NETWORKDAYS.INTL (funkce)

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma daty s parametry určujícími, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny. Víkendové dny a dny určené jako svátky nejsou považovány za pracovní dny.

Syntaxe

NETWORKDAYS.INTL(začátek, konec, [víkend], [svátky])

Syntaxe funkce NETWORKDAYS.INTL má následující argumenty:

  • Začátek a konec:    Povinné argumenty. Jedná se o kalendářní data, mezi nimiž má být vypočítán rozdíl. Začátek může být dřívější než konec, stejný nebo pozdější.

  • Víkend:    Nepovinný argument. Označuje dny v týdnu, které jsou považovány za víkendové a nezahrnují se do počtu celých pracovních dnů mezi začátkem a koncem. Hodnotou argumentu může být číslo nebo řetězec určující, kdy nastává víkend.

    Číselné hodnoty argumentu Víkend označují následující víkendové dny:

Číselná hodnota argumentu Víkend

Víkendové dny

1 nebo neuveden

Sobota, neděle

2

Neděle, pondělí

3

Pondělí, úterý

4

Úterý, středa

5

Středa, čtvrtek

6

Čtvrtek, pátek

7

Pátek, sobota

11

Pouze neděle

12

Pouze pondělí

13

Pouze úterý

14

Pouze středa

15

Pouze čtvrtek

16

Pouze pátek

17

Pouze sobota

Řetězcové hodnoty víkendu mají délku sedm znaků a každý znak v řetězci představuje jeden den v týdnu, počínaje pondělím. Znak 1 představuje nepracovní den a znak 0 pracovní den. V řetězci jsou povoleny pouze znaky 1 a 0. Použijete-li řetězec 1111111, bude vždy vrácena hodnota 0.

Řetězec 0000011 například znamená, že víkend je v sobotu a neděli.

  • Svátky:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelnou sadu jednoho či více dat, která mají být vyloučena z kalendáře pracovních dní. Argumentem Svátky může být oblast buněk obsahující daná data nebo maticová konstanta s pořadovými čísly představujícími daná data. Kalendářní data nebo pořadové hodnoty v argumentu Svátky mohou být seřazeny libovolným způsobem.

Poznámky

  • Pokud je začátek pozdější než konec, bude vrácena záporná hodnota a její velikost bude představovat počet celých pracovních dní.

  • Pokud je začátek mimo rozsah aktuální hodnoty základního data, vrátí funkce NETWORKDAYS.INTL chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je konec mimo rozsah aktuální hodnoty základního data, vrátí funkce NETWORKDAYS.INTL chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud má řetězec víkendu neplatnou délku nebo obsahuje neplatné znaky, vrátí funkce NETWORKDAYS.INTL chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;1;1);DATUM(2006;1;31))

Výsledkem je 22 budoucích pracovních dní. Odečte 9 nepracovních dní o víkendech (5 sobot a 4 neděle) od celkem 31 dní mezi těmito dvěma daty. Sobota a neděle jsou standardně počítány mezi nepracovní dny.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;2;28);DATUM(2006;1;31))

Výsledkem je hodnota -21, což je 21 dní v minulosti.

-21

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;1;1);DATUM(2006;2;1);7;{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Výsledkem je 22 pracovních dní v budoucnosti, odečtením 10 nepracovních dní (4 pátky, 4 soboty, 2 svátky) od 32 dní mezi datem 1. ledna 2006 a 1. února 2006. Pro víkend používá argument 7, což je pátek a sobota. V tomto období jsou taky dva svátky.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATUM(2006;1;1);DATUM(2006;2;1);"0010001";{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Výsledkem je 22 budoucích pracovních dní. Stejné časové období jako v příkladu hned nahoře, ale s nedělemi a středami jako víkendovými dny.

20

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×