Oříznutí obrázku v Office

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ořízněte obrázek, abyste odstranili nepotřebné vnější okraje.

Pokud chcete odebrat pozadí obrázku, podívejte se na článek o odebrání pozadí obrázku. Pokud chcete obrázek zvětšit nebo zmenšit, podívejte se na článek o změně velikosti obrázku.

Kromě základního oříznutí okrajů můžete obrázky oříznout také do konkrétních obrazců a poměrů stran nebo můžete oříznout výplně obrázku uvnitř obrazce (v Office for Mac a v Office 2010 a novějších verzích).

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

1:32

Oříznutí okrajů obrázku

 1. Přidejte obrázek do souboru Office (třeba do wordového dokumentu, powerpointové prezentace nebo excelového sešitu) pomocí možnosti Vložení > Obrázek.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte tlačítko Oříznout  Tlačítko Oříznout , které se zobrazí.

  Na okrajích a v rozích obrázku se zobrazí černé úchyty pro oříznutí.

  Po stranách a v rozích obrázku se zobrazí úchyty pro oříznutí.
 3. Oříznout obrázek můžete tak, že uděláte jednu z těchto věcí:

  Popis

  Akce

  Oříznutí jedné strany

  Boční úchyt pro oříznutí přetáhněte směrem dovnitř.

  Současné oříznutí dvou sousedních stran

  Rohový úchyt pro oříznutí přetáhněte směrem dovnitř.

  Rovnoměrné oříznutí dvou rovnoběžných stran najednou

  Podržte stisknutou klávesu Ctrl a přetáhněte boční úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

  Rovnoměrné oříznutí všech čtyř stran najednou

  Podržte stisknutou klávesu Ctrl a přetáhněte kterýkoli rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

  Pokud chcete pro oříznutí použít přesné hodnoty, upravte na pásu karet vedle tlačítka Oříznout hodnoty v polích Výška a Šířka:

  Tlačítko Oříznout a pole Výška a Šířka pro obrázky na pásu karet Office 2016

  Můžete také oříznutí zrušit nebo kolem obrázku přidat okraje tak, že přetáhnete úchyty pro oříznutí směrem od středu obrázku ven (a ne dovnitř).

 4. (Volitelné) Když budete chtít změnit umístění oříznuté oblasti, změňte oříznutou oblast přetažením okrajů nebo rohů oříznutého obdélníku nebo posuňte obrázek.

 5. Až skončíte, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte v dokumentu kamkoli mimo obrázek.

Poznámka: Nástroje pro oříznutí nejsou dostupné u obrazců, ale v Office 2010 a pozdějších verzích můžete změnit velikost obrazce a použít nástroj Upravit body, abyste dosáhli efektu podobného oříznutí nebo abyste si obrazec přizpůsobili. Další informace najdete níže v tématu Oříznutí obrázku tak, aby odpovídal obrazci nebo ho vyplnil.

Jiné druhy oříznutí

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Tvar obrázku rychle změníte tak, že ho oříznete na určitý obrazec. Obrázek se automaticky ořízne tak, aby vyplnil geometrický tvar vybraného obrazce a zachoval jeho proporce.

Pokud chcete oříznout stejný obrázek do více obrazců, udělejte kopie obrázku a každou z nich jednotlivě ořízněte na požadovaný obrazec.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

1:16

 1. Přidejte obrázek do souboru Office (třeba do wordového dokumentu, powerpointové prezentace nebo excelového sešitu) pomocí možnosti Vložení > Obrázek.

 2. Klikněte na obrázek.

  Můžete oříznout několik obrázků najednou, ale je nutné pro oříznutí použít stejný obrazec. Pokud chcete použít různé obrazce, ořízněte obrázky jednotlivě.

 3. Klikněte na Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na šipku pod položkou Oříznout.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

 4. V zobrazené nabídce vyberte Oříznout na obrazec a klikněte na obrazec, na který chcete obrázek oříznout.

  Obrazec se pro daný obrázek ihned použije.

 5. Pokud chcete obrazec upravit, klikněte na tlačítko Oříznout Tlačítko Oříznout na pásu karet Office 2016 na pásu karet.

  Na okrajích a v rozích obrázku se zobrazí černé úchyty pro oříznutí.

 6. Oříznout obrázek můžete tak, že uděláte jednu z těchto věcí:

  Popis

  Akce

  Oříznutí jedné strany

  Boční úchyt pro oříznutí přetáhněte směrem dovnitř.

  Současné oříznutí dvou sousedních stran

  Rohový úchyt pro oříznutí přetáhněte směrem dovnitř.

  Rovnoměrné oříznutí dvou rovnoběžných stran najednou

  Podržte stisknutou klávesu Ctrl a přetáhněte boční úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

  Rovnoměrné oříznutí všech čtyř stran najednou

  Podržte stisknutou klávesu Ctrl a přetáhněte kterýkoli rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

Po dokončení klikněte znovu na tlačítko Oříznout.

Pokud oříznete obrázek na běžnou velikost fotky nebo poměr stran, vejde se jednoduše do standardního foto rámečku. Pomocí tohoto nástroje můžete také zobrazit před oříznutím náhled, jak bude obrázek vypadat s určitým poměrem stran.

 1. Přidejte obrázek do souboru Office (třeba do wordového dokumentu, powerpointové prezentace nebo excelového sešitu) pomocí možnosti Vložení > Obrázek.

 2. Klikněte na obrázek.

 3. Klikněte na Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na šipku pod položkou Oříznout.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

 4. V zobrazené nabídce vyberte Poměr stran a klikněte na požadovanou možnost.

  Zobrazí se obdélník oříznutí a uvidíte, jak bude obrázek vypadat, když se ořízne na vybraný poměr stran.

 5. Pokud je potřeba, upravte oblast oříznutí pomocí úchytů pro oříznutí podle pokynů v části Oříznutí obrázku.

 6. Až skončíte, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte v dokumentu kamkoliv mimo obrázek.

Obrázek můžete přidat jako výplň obrazce a potom obrazec upravit nebo oříznout.

Přidání obrázku do obrazce

 1. Do dokumentu přidejte obrazec (pokyny najdete v části Přidání obrazců) a kliknutím obrazec vyberte.

 2. Klikněte na Nástroje kreslení > Formát a ve skupině Styly obrazců klikněte na Výplň obrazce > Obrázek.

  Přidání obrázku jako výplně obrazce

 3. Vyberte požadovaný typ obrázku (třeba Ze souboru nebo Online obrázky) a pak přejděte k obrázku, který budete chtít, a vložte ho.

Změna velikosti obrazce

Pokud chcete změnit rozměry vyplněného obrazce a zachovat jeho základní formát, vyberte ho a přetáhněte některý z úchytů pro změnu velikosti.

Volba způsobu vyplnění obrazce obrázkem

Pokud je obrázek zkreslený, uříznutý nebo nevyplňuje obrazec požadovaným způsobem, použijte k jeho doladění nástroje Přizpůsobit a Vyplnit v nabídce Oříznout.

 1. Klikněte na obrazec vytvořený pomocí možností Výplň obrazce > Obrázek.

 2. Klikněte na Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na šipku pod položkou Oříznout. Zobrazí se nabídka možností oříznutí.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete, aby se celý obrázek vešel do obrazce, zvolte možnost Přizpůsobit. Původní poměr stran obrázku zůstane zachovaný, ale uvnitř obrazce může zůstat prázdné místo.

  • Pokud chcete, aby se obrazec vešel dovnitř hranic obrázku a odřízlo se všechno, co je mimo obrazec, zvolte možnost Vyplnit.

 3. Klikněte na možnost Vyplnit nebo Přizpůsobit.

  • Možnost Vyplnit nastaví velikost obrázku tak, aby odpovídala výšce nebo šířce obrazce podle toho, která z těchto hodnot je větší. Obrazec se tak vyplní obrázkem a odebere se všechno, co se nachází mimo obvod obrazce.

   Obrázek použitý k vyplnění obrazce pomocí funkce Vyplnit

  • Možnost Přizpůsobit umožňuje nastavit velikost obrázku tak, aby jeho výška i šířka odpovídaly ohraničení obrazce. Tato možnost umožňuje umístit do obrazce co největší část obrázku. Některé části obrazce ale můžou zůstat prázdné.

   Oříznutí obrázku pro umístění do obrazce pomocí funkce Přizpůsobit

   Přetažením obrázku můžete změnit oblast, která se zobrazí uvnitř obrazce.

 4. Pokud je potřeba, upravte oblast oříznutí pomocí úchytů pro oříznutí podle pokynů v části Oříznutí obrázku.

 5. Až skončíte, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte v dokumentu kamkoliv mimo obrázek.

Úprava nebo oříznutí obrazce pomocí úprav bodů

Nástroje pro oříznutí sice nejsou u obrazců dostupné, ale pomocí nástroje Upravit body můžete upravit obrazec ručně.

 1. Vyberte obrazec, který chcete upravit.

 2. Klikněte na Nástroje kreslení > Formát a ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazec Obrázek tlačítka Upravit obrazec a pak na Upravit body.

 3. Přetáhněte vrcholové body obrazce (zobrazí se jako černé tečky kolem obvodu obrazce) do požadované podoby obrazce.

 4. Pokud chcete vrcholový bod odstranit, podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na něho. Když budete chtít vrcholový bod přidat, podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte kamkoliv na obvod obrazce, který ještě nemá vrcholový bod.

K oříznutí obrázku můžete použít aplikaci Malování (v několika verzích Windows) nebo Malování 3D (ve Windows 10). Po otevření obrázku v dané aplikaci se na panelu nástrojů nachází tlačítko Oříznout. Podívejte se na video obsahující stručný přehled některých 2D funkcí v aplikaci Malování 3D.

Oříznuté části obrázku jsou i po oříznutí dál skrytou součástí souboru. Odstraněním oříznutých částí ze souboru s obrázkem můžete zmenšit velikost souboru. Tato akce také pomáhá zabránit tomu, aby mohli ostatní uživatelé zobrazit části obrázku, které jste odebrali.

Důležité informace: Pokud oříznuté oblasti odstraníte a později svůj názor změníte, můžete je obnovit kliknutím na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka . Odstraněné oříznuté oblasti lze vrátit zpět, dokud se soubor neuloží.

 1. Vyberte obrázky, ze kterých chcete odstranit oříznuté oblasti.

 2. Klikněte na Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Upravit klikněte na Komprimovat obrázky. Zobrazí se dialogové okno s možnostmi komprese zobrazení.

  Tlačítko Komprimovat obrázky na kartě Nástroje obrázku – Formát

  Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek. Abyste obrázek vybrali a otevřeli kartu Formát, budete možná muset na obrázek poklikat. Dále platí, že pokud je velikost obrazovky zmenšená, je možné, že se zobrazí jenom ikona Komprimovat obrázky.

  Ikona Komprimovat obrázky bez popisku

 3. V části Možnosti komprese je potřeba zaškrtnout políčko Odstranit oříznuté oblasti obrázků.

  Dialogové okno Komprimovat obrázky

  Pokud chcete odebrat oříznutí jenom u vybraného obrázku nebo obrázků, ale ne u všech obrázků v souboru, zaškrtněte políčko Použít pouze pro tento obrázek.

  Pokud je potřeba, vyberte některou z možností Rozlišení.

 4. Klikněte na OK.

Tip: Další informace o zmenšení velikosti obrázků a jejich kompresi najdete v tématu Zmenšení velikosti souboru obrázku.

Podívejte se na článek o oříznutí obrázku v Office pro Mac.

Oříznutí obrázku

 1. Na snímku klikněte pravým tlačítkem na obrázek a potom klikněte na Oříznout.

  Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek a potom klikněte na Oříznout.

 2. Umístěte kurzor na jeden z černých úchytů pro oříznutí, který se zobrazuje podél okrajů obrázku.

  Při umístění kurzoru na černé úchyty pro oříznutí bude kurzor vypadat nějak takto:

  • Rohový úchyt pro oříznutí: Rohový úchyt pro oříznutí

  • Stranový úchyt pro oříznutí: Boční úchyt pro oříznutí

 3. Pokud chcete oříznout obě strany, přetáhněte černý úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

 4. Až oříznutí dokončíte, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte mimo obrázek.

  Nebo v aplikaci OneNote Online vyberte Oříznout a dokončete tak proces oříznutí.

Poznámka: Po oříznutí obrázku zůstanou oříznuté části dál součástí souboru s obrázkem. Pokud chcete oříznutou část trvale odebrat a zmenšit tak velikost obrázku, otevřete soubor v desktopové aplikaci a podívejte se na postup v části Odstranění oříznutých oblastí obrázku.

Viz také

Vložení obrázků

Přidání kresby do wordového dokumentu

Zmenšení velikosti souboru obrázku

Upgrade oříznutí obrázků v Office ve verzi 2010

Přesun obrázků pomocí možností rozložení ve Wordu

Obtékání textu kolem obrázků ve Wordu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×