Nové funkce v Excelu 2013

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Kliknutím na název funkce v následujícím seznamu zobrazíte podrobnou nápovědu k dané funkci.

Název funkce

Typ a popis

ACOT

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí arkuskotangens čísla.

ACOTH

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.

ARABIC

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Převede římské číslo na arabské.

BASE

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.

BINOM.DIST.RANGE

<c0>Statistické funkce:</c0>    Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

BITAND

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.

BITLSHIFT

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITOR

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.

BITRSHIFT

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.

BITXOR

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.

CEILING.MATH

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

COMBINA

Matematické a trigonometrické funkce:   
Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.

COT

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický kosinus čísla.

COTH

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí kotangens úhlu.

CSC

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí kosekans úhlu.

CSCH

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.

DAYS

<c0>Funkce data a času:</c0>    Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

DECIMAL

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.

ENCODEURL

Web    Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.

FILTERXML

<c0>Webové funkce:</c0>    Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.

FLOOR.MATH

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

FORMULATEXT

<c0>Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy:</c0>    Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.

GAMMA

<c0>Statistické funkce:</c0>    Vrátí hodnotu funkce gama.

GAUSS

<c0>Statistické funkce:</c0>    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.

IFNA

<c0>Logické funkce:</c0>    Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI, vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.

IMCOSH

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMSEC

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSINH

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMTAN

<c0>Inženýrské funkce:</c0>    Vrátí tangens komplexního čísla.

ISFORMULA

<c0>Informační funkce:</c0>    Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.

ISOWEEKNUM

<c0>Funkce data a času:</c0>    Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.

MUNIT

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.

NUMBERVALUE

Text    Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.

PDURATION

<c0>Finanční funkce:</c0>    Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.

PERMUTACE.A

<c0>Statistické funkce:</c0>    Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které můžou být vybrané z celkového počtu objektů.

PHI

<c0>Statistické funkce:</c0>    Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.

RRI

<c0>Finanční funkce:</c0>    Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.

SEC

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí sekans úhlu.

SECH

<c0>Matematické a trigonometrické funkce:</c0>    Vrátí hyperbolický sekans úhlu.

SHEET

<c0>Informační funkce:</c0>    Vrátí číslo odkazovaného listu.

SHEETS

<c0>Informační funkce:</c0>    Vrátí počet listů v odkazu.

SKEW.P

<c0>Statistické funkce:</c0>    Vrátí koeficient šikmosti rozdělení na základě souboru hodnot: charakteristika stupně asymetričnosti rozdělení kolem střední hodnoty.

UNICHAR

Text    Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.

UNICODE

<c0>Textové funkce:</c0>    Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá prvnímu znaku textu.

WEBSERVICE

<c0>Webové funkce:</c0>    Vrátí data z webové služby.

XOR

<c0>Logické funkce:</c0>    Vrátí hodnotu logické operace XOR pro všechny argumenty.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×