O nástroji Soubory služby SharePoint

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Nástroj Soubory služby SharePoint přináší organizacím, které uchovávají obsah souborů v knihovnách dokumentů služby SharePoint, následující výhody:

 • Přístup k obsahu souborů pro vybrané osoby mimo podnik. Nástroj Soubory služby SharePoint umožňuje pohodlný a efektivní způsob spolupráce s osobami, které jsou mimo podnikovou bránu firewall. Dále nástroj Soubory služby SharePoint představuje centrální pracovní prostředí pro skupiny, které jsou geograficky velmi rozptýlené.

 • Offline přístup k obsahu souborů. Nástroj Soubory služby SharePoint umožňuje mobilním uživatelům nebo uživatelům s omezeným přístupem k Internetu prostředí, ve kterém mohou získat přístup k obsahu souborů offline a zobrazovat jej a aktualizovat.

 • Uživatelé nástroje Soubory služby SharePoint mohou kromě funkcí v jiných nástrojích pracovního prostoru využívat četné funkce tohoto nástroje.

V souvislosti s využíváním nástroje Soubory služby SharePoint k interakci se soubory uloženými v knihovně dokumentů služby SharePoint vezměte v úvahu následující informace a doporučení:

 • Nástroj Soubory služby SharePoint může provádět mapování pouze ke knihovnám dokumentů ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nebo novější verzi. Pokud se pokusíte provést mapování ke knihovně dokumentů ve starší verzi služby Windows SharePoint Services, zobrazí se chybová zpráva.

 • Doporučujeme, abyste na webu služby SharePoint, ze kterého načítáte soubory do nástroje Soubory služby SharePoint, povolili správu verzí. Správa verzí pomáhá minimalizovat riziko ztráty dat, ke které může čas od času dojít z důvodů chyb nebo konfliktů synchronizace.

 • Knihovny dokumentů služby SharePoint obsahují metadata, která nejsou v nástroji Soubory služby SharePoint podporována nebo udržována.

 • Nástroj Soubory služby SharePoint nerozpozná zobrazení v knihovnách dokumentů služby SharePoint. Následkem toho může nástroj Soubory služby SharePoint obsahovat více dokumentů, než kolik je zobrazeno v knihovně dokumentů, kde jsou některé soubory v zobrazení filtrovány.

Způsob synchronizace dat v nástroji Soubory služby SharePoint

Data jsou v nástroji Soubory služby SharePoint synchronizována následujícími způsoby:

 • Data jsou mezi členy pracovního prostoru synchronizována stejným způsobem jako v nástroji Soubory aplikace Groove: Členové pracovního prostoru, kteří jsou online, odesílají a přijímají aktualizace při jejich ukládání do pracovního prostoru.

 • Aktualizace jsou odesílány a přijímány z webu služby SharePoint automaticky podle plánu nebo ručně, když člen pracovního prostoru, který řídí synchronizaci, spustí synchronizaci.

O úloze synchronizátora v nástroji Soubory služby SharePoint

Pracovní prostor, který obsahuje nástroj Soubory služby SharePoint, musí zahrnovat alespoň jednoho člena, který má všechna následující pověření:

 • Přístup k požadované knihovně dokumentů na zvoleném webu služby SharePoint

 • Požadovaná oprávnění služby SharePoint k odesílání a přijímání aktualizací na webu služby SharePoint

  Minimální oprávnění pro synchronizátora, vezmeme-li v úvahu standardní oprávnění služby SharePoint, je Vlastník s povolenou volbou Přispívání. U webů služby SharePoint, které mají vlastní oprávnění, musí mít synchronizátor oprávnění k přidávání, úpravám a odstraňování položek.

 • Požadovaná oprávnění pro synchronizaci s webem služby SharePoint. Ve výchozím nastavení mají všichni členové, kromě členů s rolí Host, oprávnění provádět synchronizace s knihovnou dokumentů služby SharePoint nebo žádat o řízení synchronizace pro daný nástroj u aktuálního synchronizátora.

  Poznámka: Ačkoli člen pracovního prostoru s rolí Účastník může jednat jako synchronizátor, tato role obvykle nezahrnuje oprávnění k odstraňování souborů. Následkem toho se synchronizátorovi s rolí Účastník mohou po spuštění synchronizace zobrazovat upozornění synchronizace o nezdařeném odstranění souboru.

Člen, který má požadovaná oprávnění na webu služby SharePoint i v nástroji Soubory služby SharePoint, může převzít zodpovědnost synchronizátora: tedy osoba, která pravidelně spouští synchronizace mezi nástrojem Soubory služby SharePoint a webem služby SharePoint nebo povoluje v nástroji Soubory služby SharePoint automatické plánované synchronizace. K provedení synchronizace musí být synchronizátor online a musí mít přístup k webu služby SharePoint.

Synchronizátorem v nástroji Soubory služby SharePoint může být pouze člen pracovního prostoru. Jiní členové, kteří mají požadovaná oprávnění, mohou požádat o převzetí úlohy synchronizátora. Člen, který je aktuálně synchronizátorem, se poté může rozhodnout se této úlohy vzdát, nebo požadavek odmítnout a zodpovědnost si zachovat. Synchronizátor nemůže zahájit předání úlohy synchronizátora jinému členovi. O předání zodpovědnosti musí požádat jiný člen.

Pokud aktuální synchronizátor ztratí oprávnění vlastnit tuto úlohu (například pokud je úroveň role synchronizátora v pracovním prostoru snížena nebo pokud synchronizátor přestane být členem pracovního prostoru), je řízení synchronizace automaticky předáno jinému členovi pracovního prostoru s příslušným oprávněním. Pokud neexistují členové pracovního prostoru, kteří mají požadovaná oprávnění, nelze nástroj Soubory služby SharePoint synchronizovat s webem služby SharePoint a nástroj se změní na standardní nástroj Soubory.

Jméno aktuálního synchronizátora je zobrazeno ve stavovém řádkem nad kartou nástroje:

Jméno aktuálního synchronizátora

Stavový řádek informuje synchronizátora o nesynchronizovaných změnách v nástroji. Když synchronizátor klikne na možnost Sesynchronizovat, zobrazí se okno Náhled synchronizace se všemi aktualizacemi čekajícími na zpracování a s konflikty souborů. Synchronizátor může před pokračováním synchronizace provést opatření k vyřešení konfliktů.

Aktuální synchronizátor by měl vyhovět požadavku na předání úlohy synchronizátora pouze u jiného člena, který má přístup k webu služby SharePoint a má na daném webu služby SharePoint požadovaná oprávnění.

Za určitých okolností by měla být úloha synchronizátora předána jinému členovi. Pokud například synchronizátor nebude schopen po delší dobu provádět synchronizace (třeba kvůli dovolené), měl by říct jinému členovi pracovního prostoru, který má požadovaná pověření, aby odeslal požadavek na převzetí úlohy synchronizátora. Synchronizátor může alternativně povolit automatické synchronizace podle plánu. Tato strategie však může být riskantní, protože předpokládá, že počítač synchronizátora bude po celou dobu spuštěný a online.

Ve stavovém řádku se všem členům pracovního prostoru zobrazuje jméno aktuálního synchronizátora a umístěním ukazatele myši na přidružený odkaz na složku mohou zobrazit okno se zprávou, která obsahuje adresu URL webu služby SharePoint. Členové pracovního prostoru, kteří mají požadovaná pověření, mohou na web služby SharePoint přejít tak, že kliknutím na ikonu odkazu na složku spustí webový prohlížeč nebo kliknou na položku Přejít ke službě SharePoint v nabídce Úpravy.

Stavový řádek také všem členům pracovního prostoru udává datum a čas poslední synchronizace. Všichni členové pracovního prostoru mohou kliknutím na ikonu kalendáře zobrazit informace o plánu synchronizací.

Synchronizátor může výběrem možností ve stavovém řádku zahájit několik činností, včetně synchronizace, změny možností plánování a řešení chyb synchronizace.

Možnosti pro zahájení synchronizace

Synchronizátor má dvě možnosti, jak spustit synchronizaci:

 • Ruční synchronizace: Pomocí této možnosti jsou nástroj Soubory služby SharePoint a web služby SharePoint synchronizovány pouze tehdy, když synchronizátor spustí synchronizaci.

 • Naplánovaná synchronizace: Pomocí této možnosti může synchronizátor nastavit specifický interval pro automatické synchronizace.

  Poznámka: V závislosti na různých faktorech, např. aktuálním zatížení sítě, mohou být někdy naplánované synchronizace serverem odloženy na příští plánovanou dobu.

O provádění úloh řízení zdrojů služby SharePoint

Následující úlohy řízení zdrojů služby SharePoint může se soubory v nástroji Soubory služby SharePoint provádět pouze synchronizátor:

 • Rezervovat soubory: Při rezervaci souboru umístíte na soubor zámek na webu služby SharePoint, čímž zabráníte ostatním uživatelům s přímým přístupem k souboru na webu služby SharePoint v jeho aktualizacích, zatímco je souběžně aktualizován v aplikaci SharePoint Workspace.

  Poznámka: Rezervací souboru načtete nejaktuálnější verzi souboru z knihovny dokumentů služby SharePoint, pokud aktuální verze souboru v nástroji Soubory služby SharePoint obsahuje nesynchronizované změny. Jinými slovy, pokud soubor upravíte v aplikaci SharePoint Workspace a poté provedete rezervaci, nepřepíšete upravenou verzi souboru původní kopií z knihovny služby SharePoint.

 • Vrátit soubory se změnami: Vrácením souboru se změnami z nástroje Soubory služby SharePoint aktualizujete soubor na webu služby SharePoint a odstraníte zámek rezervace.

 • Zrušit rezervaci: Zrušením rezervace jednoduše odstraníte zámek ze souboru na webu služby SharePoint, který bude dostupný k provádění úprav.

O duplikování nebo archivaci pracovních prostorů obsahujících nástroj Soubory služby SharePoint

Pracovní prostory, které obsahují nástroj Soubory služby SharePoint, můžete duplikovat nebo je uložit jako soubory archivu nebo šablony. Uvědomte si však, že nástroj Soubory služby SharePoint v duplikovaném pracovním prostoru nebo v nových pracovních prostorech, které vytvoříte z archivovaných souborů nebo šablon, si nezachová propojení s knihovnou dokumentů služby SharePoint a jeho funkce budou omezeny jako u standardního nástroje Soubory.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×