Nejčastější dotazy

Obsah článku

Správa kontaktů

Stav

Telefonní hovory

Audiovizuální volání

Konference

Správa kontaktů

Jak přidat do seznamu kontaktů kontakty mimo společnost?

Kontakt mimo společnost (nevyskytuje se v adresáři společnosti) může být:

Jak přidat do seznamu kontaktů veřejné kontakty rychlých zpráv?

Aplikace Office Communicator je nastavená tak, aby podporovala zasílání veřejných rychlých zpráv (IM). Proto si do seznamu kontaktů aplikace Office Communicator můžete přidat kontakty rychlých zpráv služeb nebo sítí AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Po přidání veřejného kontaktu rychlých zpráv můžete s tímto kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Při komunikaci s veřejnými kontakty rychlých zpráv nejsou podporovány tyto režimy komunikace: volání aplikace Communicator (volání pomocí služby VoIP), audiovizuální volání a zvukové a audiovizuální konference.

Veřejný kontakt rychlých zpráv přidáte nejjednodušeji pomocí složky Kontakty aplikace Outlook, kde přidáte telefonní číslo domů, na mobilní telefon a další telefonní čísla. To vám umožní volat kontakt pomocí aplikace Communicator jedním klepnutím.

 1. V aplikaci Office Outlook otevřete složku Kontakty a klepněte na položku Nový.

 2. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné zadat informace do polí Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 3. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako:     Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů aplikace Communicator.

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv:     Adresa pro rychlé zasílání zpráv kontaktu. Pokud toto pole nevyplníte, není možné přidat kontakt do seznamu kontaktů aplikace Communicator. (Pokud kontakt nemá adresu pro rychlé zasílání zpráv nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com a později jej nahraďte správnou adresou.)

 4. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Například telefonní číslo ve Spojených státech zadáte ve tvaru: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Spusťte aplikaci Office Communicator a zadejte do pole Hledat jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se objeví v poli Výsledky hledání.

 7. Přetáhněte kontakt z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete s kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Je také možné klepnout na tlačítko telefonu vpravo od jména kontaktu. U veřejných kontaktů rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Jak přidat do seznamu kontaktů externí kontakty?

Aplikace Office Communicator a systém Office Communications Server 2007 podporují schopnost sdružování (propojení) s jinými organizacemi a umožňují přidávat do seznamu kontaktů kontakty z těchto organizací. Po přidání externího kontaktu do seznamu kontaktů můžete s tímto kontaktem komunikovat pomocí veškerých komunikačních režimů, které podporují obě organizace. Pokud například obě organizace podporují volání programu Communicator, audiovizuální volání a zvukové a videokonference, můžete tyto komunikační režimy používat pro komunikaci s externím kontaktem.

 1. Zadejte e-mailovou adresu nebo adresu pro rychlé zasílání zpráv kontaktu do pole Hledat aplikace Communicator.

 2. Požadované jméno kontaktu přetáhněte z pole Výsledky hledání do seznamu kontaktů. U externích kontaktů se v seznamu kontaktů zobrazuje vpravo od jména kontaktu ikona externího kontaktu.

Jak přidat telefonní čísla externích kontaktů ze seznamu kontaktů?

Chcete-li přidat telefonní číslo externího kontaktu, vyžádejte si u kontaktu zvýšení úrovně přístupu na Tým nebo Osobní.

Další možností je vymazat kontakt ze seznamu kontaktů a poté ho přidat pomocí složky Kontakty aplikace Outlook.

 1. Spusťte aplikaci Communicator, klepněte pravým tlačítkem na jméno kontaktu a klepněte na položku Odebrat ze seznamu kontaktů.

 2. V aplikaci Office Outlook otevřete složku Kontakty a klepněte na položku Nový.

 3. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné zadat informace do polí Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 4. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako: Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů aplikace Communicator.

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv: Pokud toto pole nevyplníte, není možné přidat kontakt do seznamu kontaktů. (Pokud kontakt nemá adresu pro rychlé zasílání zpráv nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com a později jej nahraďte správnou adresou.)

 5. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Například telefonní číslo ve Spojených státech zadáte ve tvaru: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 6. Uložte kontakt.

 7. Spusťte aplikaci Office Communicator a zadejte do pole Hledat jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se objeví v poli Výsledky hledání.

 8. Přetáhněte kontakt z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete s kontaktem komunikovat pomocí rychlých zpráv. Můžete také klepnout na tlačítko telefonu vpravo od jména kontaktu. U veřejných kontaktů rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Jak do seznamu kontaktů aplikace Communicator přidat vnější kontakt, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv?

Chcete-li přidat kontakt mimo vaši společnost, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv, přidejte telefonní číslo domů, na mobilní telefon a jiná telefonní čísla prostřednictvím složky Kontakty aplikace Outlook. To vám umožní volat kontakt pomocí aplikace Communicator jedním klepnutím. U kontaktů, které nejsou externími kontakty ani veřejnými kontakty rychlých zpráv, je možné volat na jejich telefonní čísla, ale nelze s nimi komunikovat prostřednictvím rychlých zpráv, volání aplikace Communicator, audiovizuálních volání nebo zahajovat hlasové konference a videokonference.

 1. V aplikaci Outlook otevřete složku Kontakty a klepněte na položku Nový.

 2. Do pole Jméno a příjmení zadejte jméno kontaktu. Volitelně je možné vyplnit pole Společnost, Funkce a Zařadit jako.

 3. V oblasti Internet zadejte e-mailovou adresu kontaktu a vyplňte následující pole:

  • Zobrazit jako:     Jméno, které se zobrazí v seznamu kontaktů.

  • Adresa pro rychlé zasílání zpráv:     Adresa pro rychlé zasílání zpráv kontaktu. Pokud toto pole nevyplníte, není možné přidat kontakt do seznamu kontaktů. (Pokud kontakt nemá adresu pro rychlé zasílání zpráv nebo pokud tuto adresu neznáte, zadejte jako zástupný symbol fiktivní adresu, například uzivatelskejmeno@msn.com a později jej nahraďte správnou adresou.)

 4. Telefonní čísla zadejte bez pomlček v pořadí směrové číslo země, směrové číslo oblasti a místní číslo (formát E.164). Například telefonní číslo ve Spojených státech zadáte ve tvaru: 14255550101, kde 1 je směrové číslo země, 425 je směrové číslo oblasti a 5550101 je místní číslo.

 5. Uložte kontakt.

 6. Spusťte aplikaci Office Communicator a zadejte do pole Hledat jméno zadané v aplikaci Outlook do pole Zobrazit jako. Jméno kontaktu se objeví v poli Výsledky hledání.

 7. Přetáhněte kontakt z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Nyní můžete komunikovat s kontaktem pomocí rychlých zpráv. Je také možné klepnout na tlačítko telefonu vpravo od jména kontaktu. U veřejných kontaktů rychlých zpráv nejsou podporována volání aplikace Communicator, můžete však volat na telefonní číslo domů, do zaměstnání nebo na mobilní telefon.

Jak přidat do seznamu kontaktů kontakty tvořené pouze telefonním číslem?

Aplikace Office Communicator nepodporuje přímé zadávání samotných telefonních čísel do seznamu kontaktů. Postupujte podle návodu uvedeného v části Jak přidat do seznamu kontaktů vnější kontakt, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv?

Proč nelze do seznamu kontaktů přidat kontakt z Naposledy použitých kontaktů?

Je možné, že se jedná o kontakt tvořený pouze telefonním číslem, který se nenachází v adresáři vaší společnosti. Buď jste kontaktu volali vy, nebo on volal vám. Aplikace Communicator neumožňuje přímo přidávat kontakty, které nejsou uloženy v podnikovém adresáři. Postupujte podle návodu v části Jak přidat do seznamu kontaktů vnější kontakt, který není externí ani veřejný kontakt rychlých zpráv?

Které režimy jsou podporovány u veřejných kontaktů rychlých zpráv?

Aplikace Communicator umožňuje komunikovat pomocí rychlých zpráv s klienty služeb nebo sítí AOL, Yahoo, MSN a Windows Live™. Komunikace s veřejnými kontakty rychlých zpráv je omezená na zasílání rychlých zpráv. Přenos dat, volání aplikace Communicator, audiovizuální volání, zvukové a videokonference nejsou v případě komunikace s veřejnými kontakty rychlých zpráv podporovány.

Jaké funkce jsou dostupné pro komunikaci s externími kontakty?

Pomocí aplikace Communicator je možné komunikovat s externími kontakty prostřednictvím komunikačních režimů, které jsou podporovány oběma společnostmi. Pokud například vaše společnost a společnost externího kontaktu podporují zvukové a videokonference, můžete je s tímto kontaktem pořádat. Pokud obě společnosti podporují všechny možnosti zvuku a videa, můžete navazovat a přijímat volání aplikace Communicator a videohovory.

Jak poznat, která společnost je sdružená s mou společností?

Chcete-li zjistit, zda je některá společnost sdružená s vaší, obraťte se na správce systému.

Je nutné pro přidání kontaktů do seznamu kontaktů používat nabídku Přidat kontakty?

Ne. Kontakty z podnikové sítě lze vyhledat zadáním jména nebo e-mailové adresy osoby do pole Hledat a potom kontakt přetáhnout z pole Výsledky hledání do skupiny v seznamu kontaktů. Ve výchozím nastavení aplikace Communicator prohledá podnikový adresář a složku Kontakty aplikace Outlook.

Proč se mi v aplikaci Communicator zobrazuje zpráva Chyba připojení k serveru Exchange?

Chybová zpráva Chyba připojení k serveru Exchange se v aplikaci Office Communicator zobrazí v případě, že se aplikace Communicator nemůže spojit se serverem Microsoft Exchange, aby získala informace kalendáře, například informace o tom, kdy je kontakt k dispozici. Je možné, že došlo k problému se serverem Exchange Server, ke kterému jste připojeni. Pokud se zobrazí chybová zpráva Chyba připojení k serveru Exchange, zkuste naplánovat schůzku pomocí aplikace Outlook a podívejte se, zda jsou pro kontakty dostupné informace o volném čase. Pokud zjistíte nesrovnalosti mezi informacemi o volném čase v aplikaci Outlook a v aplikaci Communicator, obraťte se na správce systému.

Jak lze změnit velikost sloupců v Seznamu kontaktů?

Šířky sloupců v Seznamu kontaktů nelze změnit jednotlivě, ale můžete dle požadavků změnit šířku okna aplikace Communicator a sloupce se podle toho upraví.

Jak jsou kontakty v Seznamu kontaktů roztříděny? Lze je roztřídit jinak?

Ve výchozím nastavení řadí aplikace Communicator kontakty do skupin v Seznamu kontaktů podle dostupnosti a potom podle abecedy. Dostupné kontakty (ty, které lze kontaktovat) mají stav Dostupný nebo Zaneprázdněn. Výjimkou je skupina Naposledy použité kontakty, ve které se kontakty řadí shora dolů podle toho, se kterým z těchto kontaktů jste komunikovali naposledy. Chcete-li změnit způsob řazení kontaktů v Seznamu kontaktů, klepněte v okně aplikace Communicator na tlačítko Změnit zobrazení a vyberte možnost Seřadit kontakty podle dostupnosti. Tato možnost přesune kontakty se stavy Pryč, Nedostupný a Neznámý do skupin, ponechá kontakty se stavem Zaneprázdněn nebo Dostupný v původních skupinách a potom seřadí kontakty podle abecedy.

Co se stalo s nabídkami, které byly k dispozici v aplikaci Office Communicator 2005?

Tyto nabídky byly nahrazeny uživatelským rozhraním, pomocí kterého jsou snadno dostupné prakticky všechny úlohy aplikace Communicator. Často používané úlohy, jako je zahájení relace rychlých zpráv nebo uskutečnění telefonického volání, lze v aplikaci Office Communicator 2007 provést ze Seznamu kontaktů. Stačí klepnout pravým tlačítkem myši na kontakt a vybrat příkaz v nabídce. Také můžete klepnout na tlačítko Nabídka v okně aplikace Communicator a zobrazit tak další položky nabídky.

Mohu uskutečnit telefonický hovor, aniž bych volaného přidal do Seznamu kontaktů?

Ano. Můžete telefonní číslo dané osoby zadat do pole Hledat a poté uskutečnit volání poklepáním na příslušné jméno v poli Výsledky hledání. Také můžete osobu vyhledat podle jména a poté uskutečnit volání klepnutím na tlačítko ENTER.

Začátek stránky

Stav

Co jsou to úrovně přístupu a jak je mohu použít?

Úrovně přístupu vám umožňují řídit, kdo může zobrazit informace o vašem stavu a kolik jich může zobrazit. Nejbližším spolupracovníkům můžete například přiřadit úroveň Tým, což znamená, že mohou zobrazit vaše číslo na mobilní telefon, zatímco ostatní kontakty v úrovních Společnost, Veřejné nebo Blokováno ho zobrazit nemohou. Další informace o přiřazení úrovní přístupu naleznete v části Řízení přístupu k informacím o stavu.

Co znamenají tlačítka stavu Neaktivní a Zaneprázdněn (Neaktivní)?

 • Tlačítko Neaktivní (zeleno-žluté) znamená, že je kontakt online, ale za posledních pět minut (ve výchozím nastavení) s počítačem nebo telefonním zařízením neprovedl žádnou akci. Stav kontaktu přechází ze stavu Dostupný do stavu Pryč. Chcete-li změnit hodnotu času, klepněte na tlačítko Nabídka, na příkazy Nástroje a Možnosti, nastavte hodnotu v poli Zobrazit stav Neaktivní, jsem-li neaktivní následující počet minut a pak klepněte na tlačítko OK.

 • Tlačítko Zaneprázdněn (Neaktivní) (žluto-oranžové) znamená, že se kontakt účastní schůzky nebo nastavil stav na Zaneprázdněn, ale za posledních 15 minut (ve výchozím nastavení) s počítačem neprovedl žádnou akci. Stav kontaktu přechází ze stavu Zaneprázdněn do stavu Pryč. Chcete-li změnit hodnotu času, klepněte na tlačítko Nabídka, na příkazy Nástroje a Možnosti, nastavte hodnotu v poli Zobrazit stav Pryč, je-li stav Neaktivní následující počet minut a pak klepněte na tlačítko OK.

Proč v aplikaci Communicator 2007 nemohu stav nastavit na Zobrazit jako offline?

Některé společnosti stav Zobrazit jako offline odebírají, protože může znemožnit předvídatelnost přítomnosti. Pokud by tento režim nastavil větší počet uživatelů, byla by hodnota přítomnosti v aplikaci Communicator mnohem nižší. Změnou úrovně přístupu jednotlivců však můžete určit, co se lidem zobrazí. Pokud například chcete, aby vás většina lidí nemohla vyrušit, můžete nastavit stav Nerušit a pak určitým lidem přiřadit úroveň přístupu Tým a udělit jim tak oprávnění vyrušit vás i v tomto stavu.

Proč se poznámka o nepřítomnosti v kanceláři nezobrazí v aplikaci Communicator poté, co ji nastavím?

Rozšíření informací kalendáře (informace o volném čase, předmět a čas schůzky) a poznámky o nepřítomnosti v kanceláři může trvat až 30 minut. Tyto informace se také rozšíří pouze v případě, že je klient Communicator spuštěn v zařízení, které se může připojit k serveru Exchange.

Jak stav ovlivňuje příchozí telefony, pokud jsem na telefonu?

V následující tabulce jsou uvedena chování při volání pro různé stavy.

Vaše přítomnost:

Váš stav:

Příchozí volání:

Available

Dostupný

Všechna zařízení, ve kterých je spuštěna aplikace Communicator, vyzvánějí a v počítači se zobrazí upozornění na volání. Pokud na volání neodpovíte, přejde ve výchozím nastavení do Hlasové pošty.

Inactive

Neaktivní

Všechna zařízení, ve kterých je spuštěna aplikace Communicator, vyzvánějí a v počítači se zobrazí upozornění na volání. Pokud na volání neodpovíte, přejde ve výchozím nastavení do Hlasové pošty.

Busy Inactive

Zaneprázdněn (Neaktivní).

Všechna zařízení, ve kterých je spuštěna aplikace Communicator, vyzvánějí a v počítači se zobrazí upozornění na volání. Pokud na volání neodpovíte, přejde ve výchozím nastavení do Hlasové pošty.

Busy

Zaneprázdněn (během schůzky nebo volání)

Všechna zařízení, ve kterých je spuštěna aplikace Communicator, vyzvánějí a v počítači se zobrazí upozornění na volání. Pokud na volání neodpovíte, přejde ve výchozím nastavení do Hlasové pošty. Pokud příchozí volání přijmete během volání s jiným kontaktem, je aktuální volání přidrženo. Klepnutím na tlačítko Pokračovat se můžete vrátit k původnímu volání.

Do not disturb

Nerušit

Volání přejde do hlasové pošty. Volání od kontaktů s úrovní přístupu Tým však vyzvánějí ve všech zařízeních, ve kterých je spuštěna aplikace Communicator, a v počítači se zobrazí upozornění na volání.

Away

Pryč

Všechna zařízení, ve kterých je spuštěna aplikace Communicator, vyzvánějí a v počítači se zobrazí upozornění na volání. Pokud na volání neodpovíte, přejde do Hlasové pošty.

Offline

Offline

Ve výchozím nastavení jsou všechna příchozí volání přesměrována do hlasové pošty.

Jak se nastavuje Umístění a jak funguje, pokud mám aplikaci Communicator spuštěnou ve více zařízeních?

Pro každé zařízení, ve kterém je spuštěná aplikace Communicator, je třeba umístění nastavit ručně. Chcete-li nastavit Umístění, klepněte na tlačítko Stav, klepněte na položku Aktuální umístění a pak vyberte umístění nebo položku Vytvořit vlastní umístění. Kontakty s úrovní přístupu Tým nebo Osobní uvidí umístění ze zařízení s aplikací Communicator, které bylo aktivní naposledy.

Začátek stránky

Telefonní hovory

Jaký je rozdíl mezi Vzdáleným řízením volání (RCC) a Sjednocenou komunikací (UC)?

Aplikace Office Communicator je obvykle nakonfigurována buď pro Vzdálené řízení volání (RCC) nebo pro Sjednocenou komunikaci (UC). Při Vzdáleném řízení volání je aplikace Communicator integrována s telefonním systémem PBX společnosti a, ačkoli volání uskutečňujete, přijímáte, přesměrováváte a spravujete pomocí aplikace Communicator, zvuk je stále přenášen tradičním stolním telefonem.

U Sjednocené komunikace, která se také nazývá Podniková hlasová služba, je tradiční telefon s pobočkovou ústřednou (PBX) nahrazen aplikací Office Communicator a IP telefonem nebo zvukovým zařízením USB připojeným k počítači. Zvuk UC je přenášen prostřednictvím počítače nebo zařízení USB připojeného k počítači. Sjednocená komunikace (UC) umožňuje pokročilé telefonní funkce včetně následujících:

 • Volání z umístění před bránou firewall i za ní.     Uživatelé se mohou zúčastnit hlasových relací prostřednictvím protokolu IP, které procházejí zařízeními NAT (network address translator) a bránami firewall. Uživatelé pracující doma nebo ze vzdáleného umístění mohou do podniku zavolat z každého místa, kde je k dispozici připojení k Internetu, a vyhnout se tak poplatkům za meziměstské hovory nebo použití sítě VPN.

 • Pravidla přesměrování hovorů.     Aplikace Communicator 2007 nabízí robustní nastavení pro přesměrování volání, které lze snadno konfigurovat. Uživatelé mohou nastavit přesměrování volání jinému uživateli, na jiné číslo nebo do jiného zařízení; současné vyzvánění na dalším čísle; nebo přesměrování nepřijatých hovorů na jiné číslo, jinému kontaktu nebo do Hlasové pošty.

 • Přidání předmětu a důležitosti k hovoru.     Odchozímu Volání aplikace Communicator mohou uživatelé přidat předmět konverzace a příznak důležitosti. Příjemce tak může rychle zjistit důvod volání a míru jeho naléhavosti.

Jak zjistím, zda je v aplikaci Communicator povoleno Vzdálené řízení volání nebo Sjednocená komunikace?

Chcete-li zjistit, zda máte povolené Vzdálené řízení volání nebo Sjednocenou komunikaci (UC), klepněte na tlačítko telefonu u kteréhokoli kontaktu. Pokud se zobrazí možnost Upřednostňované zařízení pro volání, máte povolené Vzdálené řízení volání. Pokud možnost Upřednostňované zařízení pro volání zobrazena není, pravděpodobně máte povolenou Sjednocenou komunikaci. Pokud však možnost Upřednostňované zařízení pro volání není zobrazena, ale Sjednocenou komunikaci (UC) povolenou nemáte, můžete mít nakonfigurovanou licenci Standard Client Access License (CAL). Podrobnosti vám sdělí správce systému.

Kde se nachází číselník aplikace Communicator?

V systémech hlasové pošty nebo při konferenčních voláních jste často vyzváni k zadání kódu PIN nebo k provedení výběru stisknutím čísla. Chcete-li zadat kód PIN nebo odpovědět automatickým hlasovým systémům, je třeba zadat čísla pomocí číselníku telefonu nebo pomocí číselníku aplikace Communicator. Máte-li povolenou Sjednocenou komunikaci (UC), je číselník k dispozici během spojení i po něm. Během spojování volání je číselník k dispozici v oblasti Ovládacích prvků volání na pravé straně okna Konverzace.

Po spojení volání je číselník dostupný v oblasti Ovládacích prvků volání na levé straně.

Stále číselník nevidím. Kde je?

Pokud používáte standardní instalaci aplikace Communicator nebo pomocí aplikace Communicator ovládáte standardní telefon (PBX), nemusí být číselník na obrazovce k dispozici. V těchto nasazeních závisí přítomnost číselníku na implementaci brány Vzdáleného řízení volání (RCC). Další informace vám sdělí správce systému. Pokud číselník na obrazovce nemáte, je čísla (např. kódy PIN a volby v hlasových nabídkách) třeba zadat přímo na fyzickém telefonu.

Co je to Volání aplikace Communicator a proč je dobré ho používat?

Volání aplikace Communicator je volání VoIP (Voice over Internet Protocol) na zařízení kontaktů, ve kterých je spuštěna aplikace Office Communicator.

 • Uskutečníte-li volání aplikace Communicator kontaktu s povolenou Sjednocenou komunikací (UC), vyzvánějí všechna zařízení kontaktu s aplikací Communicator, jako je stolní počítač, notebook, mobilní telefon a IP telefon. Uživatelé používající Sjednocenou komunikaci (UC) mohou pomocí Volání aplikace Communicator externím kontaktům obejít veřejnou telefonní síť a uskutečnit volání pouze VoIP.

 • Uskutečníte-li Volání aplikace Communicator kontaktu se Vzdáleným řízením volání, budou vyzvánět všechna zařízení tohoto kontaktu s aplikací Communicator, ale telefon integrovaný se systémem PBX vyzvánět nebude. Pomocí Volání aplikace Communicator může uživatel se Vzdáleným řízením volání (RCC) obejít telefonní systém PBX a uskutečnit volání přímo s kontaktem aplikace Communicator.

Co může způsobit, že volání aplikace Communicator vnějšímu kontaktu selže?

Aplikace Communicator je bezpečné řešení podnikové komunikace. Volání aplikace Communicator jsou volání VoIP, která vyžadují, aby měl příjemce schopnost volání přijmout. Volání aplikace Communicator vnějšímu kontaktu - ať už se jedná o veřejný kontakt rychlých zpráv nebo o vnější kontakt pouze s telefonem, jako je přítel, rodina nebo spolupracovník - není podporováno. Vnějšímu kontaktu, který není sdružen, zavolejte pomocí tradičního telefonu PSTN/PBX nebo na mobilní telefonní číslo.

Jaká telefonní čísla jsou platná pro volání kontaktů?

Aplikace Communicator splňuje standard E.164 pro telefonní čísla. Standard E.164 je mezinárodní plán číslování pro veřejné telefonní systémy, ve kterém každé přiřazené číslo obsahuje směrové číslo země, směrové číslo oblasti a číslo odběratele.

Číslo standardu E.164 může obsahovat až 15 číslic. Příklady:

+14255550101

Číslo

Popis

1

Směrové číslo země pro Spojené státy

425

Směrové číslo oblasti pro Redmond, Washington

5550101

Místní číslo odběratele

+442075551234

Číslo

Popis

44

Směrové číslo země pro Spojené království

207

Směrové číslo oblasti pro Londýn

5551234

Místní číslo odběratele

Telefonní čísla můžete v aplikacích Communicator a Outlook zadávat na několika místech. Pravidlem je, že byste měli používat standard E.164 a zahrnout před číslem znak +. Nejlepší je při zadávání telefonních čísel používat pouze znak + a číslice, protože definovaná pravidla normalizace číslo naformátují za vás. Přijatelné formáty čísel se řídí pravidly normalizace definovanými na serveru Office Communications Server. Pokud aplikace Communicator telefonní číslo nepřijímá, obraťte se na správce systému.

Mohu pomocí aplikace Communicator volat na čísla jako je 1-800-TAXI?

Ano, do pole Hledat můžete zadat čísla 1-800 a čísla s písmeny. Telefonní čísla zadaná do pole Hledat jsou normalizována a písmena jsou před voláním převedena na číslice.

Proč mohu zadat písmena do pole Hledat, ale v dialogových oknech Nové číslo nebo Úprava telefonního čísla je zadat nemohu?

Pravidla normalizace definovaná na serveru Office Communications Server jsou na čísla zadaná v dialogových oknech Úprava telefonního čísla nebo Nové číslo použita jinak. V dialogových oknech Úprava telefonního čísla a Nové číslo nejsou alfanumerické znaky podporovány.

Co se stalo s přesměrováním podle umístění? V aplikaci Communicator již není k dispozici?

Systémy PBX v současné době stále více poskytují službu zvanou twinning, při které poskytují volání VoIP i volání RCC, což umožňuje přijmout volání přímo v počítači (pomocí připojených zařízení USB, telefonních zařízení nebo náhlavních souprav) nebo pomocí telefonu PBX.

Pokud jste přihlášeni do aplikace Communicator, můžete v aplikaci Communicator 2007 navíc přijímat volání přímo ze svého notebooku, bez ohledu na umístění. Také můžete z notebooku uskutečnit odchozí volání pomocí podnikové sítě.

Začátek stránky

Audiovizuální volání

Mohu uskutečnit audiovizuální volání osobě, která nepoužívá aplikaci Communicator?

Audiovizuální volání vnějším kontaktům jsou podporována pouze u externích uživatelů. Audiovizuální volání uživatelům mimo podnikový adresář, například přátelům a rodině nebo veřejným kontaktům rychlých zpráv, jako jsou kontakty služeb Windows Live, MSN nebo Yahoo! Messenger nejsou podporována.

Začátek stránky

Konference

Jaký rozdíl je mezi příkazy Sdílet informace pomocí služby Live Meeting a Zahájit schůzku pomocí služby Live Meeting?

Příkaz Sdílet informace pomocí služby Live Meeting spustí službu Live Meeting a připojí vybrané kontakty v Seznamu kontaktů k serveru Office Communications Server. Pokud se již nějaké kontakty konference aplikace Communicator účastní, jsou připojeny ke stejnému serveru Office Communications Server, jaký používá stávající konference. Příkaz Zahájit schůzku pomocí služby Live Meeting použije schůzku „Uspořádat schůzku“ na účtu služby Live Meeting odesilatele.

Příkaz Sdílet informace pomocí služby Live Meeting obvykle použijete v případě, že jsou všichni účastníci konference vnitřní kontakty, například zaměstnanci nebo přidružení externí partneři. Běžné situace zahrnují konferenční schůzky se členy týmu a strategické schůzky s partnery. Příkaz Zahájit schůzku pomocí služby Live Meeting použijete, pokud konference zahrnuje vnější kontakty, například klienty a osobní kontakty. Mezi běžné situace patří volání za účelem prodeje a relace školení zákazníků.

Proč se ikona služby Live Meeting v okně Konverzace vždycky nezobrazí?

Pokud se lidé účastní volání nebo relace rychlých zpráv mezi dvěma uživateli, obvykle si raději dělají vlastní poznámky. Ikona služby Live Meeting je proto zobrazena pouze v případě, že se konverzace účastní více než dva lidé. Chcete-li službu Live Meeting aktivovat pro konferenci se dvěma osobami, klepněte pravým tlačítkem myši na jméno v Seznamu kontaktů a pak vyberte příkaz Sdílet informace pomocí služby Live Meeting.

Jak si mohu nakonfigurovat účet služby Live Meeting?

 1. Spusťte klienta služby Live Meeting, klepněte na tlačítko Nabídka v záhlaví aplikace Live Meeting a pak vyberte položku Otevřít uživatelské účty. (Při prvním spuštění aplikace Live Meeting se dialogové okno Uživatelské účty zobrazí automaticky.)

 2. Zadejte přihlašovací informace do služby Live Meeting nebo adresu URL portálu.

 3. Proveďte ověření klepnutím na tlačítko Testovat připojení.

Používám-li aplikaci Office Communicator 2007, mohu se účastnit konference služby Live Meeting s kontakty, kteří používají aplikaci Communicator 2005?

Ne. Konference služby Live Meeting mezi aplikacemi Communicator 2007 a Communicator 2005 (nebo programem Windows Messenger 5.1) nejsou podporovány. Kontaktu aplikace Communicator 2007, který takovou konferenci zahájí, se po chvíli zobrazí zpráva o vypršení časového limitu.

Můžu uskutečnit konferenci služby Live Meeting s veřejným kontaktem rychlých zpráv?

Ne. Konference služby Live Meeting s veřejnými kontakty rychlých zpráv nejsou podporovány. Pokud se účastníte relace rychlých zpráv s veřejným kontaktem rychlých zpráv a rozšíříte relaci na konferenci služby Live Meeting, po chvíli se zobrazí zpráva o vypršení časového limitu.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×