Navrhování databáze

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Předpokladem pro snadnou údržbu databáze je její správný návrh. Data ukládejte do tabulek takovým způsobem, aby každá tabulka obsahovala pouze údaje o jednom subjektu, například o zákaznících. Aktualizaci jednotlivého údaje, například adresy, pak stačí provést na jediném místě. Provedená změna se automaticky projeví v celé databázi.

Správně navržená databáze obvykle obsahuje různé typy dotazů, jejichž prostřednictvím lze zobrazit požadované informace. Pomocí dotazu je možné zobrazit část dat, například všechny zákazníky z Londýna, nebo kombinaci dat z různých tabulek, například informace o objednávce společně s informacemi o zákazníkovi.

A query with fields from two tables

Popisek 1 Tento dotaz načte ID objednávky, název společnosti, Město a požadované informace o datech pro zákazníky v Londýně jejichž objednávky byly podle dne.

Požadované výsledky z databáze – – formuláře a datové stránky, kterou chcete použít, a tyto sestavy, kterou chcete vytisknout –-nemusí nutně poskytovat vodítko o tom, jak strukturovat tabulek v databázi, protože často založit formuláře, sestavy a datové stránky na dotazy místo tabulkách.

Než vytvoříte pomocí aplikace Microsoft Access a skutečně tabulek, dotazů, formulářů a jiných objektů, je dobré a vytváření náčrtků návrh databáze na papír nejdřív. Můžete také zkoumat dobře navržená databází podobná té, kterou navrhujete nebo otevřete ukázkovou databázi Northwind a pak otevřete Okno Relace zkoumat jeho návrh.

Při návrhu databáze postupujte podle následujících kroků.

Určení účelu databáze:

Prvním krokem při navrhování databáze je určení účelu databáze a způsobu jejího využití.

 • Pohovořte s lidmi, kteří budou databázi využívat. Proberte podrobně, na jaké otázky má databáze odpovědět.

 • Načrtněte si sestavy, které by databáze měla poskytovat.

 • Shromážděte formuláře, které se aktuálně používají při zaznamenávání údajů.

Po určení účelu databáze budete mít seznam informací, které by měly být prostřednictvím databáze k dispozici. Pomocí tohoto seznamu můžete určit, které údaje mají být v databázi uloženy a jakého subjektu se týkají. Jednotlivé údaje odpovídají polím (sloupcům) v databázi, jednotlivé subjekty odpovídají tabulkám.

Určení polí potřebných v databázi

Každé pole představuje údaj o určitém subjektu. O zákaznících může být například zapotřebí uchovávat následující údaje: název společnosti, adresa, město, stát a telefonní číslo. Pro každý z těchto údajů je třeba vytvořit jedno pole. Při určování, která pole jsou třeba, se řiďte následujícími principy:

 • Zahrňte všechny potřebné informace.

 • Informace ukládejte do nejmenších logických částí. Jména zaměstnanců je například vhodné rozdělit na dvě pole, Jméno a Příjmení, aby bylo údaje možné jednoduše řadit podle příjmení zaměstnanců.

 • Nevytvářejte pole pro údaje, které se skládají ze seznamu několika položek. Pokud například v tabulce Dodavatelé vytvoříte pole Výrobky se seznamem výrobků získávaných od jednotlivých dodavatelů (například ve formátu seznamu položek oddělených středníkem), bude obtížné získat seznam všech dodavatelů určitého produktu.

 • Nezahrnujte odvozená nebo vypočítaná data (data, která je výsledkem Výraz ). Pokud máte pole JednotkováCena a množství pole, například není vytvořit další pole, které Vynásobí hodnoty v těchto dvou polí.

 • Nevytvářejte pole, která jsou si podobná. Pokud například v tabulce Dodavatelé vytvoříte pole Výrobek1, Výrobek2 a Výrobek3, bude obtížné vyhledat všechny dodavatele dodávající určitý výrobek. Kromě toho v případě, že některý dodavatel bude dodávat více než tři výrobky, bude třeba změnit návrh databáze. V této situaci stačí jediné pole vložené do tabulky Výrobky místo do tabulky Dodavatelé.

Určení tabulek potřebných v databázi

Každá tabulka by měla obsahovat informace o jednom subjektu. Při určení potřebných tabulek můžete vyjít ze seznamu polí. Pole DatumNástupu se například týká zaměstnance a mělo by tedy být v tabulce Zaměstnanci. Dále můžete vytvořit tabulky s názvy Zákazníci, Výrobky a Objednávky.

Určení tabulek, do nichž patří jednotlivá pole

Při rozhodování, do které tabulky dané pole patří, se řiďte následujícími principy:

 • Pole vložte pouze do jedné tabulky.

 • Pole do tabulky nevkládejte v případě, že výsledkem by bylo opakování stejných informací ve více záznamech dané tabulky. Pokud zjistíte, že pole v tabulce bude obsahovat velké množství duplicitních hodnot, není zřejmě vloženo do správné tabulky.

  Například pokud vložíte toto pole obsahující adresu zákazníka v tabulce objednávky pro tyto informace budou pravděpodobně opakovat ve víc než jeden záznam, protože zákazníka bude pravděpodobně objednávku víc. Ale pokud můžete zpracování odložit pole Adresa v tabulce Zákazníci, zobrazí se jenom jednou. V tomto ohledu tabulka v Databáze aplikace Microsoft Access liší od tabulky v databázi plochému souboru například tabulky.

  Jsou-li všechny informace uloženy pouze jednou, mohou být aktualizovány na jediném místě. Tento postup je účinnější a vylučuje možnost existence duplicitních položek obsahujících odlišné informace.

Nalezení jednoho nebo více polí s jedinečnými hodnotami pro každý záznam

V pořadí pro aplikaci Microsoft Access připojení informací uložených v samostatné tabulky – třeba spojení zákazníků s všech objednávkách – každou tabulku v databázi musí obsahovat pole nebo sadu polí, které jednoznačně identifikuje jednotlivé záznamy v tabulce. Do pole nebo sadu polí se nazývá Primární klíč.

Určení relací mezi tabulkami

Teď, když jste rozdělení informací do tabulky a identifikovat Primární klíč pole, musíte způsob, jak aplikace Microsoft Access dejte vědět, jak můžete získat zpět související informace pohromadě znovu přehledně. K tomuto účelu definujete relaci mezi tabulkami.

Užitečným krokem může být studium relací v existující správně navržené databázi, jako je například ukázková databáze Northwind.

Úprava návrhu:

Jakmile budou navrženy potřebné tabulky, pole a relace, je vhodné prostudovat návrh a objevit všechny jeho zbylé nedostatky. Návrh databáze je snazší měnit v této fázi než po naplnění tabulek daty.

Pomocí aplikace Microsoft Access vytvořte tabulky, určete relace mezi nimi a zadejte do nich dostatečné množství dat, aby bylo možné návrh otestovat. Relace v databázi otestujete vytvořením dotazů a zjištěním, zda poskytují požadované odpovědi. Vytvořte hrubé náčrty formulářů a sestav a zjistěte, zda zobrazují data očekávaným způsobem. Vyhledejte případné duplicity, které nejsou nezbytné, a odstraňte je.

Zadání dat a vytvoření dalších databázových objektů

Až budete spokojeni, tabulky splňují popsané zásady návrh a potom je čas na pokračovat a přidání existujících dat do tabulky. Můžete pak vytvořit jiných databázových objektů –-dotazy, formuláře, sestavy, datové stránky, makra a moduly.

Použití analytických nástrojů aplikace Microsoft Access

Aplikace Microsoft Access obsahuje dva nástroje, které mohou vám pomůžou vyladit návrhu Databáze aplikace Microsoft Access.

 • Průvodce analýzou tabulky je schopen analyzovat jednotlivé tabulky a, je-li to třeba, navrhnout novou strukturu tabulek a  relací nebo rozdělit některou tabulku na nové tabulky propojené pomocí relací.

 • Průvodce analýzou výkonu je schopen analyzovat celou databázi a navrhnout, jak ji lze vylepšit. Průvodce může tato doporučení a návrhy rovněž provést.

Další informace o návrhu databází v Accessu naleznete v článku znalostní báze Knowledge Base kde najdete informace o návrhu databází v Accessukde najdete informace o návrhu databází v Accessu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×