Oříznutí obrázku

Pomocí nástrojů Office pro oříznutí můžete oříznout a odebrat nežádoucí části obrázků. Pokud chcete odebrat pozadí obrázku, přečtěte si článek Odebrání pozadí obrázku. V Office pro Mac a v Office 2010 a pozdějších verzích můžete kromě standardního oříznutí obrázky oříznout také do konkrétních obrazců a oříznout výplně obrázku uvnitř obrazce.

Poznámka: Nástroje pro oříznutí nejsou dostupné u obrazců, ale v Office 2010 a pozdějších verzích můžete změnit velikost obrazce a použít nástroj Upravit body, abyste dosáhli efektu podobného oříznutí nebo abyste si obrazec přizpůsobili. Další informace najdete níže v tématu Oříznutí obrázku tak, aby odpovídal obrazci nebo ho vyplnil.

 1. V souboru vyberte obrázek, který chcete oříznout.

 2. Na kartě Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na Oříznout.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

  Poznámka: Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek (a nikoli obrazec). Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li oříznout obrázek z jedné strany, přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na požadované straně směrem dovnitř.

  • Pokud chcete současně oříznout dvě sousední strany, přetáhněte rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

  • Chcete-li oříznout obrázek rovnoměrně z obou stran, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na jedné straně směrem dovnitř.

  • Chcete-li oříznout obrázek ze všech čtyř stran stejně, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

 4. Chcete-li umístit oříznutí, posuňte oblast oříznutí (přetažením okrajů obdélníku oříznutí) nebo obrázek.

 5. Až skončíte, stiskněte ESC.

  Poznámka: Pokud chcete oříznutí zrušit (nebo kolem obrázku přidat Okraje), přetáhněte úchyty pro oříznutí směrem od středu obrázku.

Poznámka: Po oříznutí obrázku zůstanou oříznuté části dál součástí souboru s obrázkem. Pokud chcete oříznutou část trvale odebrat a zmenšit tak velikost obrázku, najdete potřebné informace v části Odstranění oříznutých oblastí obrázku.

Rychlý způsob, jak změnit tvar obrázku, představuje možnost oříznutí na určitý obrazec. Když oříznete obrázek na určitý obrazec, dojde k jeho automatickému zastřižení tak, aby se vyplnil geometrický obrazec, ale zachovaly se proporce obrázku.

 1. Vyberte jeden nebo více obrázků, které chcete oříznout na určitý obrazec.

  Pokud ořezáváte několik obrázků, musíte pro oříznutí použít stejný obrazec. Pokud chcete použít různé obrazce, ořízněte obrázky jednotlivě.

 2. Klikněte na Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na šipku pod položkou Oříznout.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

  Poznámka:  Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek (a nikoli obrazec). Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát.

 3. Klikněte na Oříznout na obrazec a potom klikněte na obrazec, na který chcete obrázek oříznout.

Tip: Chcete-li získat stejný obrázek v různých obrazcích, vytvořte jednu nebo více kopií obrázku a potom jednotlivé kopie ořízněte na požadovaný obrazec.

Je možné, že budete chtít obrázek oříznout na běžnou velikost fotky nebo na Poměr stran, abyste si ho mohli snadno umístit do běžného rámečku. Při oříznutí také snadno zjistíte proporce obrázku.

 1. Vyberte obrázek, který chcete oříznout na běžný poměr stran.

 2. Klikněte na Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na šipku pod položkou Oříznout.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

  Poznámka:  Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek (a nikoli obrazec). Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát.

 3. Umístěte ukazatel myši na možnost Poměr stran a kliknutím vyberte požadovanou velikost.

 4. Až skončíte, stiskněte ESC.

Obrázek můžete přidat jako výplň obrazce a potom obrazec upravit nebo oříznout.

Přidání obrázku do obrazce

 1. Do dokumentu přidejte obrazec (pokyny najdete v části Přidání obrazců) a potom kliknutím na obrazec ho vyberte.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na Výplň obrazce > Obrázek a vyberte požadovaný obrázek.

  Přidání obrázku jako výplně obrazce

Poznámka: Pokud se karty Nástroje kreslení a Formát nezobrazují, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek. Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát.

Změna velikosti obrazce

Pokud chcete změnit rozměry obrazce a současně zachovat jeho základní formát, jednoduše vyberte obrazec a přetažením jednoho z úchytů pro změnu velikosti nastavte požadovanou velikost a rozměry obrazce.

Volba způsobu vyplnění obrazce obrázkem

Pokud je obrázek zkosený, uříznutý nebo nevyplňuje obrazec požadovaným způsobem, použijte k doladění nástroje Přizpůsobit a Vyplnit. Pokud chcete odebrat (neboli oříznout) část obrázku, ale tak, aby pořád vyplňoval celý obrazec, zvolte Vyplnit. Pokud chcete, aby se do obrazce vešel celý obrázek, vyberte možnost Přizpůsobit. Původní poměr stran obrázku zůstane zachován, ale uvnitř obrazce může zůstat prázdné místo.

 1. Klikněte na obrázek, který chcete použít v obrazci.

 2. Klikněte na Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na šipku pod položkou Oříznout.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

  Poznámka: Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek. Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát.

 3. Klikněte na možnost Vyplnit nebo Přizpůsobit.

  • Možnost Vyplnit nastaví velikost obrázku tak, aby odpovídala výšce nebo šířce obrazce podle toho, která z těchto hodnot je větší. Tím se obrazec vyplní obrázkem a odebere se vše, co se nachází mimo obrazec.

   Obrázek použitý k vyplnění obrazce pomocí funkce Vyplnit

  • Možnost Přizpůsobit umožňuje nastavit velikost obrázku tak, aby jeho výška i šířka odpovídaly ohraničení obrazce. Tato možnost umožňuje umístit do obrazce co největší část obrázku. Některé části obrazce mohou zůstat prázdné.

   Oříznutí obrázku pro umístění do obrazce pomocí funkce Přizpůsobit

   Přetažením obrázku můžete změnit oblast, která se zobrazí uvnitř obrazce.

 4. Po dokončení stiskněte klávesu ESC.

Úprava nebo oříznutí obrazce pomocí úprav bodů

Přestože nejsou nástroje pro oříznutí dostupné u obrazců, můžete pomocí nástroje Upravit body upravit obrazec ručně:

 1. Vyberte obrazec, který chcete změnit.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte na Upravit obrazec Obrázek tlačítka Upravit obrazec a potom klikněte na Upravit body.

  Poznámka: Pokud se karty Nástroje kreslení a Formát nezobrazují, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek. Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát.

 3. Přetažením bodů uchycení (černých teček) změňte obrazec na požadovaný tvar. Body můžete přidat nebo odebrat stisknutím Ctrl a současným kliknutím na obrys obrazce.

Oříznuté části obrázku jsou i po Oříznout dál součástí souboru s obrázkem. Odstraněním oříznutých částí ze souboru s obrázkem můžete zmenšit velikost souboru. Tuto akci je také vhodné provést, když chcete zabránit ostatním uživatelům v zobrazení částí obrázku, které byly odebrány.

Důležité informace:  Pokud odstraníte oříznuté části, ale pak změníte názor, můžete kliknutím na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka oříznuté části obnovit. Pokud je ale odstraníte a soubor pak uložíte, nepůjde změny vrátit. Proto byste měli soubor uložit, jen pokud víte určitě, že jste provedli všechny požadované změny a oříznutí.

 1. Vyberte obrázky, ze kterých chcete odstranit oříznuté oblasti.

 2. V části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Upravit na možnost Komprimovat obrázky.

  Tlačítko Komprimovat obrázky na kartě Nástroje obrázku – Formát

  Poznámky: 

  • Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek. Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát. Dále, pokud je velikost obrazovky zmenšena, je možné, že se zobrazí jenom ikona Komprimovat obrázky.

  • Ikona Komprimovat obrázky bez popisku

 3. V části Možnosti komprese zaškrtněte políčko Odstranit oříznuté oblasti obrázků.

  Pokud chcete odebrat oříznutí pouze u vybraného obrázku nebo obrázků, a nikoli všech obrázků v souboru, zaškrtněte políčko Použít pouze pro tento obrázek.

Tip: Další informace o zmenšení velikosti obrázků a jejich kompresi najdete v tématu Zmenšení velikosti souboru obrázku.

Oříznutí obrázku

 1. V souboru vyberte obrázek, který chcete oříznout.

 2. Na kartě Nástroje obrázku > Formát a ve skupině Velikost klikněte na Oříznout.

  Tlačítko Oříznout na kartě Nástroje obrázku – Formát

  Poznámka: Pokud se karty Nástroje obrázku a Formát nezobrazují, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek (a nikoli obrazec). Možná budete muset poklikat na obrázek, abyste ho vybrali a otevřeli kartu Formát.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li oříznout obrázek z jedné strany, přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na požadované straně směrem dovnitř.

  • Pokud chcete současně oříznout dvě sousední strany, přetáhněte rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

   Poznámka: Pokud chcete oříznutí zrušit (nebo kolem obrázku přidat Okraje), přetáhněte úchyty pro oříznutí směrem od středu obrázku.

Oříznutí obrázku

 1. Ve wordovém, powerpointovém nebo onenotovém souboru klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, který chcete oříznout, a klikněte na Oříznout.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li oříznout obrázek z jedné strany, přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na požadované straně směrem dovnitř.

  • Pokud chcete současně oříznout dvě sousední strany, přetáhněte rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

  • Chcete-li oříznout obrázek rovnoměrně z obou stran, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte středový úchyt pro oříznutí na jedné straně směrem dovnitř.

  • Chcete-li oříznout obrázek ze všech čtyř stran stejně, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte rohový úchyt pro oříznutí směrem dovnitř.

   Tip: Ve Wordu Online můžete zadat, o kolik pixelů chcete obrázek oříznout: Vyberte obrázek a na kartě Formát ve skupině Nástroje obrázku klikněte na nabídku Oříznout a potom klikněte na Další možnosti oříznutí. Zadejte, kolik pixelů chcete u obrázku odebrat nahoře, dole, vlevo a vpravo.

 3. Až to dokončíte, klikněte mimo obrázek.

 4. Pokud změníte názor, můžete stisknutím Ctrl+Z vrátit oříznutí zpět.

Poznámka: Po oříznutí obrázku zůstanou oříznuté části dál součástí souboru s obrázkem. Pokud chcete oříznutou část trvale odebrat a zmenšit tak velikost obrázku, otevřete soubor v desktopové aplikaci a podívejte se na postup v části Odstranění oříznutých oblastí obrázku.

Viz také

Oříznutí obrázku v Office pro Mac

Vložení obrázků

Přidání kresby do wordového dokumentu

Zmenšení velikosti souboru obrázku

Změna velikosti obrázku, obrazce, textového pole nebo objektu WordArt

Otočení textového pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku

Přesun obrázků pomocí možností rozložení ve Wordu

Obtékání textu kolem obrázků ve Wordu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×