Obsah v místním Sharepointu se nezobrazí ve výsledcích hledání Sharepointu Online

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Problém

Zvažte následující scénář.

  • Konfigurace příchozích hybridní hledání se v Sharepointu Online z místního prostředí Microsoft SharePoint 2013.

  • Když uživatel provádí dotazu z webu služby SharePoint Online, se zobrazí jenom výsledky z webů Sharepointu Online. Žádné výsledky jsou vráceny z místního Sharepointu 2013.

  • Nasazení dubna 2014 kumulativní aktualizaci nebo novější kumulativní aktualizaci k farmě místního Sharepointu 2013.

  • Správce upraví pravidlo dotazu, který máte přidružený k zdroje výsledků v Sharepointu Online. Potom správce otevře Tvůrce dotazů z bloku výsledků. Však to spustí tato chyba:

    1 3/4 System.Net.WebException: .returned vzdálený server k chybě: (401) Neautorizováno. na System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() na Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() na Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() na Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() na Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() na Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (objekt nepoužitý) na System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext ContextCallback zpětné, stav objektů, Boolean preserveSyncCtx) na System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, Zpětné ContextCallback, stav objektů, Boolean preserveSyncCtx) na System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback zpětné, objekt stavu) na Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (IRecord záznam)

Řešení

Informace k alternativním řešením tohoto problému, změníte poskytovatele služby SharePoint místních identit tak, aby fungovala na Sharepointu Online. K tomuto účelu spusťte následující rutinu na vaší farmě Sharepointu 2013 místní:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Další informace

V případě, které jsou popsané v části "Příznaky" následující výjimku přihlášení protokol Unified služby protokolování (ULS) (viz níže).

Toto je známý problém při nasazení dubna 2014 kumulativní aktualizace nebo později kumulativními aktualizacemi na vaší farmě místního Sharepointu 2013.

Další informace o tom, jak konfigurovat hybridní hledání pro SharePoint Server 2013 přejděte na SharePoint serveru 2013 hybridní Konfigurace plánování.

Potřebujete další pomoc? Přejděte na Komunitu Microsoftu.

Příklad funkce log

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
v aplikace UPA. Zpráva o výjimce "System.ArgumentException: výjimce typu
 Došlo k vyvolání "System.ArgumentException". Název parametru:
 Hodnota v Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (řetězec)
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager byl upManager, řetězec nameId řetězec nameIdIssuer) na
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager byl upManager identityClaims IEnumerable'1) "
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server uživatelské profily ae0su vysoké
Sadu deklarací nebylo možné namapovat na identity jednoho uživatele. Výjimky typu "System.ArgumentException" došlo výjimce. 
Název parametru: došlo k hodnotu. a53bac9c-(0x48E4)
0x08A4 SharePoint Foundation deklarace ověřování ae0tc vysoké
Registrované mappered se nepodařilo vyřešit k deklaraci identity. 
Výjimku: Výjimka System.InvalidOperationException: výjimce typu vyvolání "System.ArgumentException". 
Název parametru: hodnota---> System.ArgumentException: výjimce typu vyvolání "System.ArgumentException". 
Název parametru: hodnotu Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Hodnota řetězec) na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager byl upManager
Řetězec nameId, řetězec nameIdIssuer) na
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager byl upManager identityClaims IEnumerable'1) 
---Konec vnitřní výjimky zásobníku---
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager byl upManager identityClaims IEnumerable'1) 
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
na Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, objekt parametr)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (místní Uri
IdentityClaims IEnumerable'1) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper
(Uniform contextUri, deklarací seznamu ' 1)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation deklarace ověřování af3zp
Neočekávané Saml deklarací STS volání: Problém začíná výstup deklarace identity. 
Výjimky: "výjimka System.InvalidOperationException: výjimce typu vyvolání"System.ArgumentException". 
Název parametru: hodnota---> System.ArgumentException:
Typu "System.ArgumentException" došlo výjimce. 
Název parametru: hodnotu Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Hodnota řetězec) na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager byl upManager, řetězec nameId nameIdIssuer řetězec) 
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager byl upManager identityClaims IEnumerable'1) 
---Konec vnitřní výjimky zásobníku---
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager byl upManager identityClaims IEnumerable'1) 
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
na Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, objekt parametr)
na Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
na Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (místní Uri
IdentityClaims IEnumerable'1) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (Uniform contextUri, deklarací seznamu ' 1) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (Uniform contextUri, ClaimCollection inputClaims)
na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim (Uniform contextUri
ClaimCollection inputClaims SPCallingIdentityType callerType) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo IClaimsIdentity inputIdentity
IClaimsIdentity outputIdentity SPCallingIdentityType callerType) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo IClaimsIdentity outputIdentity
SPCallingIdentityType callerType) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo IClaimsIdentity outputIdentity) na Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal jistinu, třídě RequestSecurityToken žádost, scope oboru) ".

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×