Obtékání textu ve Wordu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když do dokumentu ve Wordu vložíte obrázek nebo nakreslený objekt (informace o postupu najdete v tématu věnovaném vkládání obrázků v Office), pomocí řady nástrojů budete moct upravit jeho umístění na stránce a v textu. V tomto článku najdete všechny způsoby, jak získat přístup k možnostem zalamování textu, a také několik běžných příkladů.

Podrobnosti o tom, jak přesunout a umístit obrázky a objekty ve Wordu 2016 a Wordu 2013, najdete v tématu věnovaném přesouvání obrázků pomocí možností rozložení ve Wordu.

Co chcete udělat?

Vyhledání možností zalamování textu

Položky nabídky Zalamovat text
 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek nebo objekt.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku nebo Nástroje kreslení – Formát a ve skupině Uspořádat klikněte na Zalamovat text.

 3. Zvolte požadovaný styl zalamování textu, který chcete použít.

Možnosti nabídky Pozice

Tyto možnosti umístí obrázek nebo objekt na pevné místo na stránce a zajistí, aby text kolem něj automaticky obtékal.

 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek nebo objekt.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku nebo Nástroje kreslení – Formát a ve skupině Uspořádat klikněte na možnost Pozice.

 3. Vyberte pozici a styl obtékání textu, které chcete použít.

Karta Obtékání textu v okně Rozložení

 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek nebo objekt.

 2. Klikněte na kartu Nástroje obrázku nebo Nástroje kreslení – Formát a ve skupině Uspořádat klikněte na Zalamovat text a pak na Další možnosti rozložení.

  Další možnosti rozložení v nabídce Zalamovat text

 3. V okně Rozložení vyberte na kartě Obtékání textu styl obtékání, který chcete použít.

Okno Možnosti rozložení

 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek nebo objekt.

 2. Klikněte na ikonu Možnosti rozložení.

 3. Vyberte požadované možnosti rozložení.

Příklady běžného zalamování textu u obrázků

Obrázek můžete přidat do levého horního rohu dokumentu a nechat kolem něj obtékat text.

Čtverec zarovnaný do levého horního rohu

 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek.

 2. Na kartě Formát klikněte na Pozice a potom v části S obtékáním textu klikněte na Vlevo nahoře.

  Obtékání textu – levý horní roh

  Tip: Obrázek můžete přetáhnout na jiné místo v dokumentu a zarovnat ho, jak potřebujete. Pokud chcete upravit zalamování textu, klikněte na Formát > Zalamovat text > Další možnosti rozložení.

Obrázek můžete přidat doprostřed dokumentu a nechat kolem něj obtékat text.

Čtverec, zarovnaný na střed

 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek.

 2. Na kartě Formát klikněte na Zalamovat Text > Čtverec.

  Obtékání textu – obdélník

 3. Klikněte na Pozice > Další možnosti rozložení.

 4. Na kartě Pozice v části Vodorovně vyberte Zarovnání a v rozevíracím seznamu vyberte Na střed.

 5. Vedle možnosti vzhledem k vyberte volbu Stránka a klikněte na OK.

  Poznámka: Obrázek můžete přetáhnout na jiné místo v dokumentu a zarovnat ho, jak potřebujete. Pokud chcete upravit zalamování textu, klikněte na Formát > Zalamovat text > Další možnosti rozložení.

Podle potřeby můžete do dokumentu přidat obrázek a nechat kolem jeho tvaru obtékat text.

Tip: Nejlepších výsledků dosáhnete tak, že zvolíte obrázek s průhledným nebo bílým pozadím nebo s pozadím s plnou barvou.

Hraniční body

 1. Vyberte obrázek a přetáhněte ho na střed stránky nebo do libovolného umístění.

 2. Na kartě Formát klikněte na Zalamovat Text > Těsné.

  Obtékání textu – těsné

 3. Na kartě Formát klikněte na Odebrat pozadí.

  Odebrání pozadí

  Poznámka: U vektorových obrázků nelze odebrat pozadí.

 4. Klikněte kamkoli mimo obrázek a podívejte se, jak text obtéká kolem obrázku.

 5. Vedle možnosti Vzhledem k nastavte v rozevíracím seznamu hodnotu Stránka a klikněte na OK.

Úprava obtékání textu

Pokud je mezi textem a obrázkem moc velká mezera, můžete ručně nastavit hraniční body.

 1. Klikněte na obrázek a na kartě Formát klikněte na Zalamovat Text > Upravit hraniční body.

  Upravení hraničních bodů
 2. Přetáhněte černé hraniční body blíže k obrázku nebo dále od obrázku tak, abyste byli spokojení s výsledkem.

  Tip: Další hraniční body můžete vytvořit přetažením červené čáry.

Obrázky vložené rovnoběžně s textem jsou pevně spojené s umístěním v textu, do kterého jste je vložili, a chovají se stejně jako všechny textové znaky. Automaticky se přesouvají spolu s okolním textem.

 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek.

 2. Na kartě Formát klikněte na Zalamovat text > Rovnoběžně s textem.

Nastavení můžete upravit tak, aby obrázek zůstal na místě, i když přidáte nebo odstraníte text.

Ve Wordu 2016 a Wordu 2013:

 1. Kliknutím vyberte požadovaný obrázek.

 2. Na kartě Formát klikněte na Zalamovat text > Zafixovat pozici na stránce.

  Poznámka: Ve Wordu 2010 můžete obrázek uzamknout na stránce tak, že uzamknete jeho ukotvení: Klikněte na obrázek, potom klikněte na možnost Pozice na kartě Formát, následně na Další možnosti rozložení a pak dole vyberte Uzamknout ukotvení. Upozorňujeme, že u obrázků vložených rovnoběžně s textem se ukotvení nepoužívá.

Viz také

Přesun obrázků pomocí možností rozložení ve Wordu (Word 2016, Word 2013)

Otočení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Oříznutí obrázku nebo obrazce s výplní

Máte několik možností snadné obtékání textu kolem obrázku ve Wordu Online.

 1. Kliknutím vyberte obrázek.

 2. Na kartě Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát a potom klikněte na Zalamovat Text.

  Obrázek formátování - Zalamovat text rozevíracího seznamu

 3. Vyberte jednu z možností obtékání textu kolem obrázku.

  Rovnoběžně s textem je nejvhodnější pro obrázky, které samostatně; jediné v odstavci, je obrázku a u obrázku není žádný průvodce text.

  Umístění obrázku vedle textu, zvolte Hranatých doleva nebo Doprava hranatých.

  K překrývání text dokumentu na obrázek, zvolte Za textem nebo překrývat text dokumentu s obrázkem, zvolte Před Text.

  Poznámka: Pomocí možnosti Textu před a Za textem budete muset upravit dokument v desktopové aplikaci Word pravděpodobně moci vybírat obrázku.

Celou sadu možností klepněte na tlačítko Upravit v aplikaci Word a použití funkce obtékání textu v desktopové aplikaci.

V tomto článku

 1. Pokud se obrázek nebo objekt nachází na Kreslicí plátno, vyberte toto plátno. Pokud se obrázek nebo objekt nenachází na kreslicím plátně, vyberte požadovaný obrázek nebo objekt.

 2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na možnost Umístění.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Pokud je skupina Uspořádat sbalená a možnost Umístění není vidět, klikněte na tlačítko Uspořádat a potom na Umístění.

  Klikněte na možnost obtékání textu, kterou chcete použít.

  Tip: Pokud chcete změnit umístění obrázku nebo objektu, přetáhněte ho na požadované místo na stránce. Obtékání textu se přizpůsobí objektu v novém umístění.

 3. Pokud chcete změnit styl obtékání textu kolem objektu nebo zalamování textu nějak upravit, ve skupině Uspořádat klikněte na Zalamování textu a pak klikněte na možnost, která se vám nejvíc líbí.

 1. Klikněte na vybranou tabulku.

 2. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení ve skupině Tabulka klikněte na Vlastnosti.

  Vlastnosti tabulky

 3. V části Text Wrapping (Obtékání textu) klikněte na Around (Okolo).

  Pokud chcete nastavit vodorovnou a svislou pozici tabulky, vzdálenost od okolního textu a další možnosti, klikněte v části Text Wrapping (Obtékání textu) na Positioning (Umístění) a potom zvolte požadované možnosti.

Automatické obtékání textu při navrhování tabulky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Podržte klávesu CTRL a klikněte na Navrhnout tabulku.

 3. Nakreslete tabulku.

  Text se kolem ní automaticky zalomí.

  Další informace o kreslení tabulek najdete v tématu Vložení nebo návrh tabulky.

K oddělení textu okolo objektů na webových stránkách slouží konce zalomení textu. Můžete je použít například k oddělení titulku od vlastního textu.

konec obtékání textu

1. Zalomení textu v titulku

 • Na své webové stránce klikněte na místo, kde chcete zalomený text ukončit.

 • Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky klikněte na Konce a potom klikněte na Obtékání textu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Poznámka: Konce zalamování textu jsou formátovací značky, které se ve dokumentech většinou nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, nastavte jejich viditelnost kliknutím na možnost Zobrazit nebo skrýt Obrázek tlačítka ve skupině Odstavec na kartě Domů. Znak konce zalamování textu ( konec obtékání textu ) označuje místo, kde končí zalamování textu.

Viz také

Otočení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Oříznutí obrázku nebo obrazce s výplní

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×