracovního postupu.

Chcete-li přidat název dokumentu do textu zprávy:

 1. Zadejte nebo vložte statický text, ve které chcete vyhledávací informace zobrazit.

  Message body with static text in place

 2. Umístěte kurzor na místo kde se má nacházet vyhledávání umístěte ukazatel myši.

  Tip: Po vložení vyhledávání, nejde přetáhnout do nového umístění. (Je to možné, ale "umístění" vyhledávání přetažením jiný text kolem něj.) Podobně není možné vyjmout, kopírovat nebo vložit vyhledávání nebo text, který obsahuje vyhledávání.

 3. Klikněte na Přidat vyhledávání textu.

 4. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte Aktuální položky do pole zdroj a název do pole.

  Lookup for name of current item

 5. Klikněte na OK.

Vložené vyhledávání se zobrazí v těle zprávy.

Message body with lookup inserted

Pokud je pracovní postup spuštěn a zpráva bude vytvořena, vyhledávání nahrazuje název dokumentu.

Final message with lookup replaced by title

Včetně názvu dokumentu je užitečná, ale může být i zvýšíte jeho přínos zahrnout hypertextový odkaz, který by můžete přejít přímo do dokumentu. K tomuto účelu zahrnete vyhledávání v dialogu hypertextový odkaz. V oddílu Zahrnout hypertextového odkazu na aktuální položky se zobrazí jak jste jak.

Začátek stránky

Vložit statický hypertextový odkaz

Můžete zahrnout statický hypertextový odkaz – to znamená ten, který vždy propojí stejným Custom – v textu e-mailové zprávy pracovního postupu pomocí HTML ukotvení značku (< na > a < /a >) s atribut href a zadáním cílová adresa, jako Hodnota atribut href .

To visit the Northwind Traders site, 
click <a href="http://www.northwindtraders.com/">here</a>.

V okně výsledný text mezi značky ukotvení vykreslení jako hypertextový odkaz na zadanou adresu.

Rendered message text with static hyperlink

Poznámka: Některé textu e-mailových programů neumožňují vykreslení HTML kódování a tedy nebude vykreslování hypertextový odkaz.

Informace o použití vyhledání pracovního postupu k vytváření dynamických hypertextového odkazu, která ukazuje na různé adresy podle toho, na položku, na kterém běží pracovního postupu, naleznete v části Další Zahrnout hypertextového odkazu na aktuální položky.

Začátek stránky

Vložit hypertextový odkaz na aktuální položce

V předchozí části Zahrnout statický hypertextový odkaz, v dialogu hypertextový odkaz příklad nezadají žádné proměnné informace: pokaždé, když pracovní postup odešle e-mailové zprávy hypertextový odkaz odkazuje na stejné stránce.

Pomocí vyhledání pracovního postupu, ale můžete vytvořit dynamické propojení používající informace o aktuální položce rozhodnout, která adresa URL tak, aby ukazovaly.

Pokud je aktuální položka dokument v knihovně dokumentů

V příkladu oznámení o spuštění pracovního postupu můžete chtít zadejte odkaz na nový dokument, samotné:

 1. Zadejte nebo vložte statický text, ve které chcete odkaz vložit.

 2. Pokud chcete vyhledávání nacházet, zadejte následující text.

<a href="">here</a>

Tip: Po vložení vyhledávání, nejde přetáhnout do nového umístění. (Je to možné, ale "umístění" vyhledávání přetažením jiný text kolem něj.) Podobně není možné vyjmout, kopírovat nebo vložit vyhledávání nebo text, který obsahuje vyhledávání.

 1. Umístěte kurzor mezi dvěma dvojité uvozovky ("").

 2. Klikněte na Přidat vyhledávání textu.

 3. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vybere Aktuální položce v rozevíracím seznamu zdroj.

 4. V dialogovém okně pole vyberte Zakódovaný absolutní adresa URL a klikněte na tlačítko OK.

  Message text with dynamic link to view or edit document

Když příjemce zprávy klikne na odkaz, otevře se dokument sloučený pro zobrazení nebo úprava.

Pokud je aktuální položka položky seznamu

Při vytvoření odkazu na položku v seznamu – například oznámení nebo události kalendáře, který můžete zvolit odkaz otevřete formulář pro zobrazení (DispForm.aspx) nebo formuláři pro úpravu (EditForm.aspx) položky seznamu.

Chcete-li vytvořit odkaz, který se otevře položky seznamu pro dokument (místo dokumentu):

 1. V prohlížeči přejděte do knihovny dokumentů sdílené.

 2. Otevřete seznam pro všechny existující dokumenty v knihovně, pokud chcete odkaz otevřete formulář pro zobrazení nebo Úprava položky, pokud chcete odkaz otevřete formulář pro úpravu pomocí Zobrazení položky.

 3. Zkopírujte adresu v adresním řádku od začátku http: nebo https: prostřednictvím první rovná se (=), jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Address bar showing display form address

  Address bar showing edit form address

  _QM_ID = text je parametr dotazu, který se nastaví na stránce zobrazit formulář pro příslušnou položku v aktuálním seznamu nebo knihovně má ID seznamu, který následuje rovná se (=), která v tomto příkladu bude ID seznamu aktuální položce , určená vyhledání pracovního postupu.

  Poznámka: If the current item is a task that is created by one of the three workflow task actions, and if you want the link to open the custom task form (and not the default display or edit form for the Tasks list), see the later section If the current item is a custom task form. For tasks not created by a workflow task action, and for the display forms of even those tasks created by one of the workflow task actions, the current procedure is all that you need.

 4. V dialogovém okně Definovat e-mailové zprávy na místo, kam chcete hypertextový odkaz se zobrazí vložte adresu.

 5. Umístěte kurzor přímo za rovná se (=) a potom klikněte na Přidat vyhledávání textu.

 6. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte Aktuální položky do pole zdroj a ID do pole.

  Lookup for ID of current item

 7. Klikněte na OK.

  Vložené vyhledávání se zobrazí v těle zprávy.

  Důležité informace: Když aktuální vyhledání ID položky je užitečné při vytváření odkazů na aktuální položky seznamu, následující vyhledávání můžete prezentovat chyby vykreslená cesty a tedy nedoporučuje pro zahrnutí do e-mailové zprávy odkazy: cesty, relativní adresa URL serveru, adresa URL zdroje a cestu URL.

 8. Přidání zbytek text hypertextového odkazu a značky, ve kterém je obsahuje, jakož i všechny přidružené text, který chcete zahrnout.

  Následující obrázek znázorňuje text odkazu pro formulář pro zobrazení a formulář pro úpravu přenesené do e-mailové zprávy.

  Message text with view link and edit link for current item

Pokud chcete použít odkaz víckrát, naleznete v oddílu úložiště a adresa položky seznamu jako proměnnou pracovního postupu.

Pokud je aktuální položka vlastní formulář úkolů

Pokud pracovní postup musí mít některou z akce tři úkolu Pokud chcete vytvořit úkol, vlastní formulář úkolů dojde automaticky kompilaci pracovního postupu. Pokud chcete poslat připomenutí úkolů pro úkol, který je vytvořený akcí úkolu pracovního postupu sekundární pracovního postupu, pravděpodobně najdete je vhodné zahrnout odkaz na tento vlastní formulář úkolu v připomenutí.

Výchozí formuláře pro šablonu seznam úkolů, jako jsou DispForm.aspx a EditForm.aspx (UpravitFormulář.aspx), jsou umístěny ve složce pro tento seznam úkolů. Ale vlastní formulář úkolů se nachází ve složce pracovního postupu, ke kterému je přidružen. Každý úkol pracovního postupu obsahuje vlastní typ obsahu a je typ obsahu úkolu pracovního postupu, který identifikuje vlastní formulář úkolu, který používá k typu obsahu. Protože vlastní formulář úkolu nachází na jiném místě, vytváření adresu URL do tohoto formuláře se liší od vytváření adresu URL typické zobrazení formuláře nebo upravte formulář pro položku.

Adresa URL vlastní formulář úkolů vypadá takto:

Edit form URL for custom task

Zástupné symboly pro proměnné informace jsou tučně a v závorkách.

Zdrojový atribut určuje seznam úkolů, který souvisí s aktuálním pracovním postupu. Po klepnutí na tlačítko Dokončit úkol nebo zrušení na vlastní formulář úkolu, využívá adresu ze zdrojového atributu vědět, které zobrazíte. Pokud chcete vytvořit odkaz na vlastní formulář úkolů, můžete zkopírovat a vložit od začátku adresu URL prostřednictvím ID = [item_ID] znaků a ignorovat zbytek (části, která je zvýrazněná v příkladu).

Nejjednodušší způsob, jak získat adresu URL pro vlastní formulář úkolů je jednou a spustit pracovní postup tak, aby vytvoří úkol. Při otevření vlastní formulář úkolu pro daný úkol v prohlížeči můžete zkopírovat část adresy URL, které potřebujete, vložte ho do textu e-mailové zprávy v Návrháři pracovního postupu a pak přidejte vyhledání pracovního postupu poskytující ID položky úkolu.

Jak vložit vyhledávání v textu zprávy:

 1. V Návrháři pracovního postupu v dialogovém okně Definovat e-mailové zprávy zadejte nebo vložte veškerý text odkazu, s výjimkou vyhledávání na položku ID – do textu e-mailové zprávy.

 2. Umístěte kurzor za rovná se (=), odstraňte číslo pro aktuální ID položky a potom klikněte na Přidat vyhledávání textu.

 3. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte Aktuální položce v poli zdroje, klepněte na položku ID v seznamu polí a klikněte na OK.

  Custom task form link with ID lookup inserted

  Myslete na to, že v tomto příkladu sekundárního pracovního postupu spuštěných pro seznam úkolů, aktuální položce je daný úkol. Propojení vlastní formulář úkolů z primární pracovní postup, který skutečně vytvoří položku úkolu se liší. Informace o nastavení pracovního postupu, který používá akce Shromáždit Data od uživatele o neodeslání vlastní oznámení s lidmi, kterému je úkol přiřazen, naleznete v oddílu odesílat upozornění na vlastní vlastní úkoly.

  Informace o tom, jak můžete nastavit tuto adresu tak, aby ji můžete použít kdekoli jinde v stejného pracovního postupu, naleznete v části Další úložiště a adresa položky seznamu jako proměnnou pracovního postupu.

Uložení a adresa položky seznamu jako proměnné pracovního postupu

Můžete ukládat URL formulář pro zobrazení nebo upravte formulář položky seznamu do proměnné pracovního postupu, aby ji mohli používat na několika místech aplikace stejného pracovního postupu.

 1. V Návrháři pracovního postupu klikněte na Akce a potom klikněte na tlačítko Vytvořit dynamické řetězec.

  Pokud tato akce v seznamu nezobrazí, klikněte na Další akce, které chcete zobrazit úplný seznam.

 2. V této akci klikněte na tlačítko dynamické řetězec.

 3. V dialogovém okně Tvůrce řetězců vložte statický text část adresy URL (ale ne vyhledávacího pole aktuální položky ID).

  V tomto dialogovém pomocí kombinace kláves CTRL + C zkopírujte stisknutím kláves CTRL + X vyjmout a CTRL + V vložte.

 4. Umístěte kurzor po znaménku rovná se (=) a potom klikněte na Přidat vyhledávání.

 5. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte Aktuální položky do pole zdroj a ID do pole.

  Lookup for ID of current item

 6. Klikněte na OK.

  Vyhledávání se přidá na text v dialogovém okně.

  URL text with ID lookup inserted

 7. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Tvůrce řetězců.

 8. V této akci klikněte na proměnné.

 9. V seznamu klikněte na vytvořit novou proměnnou a potom v dialogovém okně Upravit proměnné zadejte název nové proměnné.

 10. Ujistěte se, jestli Typ je nastavený na řetězec a pak klikněte na OK.

 11. Přidejte akce Odeslat e-mailu k pracovnímu postupu a klepněte na tuto zprávu v akci.

 12. Použijte novou proměnnou v dialogovém okně Definovat e-mailové zprávy, zadejte nebo vložte okolního textu a značky HTML (včetně dvojité uvozovky) do textu zprávy, umístěte kurzor do uvozovek a kliknutím Přidat Vyhledávání textu.

 13. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu v rozevíracím seznamu zdroj klikněte na Data pracovního postupu.

 14. V seznamu polí klikněte na proměnnou: název proměnné a klikněte na OK.

  New variable inserted between double quotation marks

Teď můžete vložit tuto proměnnou kdekoli chcete v aktuálním pracovním postupu.

Začátek stránky

Vložit obrázek

Není možné vložit soubor obrázku nebo grafiky v textu e-mailové zprávě, odeslání tak, že pracovní postup. Však mohou obsahovat obrázku do e-mailu pomocí značky HTML obrázku (< img / >) Pokud chcete vytvořit odkaz na obrázek, který je uložený jako soubor formátu JPEG (*.jpg) a nahrát do knihovny obrázků na webu.

 1. V těle zprávy, na místo, kam chcete propojený obrázek objevit, zadejte < img src = "" / > značky HTML.

 2. Umístěte kurzor mezi dvěma dvojité uvozovky ("").

 3. Zadejte nebo vložte adresu URL souboru s obrázkem JPEG. Dokončené značku vypadá tuto položku.

  Completed HTML tag for image

Po odeslání zprávy se zobrazí obrázek ze souboru ve formátu JPEG místo značku odkazu.

Začátek stránky

Formátování obsah zprávy řaďte

V předchozích částech, značky HTML ukotvení (< na > a < /a >) slouží k vytvoření hypertextového odkazu. Chcete-li zadat řez písma, barvy, stylu a další atributy textu ve zprávě můžete jiné značky HTML.

Protože Návrháři pracovního postupu podporuje pouze vložených stylů pro formátování zprávy a ne externích nebo vložených stylů (CSS) formátování, musíte udělat veškeré formátování chcete, aby ho pomocí atribut styl značky HTML. Můžete provést buď tak, že zadáte značky HTML přímo do dialogového okna Definice e-mailové zprávy v Návrháři pracovního postupu nebo vytvořením text zprávy v kódu zobrazovat a návrhové zobrazení a vložte ji do dialogového okna Definice e-mailové zprávy pole.

 1. Uložte pracovní postup kliknutím na Dokončit.

 2. Vytvoření nové stránky HTML.

 3. Přepnout na rozdělené zobrazení a potom klikněte na libovolné místo v oblasti zobrazení návrhu.

 4. Umístěte ukazatel myši stále v oblasti zobrazení návrhu poklikejte na Aplikaci stylu na stavovém řádku.

  Zobrazí se panel nástrojů Aplikace stylu.

 5. Na panelu nástrojů Aplikace stylu zkontrolujte, že Aplikace stylu je nastavený na Ruční a Cílové pravidlo nastavena na (Nový přiřazený styl), jak ukazuje tato část.

  Style Application toolbar showing correct settings

  Pokud naformátujete text zprávy v zobrazení kódu a návrhové zobrazení, musíte nastavit Použití stylu na Ruční tak, aby Office SharePoint Designer 2007 nepřidá CSS třídy, které serveru se nedá vykreslit v zobrazení Pošta pracovního postupu. Také je možné v zobrazení Kód v období značky uzavřete text, který je vnořené uvnitř už formátovaného textu, ale pro které chcete určit jiné formátování. Jakmile období značky dostanete na místě, můžete pracovat v návrhovém zobrazení formátování, které má.

 6. Formátování textu jako obvykle pomocí nástrojů WYSIWYG v návrhovém zobrazení:

  • Pokud chcete formátování textu uvnitř značku – například < para > nebo < li > – umístěte kurzor na místo v zobrazení kódu a potom poklikejte na značku chcete v panelu nástrojů.

  • Můžete také zadejte značku a vložení atribut styl a všechny vlastnost/dvojice, které chcete pomocí technologie IntelliSense. Zkontrolujte, že vlastnost/dvojice oddělte středníkem.

Několik doporučené postupy:

 • Použití značky odstavce (< p > a < /p >) k definování samostatné odstavce a zadejte jakékoli výchozí formátování odstavce, které se liší od výchozí formátování pro všechny zprávy.

 • V odstavci použijte další období značky můžete určit, všechny místní formátování, které se liší od výchozí formátování odstavce a celkové zprávy.

 • Návrhář pracovního postupu se vykreslují pomocí všechny ručně zalomený řádek jako další zalomení ve zprávě. Protože značky odstavce přidat již odpovídající mezeru mezi odstavce, musíte odebrat ručně zadaných konců konečné verze zprávy v Návrháři-li se vyhnout příliš mnoho mezer mezi odstavci.

  Může být jednodušší a vytvořte formátovaný text s konce řádků pro projekty, odeberte všechny nadbytečné mezery a konce řádků před dokončete zprávu v Návrháři pracovního postupu.

  Tento doporučený postup se týká jenom v případě, že jsou včetně značky odstavce nebo jiné značky, které automaticky přidávat mezera ve svislém směru mezi jednotky textu.

Na následujícím obrázku jsou uvedeny příklady text formátoval s značky HTML. Všimněte si, že žádný ručně zadaných konců prezentovat.

Text formatted with HTML tags

V okně zprávy odeslané pracovního postupu, proto vykreslení formátovaný obsah.

Finished version of HTML-formatted text

Jakmile se dostanete pohodlnému formátování textu zprávy, můžete vytvářet širokou škálu stylů zprávy. Další informace o produktu jedním ze způsobů použití formátování textu zprávy najdete v článku další části tohoto článku odesílat upozornění na vlastní vlastní úkoly.

Začátek stránky

Odesílat upozornění na vlastní vlastní úkoly

Ve výchozím nastavení při jednu ze tří akcí vlastní úkol pracovního postupu používá k vytvoření a přiřazení úkolu, seznam úkolů automaticky odešle e-mailová oznámení s lidmi, kterému je přiřazena nový úkol. Podle potřeby můžete navrhnout vlastní zprávy s oznámením vlastní úkolu můžete nastavit sekundární pracovního postupu, která poběží na seznamu úkolů jim můžete poslat.

Vyhněte se odesílání duplicitní oznámení, můžete vypnout automatické upozornění pro seznam úkolů:

 • Na stránce Upřesnit nastavení pro seznam úkolů v oblasti Upozornění e-mailu klikněte na Ne v části Odeslat e-mailové přiřazeno vlastnictví.

  Poznámka: Pokud vypnete automatickou oznámení vypne všechny oznámení automatické úkolu pro daný web, včetně těch, které generovaných předdefinovaných pracovních postupů, které jsou k dispozici v Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Jakmile vypnuli jste automatické oznámení, můžete použít jednu vedlejší pracovního postupu odeslat stejné oznámení pro všechny úkoly nebo můžete použít podmínky s více větvení akcí nebo více sekundární pracovních postupů k odeslání různé typy oznámení, které se shodují s různých situací.

Můžete použít stejné sekundárního pracovního postupu nebo pracovní postupy k odeslání e-mailová upozornění na úkoly, které jsou dosud dokončit, když se blíží termín splnění. Další informace o sekundární pracovní postupy naleznete v článku vytvoření sekundárního pracovního postupu.

Vaše vlastní oznámení nějak, která že se má můžete naformátovat. Jedním ze způsobů začít je přizpůsobit obsah HTML Automatické upozornění na výchozí, které můžete zkopírovat přímo v následujícím příkladu.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

V předchozím příkladu kód HTML jsou zahrnuty sedm zástupné symboly pro vyhledávání. Zástupné symboly se zobrazí v hranatých závorkách ([]). Po vložení obsahu HTML do textu e-mailové zprávy v Návrháři pracovního postupu je nutné nahradit zástupné symboly, včetně hranatých závorek, které obsahují, s skutečné vyhledávání. Pokyny k vytváření tyto vyhledávání v následujících šest pododdílu bude hledat. (Zástupných symbolů, jeden pro název dokumentu se používá dvakrát.)

Vyhledání název pracovního postupu

Použijte toto vyhledávání.

Lookup for name of workflow that created current task

Vyhledávání datum vytvoření úkolů

Použijte toto vyhledávání.

Lookup for creation date of current task

Vyhledávání název dokumentu (používá se dvakrát)

Použijte toto vyhledávání.

Lookup for document name

Vyhledávání adresy URL dokumentu

Použijte toto vyhledávání.

Lookup for document URL

Vlastní formulář úkolu vyhledávání

Toto vyhledávání je vložen jako součást adresy URL pro vlastní formulář úkolu vytvořené v aktuálním pracovním postupu, jak je uvedeno v předchozí části, Pokud je aktuální položka vlastní formulář úkolů.

Vyhledávání samotné vypadá takto:

Lookup for ID of current item

A celou adresu vypadá přibližně takto:

Address for custom task form with ID lookup inserted

Formulář pro zobrazení pro položku dokumentu vyhledávání

Toto vyhledávání je vložen jako součást adresy URL pro formulář pro zobrazení položky úkolu způsobem popsaným v předchozí části, Pokud je aktuální položka položky seznamu.

Vyhledávání samotné vypadá takto:

Lookup for ID of current item

A celou adresu vypadá přibližně takto:

Address for document item display form with ID lookup inserted

Jakmile nastavíte všechny vyhledávací funkce v místě, oznámení o úkolu vykreslená vlastní vypadá to.

Final version of custom notification message

Můžete přizpůsobit tuto zprávu přidáním další pokyny nebo jiné informace nebo upravit vzhled a chování zprávy formátování textu. Pomocí nástrojů, které jste se naučili v tomto článku budete chtít nastavit pracovních postupů pro odeslání přesně zprávy, které chcete odeslat.

Začátek stránky

Určení možností, které nejsou podporované

Aktuální verze akce Odeslat e-mailu nepodporuje následující možnosti:

 • Zadání adresy na řádku od. (E-mailové zprávy tak, že pracovní postup vždy zobrazovat nastavil správce serveru na řádku od e-mailovou adresu. Jen správce serveru můžete změnit, a můžete změnit pouze pro všechna oznámení v aktuální webové aplikace, nikoli pracovního postupu.)

 • Včetně hypertextového odkazu na stránce Stav pracovního postupu. (Nejde žádným způsobem použít vyhledání pracovního postupu zadat hodnotu proměnné WorkflowInstanceID v řetězci dotazu.)

 • Použití vložených stylů (CSS) k formátování obsah zprávy. (Text můžete formátovat pomocí atribut stylu , ale nejsou podporované < styl > značky a třídy šablon stylů CSS.)

 • Použití pracovního postupu vyhledávání v poli Komu nebo kopie pole, který odkazuje na sloupec osoby nebo typ skupiny, který obsahuje více hodnot.

 • Určení skrytá (skrytá kopie) příjemce zprávy. (Vývojář můžete změnit. Akce souboru na server zahrnout pole skrytá, ale nejde provést v Návrháři pracovního postupu.)

 • Včetně jiného souboru se zprávou jako přílohu.

 • Vložení obrázku nebo grafiky soubory ve zprávě. (Můžete vytvořit odkaz na obrázek, naleznete v části starší Zahrnout bitové.)

Začátek stránky

Viz také

SharePoint 2013 krok za krokem: nastavení pro nastavení odchozích e-mailu

Úvod do aplikace SharePoint Designer

Vytvoření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS v Sharepointu Online 2016 Sharepointu a Sharepointu 2013

Vytvoření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS v Sharepointu 2010

Základní tipy pro odstraňování potíží

Následující seznam otázek může pomoct zjistit příčinu problému vytvoření pracovního postupu:

 1. Je možné vytvořit jiný typ pracovního postupu na stejném seznamu? Například pokusu o vytvoření pracovního postupu schválení

 2. Je možné vytvořit stejného pracovního postupu:

  • na jiný seznam na stejném místě?

  • na jinou stránku v rámci stejné kolekce webů?

  • v jiné kolekci webů klikněte v části stejné webové aplikace?

  • na jinou webovou aplikaci?

  • přihlášení pomocí jiného účtu?

  • pomocí jiného počítače?

Rozšířené možnosti tipy pro odstraňování potíží

Pokud žádný základní tipy pro jejich odstranění zjistit příčinu problému pracovního postupu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Zajistěte, aby že vyžadovaly oprávnění na úrovni webů a pracovních postupů. Přejděte na Nastavení webu > oprávnění webů > Zkontrolovat oprávnění a nastavení seznamu > oprávnění pro tento seznam a ověřte výsledky Zkontrolovat oprávnění odpovídají následující:

  1. Minimální oprávnění k návrhu pracovního postupu (uložení a publikování):

   1. na webu SharePoint: Návrh

   2. v seznamu SharePoint: Úpravy

  2. Minimální oprávnění spuštění pracovního postupu:

   1. na webu SharePoint: zobrazení pouze/pro čtení

   2. v seznamu SharePoint: přispívat

 2. Zajistěte, aby odchozích e-mailu jsou nastaveny tak, aby server správné Exchange.

  1. Jako správce otevřete okno příkazového řádku

  2. Spuštění nástroje nslookup < adresa serveruExchange >. Příklad: nslookup exch.contoso.com

  3. Měli byste vidět přeložit IP adresu serveru Exchange do výstupu. Pokud ne, kontaktujte svého správce Exchange a po nich žádáte správné Exchange plně kvalifikovaný název domény (FDQN).

 3. Odešlete e-mailu na stejnou osobu funkcí OdeslatE-mail třídy SPUtility s SharePoint prostředí Management Shell následujícího postupu.

  1. Jako správce otevřete SharePoint prostředí Management Shell. (Klikněte pravým tlačítkem myši SharePoint prostředí Management Shell > Spustit jako správce)

  2. Spuštěním následujícího skriptu. Pokud skript odpoví True a zobrazí se uživateli e-mailu z SharePoint, SMTP má nastavený správně SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Odešlete e-mailu pro jednoho uživatele ze serveru SharePoint pomocí funkce SMTP. Postupujte podle pokynů v tématu Použití Telnet otestovat SMTP komunikace.

Poznámka: Ve výchozím nastavení SharePoint nevytvoří položky protokolu odchozích e-mailů. SharePoint nikdy poslala e-mail ve přímo. E-mailové zprávy jsou přenášena pomocí serveru SMTP (Exchange ) konfigurovat Centrální správa. Postupujte podle výše uvedené kroky pro řešení potíží s Tento typ pracovního postupu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×