Ochrana poznámek heslem

Ochrana heslem ve OneNotu je vytvořená tak, aby poznámky byly v bezpečí před zvědavci. Ať už používáte OneNote pro poznámky ve škole, poznámky ze schůzky v práci, soukromý diář nebo domácí blog nebo osobní údaje o sobě nebo svých přátelích a rodině, hrají hesla při řízení přístupu k těmto poznámkám zásadní roli.

Svoje soukromé poznámky můžete udržet v bezpečí před zvědavci, když pro příslušný oddíl poznámkového bloku OneNotu nastavíte ochranu heslem. Pokud je oddíl chráněný heslem, budou všechny jeho stránky zamknuté, dokud nezadáte správné heslo.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na kartu oddílu, který chcete chránit, a pak zvolte Chránit tento oddíl heslem.

  Snímek obrazovky, který ukazuje, jak ve OneNotu 2016 chránit oddíl heslem

 2. V podokně úloh Ochrana heslem zvolte Nastavit heslo.

 3. V dialogovém okně Ochrana heslem zadejte heslo do pole Zadat heslo.

 4. Potvrďte heslo jeho opětovným zadáním do pole Potvrzení hesla a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Heslo volte pečlivě. Pokud heslo zapomenete, nebude moct vaše poznámky nikdo odemknout (ani technická podpora Microsoftu).

Uzamčení chráněných oddílů v poznámkovém bloku

Pokud jste nastavili hesla pro víc oddílů v poznámkovém bloku, můžete je zamknout všechny najednou.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na kartu některého chráněného (ale momentálně odemčeného) oddílu a pak zvolte Chránit tento oddíl heslem.

 2. V podokně úloh Ochrana heslem zvolte Uzamknout vše.

Změna hesla chráněného oddílu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na kartu oddílu, pro který chcete změnit heslo, a pak zvolte Chránit tento oddíl heslem.

 2. V podokně úloh Ochrana heslem zvolte Změnit heslo. (Pokud tato možnost není dostupná, znamená to, že oddíl nemá heslo.)

 3. V dialogovém okně Změnit heslo zadejte aktuální heslo do pole Původní heslo.

 4. Do pole Zadejte nové heslo zadejte nové heslo.

 5. Potvrďte heslo jeho opětovným zadáním do pole Potvrzení hesla a klikněte na tlačítko OK.

Odebrání hesla chráněného oddílu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na kartu oddílu, jehož heslo chcete odebrat, a pak zvolte Chránit tento oddíl heslem.

 2. V podokně úloh Ochrana heslem zvolte Odebrat heslo. (Pokud tato možnost není dostupná, znamená to, že oddíl nemá heslo.)

 3. V dialogovém okně Odebrat heslo zadejte aktuální heslo a klikněte na OK.

Začátek stránky

Nastavení možností ochrany heslem

Oddíly chráněné heslem, které jste odemkli, se znovu automaticky zamknou, když v nich nepracujete. Časové období pro toto je možné upravit a můžete taky nastavit další možnosti pro způsoby, jakými se ochrana heslem uplatňuje u chráněných oddílů.

 1. Vyberte Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace OneNote zvolte Upřesnit.

 3. V části Hesla udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li uzamknout oddíly poznámkového bloku po uplynutí určité doby, zaškrtněte políčko Uzamknout oddíly chráněné heslem, pokud se s nimi nepracovalo po dobu a pak vyberte požadovanou časovou prodlevu.

  • Pokud chcete v poznámkovém bloku uzamknout oddíly ihned po ukončení práce, zaškrtněte políčko Uzamknout oddíly chráněné heslem ihned po opuštění.

  • Chcete-li poznámky v oddílech chráněných heslem dočasně zpřístupnit pro ostatní programy, zaškrtněte políčko Povolit programům doplňků přístup k oddílům chráněným heslem, jsou-li odemčeny.

 4. Kliknutím na OK potvrďte svoje preference.

Několik důležitých poznámek k heslům

 • Hesla se dají použít jenom pro oddíly poznámkového bloku, ne pro celé poznámkové bloky.

 • V heslech se rozlišují malá a velká písmena. Před vytvořením nebo zadáním hesla ověřte, že je vypnutá klávesa Caps Lock.

 • OneNote využívá k zabezpečení oddílů chráněných heslem šifrování. Pokud heslo zapomenete, nebude moct vaše poznámky nikdo odemknout (ani technická podpora Microsoftu). Proto buďte při přiřazování a změnách hesel pro oddíly poznámkového bloku opatrní.

 • Oddíly, které jsou chráněné hesly, nejsou zahrnuté do vyhledávání v rámci poznámkového bloku. Pokud chcete do hledání zahrnout chráněný oddíl, budete ho napřed muset odemknout.

 • Značky poznámek použité na libovolných stránkách v rámci chráněných oddílů nejsou zahrnuté do souhrnu značek poznámek. K tomu by bylo potřeba oddíly napřed odemknout.

Začátek stránky

V tomto článku

Proč používat hesla ve OneNotu?

Použití nebo odebrání ochrany heslem

Nastavení možností ochrany heslem

Proč používat hesla ve OneNotu?

Nejběžnější scénáře pro používání hesel pomáhají řídit přístup k informacím v poznámkových blocích, včetně následujících:

Ochrana soukromí   : V poznámkovém bloku může být vyhrazený oddíl nebo složka, které obsahují osobní údaje, třeba adresu domů, telefonní čísla, rodná čísla, čísla bankovních účtů a účtů platebních karet, přihlašovací údaje na weby a podobné informace. V dnešní době, kdy dochází stále častěji ke krádežím identity, představuje ponechání tohoto typu informací bez ochrany riziko. OneNote šifruje chráněné oddíly a pomáhá vám tak uchovat osobní informace v bezpečí.

Flexibilní zabezpečení   : Když používáte OneNote k dokumentování svého života ve škole, v práci a doma, pravděpodobně si pro každou součást nastavíte samostatné oddíly. Podle toho, jak chcete tyto informace sdílet s ostatními, můžete k různým oddílům přiřadit různá hesla.

Zabezpečená mobilita   : Na rozdíl od hesla k počítači, které řídí přístup k vašemu počítači, ale nechrání jednotlivé soubory na něm uložené, chrání heslo ve OneNotu soubor poznámkového bloku. Pomáhá zabezpečit oddíly v poznámkovém bloku i v případě, že se soubor poznámkového bloku zkopíruje na jiný počítač nebo souborový server, nebo v případě ztráty nebo krádeže přenosného počítače nebo tabletu.

Začátek stránky

Použití nebo odebrání ochrany heslem

Použití hesla u oddílu

Pokud chcete zabránit neoprávněnému přístupu ke svým poznámkám, můžete pro konkrétní oddíly poznámkového bloku použít heslo.

 1. Klikněte na kartu oddílu, u kterého chcete použít heslo.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Chránit tento oddíl heslem.

 3. V podokně úloh Ochrana heslem klikněte na položku Nastavit heslo.

 4. V dialogovém okně Ochrana heslem zadejte požadované heslo do pole Heslo.

 5. Potvrďte heslo v poli Potvrzení hesla a klikněte na OK.

Když pracujete v heslem chráněném oddílu poznámkového bloku, zůstane odemknutý po dobu, kterou můžete určit. Pokud chcete zlepšit zabezpečení, můžete nastavit možnost uzamknout chráněné oddíly hned, jak přejdete pryč nebo když zavřete OneNote. Když je chráněný oddíl zamknutý, budete k tomu, abyste mohli tento oddíl zobrazit a upravovat, potřebovat správné heslo. Heslo pro oddíly svého poznámkového bloku můžete jednoduše změnit nebo odebrat.

Důležité informace: 

 • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

 • Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

 • V heslech jsou rozlišována malá a velká písmena. Při prvním zadávání hesla ověřte, zda není zapnutá klávesa CAPS LOCK.

 • Přístup k oddílům s hesly se po určité době nečinnosti, kterou můžete zadat, nebo po ukončení OneNotu omezí.

 • Oddíly, které jsou chráněné hesly, nejsou zahrnuté do vyhledávání v poznámkovém bloku. Pokud chcete do vyhledávání v poznámkovém bloku zahrnout chráněný oddíl, je nutné ho před vlastním hledáním odemknout.

 • Značky poznámek použité na stránkách v chráněných oddílech nejsou zahrnuté do souhrnu značek poznámek. K tomu je potřeba oddíly napřed odemknout.

 • K oddílům chráněným heslem nemají během živé relace sdílení přístup jiní uživatelé, a to ani když je oddíl během této relace odemknutý. Pokud chcete zahrnout chráněný oddíl do živé relace sdílení, musíte nejdřív odebrat u daného oddílu ochranu heslem a pak se připojit k živé relaci sdílení.

 • Záznamy zvuku a videa se ve vašem poznámkovém bloku ukládají jako samostatné soubory a není možné u nich použít hesla.

Začátek stránky

Změna hesla oddílu

Pokud by došlo k prozrazení hesla kteréhokoli oddílu v poznámkovém bloku nebo pokud chcete všechna hesla pravidelně měnit a zvýšit tak zabezpečení, můžete existující heslo kteréhokoliv oddílu v poznámkovém bloku snadno změnit.

 1. Klikněte na kartu oddílu, u kterého chcete změnit heslo.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Chránit tento oddíl heslem.

 3. V podokně úloh Ochrana heslem klikněte na položku Změnit heslo.

  Poznámka: Pokud tato možnost není dostupná, není vybraný oddíl aktuálně chráněný heslem.

 4. V dialogovém okně Změnit heslo zadejte aktuální heslo do pole Původní heslo.

 5. Do pole Zadejte nové heslo zadejte nové heslo.

 6. Potvrďte heslo v poli Potvrzení hesla a klikněte na OK.

Začátek stránky

Odebrání hesla oddílu

 1. Klikněte na kartu oddílu, u kterého chcete odebrat heslo.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Chránit tento oddíl heslem.

 3. V podokně úloh Ochrana heslem klikněte na Odebrat heslo.

  Poznámka: Pokud tato možnost není dostupná, není vybraný oddíl aktuálně chráněný heslem.

 4. V dialogovém okně Odebrat heslo zadejte aktuální heslo a klikněte na OK.

Současné uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Všechny oddíly chráněné heslem v poznámkovém bloku můžete zamknout současně.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Chránit tento oddíl heslem.

 2. V podokně úloh Ochrana heslem klikněte na tlačítko Uzamknout vše.

Tip: Všechny oddíly chráněné heslem v poznámkovém bloku zamknete rychle stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+L.

Začátek stránky

Nastavení možností ochrany heslem

Když odemknete oddíly chráněné heslem v poznámkovém bloku, budou tyto oddíly ve OneNotu k dispozici po určitou dobu, než se znovu uzamknou. Tento časový úsek můžete určit a můžete nastavit vlastní možnosti ochrany heslem.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. V seznamu Kategorie klikněte na Hesla.

 3. V části Hesla postupujte podle jednoho z následujících postupů:

  • Pokud chcete uzamknout oddíly poznámkového bloku po uplynutí určité doby, zaškrtněte políčko Zamykat oddíly chráněné heslem, pokud s nimi nebudu pracovat a pak vyberte v seznamu požadovanou časovou prodlevu.

  • Pokud chcete v poznámkovém bloku uzamknout oddíly hned po ukončení práce, zaškrtněte políčko Zamykat oddíly chráněné heslem, hned jak z nich odejdu jinam.

  • Jestliže chcete poznámky v oddílech chráněných heslem dočasně zpřístupnit pro ostatní aplikace, zaškrtněte políčko Povolit doplňkům přístup k oddílům chráněným heslem, pokud jsou odemčené.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×