Odebrání nebo nahrazení přiřazení zdroje

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V závislosti na potřebám projektu, můžete odebrat nebo nahrazení zdroje přiřazené k úkolu v projektu. Například změna zdroje Přiřazení vám mohou pomoci účtu Přetížení nebo Nevytížení, řízení nákladů zvýšení efektivity nebo zlepšit kvalitu.

Co chcete udělat?

Odebrat přiřazení zdroje

Odebrání zdroje organizace

Nahradit přiřazení zdroje

Odebrání přiřazení zdroje

Odebrání přiřazení zdroje není to stejné jako odebrání zdroje z plánu projektu. Odebráním přiřazení zdroje dojde k odebrání povinností zdroje pracovat na určitých úkolech nebo sadě úkolů, ale zdroj může v projektu stále existovat.

Tip: Chcete-li odebrat zdroj z projektu, na kartě zobrazení vyberte Seznam zdrojů. (V aplikaci Project 2007, vyberte Seznam zdrojů na kartě zobrazení.) Vyberte zdroj a potom stiskněte klávesu DELETE.

Chcete-li odebrat povinnosti zdroje pracovat na úkolu, proveďte následující akce:

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolůGanttova diagramu.

  (V aplikaci Project 2007, zvolte Ganttův diagram na kartě zobrazení.)

 2. Ve sloupci Název úkolu vyberte úkol, ze kterého chcete zdroj odebrat, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

 3. Vyberte přiřazení zdrojů Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

 4. V dialogovém okně Přiřadit zdroje vyberte ve sloupci Název zdroje zdroj, který chcete odebrat.

 5. Zvolte Odebrat.

  Poznámky: 

  • Když odeberete z úkolů přiřazených zdrojů, může změnit dobu trvání u těchto úkolů. Zbývající Práce rozdělí mezi zbývající přiřazené zdroje. Pokud nechcete změnit dobu trvání úkolů, vypněte Plánování řízené úsilím pro daný úkol.

  • Jestliže odeberete jediný zdroj přiřazený k úkolu typu Pevné jednotky nebo Pevná doba trvání, dojde ke ztrátě hodnoty Práce. Chcete-li hodnotu práce zachovat, nahraďte tento zdroj Zástupný zdroj. Tento postup je důležitý zvláště v případě, kdy hodnoty práce používáte k sestavení Plán.

  • Odeberete-li z úkolu zdroj, budou odstraněny také veškeré skutečné hodnoty práce spojené s tímto úkolem.

  • Odeberete-li z úkolu zdroj, budou odstraněny také veškeré skutečné náklady spojené s tímto zdrojem. Pokud chcete skutečné náklady pro úkol zachovat, nastavte před odebráním zdroje zbývající práci zdroje na nulovou hodnotu.

Odebrání zdroje organizace

V Project nelze odstranit Zdroje organizace. Místo toho můžete deaktivovat prostředky, které už nepotřebujete. Zajistíte tím, že se zachovají všechny informace a historie projektu přidružený k tomuto zdroji.

Deaktivace zdroje se provádí pomocí webové aplikace Microsoft Project Web App. Zdroj může deaktivovat pouze správce serveru.

Začátek stránky

Nahrazení přiřazení zdroje

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolůGanttova diagramu.

  (V aplikaci Project 2007, zvolte Ganttův diagram na kartě zobrazení.)

 2. Ve sloupci Název úkolu vyberte úkol se zdrojem, který chcete nahradit, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

 3. Zvolte přiřazení zdrojů Obrázek tlačítka Přiřadit zdroje .

 4. V dialogovém okně Přiřadit zdroje vyberte ve sloupci Název zdroje zdroj, který chcete nahradit.

 5. Klikněte na Nahradit.

 6. V dialogu Nahradit zdroje vyberte zdroj, který chcete nahradit a klikněte na OK.

  Nahradit vybraný zdroj více zdrojů, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom vyberte zdroj, který chcete přidat.

  Poznámka: Pokud byla u přiřazení provedena určitá Dosavadní práce, aplikace Project daný zdroj neodebere. Náhradní zdroj bude přiřazen ke Zbývající práce z původního přiřazení. Pokud je třeba, můžete tyto hodnoty Práce upravit.

 7. V dialogovém okně Přiřadit zdroje vyberte pomocí rozevíracího seznamu ve sloupci Pož./Popt. položku Požadavek nebo Poptávka.

 8. Chcete-li zadat množství práce, kterou nový zdroj provede na úkolu, zadejte pro zdroj v seznamu Jednotky jednu z následujících hodnot:

  • Chcete-li přiřadit k úkolu na plný úvazek jediný pracovní zdroj, zadejte hodnotu 100%.

  • Chcete-li přiřadit k úkolu na plný úvazek skupinu zdrojů, zadejte hodnotu větší než 100 procent. Pokud například chcete přiřadit k úkolu na plný úvazek skupinu tří operátorů, zadejte hodnotu 300%.

  • Chcete-li k materiálovému zdroji přiřadit spotřebu materiálu, zadejte číslo označující množství materiálu, které bude použito pro toto přiřazení.

   Jestliže množství použitého materiálu závisí na Doba trvání úkolu, zadejte rychlost spotřeby přidáním lomítka (/) a doby trvání. Pokud se například spotřebuje 20 metrů stavebního dříví za týden, zadejte 20/týden nebo 20/t.

   Poznámka: Ve sloupci Náklady se zobrazí automaticky vypočítané informace o nákladech za dobu strávenou zdrojem na úkolu. Kliknete-li dvakrát na pole ve sloupci Náklady, můžete pro zdroj zadat jiné informace o nákladové sazbě.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×