Ochrana dat pomocí zálohování a obnovení

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pro obnovení celé databáze v případě chyby systému nebo k obnovení objektu v případě, že příkaz Zpět k opravě chyby nestačí, je nutná záložní kopii databáze.

Pokud si myslíte, že vytvoření záložní kopie databáze je plýtvání prostorem v úložišti, zvažte čas, který by vám tato kopie mohla ušetřit, protože byste neztratili data a návrh databáze. Pravidelné vytváření záloh je důležité, pokud databázi aktualizuje více uživatelů. Bez záložní kopie nelze obnovit poškozené nebo chybějící objekty nebo změny v návrhu databáze.

V tomto článku

Plánování pravidelného zálohování

Zálohování databáze

Zálohy rozdělené databáze

Obnovení databáze

Obnovení objektů v databázi

Plánování pravidelného zálohování

Protože některé změny nebo chyb nejde vrátit zpět, nechcete, aby potřeba počkat, ztrátou dat dojít před zjistíte, že jste měli vytvořili záložní kopii databáze. Třeba při použití Akční dotaz k odstranění záznamů nebo ke změně dat, nejde obnovit všechny hodnoty, které byly aktualizovány dotazem pomocí vrátit zpět.

Tip: Před spuštění akčního dotazu zvažte vytvoření zálohy, zejména pokud dotaz změní nebo odstraní velké množství dat.

Pokud databázi používá několik uživatelů, je nutné se před vytvořením zálohy ujistit, že všichni uživatelé databázi zavřeli, aby byly uloženy všechny změny dat.

Pokud si nejste jisti, jak často bude nutné vytvářet záložní kopie databáze, můžete se řídit pravidlem, že obvykle záleží na četnosti provádění zásadních změn v databázi. Níže uvádíme některá doporučení, která vám pomohou rozhodnout o četnosti zálohování:

 • Jestliže je databáze archivem nebo pokud se používá pouze pro referenci, stačí vytvářet záložní kopie pouze při změně návrhu nebo dat.

 • Pokud je databáze aktivní a data se mění často, vytvořte rozpis pravidelného zálohování databáze.

 • Jestliže databázi používá více uživatelů, vytvořte záložní kopii databáze vždy, když dojde ke změně návrhu.

  Poznámka: Data z Propojená tabulka vytváření záloh pomocí dostupných záložní funkcí v programu, který obsahuje propojené tabulky. Pokud databázi, která obsahuje propojené tabulky je databáze aplikace Access, pomocí postupu v části zálohy rozdělené databáze.

Začátek stránky

Vytvoření zálohy databáze

Při vytváření zálohy databáze aplikace Access uloží a zavře objekty, které jsou otevřené v návrhovém zobrazení, a uloží kopii souboru databáze s použitím názvu a umístění, které zadáte.

Poznámka: Aplikace Access znovu otevře objekty určené hodnotou ve vlastnosti Výchozí zobrazení objektu.

 1. Otevřete databázi, pro kterou chcete vytvořit záložní kopii.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Uložit a publikovat.

 4. V oblasti Uložit databázi jako klikněte v části Upřesnit na možnost Zálohovat databázi.

 5. V dialogovém okně Uložit jako zkontrolujte název zálohy databáze v poli Název souboru.

  Pokud chcete, můžete název změnit, ale výchozí název obsahuje název původního souboru databáze a datum, kdy byla záloha vytvořena.

  Tip: 

  Při obnově dat nebo objektů ze zálohy je vhodné vědět, ke které databázi záloha patří a kdy byla vytvořena. Z tohoto důvodu je doporučeno použít výchozí název souboru.

 6. V seznamu Uložit jako typ vyberte typ souboru, do kterého má být záložní databáze uložena, a klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Vytvoření zálohy rozdělené databáze

Rozdělená databáze se obvykle skládá ze dvou souborů databáze: back-end databáze, která obsahuje pouze data v tabulkách, a front-end databáze, která obsahuje odkazy na tabulky v back-end databázi, dotazy, formuláře, sestavy a další objekty databáze. Veškerá data jsou uložena v back-end databázi. Všechny objekty uživatelského rozhraní, například dotazy, formuláře a sestavy, jsou uloženy ve front-end databázi.

Vzhledem k tomu, že při vytváření zálohy rozdělené databáze je nutné zálohovat front-end a back-end databáze nezávisle na sobě, může být časté vytváření databází časově náročné. Back-end databáze obsahuje data a je tedy důležitější vytvářet pravidelné zálohy back-end databáze. Zálohu front-end databáze vytvořte, pokud změníte její návrh. Každý uživatel má vlastní kopii front-end databáze a může nezávisle provádět změny návrhu, proto zvažte, zda není vhodné požadovat, aby uživatelé vytvářeli vlastní záložní kopie front-end databáze.

Vytvoření zálohy back-end databáze

Před zahájením procesu zálohování upozorněte uživatele, protože pro spuštění procesu zálohování je nutný výhradní přístup k souboru databáze a v průběhu procesu zálohování uživatelé nebudou moci back-end databázi používat.

 1. Pokud chcete otevřít pouze back-end databázi, spusťte aplikaci Access, ale neotevírejte databázi.

 2. Klikněte na příkaz Otevřít a vyberte soubor back-end databáze, jejíž zálohu chcete vytvořit.

 3. Klikněte na šipku vedle příkazu Otevřít a klikněte na možnost Otevřít s výhradním přístupem.

  možnost výhradního otevření databáze

 4. Klikněte na kartu Soubor.

 5. Klikněte na položku Uložit a publikovat.

 6. V oblasti Uložit databázi jako klikněte v části Upřesnit na možnost Zálohovat databázi.

 7. V dialogovém okně Uložit databázi jako, v poli Název souboru, zkontrolujte název zálohy databáze.

Zkontrolujte výchozí název zálohy databáze. Pokud chcete, můžete název změnit, ale výchozí název obsahuje název původního souboru databáze a datum, kdy byla záloha vytvořena.

Tip: 

Při obnově dat nebo objektů ze zálohy je nutné vědět, ke které databázi záloha patří a kdy byla vytvořena. Proto se doporučuje použít výchozí název souboru.

 1. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění, kam chcete záložní kopii back-end databáze uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření zálohy front-end databáze

Zálohování front-end databáze po změně návrhu, nechte databázi otevřete hned po změně jeho návrh. Pak postupujte podle kroků uvedených v části Zálohování databáze, počínaje kroku 2.

Začátek stránky

Obnovení databáze

Poznámka: Databázi je možné obnovit pouze, pokud máte záložní kopii databáze.

Záloha je považována za známou ověřenou kopii souboru databáze. Jedná se o kopii, u které je ověřena integrita dat a návrhu. K vytváření záloh byste měli používat příkaz Zálohovat databázi v aplikaci Access, k obnovení databáze však lze použít libovolnou známou ověřenou kopii. Databázi lze například obnovit z kopie, která je uložena na externím zálohovacím zařízení USB.

Při obnově celé databáze nahrazujete soubor databáze, který je poškozený, ve kterém jsou problémy s daty nebo který zcela chybí, záložní kopií databáze.

 1. Spusťte Průzkumníka Windows a přejděte k ověřené kopii databáze.

 2. Zkopírujte ověřenou kopii do umístění, ve kterém má být nahrazena poškozená nebo chybějící databáze. Pokud budete dotázáni, zda chcete nahradit stávající soubor, potvrďte tuto volbu.

Začátek stránky

Obnovení objektů v databázi

Pokud je nutné obnovit pouze jeden nebo několik objektů v databázi, importujte objekty ze záložní kopie databáze do databáze obsahující objekty, které chcete obnovit nebo které v databázi případně chybějí.

Důležité informace: Jestliže jiné databáze nebo programy obsahují odkazy na objekty v databázi, kterou obnovujete, je důležité, abyste obnovili databázi ve správném umístění. Pokud to neuděláte, odkazy na objekty databáze nebudou fungovat a bude nutné je aktualizovat.

 1. Otevřete databázi, ve které chcete obnovit objekt.

 2. Jestliže chcete obnovit chybějící objekt, přejděte ke kroku 3. Pokud chcete nahradit objekt obsahující nesprávná nebo chybějící data nebo pokud objekt nefunguje správně, postupujte následujícím způsobem:

  1. Jestliže chcete zachovat aktuální objekt pro porovnání s obnovenou verzí po obnově, změňte název objektu před obnovením. Pokud například chcete obnovit poškozený formulář s názvem Rezervace, můžete poškozený formulář nazvat Rezervace_chyba.

  2. Odstraňte objekt, který chcete nahradit.

   Poznámka: Při odstraňování objektů buďte vždy opatrní, protože je možné, že jsou propojeny s ostatními objekty v databázi.

 3. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import a propojení na možnost Access.

 4. V dialogovém okně Načíst externí data - Databáze aplikace Access klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte záložní databázi a klikněte na tlačítko Otevřít.

 5. Vyberte možnost Importovat tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a moduly do aktuální databáze a klikněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Import objektů klikněte na kartu odpovídající typu objektu, který chcete obnovit. Pokud například chcete obnovit tabulku, klikněte na kartu Tabulky.

 7. Kliknutím vyberte objekt.

 8. Jestliže chcete obnovit více objektů, opakujte kroky 6 a 7, dokud nevyberete všechny objekty, které chcete obnovit.

 9. Pokud chcete před importem objektů zkontrolovat možnosti importu, klikněte na tlačítko Možnosti v dialogovém okně Import objektů.

 10. Po výběru objektů a nastavení možností importu obnovíte objekty kliknutím na tlačítko OK.

Jestliže chcete vytváření záloh zautomatizovat, zvažte použití produktu, který provádí automatické zálohy systému souborů, například softwaru pro zálohování souborového serveru nebo externí zálohovací zařízení USB.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×