Novinky v aplikaci SharePoint Designer 2010

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S SharePoint Designer 2010 je možné vytvářet dokončení bohaté, opakovaně použitelný, na střed obrázku aplikace na platformě SharePoint integrace externích dat. SharePoint Designer 2010 umožňuje vytvářet složené aplikace pro konfiguraci nebo návrhu součásti například zdroje dat, seznamy, typy obsahu, zobrazení, formuláře, pracovní postupy a typů externího obsahu, aniž byste museli psát jakýkoli kód. Kromě toho SharePoint Designer 2010 nyní obsahuje nástroje pro některé důležité součásti v řešení služby SharePoint: "Nemusíte opustit aplikaci SharePoint Designer můžete vytvořit řešení."

V tomto článku

Upravené uživatelské rozhraní

Pracovní postupy

Zobrazení a formuláře

Typy externího obsahu a služby Podnikové připojení

Určit, kde a jak mohou uživatelé aplikace SharePoint Designer 2010

Upravené uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní SharePoint Designer 2010 byla úplně přepracované "přepněte SharePoint do aplikace SharePoint Designer." Teď některé důležité součásti na webu nebo řešení – seznamů a typy obsahu, zobrazení formuláře, pracovní postupy, zdrojů dat a typů externího obsahu, rozložení stránek a stránek předlohy – lze snadno najít. A není těžké si najdete v článku jak součásti souvisí s překrývajícími, například kódu souhrnnou stránku pro seznam, můžete snadno uvidíte všechny tento seznam zobrazení formuláře, pracovní postupy, typy obsahu a vlastní akce.

Karta Soubor

Při spuštění SharePoint Designer 2010 kartu Nový soubor usnadňuje začít pracovat. Tady můžete otevřít existující weby nebo vytvořit nové weby. Můžete otevřít taky stránky nebo webů, které jste nedávno pracovali a přidat nové součásti například seznamů a pracovních postupů pro aktuální web.

Souhrnná stránka webu

Každý web má souhrnnou stránku, kde můžete změnit nastavení nebo Správa různě webu. Například můžete teď spravovat oprávnění přímo z SharePoint Designer 2010. A každý souhrnnou stránku, stránce se souhrnem webu zobrazí související součásti – třeba Tady můžete snadno zobrazit a přejděte na všechny podřízené weby aktuálního webu.

Navigační podokno

Navigační podokno usnadňuje vyhledání a navigaci na všechny důležité komponenty webu, které používáte k vytvoření řešení. Ať již modelujete svá data a potřebujete pracovat se seznamy a typy obsahu nebo navrhujete pracovní postupy, které logicky uspořádají celé řešení, naleznete v navigačním podokně všechny potřebné komponenty.

Stránky galerie

Stránky galerie umožňují snadné vyhledání a úpravy důležitých komponent řešení. V navigačním podokně se po kliknutí na libovolnou komponentu zobrazí galerie všech stejných komponent aktuálního webu – můžete například přehledně zobrazit všechny pracovní postupy nebo seznamy na webu. Na stránce galerie potom stačí kliknout na jakoukoli komponentu a upravit ji.

Souhrnné stránky

Souhrnné stránky nabízejí celkové zobrazení či portál ke všem součástem tvořícím jednotlivé komponenty. Souhrnná stránka typu obsahu například obsahuje formuláře a pracovní postupy pro daný typ obsahu. Souhrnná stránka seznamu obsahuje zobrazení, formuláře, typ obsahu, vlastní akce a pracovní postupy pro daný seznam. Na souhrnné stránce lze také upravit jednotlivá nastavení požadované komponenty (například její název nebo oprávnění) nebo přímo samotnou komponentu.

Editory seznamů a typů obsahu

S SharePoint Designer 2010, můžete upravit všechny důležité prvky tvořící řešení SharePoint – včetně seznamů a typy obsahu. Pomocí seznamů a typů obsahu k modelování dat, aby tyto součásti, jsou často základní řešení. A teď SharePoint Designer 2010 poskytuje celostránkovým editor pro seznamy a typy obsahu. Můžete rychle upravit sloupce a nastavení seznamu nebo typu obsahu na jednom místě, aniž byste museli přecházet mezi stránkami v prohlížeči.

Navigační panel

Při navigaci mezi jednotlivými komponentami webu vám navigační panel pomáhá pochopit, kde se nacházíte a jak spolu různé komponenty vzájemně souvisejí. Zobrazují se v něm popisy cesty, které uvádějí, kde se nacházíte v hierarchii webu. Jsou zde také k dispozici tlačítka Vpřed a Zpět, rozevírací seznam Nejnovější stránky s poslední historií procházení a rozevírací nabídky pro každý uzel se všemi podřízenými položkami všech stránek a komponent v hierarchii webu.

Pás karet

Pás karet bude přesně jsou efektivní a produktivity v SharePoint Designer 2010 protože pásu karet plochy všechny funkce důležité v pravém kontextu pro co pracujete na. Například, pokud pracujete s zobrazení dat v editoru stránek, zobrazí kontextové karty na pásu karet poskytující všechny nástroje a možnosti při práci s zobrazení dat: podmíněné formátování, filtrování a řazení, přidání nebo odebrání sloupců asynchronní aktualizace a informace jsou k dispozici pouze jedním kliknutím.

Zvětšení na obsah

Stránka služby SharePoint může být plná zástupců obsahu, zón webových částí, ovládacích prvků a dalších součástí stránky. Při práci se stránkou služby SharePoint se často chcete zaměřit na jediný prvek, například na objekt PlaceHolderMain nebo na zónu webových částí či zobrazení dat. Nyní můžete vybrat libovolný z těchto prvků a kliknout na položku Zvětšení na obsah na pásu karet. Po zvětšení na obsah se v návrhovém zobrazení i ve zobrazení kódu objeví pouze prvek, s nímž chcete pracovat, a nebudete tak rušeni grafikou ani kódem na zbytku stránky.

Zobrazení Všechny soubory

Nové uživatelské rozhraní aplikace SharePoint Designer 2010 se zaměřuje na některé důležité součásti v řešení SharePoint zobrazení. Pokud jste použili seznamu složek v předchozích verzích aplikace SharePoint Designer, máte pořád ještě možnosti práce se soubory a složkami na webu pomocí zobrazení všechny soubory.

Začátek stránky

Pracovní postupy:

SharePoint Designer 2010 zahrnuje hlavní vylepšení pracovní postupy. Teď můžete rychle navrhovat pracovní postupy, které usnadňují širokou škálu business a lidské procesy. A mnoho nových stavebních bloků znamená, že pracovní postupy flexibilní a výkonnější a může modelování složitější obchodní logiky a proces.

Opakovaně použitelné pracovní postupy

Pomocí SharePoint Designer 2010 můžete vytvořit pracovní postupy, které jsou snadno opakovaně. Vytvoření opakovaně použitelného pracovního postupu na webu nejvyšší úrovně v kolekci webů a tento pracovní postup globálně opakovaně použitelný, což znamená, že pracovní postup může být přidružené k libovolnému seznamu nebo knihovně v kolekci webů. Taky můžete vytvořit opakovaně použitelného pracovního postupu v všechny podřízené weby v kolekci webů. Tento pracovní postup je k dispozici pro opakované použití v této konkrétní podřízený web.

Export pracovních postupů

Teď můžete exportovat opakovaně použitelného pracovního postupu z kolekce webů a pak nahrajte aktivovat a tento pracovní postup v jiné kolekci webů. SharePoint Designer 2010 podporuje export pracovního postupu jako soubor balíčku nebo WSP řešení.

Sloupce přidružení

Pokud opakovaně použitelný pracovní postup vyžaduje přítomnost určitých sloupců v seznamu nebo knihovně, k nimž je přidružen, můžete takové sloupce přidat jako sloupce přidružení. Sloupce přidružení se automaticky připojí k seznamu nebo knihovně v případě, že je k takovému seznamu nebo knihovně přidružen požadovaný opakovaně použitelný pracovní postup.

Přidružení pracovních postupů k typům obsahu

Jestliže vytváříte opakovaně použitelný pracovní postup, můžete jej filtrovat podle určitého typu obsahu. Potom můžete v prohlížeči přidružit takový opakovaně použitelný pracovní postup k příslušnému typu obsahu nebo libovolnému typu obsahu, který je z daného typu obsahu zděděn. Jestliže pracovní postup přidružíte k typu obsahu webu, budou jej moci používat všechny položky daného typu obsahu ve všech seznamech a knihovnách, k nimž byl daný typ obsahu přidán.

Pracovní postupy webu

Pracovní postup webu si lze představit jako obecný proces platný pro celý web. Pracovní postup webu je přidružen k webu, nikoli k seznamu, knihovně nebo typu obsahu. Na rozdíl od většiny ostatních pracovních postupů tedy pracovní postup webu není spuštěn pouze u určité položky v seznamu. V prohlížeči můžete spustit pracovní postup webu nebo zobrazit stav spuštěných pracovních postupů webu kliknutím na příkaz Pracovní postupy webu v nabídce Akce webu.

Úprava pracovních postupů dodaných se serverem SharePoint Server

Tři nejoblíbenější pracovních postupů v SharePoint serveru – pracovní postupy schválení, Shromáždit názory a pracovního postupu Shromáždit podpisy – byla úplně znovu jako deklarativní pracovní postupy, což znamená, že jsou teď plně přizpůsobitelného v SharePoint Designer 2010. Tyto pracovní postupy jsou řízeného událostmi a všechny důležité události v pracovním postupu vytažená v editoru pracovního postupu pro každý úkol v procesu i obrázku jako celek. Například můžete snadno přidáte podmínek a akcí definujte, co se stane, když každý úkol přiřazen, vyprší nebo dokončení.

Návrh vlastního schvalovacího procesu

SharePoint Designer 2010 zahrnuje tři nové akce schválení: přiřazení položky ke schválení, přiřazení položky pro váš názor a proces úkolu Obecné. "Big tři" pracovní postupy zahrnuté v SharePoint Server 2010 – pracovní postupy schválení, Shromáždit názory a pracovního postupu Shromáždit podpisy – jsou vytvořené pomocí tyto akce. Akce schválení ukazovat všechny důležité události v procesu schvalování, jak snadno můžete navrhnout lidské pracovní postup, kde více lidem komunikovat nebo věnovat se společně konkrétního dokumentu.

Kroky zosobnění

V předchozí verzi aplikace SharePoint Designer pracovního postupu vždy považováno uživatele, který spustil pracovní postup a spustili s oprávněními pro daného uživatele. Teď v SharePoint Designer 2010 teď můžete kroky zosobnění pracovního postupu lze zosobnění Autor pracovního postupu místo vyzývající pracovního postupu provádět akce. Kroky zosobnění jsou velmi užitečné při schválení a publikování scénáře, které uživatelé odeslání obsahu pro schvalování a uživatelé schvalování obsahu mít jiná oprávnění.

Integrace aplikace Visio

Předpokládejme, že má vaše organizace obchodní analytik, kdo nejlepší rozumí procesu pracovního postupu potřeba zachytit. SharePoint Designer 2010 a Visio Professional 2010 můžete teď obchodní analytik črtání, pracovních postupů graficky ve Visiu. Visio Professional 2010 obsahuje Microsoft SharePoint Workflow šablonu, která obsahuje obrazce pro všechny podmínky pracovního postupu a akce. Spusťte ve Visiu a pak exportovat do aplikace SharePoint Designer můžete začít v SharePoint designeru a pak exportovat do aplikace Visio, nebo můžete zapracovávat ji do návrhu pracovního postupu s mnoha délku trasy mezi oba programy beze ztráty nastavení pracovního postupu.

Vizualizace pracovního postupu

Na stránce Stav pracovního postupu můžete snadno zobrazit stav pracovního postupu. Vizualizace pracovního postupu Visiového diagramu pracovního postupu se automaticky vytvořené a zobrazený ve webové části Visio na stránce Stav pracovního postupu. Vizualizace pracovního postupu zobrazuje "živý" přesně kde konkrétní pracovní postup je na. Vizualizace pracovního postupu je nutné Visio Professional 2010 nainstalovaný v počítači a grafické služby aplikace Visio na serveru.

Formuláře aplikace InfoPath

Pokud váš server běží SharePoint Server 2010 (ne SharePoint Foundation 2010 samostatně), všem formulářům pracovního postupu – přidružovacím formuláři, inicializačního formuláře a formuláře úkolu – jsou teď InfoPath 2010 formuláře. Není těžké si změnit vzhled a rozložení formuláře aplikace InfoPath a ověřovacích pravidel můžete přidat do formuláře aplikace InfoPath. Úprava formuláře pracovního postupu v InfoPath 2010, stačí kliknout na formulář a aplikace InfoPath se otevře přímo z SharePoint Designer 2010.

Dílčí kroky a nové akce pracovního postupu

SharePoint Designer 2010 obsahuje mnoho nových stavebních bloků například dílčích kroků a nové akce pracovního postupu. Například pokud je pracovní postup přidružený ke knihovně dokumentů nebo pokud je filtrován k typu obsahu dokumentu, se zobrazí skupiny kontextové akce Sady dokumentů. Nová funkce v SharePoint Server 2010 kterým skupinu dokumentů jsou zpracovány jako jednu jednotku, tak akce pracovního postupu pro sadu dokumentů bude zapracovávat ji do všech položek v tomto sadu dokumentů je sada dokumentů. Další nové akce pracovního postupu zahrnout akce nástroj pro manipulaci s řetězci a data; nové relační akce, vyhledat nadřízeného uživatele; pomocí služby Active Directory Nový seznam akce a které pracovní postup slouží k nastavení oprávnění pro položky seznamu.

Začátek stránky

Zobrazení a formuláře

Tato verze služby SharePoint uvádí důležité novinky týkající se zobrazení a formulářů pro seznamy: webovou část Zobrazení seznamu XSLT a formuláře aplikace InfoPath. Tyto funkce umožňují mnohem vyšší flexibilitu při výběru, jak ve vašem řešení budou uživatelé pracovat s daty pomocí zobrazení a formulářů.

Webová část Zobrazení seznamu XSLT

Každé zobrazení standardní seznamu v produktech SharePoint 2010 je teď zobrazení dat – konkrétně XSLT seznam zobrazení webové části (XLV). To znamená, že je možné snadno upravit libovolném standardní zobrazení v SharePoint Designer 2010 – například nyní můžete přidat podmíněné formátování do kteréhokoliv zobrazení seznamu. A po přizpůsobení zobrazení seznamu v SharePoint Designer 2010 pořád můžete změnit toto zobrazení pomocí všechny možnosti v prohlížeči, například přidání nebo odebrání sloupců nebo filtrování a řazení. XLV je plně přizpůsobitelného v aplikaci SharePoint Designer i v prohlížeči.

Sdílené šablony XSLT pro čistější kód a vyšší výkon

Webová část Zobrazení seznamu XSLT (XLV) používá sdílené šablony stylů XSLT umístěné na serveru ve složce _layouts. Všechna standardní zobrazení seznamů na celém serveru používají stejnou sadu sdílených šablon XSLT. Webová část XLV používá jednu šablonu k formátování každého pole (nebo sloupce), jednu šablonu k formátování řádku a jednu šablonu k formátování tabulky. Jestliže přizpůsobíte vzhled webové části XLV, vygenerujete nové šablony XSL pouze pro přepsání konkrétních šablon, které upravujete – pokud například zvýrazníte pole, vygenerujete šablonu XSLT, která přepíše pouze sdílenou šablonu tohoto konkrétního pole. To znamená, že s webovými částmi XLV se snadněji pracuje ve zobrazení kódu a lze také dosáhnout vyššího výkonu při zobrazení stránky v prohlížeči.

Snadné vrácení přizpůsobení zpět pomocí obnovení šablony XSLT

Pokud přizpůsobíte webovou část Zobrazení seznamu XSLT a později se rozhodnete vrátit změny zpět nebo pokud dojde v šabloně XSL k chybám, které nelze opravit, můžete vždy vrátit soubor XLV do podoby, jaký měl před provedením změn. Při vrácení šablony XSLT zpět do souboru XLV se webová část XLV obnoví pomocí sdílené šablony XSLT na serveru. Můžete se rozhodnout vrátit zpět celé zobrazení nebo pouze určité šablony XSLT, například šablonu položky.

Vytvoření zobrazení dat z pásu karet

Zobrazení dat je výkonnou funkcí pro zobrazení a úpravu dat z širokého spektra zdrojů dat, a to jak dat v seznamech služby SharePoint, tak externích dat mimo službu SharePoint. Pás karet umožňuje vložit zobrazení dat pomocí několika kliknutí. Zobrazení dat lze potom dále přizpůsobovat pomocí některé z možností v částech Nástroje zobrazení seznamu (pro webové části XLV) nebo Nástroje zobrazení dat (pro webovou část datového formuláře) na pásu karet.

Použití podmíněného formátování z pásu karet

Pomocí podmíněného formátování lze zpřehlednit zobrazení dat zvýrazněním informací důležitých pro váš tým. Pravidla podmíněného formátování lze nyní použít pro zobrazení dat přímo z pásu karet.

Sdílení stylů zobrazení a jejich použití z pásu karet

Můžete snadno sdílet vlastního stylu pro zobrazení seznamů (XLVs) s jinými uživateli v kolekci webů uložením styly (. Soubory XSL) do knihovny stylů na webu nejvyšší úrovně v kolekci webů. SharePoint Designer 2010 každý, kdo má příslušná oprávnění můžete používat tyto vlastní styly použijete vlastní zobrazení seznamů jediným kliknutím.

Zobrazení dat s podporou technologie AJAX

Zobrazení dat poskytují řadu funkcí, které usnadňují práci s daty, jako například stránkování, filtrování a řazení v záhlaví sloupců nebo úpravy přímo na řádku. Nyní lze zapnout asynchronní aktualizace jednotlivých zobrazení, a proto žádná z těchto funkcí nadále nevyžaduje obnovení celé stránky v prohlížeči – stačí obnovit zobrazení dat. Můžete také zadat časový interval, kdy má dojít k automatickému obnovení dat, nebo přidat do zobrazení dat tlačítko, na něž mohou uživatelé kliknout a zobrazení obnovit ručně.

Zobrazení souvisejících položek

SharePoint Designer 2010 usnadňuje vytváření stránek řídicího panelu typ, které ukazují všechna data související s určitou položku. Nejdřív vytvořit vztah nadřazenosti a podřízenosti mezi daty ve dvou různých seznamů pomocí vyhledávacích sloupců – a teď v produktech Sharepointu 2010, můžete použít možnosti vyhledávací sloupec k jejímu vynucení referenční integrity mezi tyto seznamy, aby obsahoval spíše bez podřízených položek osamocené bez nadřazené položky. Potom na pásu karet v SharePoint Designer 2010 můžete snadno vytvoříte související položky zobrazení, které ukazují všech podřízených položek v jednom seznamu souvisejících specifické nadřazenou položkou v jiném seznamu.

Vlastní akce

S SharePoint Designer 2010 může být snazší Seznamte se s důležité akce, které možná budete muset provést u položky. Například můžete přidat vlastní akci do nabídky seznamu položky v seznamu tak, aby lidé můžete spustit pracovní postup přímo z nabídky u položky seznamu. Můžete taky přidat vlastní akce jako tlačítka na pásu karet na stránkách formuláře a zobrazení seznamu. Vlastní akce usnadnit řešení uživatelům poskytnout podpoře správné akce v pravé kontextu.

Formuláře aplikace InfoPath

V SharePoint Server 2010 seznamy teď pomocí formulářů aplikace InfoPath pro nové položky, položku zobrazit a upravit položku formuláře. Aplikace InfoPath usnadňuje orientaci úplně a vzhled formulářů. Navíc formuláře aplikace InfoPath poskytují velmi užitečné funkce, například formátování pravidel a ověřovacích pravidel. A máte flexibilitu, protože každý typ obsahu přidružený k seznamu můžete mít vlastní sadu formulářů. Když budete potřebovat k návrhu formuláře v InfoPath, můžete spustit InfoPath 2010 přímo z pásu karet v SharePoint Designer 2010.

Začátek stránky

Externí typy obsahu a služba Podnikové připojení

Produkty SharePoint 2010 a systém Office 2010 obsahují nové funkce umožňující úzké propojení externích obchodních dat a procesů pro uživatele systému Office a služby SharePoint. Patří sem nové funkce, služby a nástroje pro platformu SharePoint. Pomocí služby Podnikové připojení se můžete připojit k externím datům na serveru Microsoft SQL Server, ve webových službách nebo v sestaveních platformy .NET. K těmto externím datům se můžete připojit z klientské i serverové verze, ať už jste online nebo offline, a vytvářet, číst, aktualizovat či odstraňovat data v externích zdrojích dat.

Externí typy obsahu

V předchozích verzích služby SharePoint existoval koncept tzv. entity obchodních dat, což byl typ externích obchodních dat v katalogu obchodních dat. Takovou entitou mohl být například zákazník nebo objednávka. Nyní se taková entita nazývá externí typ obsahu. Typy obsahu ve službě SharePoint mohou mít přiřazena určitá chování, například pracovní postupy nebo zásady. Také k externím typům obsahu lze přiřadit podobná chování, nazývaná operace. Operace není pracovní postup ani zásada; určuje, co mohou uživatelé vytvořit, číst, aktualizovat, odstranit nebo vyhledat u instancí daného externího typu obsahu. Typy obsahu a externí typy obsahu tedy mají následující společnou vlastnost: Definují nejen schéma dat (pole a typy polí), ale také chování a operace přidružené k datům.

Vytvoření externího obsahu v SharePoint Designer 2010

V předchozí verzi Sharepointu nepodporují vytváření definici aplikace v katalogu obchodních dat. Teď SharePoint Designer 2010 poskytuje nástroje pro připojení k externím datům pro vytvoření externího obsahu, publikování ke katalogu obchodních dat na serveru tyto typy externího obsahu a automatické generování externího seznamu i všechny formuláře vyžadované externího seznamu. S SharePoint Designer 2010 může ukazovat externích dat z řádků obchodní systémů SAP ATP Siebel ve službě SharePoint bez psaní jedním řádkem kódu.

Externí seznamy

Externí seznam je základní stavební blok BCS řešení. Externí seznam vypadá a chová prakticky stejný jako jakékoli Sharepointového seznamu ale obsahuje data z externího zdroje. Externí seznam snadno osob pro čtení a zápis externích dat v rámci známé prostředí pro práci se Sharepointovým seznamem. Vytvoření externího seznamu a jeho pravém formuláře z SharePoint Designer 2010. Vytvoření externího seznamu můžete vytvořit taky zobrazení (pomocí transformací XSLT seznamu webové části) formuláře (pomocí webové části formulář seznamu XSLT) v prohlížeči a přizpůsobitelné Outlook 2010 formuláře a formuláře InfoPath 2010. Formulář aplikace InfoPath lze použít místo výchozí XSLT zobrazení a formuláře prohlížení a úpravy dat v externím seznamu v prohlížeči a Outlookového formuláře slouží k zobrazení externích dat v Outlook 2010.

Externí seznamy v aplikaci SharePoint Workspace

Po vytvoření externího seznamu můžete stačí kliknout na tlačítko připojit k aplikaci SharePoint Workspace na serveru karet zpřístupnit tento externí seznam v Sharepointu Workspace 2010. V aplikaci SharePoint Workspace můžete zobrazit a upravit externí data přímo z klienta, ať už jste připojení nebo offline. BCS poskytuje mechanismus mezipaměti a synchronizace, která je nainstalovaná v klientském počítači a, který uchovává data svěží a synchronizované s systém back-end. Aplikace SharePoint Workspace obsahuje také řešení konfliktů a chyb. Když připojení externího seznamu s aplikací SharePoint Workspace InfoPath 2010 formuláře pro prohlížení a úpravy dat v aplikaci SharePoint Workspace jsou automaticky generované.

Externí seznamy v aplikaci Outlook

Můžete taky připojení externího seznamu k Outlook 2010. Při vytváření typu externího obsahu v SharePoint Designer 2010 můžete namapovat na nativní typ položky systému Office například kontaktu nebo úkolu tak, aby k externím datům vypadá a chová podobně jako na položku kontaktu nebo úkolu v aplikaci Outlook. Předpokládejme například, že externích dat je seznam zákazníků a chcete zobrazení externích dat v aplikaci Outlook. Protože data pro zákazníky podobá kontaktů v Outlooku, můžete tento externí typ obsahu namapovat položky kontaktu v aplikaci Outlook. Po připojení externího seznamu k Outlooku můžete vytvářet, aktualizovat a odstraňovat externích dat přímo z aplikace Outlook, stejně jako kdybyste vytvořit a aktualizovat nativní kontakty aplikace Outlook.

Sloupce obchodních dat, pracovní postup a aplikace Word

Po vytvoření typu externího obsahu, můžete přidat sloupce obchodní Data do seznamu nebo knihovny. Sloupce obchodní Data je přidružená k typu externího obsahu a představuje pole z tohoto externího obsahu. Pokud do knihovny dokumentů používá pro jeho šablona dokumentu aplikace Word, můžete šablonu ve Wordu upravovat přidáním Rychlé části, které jsou ovládací prvky obsahu, které jsou navázány sloupce obchodní Data. Když lidé vytvořit nový dokument založený na této šabloně slovo, zobrazí se externích dat uvnitř dokumentu v ovládacích prvcích obsahu. Ovládací prvky obsahu automaticky povolit výběru a řešení problémů s funkcí pro externí data. S SharePoint Designer 2010 můžete taky vytvořit pracovní postup, který souvisí s tuto knihovnu dokumentů a, který bude číst a data zapisuje externího seznamu. V aplikaci SharePoint Designer byla rozšířenou akce seznamu standardní pracovní postup pro práci s externími daty.

Začátek stránky

Určit, kde a jak mohou uživatelé SharePoint Designer 2010

Pokud jste oblasti IT profesionální Správce služby SharePoint pro vaši organizaci, vědět, že můžete obecně nasadit SharePoint Designer 2010 a dokončení důvěřovat, můžete snadno určit, kde a jak lidi ve vaší organizaci můžete pomocí aplikace SharePoint Designer. Kromě toho k novému prostředí úpravy stránky v SharePoint Designer 2010 znamená, že – ve výchozím nastavení – Vlastní nastavení stránek (označovaná taky jako "unghosting") je možné ani nezbytné k vytváření výkonných stránky a řídicích panelů.

Stránky správy webové aplikace a kolekce webů

Pokud jste správcem serveru, máte novou stránku v Centrální správě vyhrazené konkrétně na nastavení pro SharePoint Designer 2010. Pokud jste správce kolekce webů, budete mít stránku podobně jako na nastavení webu na web nejvyšší úrovně v kolekci webů. Pro každý Web aplikace nebo kolekci webů Teď máte možnosti tak, aby uživatelé používat aplikaci SharePoint Designer pro přizpůsobení stránky, přizpůsobení stránky předlohy a rozložení stránek a zobrazení všechny soubory.

Vyšší oprávnění pro přizpůsobení stránek ve výchozím nastavení

Přizpůsobení stránek nyní vyžaduje vyšší oprávnění než v předchozí verzi: Ve výchozím nastavení mohou přizpůsobovat stránky, stránky předlohy a rozložení stránek a používat zobrazení Všechny soubory pouze správci kolekce webů. To znamená, že většině uživatelů se v navigačním podokně nezobrazí uzly Stránky předlohy, Rozložení stránek a Všechny soubory. Namísto toho budou uživatelé moci navrhovat řešení vytvářením a ukládáním stránek webových částí v knihovně stránek webu. Bude tak možné snadno zachovat konzistentní pojmenování a rozložení v rámci celé webové aplikace nebo kolekce webů.

Nové možnosti úpravy stránek: výchozí a rozšířený režim

V SharePoint Designer 2010 důraz je týkající se vytváření a konfigurace součástí jako zobrazení dat, formulářů a pracovních postupů – a snižují na úpravy HTML a dalších úlohách typ Návrháři webu. Výchozí režim pro úpravy stránky webových částí tedy jednodušší a intuitivnější – ve skutečnosti výchozí režim je podobná přidávání obsahu na stránku wikiwebu. Lidi můžete vložit zobrazení dat a formulářů, zadejte text a přidat další obsah v hlavním zástupci obsahu (PlaceHolderMain), ale zbytku stránky uzamčené pro úpravy. V tomto režimu všechny vlastní obsah je umístěn uvnitř skryté webovou část, tak v na výchozí režim, který nelze upravovat stránku ("unghosted"). Naopak v rozšířeném režimu je možné přizpůsobit stránce všechno, co na stránce úpravou. Opět ve výchozím nastavení jenom správci kolekce webů stránku můžete upravit v rozšířeném režimu.

Stránky webu

V předchozí verzi budete pravděpodobně starali o lidech ukládání souborů do kořenového webu nebo změnou struktura složek webu. V SharePoint Designer 2010 ve výchozím nastavení většina lidí nebudou mít přístup k zobrazení všechny soubory na webu; Místo toho všechny nové stránky vytvořené na webu nacházejí v knihovně dokumentů stránky webu. Knihovna stránek webu umožňuje jednoduché, optimalizovaného uživatelům vytvářet a ukládat soubory nutné pro jejich řešení.

Snadné vrácení předchozí verze stránek webu

Knihovna stránek webů používá Správa verzí, takže pokud omylem konce stránek, můžete snadno vrátit na předchozí verzi. V SharePoint Designer 2010 má každé stránky služby SharePoint souhrnnou stránku, která se zobrazí historie verzí na této stránce. Na souhrnné stránce můžete obnovit předchozí verzi přímo z pásu karet.

Jednodušší upgrade v budoucnu

Přizpůsobené stránky můžete zvětšit proces upgradu. Třeba při upgradu na Office SharePoint Server 2007, upravených stránek not převezmou automaticky nový vzhled a chování a často bylo nutné ručně reprodukujte vlastní nastavení na novou verzi stránky. S SharePoint Designer 2010 mohou provádět lidé výhod všech jeho aplikace vytváření a přizpůsobení možností bez přizpůsobení ("unghosting") některé stránky. Abyste mohli obecně nasazení SharePoint Designer 2010 a vědět, že všechny budoucí upgrady Sharepointu nebude komplikovaně tak, že velkého množství přizpůsobených stránek.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×