Odebrání nebo nahrazení přiřazení zdroje

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V závislosti na potřebám projektu, můžete odebrat nebo nahrazení zdroje přiřazené k úkolu v projektu. Například změna zdroje Přiřazení vám mohou pomoci účtu Přetížení nebo Nevytížení, řízení nákladů zvýšení efektivity nebo zlepšit kvalitu.

Co chcete udělat?

Odebrání přiřazení zdroje

Odebrání zdroje organizace

Nahrazení přiřazení zdroje

Odebrání přiřazení zdroje

Odebrání přiřazení zdroje není to stejné jako odebrání zdroje z plánu projektu. Odebráním přiřazení zdroje dojde k odebrání povinností zdroje pracovat na určitých úkolech nebo sadě úkolů, ale zdroj může v projektu stále existovat.

Tip: Pokud chcete odebrat zdroj z projektu, klikněte na Seznam zdrojů na kartě zobrazení. Vyberte zdroj a potom stiskněte klávesu DELETE.

Chcete-li odebrat povinnosti zdroje pracovat na úkolu, proveďte následující akce:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte úkol, ze kterého chcete zdroj odebrat.

 3. Klikněte na tlačítko přiřadit zdroje Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

 4. V poli Název zdroje vyberte zdroj, který chcete odebrat.

 5. Klepněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámky: 

  • Když odeberete z úkolů přiřazených zdrojů, může změnit dobu trvání u těchto úkolů. Zbývající Práce rozdělí mezi zbývající přiřazené zdroje. Pokud nechcete změnit dobu trvání úkolů, vypněte Plánování řízené úsilím pro daný úkol.

  • Jestliže odeberete jediný zdroj přiřazený k úkolu typu Pevné jednotky nebo Pevná doba trvání, dojde ke ztrátě hodnoty Práce. Chcete-li hodnotu práce zachovat, nahraďte tento zdroj Zástupný zdroj. Tento postup je důležitý zvláště v případě, kdy hodnoty práce používáte k sestavení Plán.

  • Odeberete-li z úkolu zdroj, budou odstraněny také veškeré skutečné hodnoty práce spojené s tímto úkolem.

  • Odeberete-li z úkolu zdroj, budou odstraněny také veškeré skutečné náklady spojené s tímto zdrojem. Pokud chcete skutečné náklady pro úkol zachovat, nastavte před odebráním zdroje zbývající práci zdroje na nulovou hodnotu.

Začátek stránky

Odebrání zdroje organizace

V aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007 nemůžete odstraňovat Zdroje organizace. Nepotřebné zdroje lze místo toho deaktivovat. Budou tak zachovány veškeré informace a historie projektu související s daným zdrojem.

Deaktivace zdrojů se provádí pomocí aplikace Microsoft Office Project Web Access. Zdroje může deaktivovat pouze správce serveru.

Začátek stránky

Nahrazení přiřazení zdroje

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 2. V poli Název úkolu vyberte úkol se zdrojem, který chcete nahradit.

 3. Klikněte na tlačítko přiřadit zdroje Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

 4. Ve sloupci Název zdroje vyberte zdroj, který chcete nahradit.

 5. Klepněte na tlačítko Nahradit.

 6. V dialogovém okně Nahradit zdroj klepněte na zdroj, který chcete nahradit, a pak klepněte na tlačítko OK.

  Pokud chcete vybraný zdroj nahradit více zdroji, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na zdroj, který chcete přidat.

  Poznámka: Pokud byla u přiřazení provedena určitá Dosavadní práce, aplikace Project daný zdroj neodebere. Náhradní zdroj bude přiřazen ke Zbývající práce z původního přiřazení. Pokud je třeba, můžete tyto hodnoty Práce upravit.

 7. Ve sloupci Pož./Popt. vyberte možnost Požadavek nebo Poptávka.

 8. Chcete-li zadat množství práce, kterou nový zdroj provede na úkolu, zadejte pro zdroj v seznamu Jednotky jednu z následujících hodnot:

  • Chcete-li přiřadit k úkolu na plný úvazek jediný pracovní zdroj, zadejte hodnotu 100%.

  • Chcete-li přiřadit k úkolu na plný úvazek skupinu zdrojů, zadejte hodnotu větší než 100 procent. Pokud například chcete přiřadit k úkolu na plný úvazek skupinu tří operátorů, zadejte hodnotu 300%.

  • Chcete-li k materiálovému zdroji přiřadit spotřebu materiálu, zadejte číslo označující množství materiálu, které bude použito pro toto přiřazení.

   Jestliže množství použitého materiálu závisí na Doba trvání úkolu, zadejte rychlost spotřeby přidáním lomítka (/) a doby trvání. Pokud se například spotřebuje 20 metrů stavebního dříví za týden, zadejte 20/týden nebo 20/t.

   Poznámka: Ve sloupci Náklady se automaticky vypočítají a zobrazí informace o nákladech za dobu spotřebovanou zdrojem na úkolu. Poklepete-li na sloupec Náklady, můžete zadat pro zdroj jiné informace o nákladové sazbě.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×