Odeslání dat formuláře do několika umístění

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete navrhnout šablonu formuláře tak, aby uživatelé mohli odesílat svých dat formuláře do několika umístění po klepnutí na tlačítko Odeslat.

V tomto článku

Základní informace

Krok 1: Přidání datových připojení pro odesílání

Krok 2: Nakonfigurujte povolit odesílání v šabloně formuláře

Základní informace

Pokud chcete povolit uživatelům odesílání dat formuláře do několika umístění, musí přidáte sekundárního datového připojení do šablony formuláře, která odešle data pro každou z umístění, kde mají uživatelé můžou odeslat formuláře. Po přidání všech požadovaných datových připojení pro odesílání nakonfigurovat šablony formuláře umožníte uživatelům odesílání dat formuláře do několika umístění pomocí Pravidlo. Výsledkem je Microsoft Office InfoPath přidá tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat nabídky soubor při vyplňování formuláře. InfoPath odesílání dat formuláře do sekundárního datového připojení ve směru, aby byly uvedené v pravidlo. Nejde nakonfigurovat pravidla pro používání všech datových připojení pro odesílání ve stejnou dobu.

Při konfiguraci uživatelům povolit odesílání dat formuláře v šabloně formuláře můžete také upravit možnosti odesílání následujícími způsoby:

 • Změňte text, který se zobrazí na tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkazu Odeslat v nabídce soubor.

 • Změna klávesové zkratky pro tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkazu Odeslat v nabídce soubor.

 • Vytvoření vlastních zpráv, které se uživateli zobrazí při odeslání formuláře.

 • Určete, zda chcete ponechat formulář otevřený, zavřete formulář nebo otevřít nový prázdný formulář po odeslání formuláře.

Začátek stránky

Krok 1: Přidání datových připojení pro odesílání

Konfigurace šablony formulářů umožníte uživatelům odesílat vyplněné formuláře do několika umístění, přidejte nezbytné odeslat datová připojení k šabloně formuláře. Datová připojení můžete přidat do těchto umístění:

 • Webové služby

 • Knihovny dokumentů na serveru Microsoft Windows SharePoint Services

 • V-mailové zprávě

  Poznámka: Uživatelé musí mít na počítači nainstalovaný k odesílání dat formuláře v e-mailové zprávě aplikace Microsoft Office Outlook.

Následující postupy popisují, jak přidat odeslat datová připojení k těmto místům.

Přidání datového připojení, které odesílá data webové služby

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na vytvořit nové připojení k, klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klikněte na webová služba a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce zadejte umístění webové služby, kde uživatelé budou odesílat formuláře a klikněte na tlačítko Další.

  Pokud chcete vyhledat webové služby na serveru univerzální popis, zjišťování a integrace UDDI (), klikněte na Hledat UDDI, zadejte UDDI serveru, na kterém chcete hledat, určete, jestli chcete najít poskytovatele nebo služby, které jsou k dispozici , zadejte klíčové slovo pro hledání a klikněte na Hledat. Webové služby, které odpovídají vaší klíčové slovo pro hledání se zobrazí v seznamu výsledků hledání.

 6. Na další stránce průvodce v seznamu Vyberte operaci klepněte operaci webové služby, které bude přijímání dat formuláře a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce udělejte jednu z následujících akcí:

  Odeslání dat do pole nebo skupiny

  1. V seznamu Parametry klikněte parametr webové služby, který zobrazí data z formuláře.

  2. V dialogovém okně Možnosti parametrů klikněte na pole nebo skupiny.

  3. Klikněte na Upravit Vzhled tlačítka .

  4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na pole nebo skupiny, jejichž data, které chcete odeslat a potom klikněte na OK.

  5. V dialogovém okně Zahrnout klikněte na Text a podřízené elementy chcete odeslat pouze obsah a všechny podřízené elementy pole nebo skupiny, nebo klikněte na dílčí stromová struktura XML, včetně vybraný prvek chcete odeslat obsah i vybrané.

  Odeslání všech dat ve formuláři

  1. Klikněte na celý formulář (dokument ve formátu XML, včetně instrukce pro zpracování).

  Odeslání dat jako řetězec

  1. Zaškrtněte políčko Odeslat data jako řetězec.

   Obvykle zaškrtnete toto políčko odeslat digitálně podepsanou data. Ve většině případů zrušte zaškrtnutí políčka.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. Datové připojení pro odesílání na další stránce průvodce, do pole Zadejte název tohoto datového připojení zadejte popisný název pro tento.

 10. Zkontrolujte, že správné informace v části Souhrn a potom klikněte na Dokončit.

Přidání datového připojení, která odešle data do knihovny dokumentů

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na vytvořit nové připojení k, klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klikněte do knihovny dokumentů na webu služby SharePoint a potom na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce v dialogovém okně knihovny dokumentů zadejte umístění knihovny dokumentů služby SharePoint.

 6. Do pole název souboru zadejte název, který bude sloužit k identifikaci formuláře v knihovně dokumentů. Můžete taky vzorec a ujistěte se, že každý název formuláře je jedinečný.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  2. V dialogovém okně Vložit vzorec proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použití pole ve vzorci, klikněte na Vložit pole nebo skupinu, klikněte na pole, které chcete použít v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu a klikněte na OK.

   • Použití funkce ve vzorci, klikněte na tlačítko Vložit funkci vyberte funkci, kterou chcete použít v dialogovém okně Vložit funkci a klikněte na tlačítko OK.

    Pokud funkce vyžaduje parametry, v dialogovém okně Vložit funkci vyberte funkci, klikněte na OK, do pole vzorec v dialogovém okně Vložit vzorec, poklikejte na funkci, kterou jste přidali a klikněte na dané pole nebo Skupina. Odkazy na další informace o funkcích v části Viz také.

   • Pokud chcete vložit hodnotu nebo matematický operátor do vzorce, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace v poli vzorec.

  Operace

  Symbol

  Add

  +

  Odčítání

  -

  Násobení

  *

  Dělit

  /

  • Poznámka: Pokud vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že je mezera před a po dělení. Pokud operátor dělení, které neobsahují mezery před a za ni, InfoPath považovat "/" jako oddělovač XPath umístění postup spíše než jako operátor dělení.

  • Chcete-li zkontrolovat vzorec pro správné syntaxe v dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na Ověřit vzorec.

   Odkazy na další informace o vzorcích v části Viz také.

 7. Přepsat existující formuláře se stejným názvem v knihovně dokumentů, zaškrtněte políčko Povolit přepsání, pokud existuje.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. Datové připojení pro odesílání na další stránce průvodce, do pole Zadejte název tohoto datového připojení zadejte popisný název pro tento.

 10. Zkontrolujte, že správné informace v části Souhrn a potom klikněte na Dokončit.

Přidání datového připojení, které odesílá data v e-mailové zprávy

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na vytvořit nové připojení k, klikněte na Odeslat data a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce klikněte na jako e-mailovou zprávu a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce zadejte e-mailové adresy příjemců zprávy, předmět, který se má zobrazit ve zprávě a úvodní text, který chcete do příslušných polí a klikněte na tlačítko Další. Můžete taky vzorec do obou polí s výjimkou pole Úvod.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  2. V dialogovém okně Vložit vzorec proveďte jednu z následujících akcí:

   • Použití pole ve vzorci, klikněte na Vložit pole nebo skupinu, klikněte na pole, které chcete použít v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu a klikněte na OK.

   • Použití funkce ve vzorci, klikněte na tlačítko Vložit funkci vyberte funkci, kterou chcete použít v dialogovém okně Vložit funkci a klikněte na tlačítko OK.

    Pokud funkce vyžaduje parametry, v dialogovém okně Vložit funkci vyberte funkci, klikněte na OK, do pole vzorec v dialogovém okně Vložit vzorec, poklikejte na funkci, kterou jste přidali a klikněte na dané pole nebo Skupina. Odkazy na další informace o funkcích v části Viz také.

   • Pokud chcete vložit hodnotu nebo matematický operátor do vzorce, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace v poli vzorec.

  Operace

  Symbol

  Add

  +

  Odčítání

  -

  Násobení

  *

  Dělit

  /

  • Poznámka: Pokud vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že je mezera před a po dělení. Pokud operátor dělení, které neobsahují mezery před a za ni, InfoPath považovat "/" jako oddělovač XPath umístění postup spíše než jako operátor dělení.

  • Chcete-li zkontrolovat vzorec pro správné syntaxe v dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na Ověřit vzorec.

   Odkazy na další informace o vzorcích v části Viz také.

 6. Na další stránce průvodce udělejte jednu z následujících akcí:

  1. Zobrazit formulář v textu e-mailové zprávy, klikněte na Odeslat jenom aktivní zobrazení formuláře a bez příloh.

  2. Odeslání dat formuláře jako přílohu na e-mailové zprávy, klikněte na odesílání dat formuláře jako přílohu, zaškrtněte políčko Připojit šablony formuláře zajistit, aby uživatelé mohli otevřít formulář a zadejte název formuláře v název přílohy pole. Můžete taky určit pole nebo použijte vzorec a ujistěte se, že každý název formuláře je jedinečný. Tato možnost je k dispozici pouze v případě šablony formuláře nakonfigurovaný tak, aby automaticky určují úroveň zabezpečení nebo nakonfigurovaný tak, aby s omezeným přístupem nebo plnými úroveň zabezpečení.

   Jak na to?

   1. Klikněte na Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

   2. V dialogovém okně Vložit vzorec proveďte jednu z následujících akcí:

    • Použití pole ve vzorci, klikněte na Vložit pole nebo skupinu, klikněte na pole, které chcete použít v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu a klikněte na OK.

    • Použití funkce ve vzorci, klikněte na tlačítko Vložit funkci vyberte funkci, kterou chcete použít v dialogovém okně Vložit funkci a klikněte na tlačítko OK.

     Pokud funkce vyžaduje parametry, v dialogovém okně Vložit funkci vyberte funkci, klikněte na OK, do pole vzorec v dialogovém okně Vložit vzorec, poklikejte na funkci, kterou jste přidali a klikněte na dané pole nebo Skupina. Odkazy na další informace o funkcích v části Viz také.

    • Pokud chcete vložit hodnotu nebo matematický operátor do vzorce, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace v poli vzorec.

   Operace

   Symbol

   Add

   +

   Odčítání

   -

   Násobení

   *

   Dělit

   /

   • Poznámka: Pokud vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že je mezera před a po dělení. Pokud operátor dělení, které neobsahují mezery před a za ni, InfoPath považovat "/" jako oddělovač XPath umístění postup spíše než jako operátor dělení.

   • Chcete-li zkontrolovat vzorec pro správné syntaxe v dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na Ověřit vzorec.

    Odkazy na další informace o vzorcích v části Viz také.

   Příjemci e-mailu dat formuláře, který je odeslaný jako přílohu bude nutné InfoPath mít na počítači nainstalovaný přílohu otevřít.

 7. Klikněte na tlačítko Další.

 8. Datové připojení pro odesílání na další stránce průvodce, do pole Zadejte název tohoto datového připojení zadejte popisný název pro tento.

 9. Zkontrolujte, že správné informace v části Souhrn a potom klikněte na Dokončit.

Začátek stránky

Krok 2: Nakonfigurujte povolit odesílání v šabloně formuláře

Po přidání potřebné sekundárního datového připojení do šablony formuláře Konfigurace šablony formulářů na uživatelům povolit odesílání dat formuláře. Po výběru aplikace InfoPath přidá příkaz Odeslat na nabídku soubor a tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní při vyplňování formuláře. Potom můžete nakonfigurovat akci, který bude proveden poté, co uživatel klikne na tlačítko Odeslat. V tomto případě přidáte pravidlo, které odesílá, že dat formuláře do každého datové připojení pro odesílání po kliknutí na tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní nebo příkazu Odeslat v nabídce soubor.

V dialogovém okně stejné můžete nakonfigurovat možnosti odeslání.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti odeslání.

 2. V dialogovém okně Možnosti odeslání zaškrtněte políčko Povolit uživatelům odeslat tento formulář.

  Když vyberete toto políčko, aplikace InfoPath při vyplňování formuláře přidá tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat nabídky soubor.

 3. Klikněte na provést vlastní akci pomocí pravidel a potom na položku pravidla.

 4. V dialogovém okně pravidla pro odeslání formuláře klikněte na Přidat.

 5. Klikněte na Přidat akci.

 6. V poli Akce klikněte na Odeslat pomocí datového připojení, klikněte na tlačítko datové připojení, které chcete použít pro tuto akci v seznamu datové připojení pro odesílání a potom klikněte na OK.

 7. Opakujte kroky 5 a 6 pro jednotlivá pole odeslat datové připojení, které jste přidali do šablony formuláře.

 8. Po přidání podmínek pro všechna datová připojení pro odesílání v šabloně formuláře na tlačítko OK.

  1. Pokud chcete změnit jméno tlačítko Odeslat, které se zobrazí na panelu nástrojů Standardní a příkaz Odeslat, který se zobrazí v nabídce soubor při vyplňování formuláře, zadejte nový název do pole Titulek v Odeslat Možnosti dialogové okno.

   Pokud chcete přiřadit klávesovou zkratku na toto tlačítko a příkaz, zadejte znak ampersand (&) před znak, který chcete použít jako klávesové zkratky. ALT + B přiřadit jako klávesové zkratky pro tlačítko Odeslat a příkaz, zadejte například & deslat.

 9. Zabránit uživatelům v pomocí příkazu Odeslat nebo tlačítko Odeslat na panelu nástrojů Standardní při vyplňování formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit na položku Odeslat nabídky a tlačítko na panelu nástrojů odeslat.

  1. Ve výchozím nastavení po odeslání formuláře aplikace InfoPath ponechá formulář otevřený a zobrazí zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře. Chcete-li změnit výchozí chování, klikněte na položku Upřesnit a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Zavřete formulář nebo vytvořte nový prázdný formulář po odeslání dokončené formuláře, klikněte na požadovanou možnost v seznamu Po odeslání.

   • Pokud chcete vytvořit vlastní zprávy, která označuje, pokud byla úspěšně odeslání formuláře, zaškrtněte políčko použít vlastní zprávy a zadejte svoje zprávy v polích na úspěšné a o chybě.

    Umožňuje zprávu do pole na selhání sdělte uživatelům, co dělat, když nemohou odeslat formuláře. Můžete například navrhnout, aby uživatelé uložení formuláře a obrátit pro další pokyny.

   • Pokud nechcete zobrazit zprávu po odeslání formuláře, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit úspěšné a neúspěšné zprávy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×