Nepoužití možností spuštění při otevření databáze

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud jste použili nastavení můžete určit, co se stane při otevření databáze Microsoft Access 2010, může vyhnout tato nastavení a získat plný přístup k databázi. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access nebo vytvoření makra AutoExec nebo otevřené Obslužná procedura události například můžete nastavit možnosti pro Aktuální databázi. Pokud databáze obsahuje možnost nastavení spouštění, tento článek popisuje, jak se.

Možnost vynechat možnosti při spuštění může být někdy užitečná. Například pokud jste nastavili skrytí navigačního podokna. Jestliže ale budete chtít, aby zůstalo navigační podokno vidět, nemusíte tuto dříve nastavenou možnost použít. Pokud nebudete chtít použít žádnou z možností při spuštění, postupujte podle následujících pokynů:

  • Během otevírání databáze podržte klávesu SHIFT.

Během spouštění se může zobrazit jedna nebo více zpráv zabezpečení, v závislosti na nastavení zabezpečení maker vaší databáze.

Poznámka: Je nutné držet stisknutou klávesu SHIFT a současně zavírat všechny zprávy zabezpečení. V opačném případě budou možnosti při spuštění použity.

Pokud během otevírání databáze držíte stisknutou klávesu SHIFT, mnoho z možností nastavených na stránce Aktuální databáze dialogového okna Možnosti aplikace Access nebude použito. Tyto možnosti změníte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor a pak na položku Možnosti.

    Otevře se okno Možnosti aplikace Access.

  2. Klikněte na položku Aktuální databáze a změňte nastavení aktuální databáze.

Poznámka: Je možné, že bude nutné databázi zavřít a znovu otevřít, aby se mohly změny projevit.

V následující tabulce je uveden seznam nastavení na stránce Aktuální databáze a popis chování, pokud během otevírání databáze držíte stisknutou klávesu SHIFT.

Skupina voleb

Nastavení

Chování při nepoužití možností spuštění

Možnosti aplikace

Název aplikace

Vlastní název aplikace se nezobrazí.

Ikona aplikace

Vlastní ikona aplikace se nezobrazí.

Zobrazit formulář

Určený formulář se nezobrazí a žádná z procedur událostí formuláře se nespustí.

Webový formulář pro zobrazení

Je k dispozici jen tehdy, pokud je přítomen určený formulář. Pokud je k dispozici, určený formulář se nezobrazí a nespustí se žádná z procedur událostí formuláře.

Navigace

Zobrazit navigační podokno

Navigační podokno se zobrazí i tehdy, pokud tato možnost není vybrána.

Možnosti pásu karet a panelu nástrojů

Název pásu karet

Určený vlastní pás karet se nezobrazí.

Povolit použití úplné nabídky

Všechny výchozí karty pásu karet se zobrazí nezávisle na nastavení.

Povolit výchozí místní nabídky

Všechny výchozí místní nabídky se zobrazí nezávisle na nastavení.

Další informace o tom, jak nastavit možnosti pro aktuální databázi naleznete v článku Nastavení možností uživatele pro aktuální databázi ze centralizované umístění.

Pokud do databáze přidáte makro aplikace Access s názvem AutoExec, toto makro se obvykle spustí při každém otevření databáze. Jestliže nepoužijete možnosti při spuštění, makro AutoExec se nespustí.


Pokud databázi používá více uživatelů, můžete zabránit uživatelům nepoužili možnosti při spuštění. Zakázání klávesu vynechání (SHIFT) pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA) kód nastavit vlastnost PovolitVynecháníKlíčeNepravda.

Vlastnost PovolitVynecháníKlíče používá následující nastavení.

Nastavení

Popis

True

Povolí uživateli nepoužití vlastností při spuštění a makra AutoExec pomocí klávesy SHIFT.

False

Zakáže uživateli nepoužití vlastností při spuštění a makra AutoExec pomocí klávesy SHIFT.

Tato vlastnost můžete nastavit pomocí Makro nebo kód jazyka VBA.

Chcete-li nastavit vlastnost PovolitVynecháníKlíče pomocí makra, musíte vytvořit tuto vlastnost takto:

  • V databázi aplikace Microsoft Access (MDB nebo ACCDB) můžete vlastnost přidat pomocí metody CreateProperty a připojit ji ke kolekci Vlastnosti objektu databáze .

  • V Projekt aplikace Microsoft Access (ADP) můžete vlastnost přidat do kolekce AccessObjectProperties objektu AktuálníProjekt pomocí metody Přidat.

Nastavení vlastnosti PovolitVynecháníKlíče se neprojeví do dalšího spuštění databáze aplikace.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×