Odebrání čísel stránek

Můžete rychle odebrat (odstranit) čísla stránek ze záhlaví nebo zápatí dokumentu – i z těch, ve kterých je další obsah jako třeba firemní logo nebo název dokumentu.

Co chcete udělat?

Pokud záhlaví nebo zápatí vašeho dokument není odlišné pro první stránku nebo nepoužívá odlišné liché a sudé stránky, můžete rychle odebrat všechna čísla stránek.

 • Na kartě Vložení ve skupině Záhlaví a zápatí zvolte Číslo stránky a potom zvolte Odebrat čísla stránek.

  Na kartě Vložení ve skupině Záhlaví a zápatí zvolte Číslo stránky a potom zvolte Odebrat čísla stránek.

Poznámky: 

 • Pokud používáte v dokumentu odlišné liché a sudé stránky, musíte to udělat dvakrát – jednou, když máte vybrané liché stránky, a jednou, když vyberete sudé stránky.

 • Pokud tlačítko Odebrat čísla stránek není dostupné, poklikejte do záhlaví nebo zápatí, vyberte číslo stránky a stiskněte klávesu Delete.

Pokud máte v dokumentu odlišnou první stránku, můžete z ní odebrat číslo stránky, aniž byste museli odstranit další obsah, například obrázek nebo prohlášení o autorských právech.

Krok 1: Pokud jste to ještě neudělali, zvolte použití odlišné první stránky.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Záhlaví > Upravit záhlaví a potom na kartě Návrh ve skupině Možnosti zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  V části Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti jedno z políček nebo zaškrtnutí zrušte.

 2. Až budete hotovi, zvolte Zavřít záhlaví a zápatí.

  Poznámka:  Možnost Jiné na první stránce můžete použít na první stránce jakéhokoli oddílu dokumentu, nejen na úplně první stránce.

Krok 2: Odstraňte číslo stránky na první stránce.

 1. Na první stránce dokumentu (nebo oddílu) otevřete poklikáním v horní části stránky záhlaví nebo poklikáním v dolní části stránky otevřete zápatí.

  Měl by se zobrazit popisek Záhlaví první stránky – Oddíl a číslo oddílu.

 2. Zvýrazněte číslo stránky a stiskněte Delete nebo na zvýrazněné číslo stránky klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vyjmout.

 3. Zvolte Zavřít záhlaví a zápatí nebo ho zavřete stisknutím klávesy Esc.

Dokumenty jsou často záměrně rozdělené na oddíly, jako jsou části zprávy nebo kapitoly knihy. Každý oddíl může mít jiné záhlaví nebo zápatí i odlišné číslování stránek. Třeba na konci dokumentu můžete mít obsah, kde čísla stránek nechcete.

Pokud už je dokument rozdělený na oddíly

 1. Na první stránce oddílu, ze kterého chcete odebrat čísla stránek, poklikejte na záhlaví nebo zápatí – tím ho otevřete.

  Poznámka: Oddíly v dokumentu jsou číslované. Když upravujete záhlaví nebo zápatí, zobrazuje se popisek Záhlaví – Oddíl x – nebo Zápatí – Oddíl x – a informace o tom, jestli je tento oddíl propojený s předchozí částí.

 2. Vyberte číslo stránky a odstraňte ho. Odstraní se i všechna ostatní čísla stránek v tom oddílu.

  Pokud se čísla neodstraní, zkontrolujte, jestli na kartě Návrh ve skupině Navigace nemáte vybranou možnost Propojit s předchozím.

Tip: Pokud chcete odebrat jenom číslo první stránky v oddílu, otevřete záhlaví na první stránce oddílu a postupujte podle pokynů v části Odebrat číslo stránky na první stránce.

Pokud dokument není rozdělený na oddíly

 1. Umístěte kurzor úplně na konec stránky těsně před stránku, od které chcete čísla stránek odebrat, a na kartě Rozložení klikněte na Konce > Další stránka.

  Tip: Při psaní může být užitečné vidět značky konců oddílů. Pokud chcete zapnout zobrazení značek formátování, zvolte na kartě Domů ve skupině Odstavec možnost Zobrazit nebo skrýt (¶). Dalším stisknutím tlačítka zobrazení vypnete.

 2. V horní části další stránky poklikejte na záhlaví nebo zápatí – tím ho otevřete.

 3. Na kartě Návrh klikněte na položku Propojit s předchozím, abyste zrušili její vybrání. Tím zrušíte propojení číslování stránek s předchozí stránkou.

 4. Vyberte číslo stránky a odstraňte ho. Odstraní se i všechna ostatní čísla stránek v tom oddílu.

Tip: Pokud chcete odebrat jenom číslo první stránky v oddílu, otevřete záhlaví na první stránce oddílu a postupujte podle pokynů v části Odebrat číslo stránky na první stránce.

Co chcete udělat?

Čísla stránek ve Wordu jsou pole vložená do záhlaví nebo zápatí dokumentu. Když zvolíte Odebrat čísla stránek, Microsoft Office Word 2007 tato pole odebere nebo odstraní.

 1. Na kartě Vložení ve skupině Záhlaví a zápatí zvolte Číslo stránky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Zvolte Odebrat čísla stránek.

  Důležité informace: Pokud se vám zdá, že možnost Odebrat čísla stránek nefunguje, zkuste poklikat do oblasti záhlaví nebo zápatí, vybrat číslo stránky a stisknout klávesu Delete.

Pokud máte v dokumentu odlišnou první stránku, můžete z ní odebrat číslo stránky, aniž byste museli odstranit další obsah, například obrázek nebo prohlášení o autorských právech.

Krok 1: Pokud jste to ještě neudělali, zvolte použití odlišné první stránky.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Záhlaví > Upravit záhlaví a potom na kartě Návrh ve skupině Možnosti zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

 2. Až budete hotovi, zvolte Zavřít záhlaví a zápatí.

  Poznámka:  Možnost Jiné na první stránce můžete použít na první stránce jakéhokoli oddílu dokumentu, nejen na úplně první stránce.

Krok 2: Odstraňte číslo stránky na první stránce.

 1. Na první stránce dokumentu (nebo oddílu) otevřete poklikáním v horní části stránky záhlaví nebo poklikáním v dolní části stránky otevřete zápatí.

  Měl by se zobrazit popisek Záhlaví první stránky – Oddíl a číslo oddílu.

 2. Zvýrazněte číslo stránky a stiskněte Delete nebo na zvýrazněné číslo stránky klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vyjmout.

 3. Zvolte Zavřít záhlaví a zápatí nebo ho zavřete stisknutím klávesy Esc.

Dokumenty jsou často záměrně rozdělené na oddíly, jako jsou části zprávy nebo kapitoly knihy. Každý oddíl může mít jiné záhlaví nebo zápatí i odlišné číslování stránek. Třeba na konci dokumentu můžete mít obsah, kde čísla stránek nechcete.

Pokud už je dokument rozdělený na oddíly

 1. Na první stránce oddílu, ze kterého chcete odebrat čísla stránek, poklikejte na záhlaví nebo zápatí – tím ho otevřete.

  Poznámka: Oddíly v dokumentu jsou číslované. Když upravujete záhlaví nebo zápatí, zobrazuje se popisek Záhlaví – Oddíl x – nebo Zápatí – Oddíl x – a informace o tom, jestli je tento oddíl propojený s předchozí částí.

 2. Vyberte číslo stránky a odstraňte ho. Odstraní se i všechna ostatní čísla stránek v tom oddílu.

  Pokud se čísla neodstraní, zkontrolujte, jestli na kartě Návrh ve skupině Navigace nemáte vybranou možnost Propojit s předchozím.

Tip: Pokud chcete odebrat jenom číslo první stránky v oddílu, otevřete záhlaví na první stránce oddílu a postupujte podle pokynů v části Odebrat číslo stránky na první stránce.

Pokud dokument není rozdělený na oddíly

 1. Umístěte kurzor úplně na konec stránky těsně před stránku, od které chcete čísla stránek odebrat, a na kartě Rozložení klikněte na Konce > Další stránka.

  Tip: Při psaní může být užitečné vidět značky konců oddílů. Pokud chcete zapnout zobrazení značek formátování, zvolte na kartě Domů ve skupině Odstavec možnost Zobrazit nebo skrýt (¶). Dalším stisknutím tlačítka zobrazení vypnete.

 2. V horní části další stránky poklikejte na záhlaví nebo zápatí – tím ho otevřete.

 3. Na kartě Návrh klikněte na položku Propojit s předchozím, abyste zrušili její vybrání. Tím zrušíte propojení číslování stránek s předchozí stránkou.

 4. Vyberte číslo stránky a odstraňte ho. Odstraní se i všechna ostatní čísla stránek v tom oddílu.

Tip: Pokud chcete odebrat jenom číslo první stránky v oddílu, otevřete záhlaví na první stránce oddílu a postupujte podle pokynů v části Odebrat číslo stránky na první stránce.

 1. Pokud nejste v Zobrazení pro úpravy, klikněte na Upravit dokument > Upravit v aplikaci Word Online.

  Úpravy ve Wordu Online

 2. Klikněte na Vložit > Čísla stránek.

 3. V dolní části seznamu vyberte Odebrat čísla stránek.

  Obrázek příkazu Odebrat čísla stránek vybraného v galerii Čísla stránek

Další informace o používání číslování stránek

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×