Novinky v aplikaci Word 2010 pro uživatele provádějící upgrade z verze 2003

Aplikace Microsoft Word 2010 je druhou novou verzí od verze Word 2003. První novou verzí byla aplikace Word 2007. Tyto poslední nové verze přinesly mnoho nových užitečných funkcí spolu s důležitými změnami uživatelského rozhraní, které byly navrženy pro vylepšení přístupu ke všem funkcím aplikace Word.

Tento článek obsahuje přehled změn v aplikaci Microsoft Word od roku 2003. Průvodce těmito změnami, kterého si můžete stáhnout, naleznete v tématu Migrace na aplikaci Word 2010 z aplikace Word 2003.

Co chcete udělat?

Pracovat efektivněji a zvládnout více práce

Spolupracovat spolehlivěji s ostatními uživateli

Seznámit se s novými možnostmi dokumentů

Předejít ztrátě provedené práce

Pracujte efektivněji a zvládněte více práce.

Nové uživatelské rozhraní Office Fluent v aplikaci Word 2010 vypadá mnohem jinak než v aplikaci Word 2003. Nabídky a panely nástrojů byly nahrazeny pásem karet a zobrazením Backstage. Pro nové uživatele aplikace Word je toto rozhraní velmi intuitivní. Zkušenější uživatelé aplikace Word se budou potřebovat na nové rozhraní částečně přeškolit. Výhodou uživatelského rozhraní Office Fluent je, že umožňuje lepší využití aplikací systému Microsoft Office a tím i rychlejší a lepší výsledky.

Interaktivního průvodce, který vám pomůže využít vaše znalosti původních nabídek a panelů nástrojů, naleznete v tématu Seznámení s pásem karet a zobrazením Backstage.

Použití pásu karet k nalezení požadovaných příkazů

Nový pás karet, součást uživatelského rozhraní Office Fluent, slouží k seskupení nástrojů podle úkolů a zajišťuje, že příkazy, s nimiž pracujete nejčastěji, máte vždy po ruce. V aplikaci Word 2010 lze pás karet dokonce přizpůsobovat, takže často používané příkazy jsou stále pohromadě.

Pás karet aplikace Word 2010

Karty jsou orientované na úkoly.

Skupiny na jednotlivých kartách dělí úkol na dílčí úkoly.

Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Nové uživatelské rozhraní Office Fluent orientované na výsledky nabízí potřebné nástroje, když je uživatel potřebuje, a to přehledným a uspořádaným způsobem.

 • Šetřete čas a využívejte bohaté možnosti aplikace Word výběrem z galerií, předdefinovaných stylů, formátů tabulek a seznamů, grafických efektů atd.

Převezměte kontrolu nad svým dokumentem v zobrazení Backstage.

V zobrazení Microsoft Office Backstage provádíte se souborem vše, co neprovádíte v souboru. Nejnovější inovací v uživatelském rozhraní Fluent systému Microsoft Office s pásem karet je zobrazení Backstage, kde provádíte správu souborů – vytváření, ukládání, kontrolu skrytých metadat nebo osobních údajů a nastavování možností. V zobrazení Backstage nyní můžete zobrazit náhled souborů a soubory můžete vytisknout.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Další informace naleznete v tématu Úvod do zobrazení Backstage.

Vlastní způsob procházení dlouhých dokumentů pomocí nového panelu pro procházení dokumentu a funkce hledání

V aplikaci Word 2010 můžete rychle procházet dlouhé dokumenty tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Uspořádání dokumentů můžete snadno měnit přetahováním oddílů namísto kopírování a vkládání. Můžete také hledat obsah pomocí funkce přírůstkového hledání, nemusíte tedy přesně vědět to, co vyhledáváte, abyste požadované informace našli.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Další informace naleznete v tématu Novinky v aplikaci Word 2010.

Vylepšení textu pomocí funkcí písem OpenType

Aplikace Word 2010 nabízí podporu pro rozšířené funkce formátování textu, které zahrnují celou řadu nastavení ligatur a nejrůznější stylistické sady a formáty čísel. Tyto nové funkce můžete použít společně s libovolným písmem OpenType, a dosáhnout tak profesionálnějšího typografického vzhledu.

Text s ligaturami

Prostý text

Text s použitými ligaturami

Další informace naleznete v tématu Možnosti písem OpenType v dialogovém okně Písmo.

Další informace o ostatních nových funkcích obsahu naleznete v tématu Novinky v aplikaci Word 2010.

Přidání předdefinovaných prvků několika kliknutími myši

V aplikaci Word 2010 můžete k přidávání předem naformátovaného obsahu do dokumentů využívat stavebních bloků. Stavební bloky rovněž mohou šetřit čas tím, že umožňují využívat často používaný obsah.

 • Pracujete-li na dokumentu s určitým typem šablony, například se šablonou pro sestavu, můžete si vybírat z galerie předdefinovaných titulních stran, citací z vlastního textu a záhlaví a zápatí, aby dokument vypadal elegantněji.

 • Chcete-li si přizpůsobit předem naformátovaný obsah, nebo používá-li vaše organizace často stejný úsek obsahu, například text týkající se zřeknutí se práv nebo údaje pro kontakt se zákazníky, můžete si vytvořit své vlastní stavební bloky, které z galerie vyberete jediným kliknutím myší.

Účinnější komunikace s využitím působivé grafiky

Nové funkce pro vytváření grafů a diagramů zahrnují trojrozměrné obrazce, průhlednost, stínování a jiné efekty.

Přidávání uměleckých efektů do obrázků

V aplikaci Word 2010 můžete nyní u obrázků používat propracované umělecké efekty, které obrázek změní tak, aby vypadal spíše jako nákres, kresba nebo malba. Jedná se o jednoduchý způsob vylepšení obrázků bez nutnosti použití dalších aplikací pro úpravu fotografií.

Další grafická vylepšení

 • Opravy obrázků umožňují jejich vylepšování.

 • Můžete automaticky odebírat nechtěné části obrázku, jako například pozadí.

 • Můžete rychle zachytávat snímky obrazovky a vytvářet v dokumentu vizuální ilustrace.

Další informace o práci s obrázky v aplikaci Word 2010 naleznete v tématu Novinky v aplikaci Word 2010.

Okamžité dodání nového vzhledu dokumentům

Styly umožňují rychlé formátování hlavních prvků v dokumentu, jako jsou záhlaví, nadpisy a podnadpisy. Styl je sada formátovacích charakteristik, jako je název, barva a velikost písma, zarovnání odstavce a rozestupy. Když je formátování použito pomocí stylů, je změna formátování v dlouhých dokumentech snazší. Můžete například snadno změnit jeden styl záhlaví, namísto nutnosti měnit formátování pro všechna záhlaví v dokumentu.

Definice stylů spolupracují se sadami stylů a s nastaveními motivů a poskytují mnoho kombinací celistvého a profesionálního vzhledu. Pomocí sad stylů a nastavení motivů můžete rychle změnit vzhled textu, tabulek a grafiky v celém dokumentu tak, aby odpovídal zvolenému barevnému schématu.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Přidávání matematických rovnic

Vkládání matematických symbolů a rovnic do dokumentů bylo v aplikaci Word 2010 velmi usnadněno. Přejděte jednoduše na kartu Vložení a po kliknutí na možnost Rovnice proveďte výběr z galerie předdefinovaných rovnic. K úpravám rovnice můžete použít kontextovou kartu Nástroje rovnic.

Snadné zabránění pravopisným chybám

Při psaní dokumentu, který si budou moci prohlížet i ostatní uživatelé, samozřejmě nechcete, aby vaše sdělení kazily chyby nebo aby dokument vypadal neprofesionálně. Nové funkce nástroje pro kontrolu pravopisu usnadňují distribuci vaší práce s jistotou, že je vše v pořádku.

Nástroj pro kontrolu pravopisu je nyní v programech počínaje systémem Microsoft Office 2007 mnohem konzistentnější. Byly například provedeny následující změny:

 • Některé možnosti kontroly pravopisu jsou nyní globální. Pokud změníte některou z těchto možností v jedné aplikaci systému Office, změní se tato možnost i ve všech ostatních aplikacích systému Office. Další informace naleznete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Kromě sdílení stejných vlastních slovníků je možné tyto slovníky spravovat ve všech aplikacích pomocí stejného dialogového okna. Další informace naleznete v tématu Přidávání slov do vlastních slovníků kontroly pravopisu.

Pomocí kontroly pravopisu lze najít a označit některé kontextové pravopisné chyby. Stalo se vám někdy, že jste napsali chybu podobnou té následující? Uvidím vám tam. V aplikaci Word 2010 můžete povolit možnost Používat kontextovou kontrolu pravopisu,pomocí které lze najít a opravit tento typ chyb. Tato možnost je k dispozici při kontrole pravopisu dokumentů v angličtině, němčině a španělštině. Další informace naleznete v tématu Určení způsobu kontroly pravopisu a gramatiky.

Kontrolu pravopisu a gramatiky lze pro jeden nebo pro všechny vytvářené dokumenty zakázat.

Práce v aplikaci Word odkudkoli

Díky aplikaci Word 2010 můžete využít všech výkonných a známých funkcí aplikace Word všude, kde je potřebujete. Dokumenty aplikace Word můžete zobrazit, procházet a upravovat v prohlížeči a z mobilního telefonu, aniž by došlo k omezení možností dokumentu.

I když nepracujete v aplikaci Word, můžete dokumenty uložit na webovém serveru a pomocí webové aplikace je otevřít v prohlížeči. Dokument budete moci zobrazit a dokonce v něm provádět změny.

Další informace naleznete v tématu Úvod do webové aplikace Word Web App.

Začátek stránky

Spolehlivá spolupráce s jinými uživateli

Aplikace Word 2010 umožňuje efektivnější a bezpečnější spolupráci s vašimi kolegy. S jedním dokumentem může v aplikaci Word 2010 v jednu chvíli současně pracovat více autorů. Již žádné posílání kopií v příloze e-mailu. Pokud například posíláte koncepty svých dokumentů, aplikace Word 2010 vám pomůže efektivně spravovat jejich revize a komentáře. Jakmile jste připraveni dokument publikovat, aplikace Word 2010 vám pomůže zajistit, aby v publikovaném dokumentu nezůstaly nedořešené opravy a komentáře, které unikly vaší pozornosti.

Současná práce na stejném dokumentu

V aplikaci Word 2010 můžete spolupracovat přímo. Není třeba odesílat e-mailové přílohy či ukládat koncepty dokumentů s názvy jako TSP_konecny_2_KONECNY.docx. Namísto toho stačí otevřít dokument a začít pracovat. Můžete zjistit, kteří uživatelé s vámi na dokumentu pracují a v jaké části dokumentu provádějí úpravy.

Při otevření sdíleného dokumentu jej aplikace Word automaticky uloží do mezipaměti, takže můžete dokument upravovat offline. Jakmile přejdete do online režimu, aplikace Word automaticky synchronizuje provedené změny. Pokud pracujete mimo kancelář, nemusíte si již dělat starosti s ukládáním místních kopií nebo ručním slučováním svých změn s dokumentem na serveru po návratu do kanceláře.

Jeden dokument může současně upravovat více autorů, jejichž změny mohou být synchronizovány se změnami ostatních uživatelů. Autoři mohou blokovat přístup k oblastem dokumentu, na nichž pracují.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Vyhledání a odstranění skrytých metadat a osobních údajů v dokumentech

Dříve, než budete sdílet dokument s jinými uživateli, můžete pomocí funkce Kontrola metadat zkontrolovat v dokumentu skrytá metadata, osobní údaje nebo obsah, který by v dokumentu mohl být uložen. Funkce Kontrola metadat může vyhledat a odebrat určité informace, například komentáře, verze, sledované změny, rukopisné poznámky, vlastnosti dokumentu, informace serveru správy dokumentů, skrytý text, vlastní data XML a informace v záhlavích a zápatích. Funkce Kontrola metadat pomáhá zajistit, aby dokumenty sdílené s jinými uživateli neobsahovaly skryté osobní údaje nebo skrytý obsah, který si organizace nepřeje distribuovat. Organizace navíc může funkci Kontrola metadat přizpůsobit tak, aby kontrolovala i další typy skrytého obsahu.

Další informace naleznete v tématu Odebrání skrytých dat a osobních údajů kontrolou dokumentů.

Přidání digitálního podpisu nebo řádku podpisu do dokumentů

Přidání digitálního podpisu do dokumentu pomáhá zajistit pravost, integritu a původ dokumentu. V aplikaci Word 2010 lze buď přidat do dokumentu neviditelný digitální podpis nebo můžete vložit řádek podpisu systému Microsoft Office, který umožňuje zaznamenat grafické znázornění digitálního podpisu.

Možnost záznamu digitálních podpisů pomocí řádků podpisu v dokumentech systému Office umožňuje organizacím v případě dokumentů (například smluv) používat procesy podepisování bez použití papíru. Digitální podpisy umožňují na rozdíl od podpisů na papíře zaznamenat, co přesně bylo podepsáno, a podpis lze v budoucnu ověřit.

Převod dokumentů aplikace Word do formátu PDF nebo XPS

Aplikace Word 2010 podporuje export souborů do následujících formátů:

 • Formát PDF (Portable Document Format): PDF je formát elektronického souboru s pevným rozložením, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát PDF zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.

 • Formát XPS (XML Paper Specification): XPS je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Formát XPS zajišťuje, aby byl při online zobrazení nebo při tisku přesně zachován požadovaný formát souboru a aby data souboru nebylo možné snadno měnit.

Další informace naleznete v tématu Ukládání do formátu PDF nebo XPS.

Identifikace a správa potenciálně rizikových dokumentů

Pokud máte soubor systému Office 2010, který možná pochází z rizikového umístění, jako například z Internetu, je nyní otevřen v chráněném zobrazení. Chráněné zobrazení vypadá jako libovolné jiné zobrazení jen pro čtení. Chráněné zobrazení umožňuje prohlížení obsahu dokumentu a přijímání informovaných rozhodnutí před tím, než se rozhodnete souboru důvěřovat nebo ne.

Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu

Dříve, než budete sdílet dokument s jinými uživateli, můžete pomocí příkazu Označit jako konečný označit dokument jen pro čtení a informovat jiné uživatele, že sdílená verze dokumentu je konečná. Označíte-li dokument jako konečný, příkazy pro psaní, úpravy a kontrolu pravopisu jsou vypnuty a uživatelé zobrazující dokument nemohou dokument neúmyslně změnit. Příkaz Označit jako konečný není funkce zabezpečení. Po vypnutí funkce Označit jako konečný lze dokument libovolně upravit.

Začátek stránky

Nové možnosti dokumentů

Nyní, když jsou počítače a soubory vzájemně propojené, se ještě více vyplatí ukládat dokumenty v souborech, které jsou úsporné, odolné a podporované na celé řadě platforem. Aby byla tato potřeba splněna, systém Office 2010 dosahuje nové fáze ve vývoji podpory standardu XML. Nový formát souborů založený na standardu XML umožňuje menší velikost souborů aplikace Word 2010, jejich větší odolnost a hlubší integraci s informačními systémy a externími zdroji dat.

Zmenšení velikosti souborů a zlepšení možností obnovy při poškození

Nový formát XML aplikace Word je komprimovaný, segmentovaný formát souborů poskytující výrazné zmenšení velikosti souborů a umožňující snazší obnovu poškozených souborů.

Další informace o výhodách formátu XML naleznete v tématu Formáty Open XML a přípony názvů souborů.

Připojení dokumentů k obchodním informacím

Uživatelé při práci vytvářejí dokumenty sdílející důležitá obchodní data. Automatizací tohoto procesu sdílení dat lze ušetřit čas a snížit nebezpečí chyb. Lze vytvářet dynamické inteligentní dokumenty, které se aktualizují pomocí nových ovládacích prvků dokumentu a svázání dat se systémy back-end.

Správa vlastností dokumentu na panelu informací o dokumentech

Panel informací o dokumentech usnadňuje zobrazení a úpravy vlastností dokumentu při práci na dokumentu aplikace Word. Panel informací o dokumentech je zobrazen v horní části dokumentu aplikace Word. Panel informací o dokumentech můžete použít k úpravám vlastností dokumentu na serveru. Aktualizované vlastnosti budou uloženy přímo na serveru.

Můžete například používat server, který sleduje redakční stav dokumentu. Když dokument dokončíte, můžete otevřít panel informací o dokumentech a změnit redakční stav dokumentu z konceptu na konečný stav. Když dokument uložíte zpět na server, změna redakčního stavu bude na serveru aktualizována.

Uložíte-li šablony dokumentu v knihovně na serveru Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, může knihovna obsahovat vaše vlastní vlastnosti s informacemi o šablonách. Vaše organizace může například požadovat, abyste kategorizovali dokumenty v knihovně vyplněním vlastnosti Kategorie. Pomocí panelu informací o dokumentech můžete takové vlastnosti upravovat přímo v prostředí aplikace Word.

Začátek stránky

Ochrana před ztrátou provedené práce

Systém Microsoft Office 2010 poskytuje vylepšené nástroje pro obnovu práce v případě problému v aplikaci Word 2010 nebo při nechtěném uzavření programu bez uložení.

Diagnostické nástroje systému Office

Při nastavování systému Microsoft Office 2010 mu můžete udělit oprávnění ke stažení souboru umožňujícího společnosti Microsoft diagnostikovat potíže systému. Toto nastavení lze kdykoli povolit nebo zakázat v Centru zabezpečení jakékoli aplikace systému Microsoft Office a změny se projeví u všech aplikací systému Office. Diagnostické nástroje systému Microsoft Office nahradily tyto funkce systému Microsoft Office 2003:

 • Rozpoznat a opravit

 • Obnovení aplikací Microsoft Office

Další informace naleznete v tématu Změna nastavení diagnostických nástrojů systému Office.

Obnovení neuložené práce

Nyní je jednodušší obnovit dokument aplikace Word v případě, že zavřete soubor bez uložení nebo si chcete prohlédnout starší verzi souboru, se kterým právě pracujete, nebo se k ní vrátit. Podobně jako u aplikace Word 2003 umožňuje funkce automatického obnovení ukládat během práce verze souboru ve vybraném intervalu.

Nyní se můžete rozhodnout, že budete uchovávat poslední automaticky uloženou verzi souboru pro případ, že soubor omylem zavřete bez uložení, a tu pak můžete při dalším otevření souboru snadno obnovit. Během práce se souborem také máte prostřednictvím zobrazení Microsoft Office Backstage přístup k seznamu automaticky uložených souborů.

Další informace o povolení funkce automatického obnovení naleznete v tématu Automatické uložení a obnovení souborů systému Office.

Další informace o obnovení automaticky uložených verzí dokumentu naleznete v tématu Obnovení dřívějších verzí souboru ze zobrazení Backstage.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×