Neplatné názvy a typy souborů ve OneDrivu, OneDrivu pro firmy a SharePointu

Neplatné názvy a typy souborů ve OneDrivu, OneDrivu pro firmy a SharePointu

Tento článek obsahuje informace o omezeních a limitech, které platí pro názvy souborů a typy souborů při synchronizaci s OneDrive ( Ikona OneDrive ), OneDrive pro firmy ( Ikona OneDrive pro firmy ) nebo SharePoint Online.

Poznámka: Pokud hledáte omezení vztahující se na dřívější verzi OneDrive pro firmy (groove.exe), přečtěte si Knowledge Base 2933738.

Co je nového

24. září 2018: Odebrána ikona, _t a _w ze seznamu neplatné názvy souborů.

18. července 2018: Synchronizace IRM-chráněných knihoven je nyní podporována pro uživatele Mac.

V tomto článku

Omezení

Omezení

Tipy pro odstraňování potíží

Neplatné znaky

Velikost souboru pro nahrání

Systémové požadavky OneDrive

Neplatný název soubor nebo složky

Délka názvu a cesty souboru

Support and Recovery Assistant

Neplatné nebo blokované typy souborů

Miniatury a náhledy

Synchronizujte jen to, co potřebujete

Síťové nebo mapované disky

Počet položek k synchronizaci

Synchronizace příliš mnoha souborů

Zvýšená oprávnění

IRM (Správa přístupových práv k informacím)

Duplicitní názvy souborů

Sdíleno se mnou

Rozdílová synchronizace

Účty hosta

Knihovny se specifickými sloupci

Ověření proxy

Specifická omezení Windows

OneNote poznámkové bloky

macOS specifická omezení

Omezení

Neplatné znaky

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Některé znaky mají při použití v názvech souborů v OneDrive, SharePoint, Windows a macOS zvláštní význam – například * je zástupný symbol a \ odděluje složky v cestách k souborům. Pokud název souboru nebo složky, které se pokoušíte nahrát na OneDrive, obsahuje některý z níže uvedených znaků, může to bránit v jejich synchronizaci. Před nahráním je třeba soubor nebo složku přejmenovat a odebrat tyto znaky.

Znaky, které nejsou povoleny v názvech souborů a složek v OneDrive, OneDrive pro firmy v Office 365 a SharePoint Online

Znaky, které nejsou povoleny v názvech souborů a složek v OneDrive pro firmy na SharePoint Server 2013

"*: < >? / \ |

~ "# % & *: < >? / \ { | }.

Poznámky: 

 • Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku ve Windows, vyberte danou položku a stiskněte klávesu F2. Pokud chcete přejmenovat soubor nebo složku na Macu, vyberte danou položku a stiskněte klávesu Return. 

 • Některé organizace zatím nepodporují znaky # a % v názvech. Pokud jste globálním správcem nebo SharePoint správcem Office 365, přečtěte si Povolení podpory znaků # a % na SharePoint blogu, kde se dozvíte, jak tyto znaky povolit.

 • Pokud používáte Office 2010, nemůžete v názvech souborů a složek používat znak "&".

Neplatné názvy souborů nebo složek

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Pro soubory a složky nejsou povolené tyto názvy: .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, _vti_, desktop.ini, všechny soubory začínající na ~ $.

Poznámky: 

 • "_vti_ " se nesmí objevit v názvu souboru

 • "formuláře " není podporováno, pokud je složka na kořenové úrovni knihovny.

 • Není možné vytvořit složku v SharePoint Online a pojmenovat ji názvem začínajícím vlnovkou (~).

Neplatné nebo blokované typy souborů

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

V OneDrive nejsou žádné typů souborů blokované, ale nemůžete nahrávat typy souborů, které budou blokovány stránkou SharePoint vaší organizace. Seznam blokovaných souborů se může lišit podle toho, co nastavil váš správce.

Z bezpečnostních důvodů celá řada názvů souborů a rozšíření nemůže být nahrána, protože jsou spustitelné, používané SharePoint Server nebo používané Windows samotným. Pro další informace si přečtěte Typy souborů, které nelze přidat do seznamu nebo knihovny.

Poznámky: 

 • Vzhledem k tomu, že soubory .PST nejsou aktivně blokovány OneDrive, budou synchronizovány pokaždé, když zavřete Outlook, i když v nich nebyly provedeny změny. To může mít za následek vysoké vytížení sítě, což může vést k omezení .PST souborů.

 • Chcete-li předejít přílišné nebo dlouhé re-synchronizaci , soubory .PST, které jsou aktivně používány by neměly být synchronizovány s OneDrive.

 • Pro další informace o umístěních souborů .PST, si přečtěte Úvod k datovým souborům aplikace Outlook.

Síťové nebo mapované disky

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Mapovaný nebo síťový disk nelze přidat jako umístění pro synchronizaci OneDrive.

OneDrive nepodporuje symbolické propojení, kde jsou Odkaz a Cíl ve stejném umístění knihovny.

Poznámka: Dvě různé cesty pro stejnou sadu souborů v cílové složce mohou vést k problémům se stabilitou a výkonem. Symbolické odkazy poskytují alternativní cestu k existující složce a se obvykle se vytvářejí pomocí příkazu mklink .

Zvýšená oprávnění

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

OneDrive nelze spustit se zvýšenými oprávněními.

Sdíleno se mnou

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Zobrazení seskupení a filtrů ze Sdíleno se se mnou z OneDrive pro firmy nemůžete synchronizovat.

Účty hostů

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Synchronizace obsahu pomocí externích uživatelů nebo uživatelů hosta není aktuálně podporována OneDrive.

Ověřené proxy

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

OneDrive nepodporuje ověřené proxy servery.

OneNote poznámkové bloky

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Poznámkové bloky aplikace OneNote mají svůj vlastní mechanismus synchronizace mimo OneDrive. Pokud neplánujete sdílet poznámkový blok OneNote – sobě nebo druhým – je vhodné vytvořit jej na OneDrive od začátku. Přesunutí existujícího poznámkového bloku OneNote do jiné synchronizované složky OneDrive bez nutnosti použití aplikace OneNote není aktuálně podporováno.

Jakmile je poznámkový blok OneNote uložen na OneDrive, pokud jsou složky obsahující poznámkový blok synchronizovány, najdete soubor .url, který otevře poznámkový blok na webu.

Přečtěte si jak Přesunout poznámkový blok OneNote na OneDrive.

Omezení

Velikost souboru pro nahrání

OneDrive
Ikona OneDrive

OneDrive pro firmy
OneDrive pro firmy

20GB

15GB

Poznámka: Pro další pomoc si přečtěte Řešení problémů s nahráváním souborů na stránce OneDrive.

Délka názvu a cesty souboru

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Celá cesta včetně názvu souboru musí být pro OneDrive, OneDrive pro firmy a SharePoint Online kratší než 400 znaků. Pokud tento limit překročíte, zobrazí se chybová zpráva.

Poznámky: 

 • Verze SharePoint Server podporují pouze délku názvu a cesty 260 znaků.

 • Některé starší verze Office mohou mít nižší limit, přečtěte si. znalostní bázi KB 326039

Miniatury a náhledy

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Miniatury obrázků větších než 100 MB nejsou generovány.

Náhledy PDF souborů větších než 100 MB nejsou generovány.

Počet položek, které je možné synchronizovat

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Ačkoli SharePoint Online může uložit až 30 milionů dokumentů v jedné knihovně, pro optimální výkon nedoporučujeme synchronizaci více než 300 000 souborů napříč všemi knihovnami. K problémům s výkonem může dojít, pokud máte v knihovnách uloženo více než 300 000 položek, a to i v případě, že nesynchronizujete všechny položky v rámci těchto knihoven.

Poznámky: 

 • Pokud odesíláte, stahujete nebo přesouváte velký počet souborů najednou, může trvat delší dobu, než bude proces synchronizace dokončen. Desktopová aplikace zobrazuje ikonu "pro synchronizaci" nebo zobrazuje " zpracovávání změn" takový údaj v této fázi nutně neznamená problém. Vždy můžete na hlavním panelu kliknout na ikonu OneDrive která vám zobrazí stav synchronizace. Pokud chcete synchronizaci urychlit, doporučujeme zkontrolovat a případně změnit nastavení šířky pásma dříve, než spustíte nahrávání nebo stahování. Můžete si také přečíst, jak vybrat OneDrive složky, které chcete synchronizovat do vašeho počítače.

 • Existují další omezení služby SharePoint Online týkající se prohlížení knihovny dokumentů pomocí webu, které mohou ovlivnit strukturu Vašich souborů na OneDrive.

Knihovny s povolením ke Správě přístupových práv

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Knihovny můžete synchronizovat pro čtení i zápis s Desktopová aplikace OneDrive pro Windows 17.3.7294.0108 nebo novější, nebo OneDrive pro Mac 18.111.0603.0002 nebo vyšší.

Poznámka: Správci: Zjistěte, jak nakonfigurovat služby Azure Rights Management.

Rozdílová synchronizace

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Rozdílová synchronizace je možná pouze soubory Microsoft Office v novém formátu, .docx, .pptx, .xlsx.

Toto je součást Integrace Office a vyžaduje:

 • Office 2016 Click To Run (verze 16.0.6741.2027 nebo vyšší). Je také třeba mít OneDrive (verze 17.3.6386.0412 nebo vyšší).

 • Office 2016 MSI má nainstalovány následující aktualizace: 4. října 2016, aktualizace pro Office 2016 (KB3118262). Je také potřeba mít OneDrive (verze 17.3.6386.0412 nebo vyšší).

 • Musí být zapnutá Integrace Office zapnutá na kartě Office OneDrive nastavení (PC) nebo OneDrive Předvolby (Mac).

Poznámka: Soubory aplikace OneNote nejsou zahrnuty, podívejte se níže.

Knihovny se specifickými sloupci nebo metadata

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Pokud máte knihovny s Checkout, Požadováno sloupci nebo metadaty, nebo při nastavení Zabezpečení konceptůna Jenom uživatelé, kteří mohou upravovat nebo Jenom uživatelé, kteří mohou schvalovat položky v nastavení verze knihovny:

 • Pro SharePoint knihovny dokumentů budou tyto položky synchronizovány jen pro čtení.

 • Pro knihovny OneDrive , OneDrive se zobrazí ikona zámku ( Ikona uzamknutí souboru OneDrive ) vedle stavu synchronizace a uživatel nebude moci knihovnu synchronizovat, dokud zmíněná nastavení nebudou odebrána.

Požadovat Check Out

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na kartě Knihovna ve skupině nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Nastavení verzí.

 4. Ve Vyžadovat check out vyberte Ne (výchozí).

Zabezpečení konceptů

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na kartě Knihovna ve skupině nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Nastavení verzí.

 4. V Zabezpečení konceptů vyberte Jakýkoliv uživatel, který může číst položky (výchozí).

Schválení obsahu

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na kartě Knihovna ve skupině nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Nastavení verzí.

 4. Ve Schválení obsahu vyberte Ne (výchozí) pro Požadovat schválení obsahu pro nahrané položky.

Povinný sloupec

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů v záložce Knihovna, ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V oddílu stránky Sloupce zajistěte, aby žádné sloupce nebyly části v Povinné .

Poznámka: Pokud je povolena Správa typů obsahu, informace týkající se povinných sloupců nebude uvedena a v některých případech po jejich otevření také nebude vidět požadované nastavení. Ujistěte se, že správa typů obsahu je vypnutá, aby se tento proces urychlil, a v případě potřeby ji povolte po dokončení.

Vyloučení z Offline klienta - úroveň Knihovny

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V Panelu nástrojů v Knihovně ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

 4. V Dostupnost pro Offline klienta vyberte Ano (výchozí).

Vyloučení z Offline klienta - úroveň kolekce stránek

 1. Přejděte na kolekci webů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V panelu nástrojů na Webu ve skupině Nastavení vyberte Nastavení webu.

 3. V části Hledat vyberte Povolení pro hledání a offline režim.

 4. V Dostupnost pro Offline klienta vyberte Ano (výchozí).

Režim uzamčení pro uživatele s omezeným přístupem

 1. Přejděte na Nastavení Webu, který chcete konfigurovat.

 2. V nastavení vyberte Funkce kolekce webů v části Správa kolekce webů.

 3. Najděte Režim uzamčení pro uživatele s omezeným přístupem a pokud je aktivován, deaktivujte jej a ověřte funkci.

Oprávnění

 1. Přejděte do knihovny dokumentů, kterou chcete konfigurovat.

 2. V Panelu nástrojů v Knihovně ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. Vyhledejte Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů a poté Zkontrolovat oprávnění pro uživatele

 4. Pro zajištění dostatečně vysokých oprávnění uživatele pro synchronizaci souborů ve vyšším režimu než jen pro čtení, musí být úroveň Přispěvatel nebo vyšší.

Zjistěte více o správě dat a seznamů v SharePoint.

Specifická omezení a limity systému Windows

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Průzkumník souborů zobrazí nejdříve 35 znaků z názvu knihovny webu v kombinaci s názvem stránky pro knihovnu, kterou jste synchronizovali. To nemá vliv na možnost synchronizovat tyto položky v rámci limitů, které jsou popsány v tomto článku.

Cestovní, povinné a dočasné Windows profily nejsou podporovány. Desktopová aplikace OneDrive podporuje pouze uživatele, kteří mohou zapisovat do adresáře aplikace OneDrive.

Dále v desktopové aplikaci OneDrive, nejsou podporovány klientské relace, které jsou hostované na terminálové službě Windows 2008, Windows Server 2012 nebo Windows Serveru 2016 vzdálené plochy (služby Remote Data Service). To platí pouze pro dočasnou virtuální infrastrukturu plochy (VDI), trvalé VDI je podporováno desktopovou verzí OneDrive

Aby Desktopová aplikace OneDrive fungoval tak, jak byl navržen, musí být splněny následující požadavky:

 • Aplikace musí být nainstalovaná v počítači.

 • Uživatel musí být schopen zapisovat do profilů uživatelů.

 • Data, která jsou zapsána do profilů uživatelů musí uložena na místním pevném disku a být dostupná bez připojení k síti.

OneDrive Soubory na vyžádání jsou podporovány pouze ve Windows 10 Fall Creators Update a v novějších verzích.

macOS specifická omezení a limitace

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Disk formátovaný jako rozlišující velká a malá písmena naní podporován.

Integrace Office (spoluvytváření a sdílení v aplikaci) není aktuálně podporováno.

OneDrive Soubory na vyžádání nejsou podporovány.

Poznámka: Omezení týkající seNeplatných znaků platí rovněž pro macOS.

Rady a tipy k odstranění potíží

Tyto rady a tipy vám pomohou využívat OneDrive naplno, a zajistit tak pokud možno bezproblémovou synchronizaci.

Požadavky OneDrive na systém

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

OneDrive vyžaduje aktivní účet Microsoft, případně pracovní nebo školní účet. Váš počítač také musí splňovat určité požadavky na operační systém a systémové soubory. Přečtěte si více o Požadavcích na systém pro OneDrive

Support and Recovery Assistant

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Aplikace Support and Recovery Assistant vám pomůže odhalit a opravit některé problémy se synchronizací OneDrivu pro firmy. Přečtěte si, jak aplikaci Office 365 Support and Recovery Assistant používat.

Pokud váš účet nebo prostředí nepodporuje Support and Recovery Assistant, přečtěte si Řešení problémů se synchronizací OneDrive pro firmy.

Synchronizujte jen to, co potřebujete

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Funkce OneDrivu Soubory na vyžádání vám umožní dostat se ke všem svým souborům na OneDrivu bez toho, že byste je museli všechny stáhnout a zaplnit úložný prostor na svém zařízení. Přečtěte si další informace o funkci OneDrivu Soubory na vyžádání.

Méně souborů můžete stahovat také tak, že zvolíte, které složky OneDrivu se mají synchronizovat do počítače.

Poznámka: Když na svém počítači OneDrive zakážete nebo ho odinstalujete, nepřijdete o žádné soubory nebo data.

Zkontrolujte, že se nesynchronizuje příliš mnoho souborů

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Pokud synchronizace OneDrivu na dlouhou dobu zdánlivě „zamrzne“ nebo se zobrazuje stav „Zpracováno 0 kB z x MB“, může to být tím, že máte na OneDrivu spoustu souborů nebo se musí nahrát spousta nových souborů. Pokud máte víc než 100 000 souborů, může synchronizace trvat dlouho.

Poznámka: Pokud chcete přenést velké soubory nebo velký počet souborů, doporučujeme, abyste nepoužívali tlačítko Nahrát na webu, ale radši soubory přidali do desktopové aplikace OneDrive.

Počet souborů ve OneDrivu zobrazíte takto:

 1. Spusťte Průzkumníka souborů.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku OneDrive a vyberte Vlastnosti.

  Vlastnosti OneDrive

 3. Pokud je číslo na řádku „Obsahuje“ větší než 100 000, měli byste se rozhodnout, které složky OneDrive chcete synchronizovat s počítačem.

Pokud už synchronizace probíhá, můžete ji Pozastavit, dát věci do pořádku a pak zase Pokračovat v synchronizaci.

 1. V oznamovací oblasti (úplně vpravo na hlavním panelu) vyberte ikonu OneDrivu (ikona s bílým nebo modrým mráčkem).

  Synchronizační klient OneDrivu s ikonami s modrým a bílým mráčkem

  Poznámka: Možná budete muset vedle oznamovací oblasti kliknout na šipku Zobrazit skryté ikony, aby se ikona OneDrivu zobrazila. Nebo můžete kliknout na Stiskněte klávesu Windows a začít psát „Vybrat, které ikony“, aby se zobrazila možnost nastavení oznamovací oblasti, a pak zobrazit Microsoft OneDrive. Pokud se ikona v oznamovací oblasti pořád nezobrazuje, je možné, že OneDrive neběží. Klikněte na Stiskněte klávesu Windows , do vyhledávacího pole napište OneDrive a potom klikněte na OneDrive (ne „OneDrive pro firmy“, to může být starší verze) ve výsledcích hledání.

 2. V centru aktivity vyberte Další > Pozastavit synchronizaci… a zvolte buď 2, 8 nebo 24 hodin.

 3. V centru aktivit vyberte znovu Více a pak vyberte Pokračovat v synchronizaci.

Zkontrolujte, že nemáte duplicitní názvy souborů

Platí pro: Ikona OneDrive Ikona OneDrive pro firmy

Ke konfliktům synchronizace může dojít, když na web OneDrive současně nahráváte několik souborů nebo když jste provedli změny ve vašem OneDrive na jiném počítači, který se současně synchronizuje.

K problémům se synchronizací může také dojít při úpravě souborů v režimu offline.

Pokud chcete konfliktům synchronizace předejít, přejmenujte upravené soubory nebo složky tak, aby měly nové nebo jedinečné názvy, a pak je znovu uložte.

Potřebujete další pomoc?

Platí pro: Ikona OneDrive

Další opravy nedávných problémů s OneDrivem

Řešení problémů se synchronizací osobního účtu OneDrivu

Zjistěte více o funkci OneDrive souborů na vyžádání

Platí pro: Ikona OneDrive pro firmy

Pokud máte stále potíže se synchronizací, otevřete Centrum aktivity, vyberte Další > Zpětná vazba > Něco se mi nelíbí nebo se podívejte na některá z těchto dalších témat nápovědy.

Řešení problémů se synchronizací OneDrive pro firmy

Zjistěte více o souborech OneDrive na vyžádání

Vyřešte problémy se synchronizací SharePoint Online

Nápověda pro OneDrive pro firmy

Poznámka: OneDrive pro firmySprávci si mohou také zobrazitNápovědu pro správce OneDrive pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Máte zpětnou vazbu?

OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhnout funkce, které chcete, abychom přidali OneDrive. I když nemůžeme zaručit žádné specifikace nebo časové osy, odpovíme na každý návrh, který získá alespoň 500 hlasů.

Přejděte na Onedrive UserVoice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×