Novinky v aplikaci Word 2010

Aplikace Microsoft Word 2010 usnadňuje spolupráci a procházení dlouhých dokumentů. Pro dosažení lepšího vzhledu byly do aplikace přidány nové funkce pro profesionální úpravy konečného dokumentu. Tato nová verze umožňuje plně využívat všech funkcí aplikace Word v prohlížeči a mobilním telefonu.

V tomto článku

Práce v aplikaci Word odkudkoli

Aplikace Word Mobile 2010 pro Windows Phone 7

Webová aplikace Word

Uvádění nápadů do praxe

Společné formátování textu a obrázků pro dosažení jednolitého vzhledu

Vylepšení textu pomocí funkcí písem OpenType

Další nové funkce obsahu

Nové formáty číslování

Ovládací prvek obsahu pro zaškrtávací políčko

Alternativní text u tabulek

Vlastní způsob procházení dlouhých dokumentů pomocí nového panelu pro procházení dokumentu a funkce hledání

Znázornění nápadů

Nová rozložení obrázků SmartArt

Nové grafické efekty

Úpravy obrázků

Automatické odebrání pozadí obrázků

Lepší komprese a ořez obrázků

Vkládání kopií obrazovek

Možnosti klipartů s Galerií médií

Rukopis

Jednodušší práce

Přizpůsobení pásu karet

Zobrazení Microsoft Office Backstage

Obnovení neuložené práce

Zobrazení překladu při ukázání na text

Zjednodušené nastavení jazykových předvoleb

Lepší spolupráce

Současná práce na stejném dokumentu

Zajištění lepšího zabezpečení pomocí chráněného zobrazení

Vyhledání a odebrání skrytých metadat a osobních údajů v souborech

Ochrana konečné verze dokumentu před změnami

Kontrola usnadnění

Práce v aplikaci Word odkudkoli

Díky aplikaci Word 2010 můžete využít všech výkonných a známých funkcí aplikace Word všude, kde je potřebujete. Své dokumenty aplikace Word můžete zobrazit, procházet a upravovat v prohlížeči a z mobilního telefonu, aniž by došlo k omezení možností dokumentu.

Aplikace Word Mobile 2010 pro Windows Phone 7

Pokud máte Windows Phone 7, můžete se svými soubory pracovat pomocí sady Microsoft Office Mobile 2010, ať jste v práci, doma nebo na cestách. Aplikace Word Mobile 2010 je součástí sady Office Mobile a je ve Windows Phone 7 k dispozici v centru Office, proto ji můžete hned začít používat, aniž by bylo nutné cokoli dalšího stahovat nebo instalovat.

Word Mobile

Pomocí aplikace Word Mobile můžete zobrazovat a upravovat dokumenty, které máte uložené v telefonu, byly vám odeslány jako přílohy e-mailu nebo byly uloženy na web služby SharePoint 2010 pomocí aplikace SharePoint Workspace Mobile 2010. Při úpravách dokumentu pomocí aplikace SharePoint Workspace Mobile můžete provedené změny uložit zpět na web služby SharePoint, jakmile budete online.

V aplikaci Word Mobile můžete při vytváření nebo aktualizaci dokumentů použít řadu nástrojů formátování, které znáte a používáte v aplikaci Word pro klientské počítače, můžete přidávat komentáře a pomocí nového podokna osnovy rychle přejít na záhlaví nebo komentář.

Přečtěte si další informace o sadě Office Mobile 2010 pro Windows Phone 7.

Máte-li Windows Phone 7, můžete využít podrobnou nápovědu v telefonu.

Webová aplikace Word

I když nepracujete v aplikaci Word, můžete dokumenty uložit na webovém serveru a pomocí webové aplikace Word je otevřít v prohlížeči. Dokument budete moci zobrazit a dokonce v něm provádět změny.

Další informace naleznete v tématu Úvod do webové aplikace Word Web App.

Začátek stránky

Uvádění nápadů do praxe

V aplikaci Word 2010 byly základní funkce, jako jsou tabulky, záhlaví, zápatí a sady stylů, doplněny o působivé efekty, nové textové funkce a snadnější navigaci.

Společné formátování textu a obrázků pro dosažení jednolitého vzhledu

V aplikaci Word 2010 lze grafické efekty použít u obrázků i textu. A i když u textu použijete tyto efekty, můžete u něj stále zkontrolovat pravopis.

Efekty u textu a obrázků

1. Jednoduché formátování obrázků a textu

2. Formátování obrázků a textu pomocí stínování

Vylepšení textu pomocí funkcí písem OpenType

Aplikace Word 2010 podporuje rozšířené funkce formátování textu, které zahrnují celou řadu nastavení ligatur a nejrůznější stylistické sady a formáty čísel. Tyto nové funkce můžete použít společně s mnoha písmy OpenType a dosáhnout tak profesionálnějšího typografického vzhledu.

Text s ligaturami

1. Prostý text

2. Text s použitými ligaturami

Další informace naleznete v tématu Možnosti písem OpenType v dialogovém okně Písmo.

Další nové funkce obsahu

Aplikace Word 2010 nabízí několik dalších vylepšení, která usnadňují vytváření dokumentů.

Nové formáty číslování

Součástí aplikace Word 2010 jsou nové formáty číslování pomocí pevně stanovených číslic, například 001, 002, 003... a 0001, 0002, 0003....

Ovládací prvek obsahu pro zaškrtávací políčko

Do formulářů a seznamů nyní můžete rychle přidávat zaškrtávací políčka.

Alternativní text u tabulek

V aplikaci Word 2010 můžete k tabulce a souhrnu přidat nadpis a poskytnout tak uživatelům přístup k dalším informacím.

Vlastní způsob procházení dlouhých dokumentů pomocí nového panelu pro procházení dokumentu a funkce hledání

V aplikaci Word 2010 můžete rychle procházet dlouhé dokumenty tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Uspořádání dokumentů můžete snadno měnit přetahováním nadpisů namísto kopírování a vkládání. Můžete také hledat obsah pomocí funkce přírůstkového hledání, nemusíte tedy přesně vědět, co vyhledáváte, abyste požadované informace našli.

document navigation

V aplikaci Word 2010 lze provádět následující činnosti:

 • Přesouvat se mezi nadpisy v dokumentu kliknutím na části rozložení dokumentu

 • Sbalením úrovní osnovy skrýt vnořené nadpisy a díky tomu snadno pracovat s rozložením i u velmi strukturovaných a složitých a dlouhých dokumentů

 • Zadat text do pole hledání a ihned zjistit, kde se uživatel v dokumentu nachází

 • Přetahovat nadpisy v rámci dokumentu a měnit tak strukturu; odstraňovat, vyjímat a kopírovat nadpisy a jejich obsah

 • Snadno zvýšit či snížit úroveň daného nadpisu nebo přesunout nadpis a všechny jeho vnořené nadpisy v hierarchii nahoru nebo dolů

 • Přidat nové nadpisy do dokumentu a vytvořit tak základní osnovu nebo vložit nové nadpisy bez nutnosti procházet dokument

 • Zachovat si procházením nadpisů se značkou spoluvytváření přehled o obsahu, který upravují ostatní uživatelé

 • Zobrazit miniatury všech stránek v dokumentu a kliknutím na ně se v dokumentu přesouvat

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Znázornění nápadů

Aplikace Word 2010 přináší řadu rozšíření grafických funkcí pro práci, takže snadno dosáhnete požadovaného výsledku.

Nová rozložení obrázků SmartArt

V aplikaci Word 2010 můžete díky novým rozložením obrázků SmartArt sdělovat své příběhy pomocí fotografií nebo jiných obrázků. Stačí vložit obrázky do nových obrazců SmartArt v diagramu rozložení obrázků. Součástí každého obrázku je také titulek, do kterého můžete přidat popisný text.

Pokud již dokument obrázky obsahuje, můžete je stejně tak jako text rychle převést na obrázky SmartArt.

Použití tohoto rozložení k vytvoření obrázku SmartArt je jednoduché:

 1. Vložte rozložení obrázků SmartArt.

 2. Přidejte své fotografie.

 3. Zadejte popisný text.

Aplikace Word zahrnuje několik různých rozložení obrázků, ze kterých si můžete vybrat.

Rozložení obrázků SmartArt

Nové grafické efekty

V aplikaci Word 2010 můžete nyní u obrázků používat propracované grafické efekty, které obrázek změní tak, aby vypadal spíše jako nákres, kresba nebo malba. Jedná se o jednoduchý způsob vylepšení obrázků bez nutnosti použití dalších aplikací pro úpravu fotografií.

Mezi 20 nových grafických efektů patří například skica tužkou, perokresba, vodové barvy nanášené houbou, mozaikové bubliny, sklo, jemné pastely, plastický efekt, fotokopie a tahy štětcem.

Úpravy obrázků

Své obrázky nyní můžete díky jemnému vyladění intenzity barvy (sytosti) a odstínu barvy (teploty) proměnit na působivé živé obrazy. Můžete upravovat jas, kontrast, ostrost či rozmazání, nebo můžete změnit barvy obrázku tak, aby lépe odpovídal obsahu dokumentu a výsledek vaší práce byl atraktivnější.

Automatické odebrání pozadí obrázků

Další vylepšenou možností pro úpravy obrázků v aplikaci Word 2010 je možnost automatického odebrání nežádoucích částí obrázku, například pozadí, za účelem zvýraznění hlavního objektu nebo odebrání rušivého detailu.

Lepší komprese a ořez obrázků

Pomocí nových a vylepšených nástrojů pro úpravu obrázků můžete ořezávat obrázky tak, abyste na nich měli přesně to, co chcete. Nyní máte větší kontrolu nad kompromisem mezi kvalitou obrázku a kompresí, takže můžete zvolit správné médium, pro které je dokument určen (tisk, obrazovka, e-mail).

Vkládání kopií obrazovek

V aplikaci Word 2010 můžete do své práce rychle přidávat a začleňovat kopie obrazovek za účelem vizuálního znázornění. Po přidání je možné kopii obrazovky upravit a vylepšit pomocí nástrojů na kartě Nástroje obrázku. Pokud budete používat kopie obrazovky v dokumentu opakovaně, můžete využít funkci náhledu před vložením a zjistit, jak budou přidané položky po vložení vypadat.

Možnosti klipartů s Galerií médií

Vedle obrázků, videí a dalších médií můžete nyní v dokumentech používat, odesílat a vyhledávat tisíce nových klipartů komunity. Můžete zjistit, kdo jednotlivé kliparty odeslané komunitou odeslal, a určit, zda nejsou obrázky nevhodné nebo nebezpečné.

Rukopis

Vylepšená funkce rukopisu v aplikaci Word 2010 umožňuje zapisovat do dokumentu v počítači Tablet PC rukopisné poznámky a uložit je společně s dokumentem.

Začátek stránky

Jednodušší práce

V aplikaci Word 2010 si můžete upravit pracovní prostor dle vlastních potřeb tak, aby byly často používané příkazy u sebe. Můžete také získat přístup ke starším verzím svého dokumentu a jednodušeji pracovat s textem v jiných jazycích.

Přizpůsobení pásu karet

Přizpůsobením lze vytvořit vlastní nastavení pásu karet, který je součástí uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office, tak, aby vám vyhovovalo. Můžete vytvořit vlastní karty a vlastní skupiny s nejčastěji používanými příkazy.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Zobrazení Microsoft Office Backstage

V zobrazení Microsoft Office Backstage provádíte se souborem vše, co neprovádíte v souboru. Nejnovější inovací v uživatelském rozhraní Fluent systému Microsoft Office s pásem karet je zobrazení Backstage, kde provádíte správu souborů – vytváření, ukládání, kontrola skrytých metadat nebo osobních údajů a nastavování možností.

Příkazy dostupné po kliknutí na kartu Soubor v aplikaci Word

Další informace naleznete v tématu Úvod do zobrazení Backstage.

Funkce Search Commands (Příkazy hledání) Laboratoří systému Office to quickly find commands in Word 2010.

Obnovení neuložené práce

Nyní je jednodušší obnovit dokument aplikace Word v případě, že zavřete soubor bez uložení nebo si chcete prohlédnout starší verzi souboru, se kterým právě pracujete, nebo se k ní vrátit. Podobně jako u starších verzí aplikace Word umožňuje funkce automatického obnovení ukládat během práce verze souboru ve vybraném intervalu.

Nyní můžete uchovávat poslední automaticky uloženou verzi souboru pro případ, že soubor omylem zavřete bez uložení, a tu pak můžete při dalším otevření souboru snadno obnovit. Během práce se souborem také můžete mít prostřednictvím zobrazení Microsoft Office Backstage přístup k seznamu automaticky uložených souborů.

Zobrazení překladu při ukázání na text

Pokud zapnete funkci Minipřekladač, můžete myší ukázat na slovo nebo vybranou frázi a v malém okně se zobrazí překlad. Minipřekladač obsahuje také tlačítko Přehrát, které umožňuje poslechnout si výslovnost daného slova nebo fráze, a tlačítko Kopírovat umožňující vložit překlad do jiného dokumentu.

K zobrazení překladu v příslušném jazyce není ani nutné, aby byla v počítači nainstalována jazyková sada, sada Language Interface Pack či nástroje pro kontrolu pravopisu.

Další informace naleznete v tématu Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Zjednodušené nastavení jazykových předvoleb

Vícejazyční uživatelé mají snadný přístup k jedinému dialogovému oknu, ve kterém mohou nastavit jazyky pro úpravy, zobrazení, popisy a nápovědu. Jestliže nemáte nainstalovaný potřebný software nebo rozložení klávesnice, obdržíte upozornění s odkazy pro snadné vyřešení tohoto problému.

Další informace naleznete v tématu Nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu.

Začátek stránky

Lepší spolupráce

Aplikace Word 2010 vám pomáhá efektivněji spolupracovat s kolegy. Součástí aplikace Word 2010 jsou také funkce pro bezpečnější uchování informací při sdílení práce a pro lepší zabezpečení počítače před soubory, které by nemusely být bezpečné.

Současná práce na stejném dokumentu

V aplikaci Word 2010 můžete spolupracovat přímo. Není třeba odesílat e-mailové přílohy či ukládat koncepty dokumentů s názvy jako TSP_konecny_2_KONECNY.docx. Namísto toho stačí otevřít dokument a začít pracovat. Můžete zjistit, kteří uživatelé s vámi na dokumentu pracují a jaké části dokumentu upravují.

Při otevření aplikace Word automaticky uloží sdílený dokument do mezipaměti, takže můžete dokumentu upravovat offline. Jakmile přejdete do režimu online, aplikace Word automaticky synchronizuje provedené změny. Pokud jste pracujete mimo kancelář, nemusíte si již dělat starosti s ukládáním místních kopií nebo ručním slučováním svých změn s dokumentem na serveru po návratu do kanceláře.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Jeden dokument může současně upravovat více autorů, kteří mohou zachovat synchronizaci se změnami ostatních uživatelů. Autoři mohou blokovat přístup k oblastem dokumentu, na nichž pracují.

Zajištění lepšího zabezpečení pomocí chráněného zobrazení

V chráněném zobrazení jsou soubory otevřeny se zakázanými funkcemi pro úpravy. Soubory z potenciálně nebezpečného umístění, jako je například Internet nebo e-mailová příloha, nebo soubory s aktivním obsahem, jako jsou makra, datová připojení nebo ovládací prvky ActiveX, jsou v chráněném zobrazení ověřeny a lze je pak otevřít. Soubory z důvěryhodných zdrojů lze povolit kliknutím na možnost Povolit úpravy, nebo lze údaje o souboru prověřit v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Vyhledání a odebrání skrytých metadat a osobních údajů v souborech

Než začnete sdílet dokument s dalšími uživateli, můžete pomocí funkce Kontrola metadat zkontrolovat, zda dokument neobsahuje skrytá metadata, osobní údaje nebo určitý obsah.

Funkce Kontrola metadat může najít a odebrat například následující informace:

 • Komentáře

 • Verze

 • Sledované změny

 • Rukopisné poznámky

 • Skrytý text

 • Vlastnosti dokumentu

 • Vlastní data XML

 • Informace v záhlavích a zápatích

Funkce Kontrola metadat pomáhá zajistit, aby dokumenty sdílené s jinými uživateli neobsahovaly skryté osobní údaje ani žádný skrytý obsah, který si organizace nepřeje distribuovat. Organizace navíc může funkci Kontrola metadat přizpůsobit tak, aby kontrolovala i další typy skrytého obsahu.

Ochrana konečné verze dokumentu před změnami

Než začnete konečnou verzi dokumentu sdílet, můžete pomocí příkazu Označit jako konečný nastavit dokument jako dokument určený jen pro čtení a informovat tak ostatní uživatele, že je sdílená verze dokumentu konečná. Označíte-li dokument jako konečný, budou příkazy pro zadávání a úpravy a značky kontroly pravopisu vypnuty a uživatelé zobrazující dokument nebudou moci dokument neúmyslně změnit.

Příkaz Označit jako konečný není funkcí zabezpečení. Kdokoli může dokument označený jako konečný upravit, pokud vypne funkci Označit jako konečný.

Kontrola usnadnění

Kontrola usnadnění pomáhá v dokumentech identifikovat a řešit problémy s usnadněním a opravit potenciální potíže, které by mohly postiženým osobám znemožnit přístup k obsahu.

Pokud v dokumentu dochází k problémům s usnadněním, objeví se v zobrazení Microsoft Office Backstage upozornění, které vám umožní zkontrolovat problémy v dokumentu a v případě potřeby je opravit. Upozornění můžete zobrazit kliknutím na kartu Soubor. V části Připravit na sdílení klikněte na tlačítko Zkontrolovat problémy a potom na položku Zkontrolovat usnadnění.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×