Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze rychle vytvořit web s profesionálním vzhledem ze šablon webů, například ze šablony Týmový web, a ze šablon Pracovní prostor dokumentů. Poté můžete některou stránku šablony přizpůsobit a upravit ji podle potřeby. Mnoho návrhářů webu například přizpůsobuje domovskou stránku (default.aspx) pomocí loga týmu nebo organizace, kontaktních adres, vlastních webových částí a dalších prvků.

Mohou však nastat situace, kdy je zapotřebí odstranit všechna přizpůsobení a vrátit se k výchozí definici webu. Obnovit definici webu může být vhodné v následujících případech:

 • Přizpůsobení se nechovají předpokládaným způsobem. Ačkoli má stránka například správný vzhled, byla omylem odstraněna některá důležitá funkce ve stránce předlohy.

 • Web byl aktualizován na verzi Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Je třeba obnovit stránku na novou definici webu za účelem zpřístupnění nových funkcí, jako jsou například karty odkazů na dílčí weby, koš, navigace s popisem cesty pro jednodušší identifikaci stávající stránky nebo rozšířené vyhledávání.

V tomto článku je popsán způsob identifikace přizpůsobené stránky a obnovení přizpůsobené stránky na definici webu. Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu lze provést na webu služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku:

Co je definici webu?

Rozpoznání přizpůsobených stránek

Obnovit výchozí stránku předlohy na definici webu

Obnovení stránky na definici webu

Co je definice webu?

Definice webu je skupina souborů uložených na serveru, které definují jedinečný typ webu SharePoint. Všechny šablony SharePoint zobrazené na kartě Web v dialogovém okně Nový jsou založeny na definici webu. Jedna definice webu například určuje Týmový web, Prázdný web a šablony Pracovní prostor dokumentů, jiná definice určuje šablony Základní centrum schůzek, Prázdné centrum schůzek, Rozhodovací centrum schůzek, Společenské centrum schůzek a Vícestránkové centrum schůzek.

Při obnovení přizpůsobené stránky na definici webu jsou zrušeny všechny změny na dané stránce a stránka je vrácena na svou původní podobu v definici webu. Ke ztrátě přizpůsobení provedených ve webových částech nedojde, jestliže se daná webová část nachází v zóně webových částí existující na stránce definice webu. Zóny webových částí a webové části v nich přidané do stránky definice webu jsou při obnovení stránky na definici webu ztraceny.

Do zóny webové části (výchozí zóna, kterou jste nepřidali) na stránce definice webu, například na výchozí domovské stránce (default.aspx), můžete například vložit webovou část Editor obsahu a poté do ní zadat vlastní obsah nebo text. Jestliže obnovíte tuto stránku na definici webu, budou všechny ostatní změny ztraceny, ale webová část Editor obsahu bude v dané zóně nadále zobrazena a bude nadále obsahovat vlastní zadaný obsah.

Příkaz Obnovit definiční verzi je dostupná pouze pro některé stránky webu. Jestliže stránka nebyla vytvořena přizpůsobením stávající stránky, ale buď zpracováním prázdné stránky, nebo pomocí jiného programu a teprve poté importována do webu, nebude mít tato stránka žádnou spojitost s definicí webu, a proto ji nelze obnovit na definici webu. Příklad: Šablona týmového webu obsahuje stránku default.master, formuláře seznamu jako třeba DispForm.aspx nebo EditForm.aspx a dokument aplikace Microsoft Office Word, který je šablonou pro dokumenty v knihovně Sdílené dokumenty. Kteroukoli z těchto stránek lze obnovit na definici webu, protože jsou zahrnuty do definice webu, ale jakékoli nové stránky vytvořené podle stránky default.master, nové stránky ASPX a vlastní formuláře seznamu nebude možné takto obnovit.

Poznámka: Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu vrátí stránku do její původní podoby. Pracujete-li však se stránkami z knihovny dokumentů, je k dispozici alternativní možnost. Příklad: Stránky předlohy jsou uloženy v Galerii stránek předlohy, což je knihovna dokumentů. Na soubory knihovny dokumentů lze použít správu verzí. Je-li funkce správy verzí pro Galerii stránek předlohy při úpravě určité stránky předlohy zapnuta, je později možné namísto obnovení na definici webu přejít na předchozí verzi stránky. Další informace o správě verzí naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Rozpoznání přizpůsobených stránek

Začněte rozpoznáním přizpůsobených stránek webu. Otevřete web v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a vyhledejte stránky, které mají v Seznamu složek vedle názvu souboru ikonu Stránka používá vlastní nastavení viz následující ukázka.

Název souboru s ikonou Stránka používá vlastní nastavení

Případně je možné v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 spustit zprávu, ve které budou uvedeny všechny přizpůsobené stránky webu.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web, na kterém chcete zprávu spustit.

 2. V nabídce Web přejděte na položku Zprávy, poté na položku Sdílený obsah a poté vyberte možnost Přizpůsobené stránky.

  Zobrazí se zpráva se seznamem všech stránek webu a sloupec Vlastní označující, zda byl obsah dané stránky přizpůsoben.

 3. Chcete-li zobrazit pouze přizpůsobené stránky, klepněte na šipku vpravo od sloupce Vlastní a poté vyberte hodnotu Ano.

  Ve zprávě se zobrazí pouze stránky, které byly přizpůsobeny.

Začátek stránky

Obnovení výchozí stránky předlohy na definici webu

Během vytváření webu SharePoint, si mnoho stránek webu převezme strukturu, funkce, typy písem a formátování z výchozí stránky předlohy. Příklad: V týmovém webu aplikace Windows SharePoint Services 3.0 má výchozí stránka předlohy název default.master. Jestliže jste přizpůsobili výchozí stránku předlohy, ale chcete ji obnovit na definici webu, postupujte podle pokynů v tomto článku. Veškeré stránky, které byly propojeny s přizpůsobenou výchozí stránkou předlohy budou propojeny s obnovenou verzí souboru, nikoli s jeho kopií.

Poznámka: Obnovení přizpůsobené stránky předlohy na definici webu vrátí stránku do její původní podoby. Pracujete-li však se stránkami předlohy z knihovny dokumentů, máte ještě jinou možnost. Příklad: Stránky předlohy jsou uloženy v Galerii stránek předlohy, což je knihovna dokumentů. Na soubory knihovny dokumentů lze použít správu verzí. Je-li funkce správy verzí pro Galerii stránek předlohy při úpravě určité stránky předlohy zapnuta, je později možné namísto obnovení na definici webu přejít na předchozí verzi stránky. Další informace o správě verzí naleznete v oddílu Viz také.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web s uloženou přizpůsobenou stránkou předlohy.

 2. Na stránku předlohy, kterou chcete obnovit, například default.master, klepněte pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte možnost Obnovit na definici webu.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou stránky předlohy v Seznamu složek umístěny ve složce masterpages, která se nachází ve složce _catalogs webu.

  Zpráva s upozorněním vás informuje o tom, že obsah stránky předlohy bude přepsán a že bude vytvořena záložní kopie stávající stránky.

 3. Klepněte na tlačítko Ano.

  Kopie přizpůsobené stránky předlohy je umístěn ve stejné adresáře, kde a názvem souboru name_copy(1) obnovit stránku předlohy, kde název souboru je původní název souboru, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Seznam složek a záložní kopie přizpůsobené stránky předlohy

  Poznámka: Stránka default.master už není označena ikonou Stránka používá vlastní nastavení, protože byla obnovena na definici webu.

Začátek stránky

Obnovení stránky na definici webu

Jestliže jste přizpůsobili stránku, která původně byla vygenerována z šablony SharePoint, můžete ji obnovit na definici webu.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete web s uloženou přizpůsobenou stránkou.

 2. Na stránku, kterou chcete obnovit na definici webu, klepněte pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte možnost Obnovit na definici webu.

  Poznámka: Příkaz obnovení není dostupný pro všechny stránky webu. Jestliže stránka nebyla vytvořena přizpůsobením stávající stránky, ale buď zpracováním prázdné stránky nebo pomocí jiného programu, a poté teprve importována do webu, nebude mít tato stránka žádnou spojitost s definicí webu, a proto ji nelze obnovit na definici webu. Příklad: Šablona týmového webu obsahuje stránku default.master, formuláře seznamu jako třeba DispForm.aspx nebo EditForm.aspx a dokument aplikace Microsoft Office Word, který je šablonou pro dokumenty v knihovně Sdílené dokumenty. Kteroukoli z těchto stránek lze obnovit na definici webu, protože jsou zahrnuty do definice webu, ale pro jakékoli nové stránky vytvořené podle stránky default.master, nové stránky ASPX a vlastní formuláře seznamu nebude toto obnovení možné.

  Zpráva s upozorněním informuje o tom, že obsah stránky bude přepsán a že bude vytvořena záložní kopie stávající stránky.

 3. Klepněte na tlačítko Ano.

  Kopie přizpůsobené stránky je umístěn ve stejném adresáři kde a je název souboru name_copy(1) obnovit stránku, kde je původní název souboru název souboru.

  Tip: Poznámka: Pokud bude pro obnovení stránky na definici webu použito uživatelské rozhraní prohlížeče aplikace Windows SharePoint Services 3.0, nebude vytvořena záložní kopie přizpůsobené stránky. Pokud však stránka bude obnovena pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007, záložní kopie vytvořena bude. Záložní kopie je užitečná, protože obsahuje veškerý přizpůsobený obsah přidaný do dané stránky, například zóny webových částí a webové části v nich. Kteroukoli část obsahu, kterou chcete zachovat i v nové obnovené stránce, lze přesunout pomocí příkazů Kopírovat a Vložit.

 4. Jestliže přizpůsobená stránka obsahuje zóny webových částí nezahrnuté do definice webu, budou tyto zóny, stejně jako veškeré webové části v nich, při obnovení stránky odstraněny. Proto je třeba zkontrolovat, zda obnovená stránka obsahuje všechny požadované webové části. Jakékoli chybějící webové části je možné do obnovené stránky opětovně přidat ze záložní kopie pomocí příkazů Kopírovat a Vložit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×