Oříznutí obrázku v Office pro Mac

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V Office for Mac můžete použít nástroje oříznutí můžete oříznout a odebrat nežádoucí části obrázků pomocí standardní oříznutí, oříznutí k obrazci nebo oříznutí na výplň obrazce.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. Přidejte obrázek do souboru Office (třeba do wordového dokumentu, powerpointové prezentace nebo excelového sešitu) pomocí možnosti Vložení > Obrázek.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte oříznutí.

  Na okrajích a v rozích obrázku se zobrazí černé úchyty pro oříznutí.

  Po stranách a v rozích obrázku se zobrazí úchyty pro oříznutí.
 3. Oříznout obrázek můžete tak, že uděláte jednu z těchto věcí:

  Popis

  Akce

  Oříznutí jedné strany

  Přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na požadované straně směrem dovnitř.

  Současné oříznutí dvou sousedních stran

  Stiskněte a podržte klávesy Shift + Alt během přetahování Centrum oříznutí zpracovat na jedné straně směrem dovnitř.

  Rovnoměrné oříznutí všech čtyř stran najednou

  Stiskněte a podržte klávesy Shift + Option a přetáhněte roh oříznutí směrem dovnitř zpracovat.

  Pokud chcete oříznout pomocí přesné hodnoty, upravte hodnoty v polích Obrazce výška a Šířka obrazce na pásu karet vedle tlačítka oříznutí:

  Tlačítko Oříznout a pole obrazce výška a šířka obrazce pro obrázky v Office 2016 pro Mac pásu karet
 4. Kliknutím mimo obrázek zobrazíte oříznutý obrázek.

Poznámka: Po oříznutí obrázku zůstanou oříznuté části dál součástí souboru s obrázkem. Pokud chcete oříznutou část trvale odebrat a zmenšit tak velikost obrázku, najdete potřebné informace v části Odstranění oříznutých oblastí obrázku.

Tvar obrázku rychle změníte tak, že ho oříznete na určitý obrazec. Obrázek se automaticky ořízne tak, aby vyplnil geometrický tvar vybraného obrazce a zachoval jeho proporce.

Pokud chcete oříznout stejný obrázek do více obrazců, udělejte kopie obrázku a každou z nich jednotlivě ořízněte na požadovaný obrazec.

 1. Přidejte obrázek do souboru Office (třeba do wordového dokumentu, powerpointové prezentace nebo excelového sešitu) pomocí možnosti Vložení > Obrázek.

 2. V souboru vyberte obrázek, který chcete oříznout.

 3. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle oříznutí.

  Tlačítko Oříznout na kartě Formát obrázku

  (Pokud nevidíte kartu Obrázku – formát, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek (ne obrazec).)

 4. Přejděte na příkaz Oříznout na obrazec a potom klikněte na obrazec, na který chcete obrázek oříznout.

  PPT for Mac Crop Menu

  Obrazec se pro daný obrázek ihned použije.

 5. Pokud budete chtít upravit obrazec, klikněte na tlačítko Oříznout znovu na pásu karet.

  Na okrajích a v rozích obrázku se zobrazí černé úchyty pro oříznutí.

 6. Oříznout obrázek můžete tak, že uděláte jednu z těchto věcí:

  Popis

  Akce

  Oříznutí jedné strany

  Přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na požadované straně směrem dovnitř.

  Současné oříznutí dvou sousedních stran

  Stiskněte a podržte klávesy Shift + Alt během přetahování Centrum oříznutí zpracovat na jedné straně směrem dovnitř.

  Rovnoměrné oříznutí všech čtyř stran najednou

  Stiskněte a podržte klávesy Shift + Option a přetáhněte roh oříznutí směrem dovnitř zpracovat.

Po hae je přidání obrázku do obrazce, můžete zvolit, jak obrázek vešel do obrazce pomocí nástrojů pro šířku a Zadejte pro Upřesnit:

 • Zvolte výplně odebrat (nebo "oříznutí") část obrázku, ale pořád vyplnění celého obrazce.

 • Přizpůsobit podle potřeby zvolte všechny obrázku na tvar uvnitř obrazce. Udržovat původní poměr stran obrázku, ale může být prázdné místo uvnitř obrazce.

 1. V souboru vyberte obrázek, který chcete uvnitř obrazce.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle oříznutí.

  Tlačítko Oříznout na kartě Formát obrázku

  Pokud nevidíte kartu Obrázku – formát, přesvědčte se, že je vybraný obrázek (a nikoli obrazec).

 3. Klikněte na Výplň nebo na šířku a klikněte mimo obrázek.

  PPT for Mac Crop Menu

Oříznuté části obrázku jsou i po Oříznout dál součástí souboru s obrázkem. Odstraněním oříznutých částí ze souboru s obrázkem můžete zmenšit velikost souboru. Tuto akci je také vhodné provést, když chcete zabránit ostatním uživatelům v zobrazení částí obrázku, které byly odebrány.

Důležité informace: Odstranění oříznuté oblasti obrázku nelze je vrátit zpět. Proto bude třeba pouze provést po jste si jistí, že jste provedli všechny plodiny a změny, které chcete.

 1. Klikněte na jeden nebo více obrázků, ze které chcete odstranit oříznuté oblasti.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Komprese obrázků   tlačítko Komprimovat obrázky .

  (Pokud jste není dostupná karta Formát obrázku, ujistěte se, že je vybraný obrázek.)

 3. Zaškrtněte políčko Odstranit oříznuté oblasti obrázků.

  Pokud chcete odebrat oříznutí vybraný obrázek nebo jenom obrázky, nikoli všech obrázků v souboru, vyberte jenom vybrané obrázky.

Viz také

Vkládání obrázků v Office pro Mac

Přesunutí, otočení nebo skupina obrázku, textového pole nebo jiného objektu v Office pro Mac

Změna velikosti obrázku, obrazce, WordArtu nebo jiného objektu ve Wordu 2016 pro Mac

Nastavení obtékání textu kolem objektů ve Wordu 2016 pro Mac

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

 1. V souboru vyberte obrázek, který chcete oříznout.

 2. Klikněte na kartu Formát obrázku.

  Pokud jste není dostupná karta Formát, přesvědčte se, že je vybraný obrázek (a nikoli obrazec).

 3. V části Upravit klikněte na oříznout.

  Karta Formát obrázku, skupina Úpravy

  Na okrajích a v rozích obrázku se zobrazí černé úchyty pro oříznutí.

 4. Přetáhněte úchyty pro oříznutí v případě potřeby můžete oříznout okrajů obrázku a klikněte mimo obrázek.

  Oříznutí můžete umístit tím, že posunete oblast oříznutí (přetažením okrajů obdélníku oříznutí) nebo obrázek.

Po oříznutí obrázku zůstanou oříznuté části dál součástí souboru s obrázkem. Pokud chcete oříznutou část trvale odebrat a zmenšit tak velikost obrázku, najdete potřebné informace v části Odstranění oříznutých oblastí obrázku.

Chcete-li oříznout na určitý obrazec je rychlý způsob, jak změnit tvar obrázku. Při oříznutí na určitý obrazec, obrázek automaticky ořízne vyplnění geometrii obrazce. Poměr stran obrázku zachovány.

 1. V souboru vyberte obrázek, který chcete oříznout na určitý obrazec.

 2. Klikněte na kartu Formát obrázku.

  (Pokud jste není dostupná karta Formát obrázku, ujistěte se, že je vybraný obrázek (a nikoli obrazec).)

 3. V části Adjust (Upravit) klikněte na šipku vedle položky Crop (Oříznout), najeďte na Mask to Shape (Maskovat na obrazec), přejděte na typ obrazce a klikněte na obrazec, na který se má obrázek oříznout.

  Obrazec se pro daný obrázek ihned použije.

 4. Pokud budete chtít upravit obrazec, klikněte na tlačítko Oříznout znovu na pásu karet.

  Na okrajích a v rozích obrázku se zobrazí černé úchyty pro oříznutí.

 5. Přetáhněte úchyty pro oříznutí v případě potřeby můžete oříznout okrajů obrázku a klikněte mimo obrázek.

 6. Až budete hotovi, klikněte mimo obrázek.

Po hae je přidání obrázku do obrazce, můžete zvolit, jak obrázek vešel do obrazce pomocí nástrojů pro oříznutí přizpůsobit a oříznutí výplně pro Upřesnit:

 • Zvolte Oříznout výplně odebrat (nebo "oříznutí") část obrázku, ale pořád vyplnění celého obrazce.

 • Oříznutí přizpůsobit vyberte, pokud chcete, aby všechny obrázku na tvar uvnitř obrazce. Udržovat původní poměr stran obrázku, ale může být prázdné místo uvnitř obrazce.

 1. Klikněte na obrázek, který chcete použít v obrazci.

 2. Klikněte na kartu Formát obrázku.

  (Pokud jste není dostupná karta Formát obrázku, ujistěte se, že vyberete svůj obrázek.)

 3. V části Adjust (Upravit) klikněte na šipku vedle položky Crop (Oříznout), potom na Crop to Fill (Oříznutí s vyplněním) nebo na Crop to Fit (Oříznutí s přizpůsobením) a následně klikněte mimo obrázek.

 4. Po dokončení stiskněte klávesu ESC.

Oříznuté části obrázku jsou i po Oříznout dál součástí souboru s obrázkem. Odstraněním oříznutých částí ze souboru s obrázkem můžete zmenšit velikost souboru. Tuto akci je také vhodné provést, když chcete zabránit ostatním uživatelům v zobrazení částí obrázku, které byly odebrány.

Důležité informace: Odstranění oříznuté oblasti obrázku nelze je vrátit zpět. Proto bude třeba pouze provést po jste si jistí, že jste provedli všechny plodiny a změny, které chcete.

 1. Klikněte na jeden nebo více obrázků, ze které chcete odstranit oříznuté oblasti.

 2. Klikněte na kartu Formát obrázku.

  (Pokud jste není dostupná karta Formát obrázku, ujistěte se, že vyberete svůj obrázek.)

 3. V části Adjust (Upravit) klikněte na Compress (Komprimovat) a potom zaškrtněte políčko Remove cropped picture regions (Odebrat oříznuté oblasti obrázku).

Viz také

Vkládání obrázků v Office pro Mac

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Nastavení obtékání textu kolem objektů ve Wordu for Mac 2011

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×