Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Ve výchozím nastavení je Outlook 2016 pro klasickou pracovní plochu přístupný a funguje s funkcemi přístupnosti ve Windows. To znamená, že můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky, jako je Předčítání nebo JAWS, a Windows Rozpoznávání řeči.

Funkce, které chcete používat, můžete zvolit pomocí nastavení v Centru usnadnění přístupu ve Windows. Informace o nastavení přístupnosti ve Windows najdete v tématu Nastavení zařízení na práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • 1. října 2017 byla dočasně zakázána navigace v tabulce s použitím čtečky obrazovky.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Outlooku

V aplikaci Outlook 2016 je uprostřed horní části obrazovky název e-mailového účtu, který používáte. V pravém horním rohu jsou ovládací prvky aplikace jako Minimalizovat a Zavřít. Ve výchozím nastavení je v levém horním rohu obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Odeslat a přijmout u všech složek, Odpovědět a Přeposlat.

Pod tímto panelem nástrojů je sada záložek pásu karet, včetně Domů, Odeslat a přijmout a Složka. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu.

Když třeba v e-mailu vyberete kartu Domů, zobrazí se pás karet. Na něm můžete vybírat různé položky, třeba Odstranit, Odpovědět nebo Přeposlat.

Zobrazení Outlooku nabízejí různé možnosti pro zvýšení produktivity a nástroje pro plánování.

E-mail

Při prvním použití Outlook 2016u se otevře složka Doručená pošta. Ve výchozím nastavení složka Doručená pošta obsahuje tři podokna: podokno složek, seznam zpráv a podokno čtení.

Tato podokna si můžete různě přizpůsobit. Například karta Zobrazení na pásu obsahuje tyto možnosti pro podokno čtení: zobrazení podokna čtení napravo od seznamu zpráv, zobrazení podokna čtení pod seznamem zpráv nebo vypnutí podokna čtení.

Další podobné možnosti najdete v klávesových zkratkách pro Outlook.

Kalendář

Pokud chcete přepnout na kalendář, stiskněte Ctrl+2.

Při prvním použití kalendáře se zobrazí dvě podokna: podokno složek a podokno kalendáře. Nad těmito podokny je pás karet.

Další informace o možnostech kalendáře najdete v tématu Klávesové zkratky pro Outlook.

Na kartě Domů můžete zvolit, jestli se má zobrazit jenom dnešní kalendář nebo se má zobrazení přepnout na týdenní nebo měsíční kalendář.

Další možnosti pro kalendář najdete v tématu Klávesové zkratky pro Outlook.

Kontakty

Pokud chcete přepnout na seznam kontaktů, stiskněte Ctrl+3.

Při prvním použití kontaktů se zobrazí dvě podokna: podokno Vlastní kontakty (obsahuje složky pro jednotlivé sady kontaktů, které jste propojili, například vaše organizace, Skype pro firmy a další propojené e-mailové účty) a podokno Kontakty (obsahuje jména a kontaktní informace v abecedním pořadí). Nad těmito podokny se nachází pás karet.

Na kartě Domů se nacházejí příkazová tlačítka pro vytváření a správu kontaktů.

Možnosti pro kontakty najdete v tématu Klávesové zkratky pro Outlook.

Úkoly

Při prvním použití zobrazení úkolů se zobrazí dvě podokna. Vlevo je podokno Vlastní úkoly se seznamem položek úkolů a v pravém podokně jsou úkoly. Nahoře jsou karty Soubor, Domů, Posílání a příjem, Složka, Zobrazení a Řekněte mi.

Nový úkol otevřete stisknutím Ctrl+N. Nový úkol má pět karet: Soubor, Úkol, Vložení, Formátování textu, Revize a Řekněte mi. I tady se pás karet mění podle toho, jaká karta je vybraná.

Třeba na kartě Úkol najdete úkoly Uložit a zavřít, Odstranit a Přeposlat.

Pod pásem karet můžete přiřadit předmět, počáteční datum, termín splnění, stav, procento dokončení a prioritu a požádat o připomenutí úkolu.

Další možnosti pro úkoly najdete v tématu Klávesové zkratky pro Outlook.

Navigace pomocí klávesových zkratek

 • K navigaci v Outlooku pro Office 365 se používají klávesy Tab (dopředu) a Shift+Tab (dozadu).

 • Pro výběr položky stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. K výběru položky použijte Enter.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Další možnosti navigace přečtěte si klávesové zkratky pro aplikaci Outlook.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v kalendáři v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Outlook 2016 pro Mac v Office 365 využívá funkce pro usnadnění přístupu integrované v Mac OS, které uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci se soubory. Při práci s Outlookem pro Mac v Office 365 můžete používat klávesové zkratky, VoiceOver a funkci předčítání. Další informace o nastaveních a funkcích pro usnadnění přístupu na svém zařízení najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Outlooku pro Mac

Když otevřete aplikaci Outlook 2016 pro Mac, zobrazí se její nabídka v horní části obrazovky za nabídkou Apple. Uprostřed pod ní je název aktuálního zobrazení nebo složky. Ve výchozím nastavení je v levé části obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů obsahuje často používané příkazy, třeba Uložit, Zpět nebo Znovu. Na stejném řádku, ale na pravé straně obrazovky je vyhledávací pole a ikona možností sdílení.

Pod nimi je nabídka Chcete pomoct zdokonalit Office.

Pod tímto řádkem uvidíte karty pásu karet, například Domů nebo Uspořádání. Pod kartami se nachází pás karet. Výběrem karty zobrazíte na pásu karet specifické možnosti pro danou kartu. Každá karta na pásu karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Na kartě Nástroje například najdete takové možnosti, jako je přidání účtů nebo import dat.

Možnosti pod pásem karet se liší podle toho, co je právě vybrané (jestli složka nebo zobrazení). Pokud jste například v zobrazení Doručená pošta, obsahuje toto zobrazení seznam zpráv k přečtení a podokno náhledu s obsahem aktuálně vybrané zprávy. Pokud jste v zobrazení Lidé, najdete na levé straně podokno s kategoriemi lidí, uprostřed podokno s lidmi ve vybrané kategorii a nalevo další podokno s kontaktními údaji aktuálně vybrané osoby.

V dolní části obrazovky pod touto hlavní oblastí se nachází panel Navigace se zobrazeními, které je možné vybrat: Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly.

Navigace v Outlooku

 • Stisknutím F6 můžete přejít na pás karet. Pokud F6 nefunguje, stiskněte klávesu Tab. (při provádění úprav možná budete muset napřed stisknout Command+W).

 • K pohybu mezi kartami použijte šipkové klávesy.

 • Když jste na pásu karet na kartě, kterou chcete použít (třeba Domů), přejdete stisknutím klávesy Tab na první příkaz této karty.

 • K pohybu mezi příkazy na pásu karet slouží klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo.

 • Pokud chcete otevřít nabídku, třeba pro výběr písma nebo barvy zvýraznění, stiskněte klávesu Šipka dolů (pokud chcete nabídku otevřít ve VoiceOveru, stiskněte VO+Shift+M).

 • Pokud chcete vybrat příkaz, stiskněte mezerník.

 • Nabídku opustíte stisknutím Esc.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Outlook pro iOS zahrnuje funkce pro usnadnění přístupu, které uživatelům s omezenou zručností, poruchou zraku nebo jiným postižením usnadňují práci se soubory. Tito uživatelé můžou používat klávesové zkratky, VoiceOver (čtečku obrazovky integrovanou v zařízeních s iOS), diktování pomocí funkce předčítání a další funkce (třeba barevný kontrast), které je možné nastavit na zařízení s iOS. Pokud potřebujete další informace o nastavení a funkcích přístupnosti v zařízení, přečtěte si téma Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Outlooku pro iOS

Když spustíte aplikaci Outlook pro iOS, otevře se složka Doručená pošta. Na horním řádku Doručené pošty je na levé straně tlačítko Zobrazit podokno navigace a tlačítko Hledat, uprostřed je nadpis Doručená pošta a na pravé straně je tlačítko Napsat. Pod ním je řádek e-mailových filtrů, pod kterým je svislý seznam e-mailových zpráv.

V dolní části obrazovky je pás karet aplikace Outlook. Karty můžete použít k přechodu do jiných oblastí:

 • Příkazem Pošta přejdete do Doručené pošty.

 • Příkazem Kalendář přejdete do zobrazení Kalendář.

 • Soubory umožňují procházet soubory, včetně těch na OneDrivu.

 • Příkazem Lidé přejdete do zobrazení Lidé, kde se zobrazují kontakty.

 • Nastavení zobrazuje nastavení aplikace Outlook, které můžete změnit.

Volba nastavení v Outlooku pro iOS

Pokud chcete nastavení aplikace změnit, přesuňte fokus na kartu Nastavení na pásu karet v dolní části obrazovky a poklikejte na ni. Otevře se okno Nastavení.

Potáhnutím prstem doprava se můžete pohybovat nastavením dolů a potáhnutím prstem doleva se můžete pohybovat nahoru. Když chcete otevřít nastavení, jehož název jste uslyšeli, poklepejte.

K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

 • Nápověda a váš názor: Otevře se obrazovka, kde můžete hledat témata nápovědy, kontaktovat technickou podporu nebo poslat svůj názor Microsoftu.

 • Účty: Obsahují možnosti pro správu e-mailových účtů, které jste přidali do aplikace. Pokud chcete přidat nový e-mailový účet, posuňte se dolů, až uslyšíte „Přidat účet“, a pak poklepejte na obrazovku.

  Pod seznamem účtů je nadpis Pošta, za kterým je nastavení související s e-mailem, a pak nadpis Kalendář s nastavením kalendářové části aplikace.

 • Další: Nabízí nastavení pro pozvání dalších uživatelů k používání aplikace Outlook. Tato volba také umožňuje seznámit se s dalšími aplikacemi pro iOS od Microsoftu.

Nastavení pošty

Možnosti pošty můžete nastavit tak, že poklepete na některé z těchto tlačítek:

 • Oznámení: Můžete změnit nastavení upozorňování na e-maily, zvuk oznámení atd.

 • Výchozí: Můžete nastavit výchozí e-mailový účet používaný aplikací Outlook.

 • Podpis: Můžete nastavit podpisy pro různé e-mailové účty.

 • Možnosti potáhnutí prstem: Můžete změnit akce, které aplikace Outlook udělá při potáhnutí prstem doprava nebo doleva.

 • Prioritní doručená pošta: Prioritní doručenou poštu můžete zapnout nebo vypnout. Ve výchozím nastavení je zapnutá, to znamená, že Outlook inteligentně umisťuje e-maily s nejvyšší prioritou do seznamu Prioritní ve složce Doručená pošta.

 • Uspořádat poštu podle vlákna: Tuto možnost můžete zapnout nebo vypnout. Pokud je zapnutá, Outlook zprávy uspořádává podle vlákna předmětu.

 • Počet na oznámení: Vyberte, jestli Outlook zobrazí počet nepřečtených zpráv jenom pro prioritní doručenou poštu nebo pro všechny e-maily.

Na každé stránce Nastavení si posunutím dolů poslechněte možnosti a potom podle pokynů pro každý ovládací prvek změňte nastavení. Když na některé stránce změníte nastavení, přesuňte v levém horním rohu fokus na tlačítko Zpět a poklepejte. Opakujte podle potřeby, dokud se nevrátíte na stránku Nastavení.

Nastavení kalendáře

Poklepáním na některé z tlačítek můžete nastavit možnosti kalendáře. Můžete změnit třeba výchozí dobu pro oznamování událostí, zvuk používaný pro události a další nastavení.

 • Oznámení: Můžete změnit třeba výchozí dobu pro oznamování událostí, zvuk používaný pro události a další nastavení.

 • Výchozí: Zadejte kalendář, který se zobrazí jako výchozí.

 • Začátek týdne: Určete, jakým dnem začíná v kalendáři týden.

 • Aplikace kalendáře: Můžete připojit další kalendářové aplikace, aby se jejich události zobrazovaly v aplikaci Outlook. Když vyberete toto tlačítko, zobrazí se seznam dostupných kalendářových aplikací, jako je Evernote nebo Facebook. Pokud si je chcete poslechnout, posuňte se dolů nebo se rychle posuňte doprava. Pokud chcete přidat aplikaci, posuňte se běžným způsobem nebo rychle doprava, dokud neuslyšíte „Připojit“, a pak poklepejte na obrazovku. Připojte aplikaci podle pokynů.

Na každé stránce Nastavení si posunutím dolů poslechněte možnosti a potom podle pokynů pro každý ovládací prvek změňte nastavení. Když na některé stránce změníte nastavení, přesuňte fokus na tlačítko Zpět v levém horním rohu a poklepejte. Opakujte podle potřeby, dokud se nevrátíte na stránku Nastavení.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Outlook pro Android zahrnuje funkce pro usnadnění přístupu, které uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci se soubory. Můžete používat klávesové zkratky, Talkback (čtečku obrazovky integrovanou v zařízeních s Androidem) a další funkce (třeba barevný kontrast), které můžete nastavit na zařízení s Androidem. Informace o použití těchto nastavení přístupnosti najdete v tématu Nastavení zařízení na práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Outlooku pro Android

Při prvním spuštění aplikace Outlook pro Android se nahoře zobrazí nadpis, uprostřed hlavní obsah a dole na obrazovce řádek nabídek. Na levé straně záhlaví Outlooku je tlačítko Otevřít navigační lištu a název aktuálního zobrazení, třeba Doručená pošta nebo Soubory. Na pravé straně záhlaví Outlooku jsou příkazy Hledat a Nastavení.

Při prvním spuštění Outlooku se otevře Doručená pošta.

V dolní části obrazovky je řádek nabídek se čtyřmi následujícími příkazy:

 • Příkazem Pošta přejdete do Doručené pošty.

 • Příkazem Kalendář přejdete do zobrazení Kalendář.

 • Příkazem Soubory přejdete do zobrazení Soubory, kde můžete procházet soubory ze svých e-mailových účtů, soubory uložené na OneDrivu a další.

 • Příkazem Lidé přejdete do zobrazení Lidé, kde se zobrazují kontakty.

Mezi záhlavím v horní části a řádkem nabídek v dolní části je hlavní obsah obrazovky: doručená pošta s vašimi e-maily, kalendář, seznam souborů a seznam lidí nebo kontaktů.

Nastavení Outlooku pro Android

K nastavení Outlooku tak, jak potřebujete, použijte Nastavení.

 1. Pokud chcete změnit nastavení Outlooku, přesuňte v pravém horním rohu obrazovky fokus na kartu Nastavení a poklepejte na ni.

 2. Posouvejte se po obrazovce dolů a poslechněte si dostupná nastavení. Seznam projdete dolů přejetím nahoru dvěma prsty. Seznam projdete nahoru přejetím dolů dvěma prsty. Pokud chcete nastavení otevřít a získat další informace o přečtených možnostech, poklepejte na obrazovku. Pokud chcete některé nastavení zapnout nebo vypnout, posuňte se na přepínač Zapnuto/Vypnuto a poklepejte na něj. Tady jsou některá dostupná nastavení:

  • Nápověda a váš názor: Otevře obrazovku, na které můžete kontaktovat podporu, navrhnout funkci, získat odpovědi na časté otázky nebo řešit případný problém.

  • Účty: Seznam e-mailových účtů a účtů úložiště, které jste přidali do aplikace Outlook. Pokud chcete změnit nastavení některého účtu, vyberte ho. Pokud chcete přidat nový e-mailový účet nebo účet úložiště, posuňte se dolů, dokud se neozve „Přidat účet“, a pak poklepejte.

  • Pošta: Obsahuje nastavení související s e-mailem, která umožňují nastavit oznámení, výchozí e-mailový účet, váš podpis, možnosti potažení prstem a další volby.

  • Kalendář: Obsahuje nastavení související s událostmi. Můžete tu třeba nastavit oznámení, výchozí kalendář a začátek týdne.

  • Předvolby: Obsahuje nastavení přístupnosti.

  • Další: Obsahuje příkazy pro pozvání dalších lidí k používání aplikace Outlook a prozkoumání dalších aplikací pro Android od Microsoftu.

 3. Když na stránce změníte nastavení, přesuňte fokus na tlačítko Přejít nahoru v levém horním rohu a poklepejte.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Outlook Pošta a Outlook Kalendář zahrnují funkce přístupnosti, které uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením usnadňují soukromou nebo týmovou komunikaci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením pošty v Outlooku

Při otevření aplikace Outlook Pošta se zobrazí e-mailová složka Doručená pošta. Na horním řádku Doručené pošty je úplně vlevo tlačítko Navigace, které rozbalíte poklepáním na obrazovku. Otevře se navigační podokno se seznamem e-mailových účtů a vašich oblíbených složek aplikace Outlook Pošta. Dále je na horním řádku uprostřed obrazovky nadpis Doručená pošta, za kterým následuje typ účtu. Úplně vlevo je tlačítko Filtr.

Pod horním řádkem je seznam e-mailů. Nejnovější e-mail je automaticky uvedený jako první.

Pod seznamem e-mailů je panel nástrojů s následujícími tlačítky:

 • Nový: Slouží k vytvoření nového e-mailu.

 • Vybrat: Slouží k výběru jednotlivých e-mailů nebo všech e-mailů.

 • Synchronizovat: Aktualizuje složku Doručená pošta.

 • Hledat: Slouží k hledání e-mailů.

 • Další možnosti: Rozbalí nebo sbalí seznam s následujícími možnostmi:

  • Odepnout od Startu nebo Připnout na Start: Slouží k odebrání nebo přidání zástupce aplikace na obrazovku Start.

  • Spravovat účty: Slouží ke změně nastavení účtů nebo k přidání nových účtů.

  • Nastavení: Umožňuje změnit nastavení, třeba barvy aplikace nebo automatické odpovědi.

Zobrazení pro čtení e-mailů

Při otevření e-mailu se nahoře na obrazovce zobrazí podrobnosti e-mailu, jako je odesílatel a předmět. Pod těmito podrobnostmi zabírá většinu místa na obrazovce text zprávy. Pod zprávou je panel nástrojů s následujícími tlačítky:

 • Odpovědět: Umožňuje odpovědět, odpovědět všem nebo přeposlat e-mail.

 • Odstranit: Odstraní e-mail.

 • Novější: Slouží k přechodu na novější e-mail.

 • Starší: Slouží k přechodu na starší e-mail.

 • Další možnosti: Rozbalí nebo sbalí seznam s následujícími možnostmi:

  • Označit jako nepřečtené: Ve složce Doručená pošta označí e-mail jako nepřečtený.

  • Nastavit příznak nebo Vymazat příznak: Přidá nebo odebere příznak.

  • Přesunout: Přesune e-mail do jiné složky.

  • Najít: Slouží k hledání v e-mailu.

  • Uložit jako: Uloží kopii e-mailu.

Zobrazení pro psaní e-mailu

Při psaní e-mailu se pole Příjemce a Předmět zobrazují nahoře na obrazovce. Pod nimi zabírá většinu místa na obrazovce text zprávy. Pod zprávou je panel nástrojů s následujícími tlačítky:

 • Zahodit: Slouží k odstranění konceptu.

 • Připojit: Slouží k přidání příloh.

 • Poslat: Slouží k poslání e-mailu.

 • Další možnosti: Otevře pás karet s možnostmi pro úpravy a revize.

Navigace dotykovým ovládáním

 • Pokud chcete procházet orientační body a pohybovat se po prvcích spouštějících akce, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud se chcete pohybovat mezi položkami v seznamech nabízených možností, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete vybrat položku v seznamu, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete rozbalit sbalený seznam nabídek nebo sbalit rozbalenou nabídku, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud se chcete vrátit k předchozímu zobrazení, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro návrat na navigační panel a pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Vložení hypertextového odkazu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Outlook Web App obsahuje funkce usnadnění, které usnadňují uživatelů s omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením konverzace soukromě nebo týmy. To znamená, že používáte funkcí usnadnění, které jsou součástí zařízení nebo počítač, například čtečku obrazovky, kontrast ovládací prvky nebo diktování nástroje pro práci s Outlook Web App. Pokud chcete zjistit, o nastavení usnadnění a funkcích ve vašem zařízení, v nápovědě k Nastavení zařízení pro práci s usnadnění v Office 365.

Kromě toho Outlook Web App nabízí funkci, která umožňuje žádost o přístupných osobám s postižením e-mailové zprávy s ostatními. Další informace přejděte na žádost o přístupných osobám s postižením e-mailů.

Poznámky: 

 • Pokyny související s Poštou jsou zaznamenané s vypnutým Podoknem čtení.

 • Pokyny týkající se Kalendáře popisují výchozí rozložení.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Pokud používáte Outlook Web App, doporučujeme použít Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Další informace najdete v nápovědě Microsoft Edge. Protože Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, se liší od těch v desktopové aplikaci klávesové zkratky. Například použijete kombinaci kláves Ctrl + F6 místo F6 pro přechod a příkazy. Navíc běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl + O (Otevřít), použijte webový prohlížeč – Outlook Web App.

V tomto tématu

Seznámení s aplikací Outlook Web appu rozložení

Rozložení Outlook Web App odpovídá posledních mezinárodní pokyny o navigaci přístupných osobám s postižením klávesnice. Pokud používáte některé klávesové zkratky konkrétní čtečka obrazovky, můžete využít ARIA značky na stránce.

Rozložení Pošty

Poznámka: Aby se vám s těmito funkcemi pracovalo co nejlépe, doporučujeme vypnout Podokno čtení a zobrazit e-maily jako zprávy, ne jako konverzace. Podokno čtení a Konverzace vypnete stisknutím kláves Ctrl+Alt+A.

Při otevření Pošta v Outlook Web App zobrazení hlavní, je zobrazen jako první. S nejnovější e-mailem vybraným se zaměřuje na seznam zpráv.

V horní části obrazovky pod polem pro adresu URL je vodorovný navigační panel. Obsahuje následující tlačítka: spouštěč aplikací vlevo a potom připnuté aplikace (pokud nějaké máte), Skype, Oznámení, Nastavení, Nápověda a tlačítka pro stav uživatele.

Pod navigačním panelem je hlavní okno rozdělené do dvou částí. Vlevo je navigační podokno, ve kterém je nahoře vyhledávací pole a pod ním seznam e-mailových složek a skupin. V dolní části navigačního podokna najdete tlačítka pro rychlý přístup k poště, kalendáři, kontaktům a úkolům. Mezi položkami v tomto podokně se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab.

Napravo od navigačního podokna je seznam zpráv, který zabírá většinu obrazovky. Tady jsou vaše e-maily. Nad seznamem zpráv jsou karty Prioritní a Další, tlačítko Filtr, další událost kalendáře a tlačítko Agenda.

Pokud chcete otevřít e-mail, v seznamu zpráv stiskněte Caps Lock+Enter. E-mail nahradí na obrazovce seznam zpráv. Pokud chcete spustit režim procházení a procházet otevřený e-mail, stiskněte Caps Lock+mezerník. Když začnete psát e-mail, nahradí příslušné okno na obrazovce seznam zpráv.

Nad seznamem zpráv a pod navigačním panelem je panel nástrojů. Při výběru e-mailu v seznamu zpráv se na panelu nástrojů zobrazí tlačítka pro nejčastější úlohy, jako je vytvoření nového e-mailu a odpověď na e-mail. Stisknutím klávesy Tab přejdete k první položce na panelu nástrojů. K pohybu po panelu nástrojů použijte klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo. Pokud jste dosud nevybrali e-mail, obsahuje tento panel nástrojů jenom tlačítko Nový.

Poznámka: Chcete-li otevřít seznam Outlook Web App klávesové zkratky, stiskněte klávesu otazník (?).

Rozložení kalendáře

Při otevření kalendáře v Outlook Web App uslyšíte s aktuálním datem a jestli jsou událostí pro daný den. Uslyšíte taky celkový počet událostí v aktuálním měsíci.

V horní části obrazovky pod polem pro adresu URL je vodorovný navigační panel. Obsahuje následující tlačítka: spouštěč aplikací vlevo a potom připnuté aplikace (pokud nějaké máte), Skype, Oznámení, Nastavení, Nápověda a tlačítka pro stav uživatele.

Pod navigačním panelem je hlavní okno rozdělené na tři části. Na levé straně je navigační podokno, ve kterém je nahoře vyhledávací pole. Pod vyhledávacím polem je kompaktní měsíční kalendář a seznam dalších kalendářů a skupin. V dolní části jsou tlačítka pro rychlý přístup k poště, kalendáři, kontaktům a úkolům. Mezi položkami v tomto podokně se pohybujete stisknutím klávesy Tab.

Hned vpravo od navigačního podokna zabírá největší část obrazovky kalendář pro aktuální měsíc. Mezi událostmi v kalendáři se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab. Aktuální měsíc a rok je zobrazený nad kalendářem. Opakovaně stiskněte klávesu Tab nebo Shift+Tab, až je uslyšíte. Kromě toho jsou tu tlačítka pro výběr předchozího nebo dalšího měsíce a ovládací prvek pro výběr měsíce.

Na pravé straně je zobrazení agendy se seznamem událostí pro den, který jste vybrali v zobrazení kalendáře. Mezi položkami v podokně se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete některou událost otevřít, stiskněte Enter. Pokud ji chcete zavřít, stiskněte Esc.

Nahoře nad zobrazením agendy jsou tlačítka pro změnu zobrazení v hlavním kalendáři. Můžete si vybrat z následujících možností: Den, Pracovní týden, Týden, Měsíc a Dnes. Stisknutím klávesy Tab přejdete k aktuálnímu výběru. K pohybu mezi jednotlivými možnostmi použijte klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo. Když chcete některou možnost vybrat, stiskněte mezerník.

Nad zobrazením kalendáře a zobrazením agendy, pod navigačním panelem najdete panel nástrojů. Obsahuje tlačítka, například tlačítko pro vytvoření nové události kalendáře nebo pro sdílení kalendáře. Stisknutím klávesy Tab přejdete na první položku na panelu nástrojů. K dalšímu pohybu po panelu nástrojů použijte klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo.

Navigace pomocí klávesnice

Pokud chcete procházet orientační body, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6 (dopředu) nebo Ctrl+Shift+F6 (dozadu). Pokud chcete procházet mezi prvky, které umožňují provést akci, stiskněte klávesu Tab a příslušné šipkové klávesy. Pokud se chcete pohybovat mezi jednotlivými položkami v seznamech nabízených možností, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Pokud chcete ze seznamu vybrat položku, stiskněte Enter nebo mezerník. Pokud chcete rozbalit sbalený seznam nabídek, stiskněte mezerník. Pokud chcete zavřít dialogové okno nebo přesunout fokus zpět, stiskněte Esc. Místní nabídku (pokud je k dispozici) otevřete stisknutím kombinace kláves Shift+F10 nebo můžete použít klávesu místní nabídky.

Pokud chcete přejít do Microsoft Edgevyhledávacího pole, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F.

Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

Důležité informace pro Outlook Web app

V Outlook Web App můžete nechat discreetly kontaktů vědět raději přístupných osobám s postižením e-mailů.

Vyžádání přístupných e-mailů

Pokaždé, když odesílatele pomocí Outlook Web App přidá jako příjemce: e-mailu, odesílatel dostane oznámení, že budete chtít přístupného obsahu a odkazem Kontrola dostupnosti. Pokud kontrolu najde všechny problémů s usnadněním v e-mailu, problémy se zobrazí, spolu s pokyny, jak vyřešit.

 1. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že pokud chcete použít podokno Nastavení, máte stisknout šipku dolů, a potom stiskněte klávesu Šipka dolů.

 2. V podokně Nastavení opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu Pošta, a pak stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Obecné, a potom stiskněte klávesu Šipka vpravo.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na nastavení přístupnosti, a potom stiskněte Enter.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o nezaškrtnutou možnost Žádat odesílatele, aby posílali přístupný obsah, a potom stiskněte mezerník.

 6. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

  Poznámka: Pokud chcete tuto funkci vypnout, přejděte na nastavení přístupnosti podle výše uvedených pokynů. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jde o zaškrtnutou možnost Žádat odesílatele, aby posílali přístupný obsah, a potom stiskněte mezerník. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom stiskněte Enter.

Viz také

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×