Neplatné názvy a typy souborů ve OneDrivu, OneDrivu pro firmy a SharePointu

Neplatné názvy a typy souborů ve OneDrivu, OneDrivu pro firmy a SharePointu

Tento článek obsahuje informace o omezeních a limitech, které platí pro názvy souborů a typy souborů při synchronizaci s OneDrive ( Ikona OneDrive ), OneDrive pro firmy ( Ikona OneDrive pro firmy ) nebo SharePoint Online.

Poznámka: Pokud hledáte omezení vztahující se na dřívější verzi OneDrive pro firmy (groove.exe), přečtěte si článek KB 2933738.

Novinky

21 listopadu 2019: aktualizované informace v souboru pro uložení souborů a rozdílové synchronizace.

28. ledna 2019: Pro uživatele počítačů Mac se systémem macOS 10.14.2 a vyššími verzemi je teď k dispozici podpora integrace funkce Soubory na vyžádání a Office. Soubory na vyžádání můžete povolit v nabídce předvoleb.

V tomto článku

Omezení

Omezení

Tipy pro odstraňování potíží

Neplatné znaky

Velikost souboru pro nahrání

Systémové požadavky OneDrive

Neplatný název soubor nebo složky

Délka názvu a cesty souboru

Support and Recovery Assistant

Neplatné nebo blokované typy souborů

Miniatury a náhledy

Synchronizujte jen to, co potřebujete

Síťové nebo mapované disky

Počet položek, které chcete synchronizovat nebo zkopírovat

Synchronizace příliš mnoha souborů

Zvýšená oprávnění

IRM (Správa přístupových práv k informacím)

Duplicitní názvy souborů

Sdíleno se mnou

Rozdílová synchronizace

Kolik účtů OneDrivu

Knihovny se specifickými sloupci

Ověření proxy

Specifická omezení Windows

OneNote poznámkové bloky 

macOS specifická omezení

Omezení

Neplatné znaky

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Některé znaky mají při použití v názvech souborů v OneDrive, SharePoint, Windows a macOS zvláštní význam – například * je zástupný symbol a \ odděluje složky v cestách k souborům. Pokud název souboru nebo složky, které se pokoušíte nahrát na OneDrive, obsahuje některý z níže uvedených znaků, může to bránit v jejich synchronizaci. Před nahráním je třeba soubor nebo složku přejmenovat a odebrat tyto znaky.

Znaky, které nejsou povoleny v názvech souborů a složek v OneDrive, OneDrive pro firmy v Office 365 a SharePoint Online

Znaky, které nejsou povoleny v názvech souborů a složek v OneDrive pro firmy na SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Poznámky: 

 • Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku ve Windows, vyberte danou položku a stiskněte klávesu F2. Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku na Macu, vyberte danou položku a stiskněte klávesu Return. 

 • Některé organizace zatím nepodporují znaky # a % v názvech. Pokud jste globálním správcem nebo SharePoint správcem Office 365, přečtěte si Povolení podpory znaků # a % na SharePoint blogu, kde se dozvíte, jak tyto znaky povolit.

 • Pokud používáte Office 2010, nemůžete v názvech souborů a složek používat znak "&".

 • Další informace najdete v tématu kdy přejmenuje OneDrive položky s neplatnými znaky a Proč se můj název souboru změnil z čárky na ^ J.

Neplatné názvy souborů nebo složek

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Pro soubory a složky nejsou povolené tyto názvy: . Lock, con, PRN, AUX, nul, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, Desktop. ini, všechny soubory začínající na ~ $.

Poznámky: 

 • "_vti_ " se nesmí objevit v názvu souboru

 • "formuláře " není podporováno, pokud je složka na kořenové úrovni knihovny.

 • Není možné vytvořit složku v SharePoint Online a pojmenovat ji názvem začínajícím vlnovkou (~).

Neplatné nebo blokované typy souborů

Platí pro:  Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Dočasné soubory TMP se nebudou synchronizovat s OneDrivem. Další podrobnosti najdete v tématu stav OneDrivu na "čekající na synchronizaci" .

Soubory PST aplikace Outlook nejsou aktivně blokovány OneDrive, ale budou se synchronizovat při každém zavření Outlooku, a to i v případě, že v ní nebyla provedena žádná změna. PST. To může mít za následek vysoký/pomalý provoz v síti. Pokud se chcete vyhnout nadměrné nebo dlouhé synchronizaci, přečtěte si, Jak odebrat datový soubor. PST Outlooku z OneDrivu.

Pokud jste uživatel OneDrive pro firmy, můžou být některé typy souborů blokované na webu SharePoint vaší organizace. Seznam blokovaných souborů se může lišit podle toho, co nastavil váš správce.

Z bezpečnostních důvodů celá řada názvů souborů a rozšíření nemůže být nahrána, protože jsou spustitelné, používané SharePoint Server nebo používané Windows samotným. Pro další informace si přečtěte Typy souborů, které nelze přidat do seznamu nebo knihovny.

Síťové nebo mapované disky

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Mapovaný nebo síťový disk nelze přidat jako umístění pro synchronizaci OneDrive. OneDrive nepodporuje synchronizaci symbolických spojení nebo spojovacích bodů.

Zvýšená oprávnění

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

OneDrive nejde spustit se zvýšenými oprávněními a neuvidíte v Průzkumníku souborů položky nabídky OneDrivu. Instalace synchronizační aplikace pro jednotlivé počítače je ale užitečná hlavně pro počítače s více uživateli a když nechcete, aby se soubory exe spustily z profilu uživatele. Další informace najdete v článku sdílení souborů na OneDrivu.

Sdílené se mnou.

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Nemůžete synchronizovat zobrazení skupiny se mnou se seskupením souborů z OneDrive pro firmy webu.

Kolik OneDrive účtů?

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Počet účtů

Existuje omezení počtu účtů, které se dají přihlásit a synchronizovat: každé zařízení může mít maximálně 1OneDrive osobní účet a 9OneDrive pro firmy pracovních nebo školních účtů.

Účty hostů

Synchronizace obsahu pomocí externích uživatelů nebo uživatelů hosta není aktuálně podporována OneDrive.

Ověřené proxy

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

OneDrive nepodporuje ověřené proxy servery.

OneNote poznámkové bloky 

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

OneNote poznámkové bloky mají vlastní synchronizační mechanismus mimoOneDrive. Pokud plánujete sdílení poznámkového bloku OneNote – s sebou nebo s jinými lidmi, doporučujeme ho vytvořit v OneDrive přímo od začátku. Přesunutí existujícího poznámkového bloku OneNote do složky synchronizované sOneDrive bez toho, aby se přecházení mezi aplikací OneNote aktuálně nepodporuje.

Když OneNote Poznámkový blok uložíte v OneDrive, když synchronizujete složku, která obsahuje Poznámkový blok, najdete soubor. URL stub, který otevře Poznámkový blok na webu.

OneNote poznámkové bloky uložené v OneDrive jsou omezené na 2GB.

Přečtěte si jak Přesunout poznámkový blok OneNote na OneDrive.

Omezení

Velikost souboru pro nahrání

Tato omezení platí pro jeden nebo více odeslaných souborů, ne celkové úložiště. U všech souborů větších než pár GB doporučujeme používat Synchronizační aplikace OneDrivu místo funkce odeslání na webu.

OneDrive
Ikona OneDrive

OneDrive pro firmy
OneDrive pro firmy

100 GB

15 GB (nový limit 100 GB se teď vynáší a bude všude v brzkém 2020u)

Poznámka: souboryOneNote jsou omezené na 2GB. Nápovědu najdete v článku o řešení problémů s nahráváním souborů na webu OneDrive.

Délka názvu a cesty souboru

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Různé aplikace a verze Office mají odlišné limity a kombinace omezení je pro vaše nastavení možná jedinečná.

Celá cesta včetně názvu souboru musí být pro OneDrive, OneDrive pro firmy a SharePoint Online kratší než 400 znaků.

SharePoint Server verze jenom podporují maximálně 260 znaků pro délku souborů a cest, Microsoft Excel a starší verze Office mají nižší limit, podívejte se na článek o podpoře 326039 .

Pokud překročíte nějaké omezení, zobrazí se chybová zpráva.

Miniatury a náhledy

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Miniatury obrázků větších než 100 MB nejsou generovány.

Náhledy PDF souborů větších než 100 MB nejsou generovány.

Počet položek, které se dají synchronizovat nebo zkopírovat

Platí pro: Ikona OneDrive

Pokud používáte onedrive.com, můžete najednou kopírovat až 2500 souborů.

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Ačkoli SharePoint Online může uložit až 30 milionů dokumentů v jedné knihovně, pro optimální výkon nedoporučujeme synchronizaci více než 300 000 souborů napříč všemi knihovnami. K problémům s výkonem může dojít, pokud máte v knihovnách uloženo více než 300 000 položek, a to i v případě, že nesynchronizujete všechny položky v rámci těchto knihoven.

Poznámky: 

 • Pokud odesíláte, stahujete nebo přesouváte velký počet souborů najednou, může trvat delší dobu, než bude proces synchronizace dokončen. Desktopová aplikace zobrazuje ikonu "pro synchronizaci" nebo zobrazuje " zpracovávání změn" takový údaj v této fázi nutně neznamená problém. Vždy můžete na hlavním panelu kliknout na ikonu OneDrive která vám zobrazí stav synchronizace. Pokud chcete synchronizaci urychlit, doporučujeme zkontrolovat a případně změnit nastavení šířky pásma dříve, než spustíte nahrávání nebo stahování. Můžete si také přečíst, jak vybrat OneDrive složky, které chcete synchronizovat do vašeho počítače.

 • Existují další omezení služby SharePoint Online týkající se prohlížení knihovny dokumentů pomocí webu, které mohou ovlivnit strukturu Vašich souborů na OneDrive.

Knihovny s povolením ke Správě přístupových práv

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Knihovny můžete synchronizovat pro čtení i zápis s synchronizační aplikace pro Windows 17.3.7294.0108 nebo novější, nebo OneDrive pro Mac 18.151.0729.0014 nebo vyšší.

Poznámka: Správci: Zjistěte, jak nakonfigurovat služby Azure Rights Management.

Rozdílová synchronizace

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Rozdílná synchronizace souborů Microsoft Office v novém formátu souborů,. docx,. pptx,. xlsx

Toto je součást integrace Office a vyžaduje:

 • Office 2016 Click To Run (verze 16.0.6741.2027 nebo vyšší). Je také třeba mít OneDrive (verze 17.3.6386.0412 nebo vyšší).

 • Office 2016 MSI má nainstalovány následující aktualizace: 4. října 2016, aktualizace pro Office 2016 (KB3118262). Je také třeba mít OneDrive (verze 17.3.6386.0412 nebo vyšší).

 • Nastavení používat aplikace Office k synchronizaci souborů Office je na kartě Office v nastavení OneDrive (PC) nebo Předvolby OneDrive (Mac) zapnuté.

Pro další typy souborů se rezervuje rozdílová synchronizace a bude všude konec 2019.

Poznámka: souboryOneNote, které nejsou součástí, najdete níže.

Knihovny se specifickými sloupci nebo metadata

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Pokud máte knihovny s rezervních, povinnými nebo ověřovacími sloupci nebo metadaty nebo pokud je zabezpečení konceptu nastavené jenom na uživatele, kteří můžou upravovatpoložky v nastavení verzí knihovny:

 • Pro SharePoint knihovny dokumentů budou tyto položky synchronizovány jen pro čtení.

 • Pro knihovny OneDrive , OneDrive se zobrazí ikona zámku ( Ikona uzamknutí souboru OneDrive ) vedle stavu synchronizace a uživatel nebude moci knihovnu synchronizovat, dokud zmíněná nastavení nebudou odebrána. 

Požadovat Check Out 

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na kartě Knihovna ve skupině nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Nastavení verzí.

 4. Ve Vyžadovat check out vyberte Ne (výchozí).

Zabezpečení konceptů 

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na kartě Knihovna ve skupině nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Nastavení verzí.

 4. V Zabezpečení konceptů vyberte Jakýkoliv uživatel, který může číst položky (výchozí).

Schválení obsahu 

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na kartě Knihovna ve skupině nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Nastavení verzí.

 4. Ve Schválení obsahu vyberte Ne (výchozí) pro Požadovat schválení obsahu pro nahrané položky.

Povinný sloupec 

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů v záložce Knihovna, ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V oddílu stránky Sloupce zajistěte, aby žádné sloupce nebyly části v Povinné .

Poznámka: Pokud je povolena Správa typů obsahu, informace týkající se povinných sloupců nebude uvedena a v některých případech po jejich otevření také nebude vidět požadované nastavení. Ujistěte se, že správa typů obsahu je vypnutá, aby se tento proces urychlil, a v případě potřeby ji povolte po dokončení.

Vyloučení z Offline klienta - úroveň Knihovny

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V Panelu nástrojů v Knihovně ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

 4. V Dostupnost pro Offline klienta vyberte Ano (výchozí).

Vyloučení z Offline klienta - úroveň kolekce stránek

 1. Přejděte na kolekci webů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na Webu ve skupině Nastavení vyberte Nastavení webu.

 3. V části Hledat vyberte Povolení pro hledání a offline režim.

 4. V Dostupnost pro Offline klienta vyberte Ano (výchozí).

Režim uzamčení pro uživatele s omezeným přístupem

 1. Přejděte na Nastavení Webu, který chcete konfigurovat.

 2. V nastavení vyberte Funkce kolekce webů v části Správa kolekce webů. ​

 3. Najděte Režim uzamčení pro uživatele s omezeným přístupem a pokud je aktivován, deaktivujte jej a ověřte funkci.

Oprávnění

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V Panelu nástrojů v Knihovně ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. Vyhledejte Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů a poté Zkontrolovat oprávnění pro uživatele

 4. Pro zajištění dostatečně vysokých oprávnění uživatele pro synchronizaci souborů ve vyšším režimu než jen pro čtení, musí být úroveň Přispěvatel nebo vyšší.

Ověření

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V Panelu nástrojů v Knihovně ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecná nastavenívyberte nastavení ověřování .

 4. Odeberte jakékoli ověření sloupce a vyberte Uložit.

Zjistěte více o správě dat a seznamů v SharePoint.

Specifická omezení a limity systému Windows

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Průzkumník souborů zobrazí nejdříve 35 znaků z názvu knihovny webu v kombinaci s názvem stránky pro knihovnu, kterou jste synchronizovali. To nemá vliv na možnost synchronizovat tyto položky v rámci limitů, které jsou popsány v tomto článku.

Cestovní, povinné a dočasné profily Windows nejsou podporovány. Synchronizační aplikace OneDrivu podporuje pouze uživatele, kteří mohou zapisovat do adresářů aplikací OneDrive.

Synchronizační aplikace OneDrivu je navíc podporován pouze v prostředích infrastruktury virtuálních počítačů (VDI) v následujících případech:

 • Virtuální klienti, kteří přetrvávají mezi relacemi

 • Netrvalá prostředí, která používají virtuální plochu systému Windows

 • Netrvalá prostředí s FSLogix aplikacemi 2,8 nebo novější, FSLogix Office 365 a předplatným Microsoft 365 nebo Office 365.

Přečtěte si další informace o používání synchronizační aplikace na virtuálních plochách.

Aplikace synchronizační aplikace funguje zamýšleným způsobem, pokud jsou splněny následující požadavky:

 • Aplikace musí být nainstalovaná v počítači.

 • Uživatel musí být schopen zapisovat do profilů uživatelů.

 • Data, která jsou zapsána do profilů uživatelů musí uložena na místním pevném disku a být dostupná bez připojení k síti.

OneDrive Soubory na vyžádání jsou podporované v systému Windows 10 2017 patří tvůrci aktualizace a novější verze nebo Windows Server 2019 a novější verze nebo Mac OS X Mojave (10,14) nebo novější.

macOS specifická omezení a limitace

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Disk formátovaný jako rozlišující velká a malá písmena naní podporován.

Poznámka: Omezení týkající seNeplatných znaků platí rovněž pro macOS.

Rady a tipy k odstranění potíží

Tyto rady a tipy vám pomohou využívat OneDrive naplno, a zajistit tak pokud možno bezproblémovou synchronizaci.

Požadavky OneDrive na systém

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

OneDrive vyžaduje aktivní účet Microsoft, případně pracovní nebo školní účet. Váš počítač také musí splňovat určité požadavky na operační systém a systémové soubory. Přečtěte si více o Požadavcích na systém pro OneDrive

Support and Recovery Assistant

Platí pro:  Ikona OneDrive pro firmy

Aplikace Support and Recovery Assistant vám pomůže odhalit a opravit některé problémy se synchronizací OneDrivu pro firmy. Přečtěte si, jak aplikaci Office 365 Support and Recovery Assistant používat.

Pokud váš účet nebo prostředí nepodporuje Support and Recovery Assistant, přečtěte si Řešení problémů se synchronizací OneDrive pro firmy.

Synchronizujte jen to, co potřebujete

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Funkce aplikace OneDriveSoubory na vyžádání vám umožní dostat se ke všem svým souborům na OneDrive bez toho, že byste je museli všechny stáhnout a zaplnit úložný prostor na svém zařízení. Přečtěte si další informace o funkci Onedrivové soubory na vyžádání.

Méně souborů můžete stahovat také tak, že zvolíte, které složky OneDrivu se mají synchronizovat do počítače.

Poznámka: Když na svém počítači OneDrive zakážete nebo ho odinstalujete, nepřijdete o žádné soubory nebo data.

Zkontrolujte, že se nesynchronizuje příliš mnoho souborů

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Pokud synchronizace OneDrivu na dlouhou dobu zdánlivě „zamrzne“ nebo se zobrazuje stav „Zpracováno 0 kB z x MB“, může to být tím, že máte na OneDrivu spoustu souborů nebo se musí nahrát spousta nových souborů. Pokud máte víc než 100 000 souborů, může synchronizace trvat dlouho.

Poznámka: Pokud chcete přenést velké soubory nebo velký počet souborů, doporučujeme, abyste nepoužívali tlačítko Nahrát na webu, ale radši soubory přidali do desktopové aplikace OneDrive.

Počet souborů ve OneDrivu zobrazíte takto:

 1. Spusťte Průzkumníka souborů.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku OneDrive a vyberte Vlastnosti.

  Vlastnosti OneDrive

 3. Pokud je číslo na řádku „Obsahuje“ větší než 100 000, měli byste se rozhodnout, které složky OneDrive chcete synchronizovat s počítačem.

Pokud už synchronizace probíhá, můžete ji Pozastavit, dát věci do pořádku a pak zase Pokračovat v synchronizaci.

 1. V oznamovací oblasti (úplně vpravo na hlavním panelu) vyberte ikonu OneDrivu (ikona s bílým nebo modrým mráčkem).

  Synchronizační klient OneDrivu s ikonami s modrým a bílým mráčkem

  Poznámka: Možná budete muset vedle oznamovací oblasti kliknout na šipku Zobrazit skryté ikony, aby se zobrazila ikona OneDrive. Anebo kliknout na Stiskněte klávesu Windows a začít psát „Vybrat, které ikony“, aby se zobrazila možnost nastavení oznamovací oblasti, a pak zobrazit Microsoft OneDrive. Pokud se ikona v oznamovací oblasti pořád nezobrazuje, je možné, že OneDrive neběží. Klikněte na Stiskněte klávesu Windows , do vyhledávacího pole zadejte OneDrive a potom ve výsledcích hledání klikněte na OneDrive (NOT "OneDrive pro firmy ", protože se jedná o starší verzi).

 2. Vyberte DalšíPozastavit synchronizaci...  a vyberte 2, 8 nebo 24 hodin.

 3. Znovu vyberte Další a potom Pokračovat v synchronizaci

Zkontrolujte, že nemáte duplicitní názvy souborů

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Ke konfliktům synchronizace může dojít, když na web OneDrive současně nahráváte několik souborů nebo když jste provedli změny ve vašem OneDrive na jiném počítači, který se současně synchronizuje.

K problémům se synchronizací může také dojít při úpravě souborů v režimu offline.

Pokud chcete konfliktům synchronizace předejít, přejmenujte upravené soubory nebo složky tak, aby měly nové nebo jedinečné názvy, a pak je znovu uložte.

Další informace

Platí pro: Ikona OneDrive

Další opravy nedávných problémů s OneDrivem

Řešení problémů se synchronizací osobního účtu OneDrivu

Zjistěte více o funkci OneDrive souborů na vyžádání

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Řešení problémů se synchronizací OneDrive pro firmy

Zjistěte více o souborech OneDrive na vyžádání

Vyřešte problémy se synchronizací SharePoint Online

Potřebujete další pomoc?

Online

Získat online nápovědu
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítačů PC nebo Mac, vyberte v oznamovací oblasti nebo řádku nabídek ikonu OneDrive a pak vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×