Ochrana listu v systému Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete zabránit tomu, aby jiní uživatelé mohli data na listu neúmyslně nebo záměrně měnit, přesouvat nebo odstraňovat, můžete buňky na excelovém listu zamknout a pak nastavit ochranu listu heslem. Předpokládejme, že jste vlastníkem listu se zprávou o stavu týmu a chcete, aby členové týmu mohli přidávat data jenom do určitých buněk a aby nic jiného nemohli měnit. Pomocí zámku listu můžete určit, že bude možné provádět úpravy jenom v určitých částech listu a že v žádné jiné oblasti na listu nebudou moct uživatelé data měnit.

Upozornění: Hesla v Excelu for Mac nemá omezení 15 znacích. Nelze otevřít sešit nebo dokument, který byl heslem v systému Windows verzi aplikace Word nebo Excel je-li heslo delší než 15 znaků. Pokud chcete otevřít soubor v Office for Mac, požádejte autora serveru s Windows můžete nastavit heslo délku. Zamknutí prvků listu a sešit byste neměli zaměňovat s zabezpečení úrovni sešitu heslem. Zamknutí prvků nemůže zajistit ochranu sešitu od uživatelů, kteří mají lidi se zlými úmysly. Pro další úroveň zabezpečení by pomoci chrá souboru celého sešitu pomocí hesla.

Zamknutí prvků listu

Zamknutí listu je dvoustupňový proces: nejdřív je nutné odemknout buňky, které můžou ostatní upravovat, a pak zamknout list pomocí hesla nebo bez hesla.

 1. Otevřete list, který chcete zamknout.

 2. Klikněte na Revize > Zamknout list.

  Ochrana listu možnosti na pásu karet

 3. V rozevíracím seznamu Povolit uživatelům tento list vyberte prvky, které chcete uživatelům povolit provádění změn.

  Prvky umožňující ochrany v listu

  Možnost

  Uživatelé můžou provádět tyto akce

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je v dialogovém okně Formát buněk na kartě Zámek zaškrtnuté políčko Uzamknout (ve výchozím nastavení můžou uživatelé vybírat uzamčené buňky)

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není v dialogovém okně Formát buněk na kartě Zámek zaškrtnuté políčko Uzamknout (ve výchozím nastavení můžou uživatelé vybírat odemknuté buňky a můžou se klávesou TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listě)

  Formátovat buňky

  Změna některé z možností v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování (pokud před uzamknutím listu použijete podmíněné formátování a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování dál měnit)

  Formátovat sloupce

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů (i do odemčených buněk)

  Odstranit sloupce

  Odstraňování sloupců

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstraňování řádků

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  Řazení dat pomocí některého z příkazů.

  Poznámka: Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Filtr

  Filtrování dat pomocí některého z příkazů.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změny rozložení, aktualizace nebo jiné úpravy sestav kontingenčních tabulek nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změny v grafických objektech včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před zamknutím listu neodemkli (pokud je na listu třeba tlačítko, které spouští makro, můžete makro spustit kliknutím na toto tlačítko, ale tlačítko nemůžete odstranit)

  • Změny (například formátování) ve vloženém grafu (pokud se změní zdrojová data, graf se bude dál aktualizovat)

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů (uživatelé můžou měnit hodnoty v měněných buňkách, pokud buňky nejsou zamknuté, a přidávat nové scénáře)

 4. Volitelné – zadejte heslo pro list a opětovným zadáním heslo v části ověření.

  Poznámka: Heslo je nepovinný krok. Pokud nezadáte heslo, můžete Všichni uživatelé Odemknout list a změňte, co je chráněné. Pokud zadáte heslo, ujistěte se, že se rozhodnete heslo, které se snadno pamatuje, nebo ho zapisovat a udržovat její bezpečné místo. Pokud heslo zapomenete, nebudete mít přístup chráněné částí na listu.

 5. Klikněte na OK.

Možnost Zamknout list na pásu karet změní na Odemknout list se po zamknutí listu.

Odemknout list

 1. Vyberte zamknutém listu.

 2. Na kartě Revize klikněte na Odemknout list.

  Odemknout list
 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo chráněného listu.

Když odemknutí listu odemknout můžete grafických objektů, objektů a vzorce. Následující části Další informace.

Když odemknutí listu odemknout můžete grafických objektů, objektů, oblasti a vzorce. Další informace najdete níže.

Co chcete udělat

Akce

Odemknout všechny buňky, které chcete uživatelům povolit provádění změn

Vyberte všechny buňky nebo oblasti. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno.

Odemknutí obrázek, který chcete uživatelům povolit provádění změn

Vyberte obrázek a potom v nabídce Formát klikněte na příkaz pro požadovaný typ obrázku, kterou chcete odemknout: obrazec, Text nebo Obrázek. V navigačním podokně klikněte na Vlastnosti a potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno.

Odemknout objektu nebo ovládací prvek, který chcete uživatelům povolit provádění změn

Vyberte objekt nebo ovládací prvek a potom v nabídce Formát klikněte na tlačítko Formát objektu nebo ovládacího prvku. Klikněte na kartu Zámek a potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno. Pokud je k dispozici zrušte zaškrtnutí políčka Uzamknout text.

Skrýt všechny vzorce, které nechcete být viditelné pro uživatele

Vyberte buňky obsahující vzorce. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a potom zaškrtněte políčko skrytý.

Zamknutí prvků listu

Zamknutí listu je dvoustupňový proces: nejdřív je nutné odemknout buňky, které můžou ostatní upravovat, a pak zamknout list pomocí hesla nebo bez hesla.

 1. Otevřete list, který chcete zamknout.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zámeklistu.

 3. V rozevíracím seznamu Povolit uživatelům tento list vyberte prvky, které chcete uživatelům povolit provádění změn.

  Prvky umožňující ochrany v listu

  Možnost

  Uživatelé můžou provádět tyto akce

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je v dialogovém okně Formát buněk na kartě Zámek zaškrtnuté políčko Uzamknout (ve výchozím nastavení můžou uživatelé vybírat uzamčené buňky)

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není v dialogovém okně Formát buněk na kartě Zámek zaškrtnuté políčko Uzamknout (ve výchozím nastavení můžou uživatelé vybírat odemknuté buňky a můžou se klávesou TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listě)

  Formátovat buňky

  Změna některé z možností v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování (pokud před uzamknutím listu použijete podmíněné formátování a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování dál měnit)

  Formátovat sloupce

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů (i do odemčených buněk)

  Odstranit sloupce

  Odstraňování sloupců

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstraňování řádků

  Poznámka: Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  Řazení dat pomocí některého z příkazů.

  Poznámka: Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Filtr

  Filtrování dat pomocí některého z příkazů.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změny rozložení, aktualizace nebo jiné úpravy sestav kontingenčních tabulek nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změny v grafických objektech včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před zamknutím listu neodemkli (pokud je na listu třeba tlačítko, které spouští makro, můžete makro spustit kliknutím na toto tlačítko, ale tlačítko nemůžete odstranit)

  • Změny (například formátování) ve vloženém grafu (pokud se změní zdrojová data, graf se bude dál aktualizovat)

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů (uživatelé můžou měnit hodnoty v měněných buňkách, pokud buňky nejsou zamknuté, a přidávat nové scénáře)

 4. Volitelné – zadejte heslo pro list a opětovným zadáním heslo v části ověření.

  Poznámka: Heslo je nepovinný krok. Pokud nezadáte heslo, můžete Všichni uživatelé Odemknout list a změňte, co je chráněné. Pokud zadáte heslo, ujistěte se, že se rozhodnete heslo, které se snadno pamatuje, nebo ho zapisovat a udržovat její bezpečné místo. Pokud heslo zapomenete, nebudete mít přístup chráněné částí na listu.

 5. Klikněte na OK.

Možnosti listu na pásu karet zobrazíte povolené se po zamknutí listu.

Pokud je list zamčený, list ikona povoleno

 1. Vyberte zamknutém listu.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupinovém rámečku Zámeklistu.

  Pokud je list zamčený, list ikona povoleno
 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo chráněného listu.

Když odemknutí listu odemknout můžete grafických objektů, objektů a vzorce. Následující části Další informace.

Když odemknutí listu odemknout můžete grafických objektů, objektů, oblasti a vzorce. Další informace najdete níže.

Co chcete udělat

Akce

Odemknout všechny buňky, které chcete uživatelům povolit provádění změn

Vyberte všechny buňky nebo oblasti. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno.

Odemknutí obrázek, který chcete uživatelům povolit provádění změn

Vyberte obrázek a potom v nabídce Formát klikněte na příkaz pro požadovaný typ obrázku, kterou chcete odemknout: obrazec, Text nebo Obrázek. V navigačním podokně klikněte na Vlastnosti a potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno.

Odemknout objektu nebo ovládací prvek, který chcete uživatelům povolit provádění změn

Vyberte objekt nebo ovládací prvek a potom v nabídce Formát klikněte na tlačítko Formát objektu nebo ovládacího prvku. Klikněte na kartu Zámek a potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno. Pokud je k dispozici zrušte zaškrtnutí políčka Uzamknout text.

Skrýt všechny vzorce, které nechcete být viditelné pro uživatele

Vyberte buňky obsahující vzorce. V nabídce Formát klikněte na buňky, klikněte na kartu Zámek a potom zaškrtněte políčko skrytý.

Pomozte nám vylepšit Excel

Chcete navrhnout vylepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Zámek sešitu

Omezit oprávnění k obsahu v souboru

Omezení změn pomocí pouze pro čtení

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×