Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Excel pro počítač s Windows v Office 365 obsahuje funkce usnadnění, které usnadňují uživatelů s omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením pracovat se soubory. To znamená pro práci s Excel můžete používat klávesové zkratky pro Excel a funkčních kláves pro systém Windows, čtečky obrazovky například programu Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows nebo JAWS nebo nástroje pro rozpoznávání řeči například rozpoznávání řeči systému Windows.

Řada funkcí usnadnění, třeba čtečky obrazovky, nástroje pro rozpoznávání řeči a nástroje pro barevný kontrast, je specifická pro konkrétní platformu, například pro Windows, Mac nebo Android. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které fungují ve vašem zařízení, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365. Nápovědu k provádění běžných úkolů v Excelu pro počítač s Windows najdete v tématu Podpora přístupnosti pro Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Excelu

V Excelu je uprostřed v horní části obrazovky název vašeho sešitu. V pravém horním rohu jsou ovládací prvky aplikace, jako je MinimalizovatZavřít. Ve výchozím nastavení je v levém horním rohu obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Uložit, ZpětZnovu.

Pod tímto panelem nástrojů je sada karet, třeba Domů, Vložení, Vzorce, Data, RevizePower Pivot. Když vyberete kartu, zobrazí se pod ní pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na něm pak můžete vybrat různé položky, třeba tabulky, grafy, hypertextové odkazy nebo ilustrace, a vložit je do listu.

Pod pásem karet se nachází mřížka buněk aktivního listu, která tvoří velkou část stránky. Některé příkazy, jako je Pravopis nebo Najít, otevřou okno uprostřed listu. Další příkazy, jako Sdílet, otevřou na pravé nebo levé straně listu podokno.

Pod mřížkou buněk je panel, který obsahuje karty jednotlivých listů v sešitu. Tuto řadu karet můžete procházet a vybírat z ní listy. Aktuálně vybraný list se označuje jako „aktivní list“.

V dolní části excelového okna je stavový řádek. V pravé části stavového řádku jsou příkazy různých zobrazení listu (například Normální zobrazení nebo Zobrazit konce stránek) a posuvník a tlačítko úrovně přiblížení. Když vyberete skupinu buněk, zobrazí se na stavovém řádku průměr, počet a součet čísel z vybraných buněk. Uvedené položky na stavovém řádku můžete změnit, když přizpůsobíte vytváření souhrnu dat v Excelu. Stavový řádek můžete upravit opakovaným stisknutím klávesy F6, dokud neuslyšíte, že jste na stavovém řádku a panelu nástrojů. (V Předčítání uslyšíte „Zapnuto, normální tlačítko“.) Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. V nabídce Vlastní nastavení stavového řádku můžete vybrat požadované možnosti (třeba Počet buněk s číselnými hodnotami, Maximum, Minimum a Scroll Lock), když použijete šipky nahoru a dolů a potom stisknete Enter.

Navigace jenom pomocí klávesnice

Když chcete v Excelu procházet mezi prvky na obrazovce (list, pás karet, podokno úloh (když je otevřené), stavový řádek nebo panel nástrojů), stiskněte klávesu F6 (procházení vpřed) nebo kombinaci kláves Shift+F6 (procházení vzad).

 • Když je otevřené víc než jedno okno sešitu, přepnete se do dalšího okna sešitu stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6.

 • Mezi buňkami nebo sloupci se v tabulce můžete přesouvat stisknutím klávesy Tab (procházení vpřed), kombinace kláves Shift+Tab (procházení vzad) nebo pomocí kláves se šipkami. Pokud chcete vybrat buňku, přesuňte na ni fokus.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter. Nabídku nebo režim ukončíte klávesou Esc.

 • Když chcete v otevřeném sešitu přejít na další nebo předchozí list, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Down nebo Ctrl+Page Up.

Tip: Pokud chcete rychle přesunout fokus na první plovoucí obrazec, třeba na textové pole nebo obrázek, stiskněte Ctrl+Alt+5. K dalšímu přepínání mezi plovoucími obrazci použijte klávesu Tab. K normální navigaci se vrátíte stisknutím Esc.

Další podrobnosti si můžete přečíst v článku Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Excel pro Mac v Office 365 obsahuje nástroje a funkce, které můžou pomoct ostatním lidem se zdravotním postižením. Můžete Excel pro Mac pomocí klávesnice a předdefinované Mac OS čtečka obrazovky VoiceOver.

Další informace o nastavení usnadnění a funkce, které fungují v zařízení najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s usnadnění v Office 365. Najít nápovědu k provádění běžných úkolů v Excel pro Mac, najdete v článku usnadnění podpory pro Excel.

Poznámky: 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Excelu pro Mac

Při otevření Excel pro Mac, zobrazí se nabídka Excel v horní části obrazovky, jeho položky vkládají nabídce Apple. Pod na panelu nástrojů se zobrazí název dokumentu, na střed. Panel nástrojů Rychlý přístup je umístěn v levém horním rohu obrazovky. Tento panel nástrojů obsahuje běžně používané příkazy, například Uložitvrácení a opakování. Do vyhledávacího pole a na ikonu Možnosti sdílení jsou ve stejném řádku a na pravé straně obrazovky. Pod nimi je v nabídce Nápověda vylepšit Office.

Pod tímto panelem nástrojů najdete záložky pásu karet, třeba Vložení nebo Zobrazení. Pod touto řadou karet se nachází pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Karta Vložení třeba přepíná na pás karet, který vám umožní vybrat různé položky, jako jsou tabulky nebo obrázky, a vložit je do dokumentu.

Pod pásem karet najdete pole Název a panel Vzorec. Pole Název zobrazuje název nebo umístění aktuálně vybrané buňky v listu. Na panelu Vzorec je obsah aktuální buňky a můžete na něm zadat text nebo vzorce, podle kterých Excel provede výpočty.

Pod ním je sešit s otevřeným aktuálním listem. List zabírá nejvíc obrazovky. Nový list se skládá z mřížky prázdných buněk. Nahoře na listu jsou záhlaví sloupců, písmena nebo kombinace písmen označující sloupce. Nalevo od listu a podél něho směrem dolů jsou čísla řádků začínající od 1. Pole Název, které jsme už zmínili, identifikuje buňky podle písmene sloupce a čísla řádku, třeba C3.

Nakonec v levé dolní části listu je sada záložek, jedna pro každý list sešitu, a tlačítko pro přidání nového listu. Vpravo je pak stavový řádek s tlačítky pro změnu rozložení stránky, zvětšení atd.

Navigace v Excelu pro Mac

Pokud otevřete sešit, ve výchozím nastavení se zaměřuje na aktuálním listu. Přístup k jiné oblasti, stisknutím klávesy Fn + F6. Nebo se VoiceOver na stiskněte gesta která nabízí VOICEOVER + šipka vlevo a gesta která nabízí VOICEOVER + šipka vpravo. Stisknutím klávesy Fn + F6 prochází oblasti rozhraní:

 • Tlačítko Otevřít / horní panel nástrojů

 • Aktuální karta na pásu karet

 • Pole Název na panelu nástrojů

 • List

 • „Tlačítko Připraveno“ na stavovém řádku

Mnoho klávesnic standardně funkčním klávesám přiřazuje speciální funkce. Abyste mohli použít funkční klávesu k jiným účelům, musíte stisknout kombinaci kláves FN+funkční klávesa. Pokud nechcete klávesu Fn stisknout pokaždé, když používáte některou funkční klávesu, můžete změnit předvolby systému Apple.

Navigace v sešitu

 • Pokud chcete vložit nový list, stiskněte Fn+Shift+F11. (Tato kombinace funguje jenom v případě, že máte zrušené přiřazení výchozí funkce pro klávesu F11.)

 • Pokud chcete přejít na další list v sešitu, stiskněte Option+Šipka doprava.

 • Pokud chcete přejít na předchozí list v sešitu, stiskněte Option+Šipka doleva.

Navigace v listu

Pokud chcete přejít do listu a začít pracovat, stiskněte Fn+F6, dokud se nedostanete do listu.

 • Přecházet mezi buňkami listu můžete pomocí šipkových kláves. (VoiceOver nemusí nutně jmenovat buňky, mezi kterými se přesouváte.)

 • Pokud chcete zadat text nebo vzorec do aktuální buňky, napište ho.

 • Pokud chcete upravit aktuální buňku, stiskněte F2 a pak pomocí šipkových kláves přejděte na místo, které chcete upravit. Po dokončení úprav opusťte buňku stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete vybrat oblast buněk, umístěte fokus na buňku, kde má oblast začínat, a pak podržte klávesu Shift a stisknutím šipkových kláves vyberte buňky.

Zobrazení místní nabídky

Místní nabídka obsahuje různé časté akce jako vyjmutí, kopírování, vložení a vymazání. Místní nabídku otevřete tak, že když je fokus na buňce, stisknete Fn+Shift+F10.

Po vybrání akce se místní nabídka automaticky zavře. Pokud chcete místní nabídku opustit bez výběru akce, stiskněte Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření a výběru grafu v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Excel na iPadu a Excel na iPhonu pro Office 365 spolupracují s funkcemi přístupnosti vašeho zařízení, například se čtečkou VoiceOver integrovanou v iOSu. Můžete používat gesta nebo externí klávesnici.

Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které fungují ve vašem zařízení, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365. Nápovědu k provádění běžných úkolů v Excelu pro iOS najdete v tématu Podpora přístupnosti pro Excel.

Poznámky: 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Excelu pro iOS

Když v Excelu 2016 pro iOS v Office 365 otevřete sešit, jeho název se zobrazí v horní části obrazovky uprostřed pod stavovým řádkem. Pod ním najdete řádek nabídek Excelu, který obsahuje záložky pásu karet. Váš sešit je pod řádkem vzorců.

 • Když pracujete s buňkami a vzorci a chcete vybrat některou buňku, klepněte prstem.

 • Pak poklepejte, abyste si zobrazili klávesnici na obrazovce a přesunuli kurzor do řádku vzorců, kde můžete upravit obsah buňky.

 • Když chcete přejít na jiné listy sešitu, použijte karty v dolní části obrazovky.

Navigace v Excelu pro iOS

V Excelu pro iPad nebo iPhone máte k dispozici několik způsobů navigace: klávesové zkratky, VoiceOver a klávesnici na obrazovce. Může se vám hodit také místní nabídka klávesových zkratek.

Navigace pomocí klávesových zkratek

Pokud chcete k navigaci používat klávesové zkratky, tady je několik užitečných článků o používání externí klávesnice, ve kterých najdete seznamy klávesových zkratek:

Navigace při použití VoiceOveru

VoiceOver vám pomáhá pohybovat se v Excelu, protože pojmenovává položky na obrazovce. Třeba když se chcete zorientovat, posunujte prst nahoru doprostřed obrazovky, dokud neuslyšíte název sešitu. Pod ním se zobrazí řádek nabídek Excelu a pás karet. Když přesunete kurzor VoiceOveru, uslyšíte názvy tlačítek a záložek pásu karet.

Tady je několik tipů k navigaci pomocí VoiceOveru:

 • Když chcete v sešitu najít nebo najít a nahradit text, použijte tlačítko Hledat v pravé části pásu karet.

 • Když je kurzor VoiceOveru na řádku vzorců, který najdete pod pásem karet, VoiceOver řekne: „Obsah vzorce.“

 • Pokud chcete slyšet čísla řádků listu, posuňte prst směrem k levému okraji. Pokud chcete slyšet písmena sloupců, pod řádkem vzorců posuňte prst směrem doprava.

 • Když chcete pracovat s buňkami, klepněte kamkoliv do listu. Uslyšíte název buňky.

 • Když se chcete posunout v listu, třemi prsty potáhněte nahoru a dolů nebo zleva doprava. Při posouvání VoiceOver rozpozná oblast buněk.

 • Když chcete vyhledat všechny listy v aktuálním sešitu, použijte karty listů v levé dolní části obrazovky. Možnost Součet v pravém dolním rohu uvádí součet aktuálně vybrané oblasti buněk.

Práce s klávesnicí na obrazovce

Když upravujete buňku, v dolní části klávesnice se zobrazí klávesnice. K dispozici jsou dvě klávesnice: standardní klávesnice Apple a klávesnice vlastních vzorců, kterou můžete použít pro rychlý přístup k číslům a symbolům pro vaše vzorce.

S těmito dvěma klávesnice pracujte následujícím způsobem:

 • Když chcete přepnout na klávesnici vzorců, uprostřed v pravé části obrazovky klepněte na tlačítko 123. Pokud používáte VoiceOver, posunujte prstem, dokud neuslyšíte „Klávesnice vzorců, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte.

 • Pokud chcete přepnout na standardní klávesnici, dvakrát klepněte na tlačítko Abc. Pokud používáte VoiceOver, posunujte prstem, dokud neuslyšíte „Standardní klávesnice, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte na dané tlačítko.

 • Když chcete klávesnici zavřít, v pravém dolním rohu klávesnice dvakrát klepněte na ikonu klávesnice. Pokud používáte VoiceOver a vyberete toto tlačítko, uslyšíte „Skrýt klávesnici“. Dvakrát klepněte na dané tlačítko.

Zobrazení místní nabídky

Místní nabídka (které se říká taky kontextová nabídka) se objeví, když klepnete na buňku, řádek vzorců, textové pole nebo jiný objekt a podržíte ho. Poskytuje rychlý přístup k běžným příkazům, jako je Vyjmout, Vložit, Kopírovat a Vymazat.

Když je VoiceOver zapnutý, místní nabídku otevřete tak, že přejdete na buňku nebo objekt, který chcete upravit, a pak dvakrát klepnete dvěma prsty. K procházení nabídky a výběru možností můžete použít standardní gesta potažení prstem, která nabízí VoiceOver.

Místní nabídka se zavře, až vyberete některou možnost, nebo když vyberte jinou buňku.

Viz také

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPhone

Použití externí klávesnice v Excelu pro iPad

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Excel pro Android zahrnuje funkce přístupnosti, které lidem s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují vytváření tabulek, filtrování dat, práci s grafy a podobně. Při práci s aplikací Excel pro Android můžete používat čtečku obrazovky TalkBack, která je integrovaná v systému Android. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které jsou specifické pro jednotlivé platformy, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Excel pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Excelu pro Android

Po spuštění Excelu pro Android v Office 365 se v záhlaví zobrazí název souboru. Pod názvem se zobrazí řádek nabídek Excelu, který obsahuje karty na pásu karet, například Soubor, Domů a Vložení. Na stejném řádku na pravé straně najdete tlačítka Sdílet, Zpět a Znovu.

Když vyberete nějakou kartu, zobrazí se pás karet specifický pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy, které jsou uspořádané do skupin. Například karta Vložení zobrazuje pás karet, který umožňuje do dokumentu vkládat tabulky nebo obrázky.

Pod pásem karet najdete pole Název a panel Vzorec. Pole Název zobrazuje název nebo umístění aktuálně vybrané buňky v listu. Na panelu Vzorec je obsah aktuální buňky a můžete na něm zadat text nebo vzorce, podle kterých Excel provede výpočty.

Pod ním je sešit s otevřeným aktuálním listem. List zabírá nejvíc obrazovky. Nový list se skládá z mřížky prázdných buněk. Nahoře na listu jsou záhlaví sloupců, písmena nebo kombinace písmen označující sloupce. Nalevo od listu a podél něho směrem dolů jsou čísla řádků začínající od 1. Pole Název, které jsme už zmínili, identifikuje buňky podle písmene sloupce a čísla řádku, třeba C3.

Nakonec v levé dolní části listu je sada oušek listů, jedno pro každý list sešitu, a tlačítko pro přidání nového listu. Vpravo je pak stavový řádek s tlačítky pro změnu rozložení stránky, zvětšení atd.

Navigace v Excelu pro Android

Excel pro Android je optimalizovaný pro dotykové ovládání. Nápovědu k používání dotykového ovládání v Excelu najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro Android.

Další informace o klávesových zkratkách pro Excel pro Android s externí klávesnicí najdete v článku Použití externí klávesnice v Excelu pro Android.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Aplikace Excel Mobile pro Windows 10 obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují osobám s postižením vytváření tabulek, filtrování dat, práci s grafy a další. Třeba nevidomí nebo slabozrací uživatelé můžou použít čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows, která jim bude číst nahlas informace o uživatelském rozhraní. Uživatelé s omezenou pohyblivostí můžou místo myši používat klávesové zkratky.

Nápovědu k provádění běžných úkolů v Excelu Mobile pro Windows 10 najdete v tématu Podpora přístupnosti pro Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci Excel Mobile nabízí Příručka pro dotykové ovládání Excelu Mobile pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Excelu Mobile pro Windows 10

Když spustíte Excel Mobile, zobrazí se v levé části okna aplikace navigační podokno, kde můžete vybrat existující soubor. Pokud chcete vytvořit nový sešit, zobrazí se na pravé straně okna seznam šablon. Po výběru šablony nebo otevření existujícího souboru z navigačního podokna můžete přecházet mezi hlavními oblastmi Excelu Mobile a volit požadované akce.

Po otevření sešitu v Excelu Mobile se nahoře zobrazí záhlaví. Obsahuje názvy karet na pásu, například Soubor, Domů a Vložení. Obsahuje také vyhledávací pole Řekněte mi, které vám umožňuje najít příkazy nebo získat nápovědu. Na pravé straně záhlaví najdete tlačítka Sdílet, Zpět a Znovu.

Pod záhlavím jsou pole Název a panel Vzorec.

 • Pole Název zobrazuje název vybrané buňky, tabulky, grafu nebo jiného objektu (pokud je nějaký název přiřazený). Pokud není žádný název přiřazený, zobrazuje se umístění buňky (například C2) nebo obecný popisek, například Tabulka3.

 • Panel Vzorec zobrazuje obsah buňky, což může být hodnota nebo vzorec.

Pod poli Název a Vzorec se nachází hlavní část sešitu. Sešit je mřížka, ve které řádky popisují čísla a sloupce popisují abecední znaky. Popisky řádků a sloupců určují buňky, takže například buňka C2 se nachází v průsečíku sloupce C a řádku 2.

V dolní části stránky pod mřížkou sešitu se nachází řádek s oušky listů. Každý list v sešitu má svoje ouško, ale obvykle se jich zobrazuje jenom několik. Vedle těchto oušek listů se nachází tlačítko, které umožňuje přidat další listy a přidružená ouška listů. K dispozici je také panel s funkcemi, jako je třeba Suma.

Navigace pomocí klávesnice

Tady je několik často používaných zkratek pro Excel Mobile:

 • Když chcete procházet prvky uživatelského rozhraní, stiskněte Tab. Když se chcete přesunout zpátky, stiskněte Shift+Tab. U některých prvků můžete použít i klávesy se šipkami.

 • Když chcete vybrat aktuálně zobrazenou kartu na pásu karet, stiskněte klávesu Alt. Když chcete přejít přímo do nabídky Soubor, hned po stisknutí klávesy stiskněte Shift+Tab. Když se chcete přesunout mezi kartami na pásu karet, stiskněte klávesu Šipka vlevo, Šipka vpravo, nebo Ctrl+Tab. Když chcete přecházet mezi možnostmi jednotlivých karet, stiskněte klávesu Šipka dolů. Když se chcete vrátit zpátky na kartu, stiskněte klávesu Šipka nahoru. Když chcete vybrat některou možnost, stiskněte Enter nebo mezerník.

 • Když chcete zobrazit místní nabídku určité buňky, stiskněte Shift+F10.

Pokud chcete získat informace o speciálních klávesových zkratkách pro Excel Mobile, přečtěte si téma Používání klávesových zkratek na externí klávesnici v Excelu Mobile pro Windows 10. Informace o používání čtečky obrazovky v Excelu Mobile najdete v tématu Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Používání klávesových zkratek na externí klávesnici v Excelu Mobile pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Součástí aplikace Excel Online jsou funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením práci se soubory. To znamená, že při práci s aplikací Excel Online můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky, jako je například čtečka Předčítání integrovaná ve Windows, a nástroje pro rozpoznávání řeči.

Nápovědu k provádění běžných úkolů v aplikaci Excel Online najdete v tématu Podpora přístupnosti pro Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Excelu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s aplikací Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Excelu Online

Excel Online běží v prohlížeči. Můžete volit ze dvou zobrazení: zobrazení pro čtení a zobrazení pro úpravy. V každém z obou zobrazení vypadá okno aplikace Excel Online trochu jinak a jsou v něm k dispozici jiné příkazy.

 • V zobrazení pro čtení můžete svůj sešit zobrazit, tisknout, sdílet, aktualizovat jeho datová připojení, přepočítat v něm vzorce a přidávat do něj komentáře. Ve výchozím nastavení se Excel Online otevře v zobrazení pro čtení.

  V zobrazení pro čtení je v horní části okna v záhlaví napsané „Excel Online“. Na levém okraji záhlaví je spouštěč aplikací, který obsahuje dlaždice odkazující na služby Microsoftu a aplikace Office Online včetně Pošty, Kalendáře, OneDrivu, Excelu, PowerPointu a dalších.

  Pod záhlavím je panel nástrojů, na kterém vpravo najdete sadu příkazů (Upravit sešit, Tisk, Sdílet, Data a další), a pokud to šířka prohlížeče umožní, uprostřed bude název vašeho sešitu.

 • Pokud chcete přepnout ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud se neozve „Excel Online“. Dalším stisknutím Ctrl+F6 se pak přesunete na název složky, která obsahuje sešit. Pomocí tabulátoru přejděte na tlačítko Upravit sešit, stiskněte Enter a pak pomocí šipky dolů vyberte Upravit v aplikaci Excel Online.

  V zobrazení pro úpravy můžete v sešitu dělat změny. V tomto zobrazení je v horní části okna aplikace Excel Online na levé straně záhlaví spouštěč aplikací, pak název aplikace („Excel Online“), vpravo tlačítko Sdílet, a pokud to šířka prohlížeče umožňuje, uprostřed najdete název svého sešitu.

  Pod záhlavím je panel nástrojů uspořádaný do karet: Soubor, Domů, Vložení, Data, Revize, Zobrazení a Otevřít v Excelu. Pod ním je pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na tom pak můžete vybrat různé položky, třeba tabulky, grafy, hypertextové odkazy nebo komentáře, které se dají vložit do sešitu.

V zobrazení pro čtení i v zobrazení pro úpravy po sadě příkazů následuje aktivní list daného sešitu. Většinu stránky zabírá mřížka buněk na listu. Některé příkazy, jako třeba Přejít na nebo Najít, otevřou okno, které se zobrazí uprostřed listu. Jiné příkazy, například ty pro zobrazení nebo vložení položek, otevřou podokno napravo nebo nalevo od listu.

Pod mřížkou buněk je panel, který obsahuje karty jednotlivých listů v sešitu. Tuto řadu karet můžete procházet a vybírat z ní listy. Aktuálně vybraný list se označuje jako „aktivní list“.

V dolní části okna aplikace Excel Online je stavový řádek. Když vyberete skupinu buněk, zobrazí se na stavovém řádku aktuální průměr, počet a součet čísel z vybraných buněk. Položky zobrazované na stavovém řádku můžete změnit, když přizpůsobíte vytváření souhrnu dat v Excelu. Přejděte klávesou Tab na nabídku Vlastní nastavení stavového řádku a stiskněte Enter. V místní nabídce pomocí klávesy Šipka dolů vyberte některou z možností (například Číselný počet, Maximum nebo Minimum) a stiskněte Enter.

Navigace pomocí klávesových zkratek

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky v Excelu Online.

 • Když chcete přecházet mezi adresním řádkem prohlížeče a obsahem sešitu v aplikaci Excel Online, stiskněte F6.

 • Když chcete přepínat mezi oblastmi v aplikaci Excel Online (pásem karet, listem, panelem s kartami listů a stavovým řádkem), stiskněte Ctrl+F6.

 • Pokud se chcete přesunout na jiný list v sešitu, stiskněte Ctrl+Alt+PgUp nebo Ctrl+Alt+PgDn.

 • Pokud se chcete přesunout na jinou kartu na panelu nástrojů nebo se chcete pohybovat mezi příkazy na pásu karet, stiskněte klávesu Tab (pro směr dopředu) nebo Shift+Tab (pro směr dozadu).

 • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Když chcete vybrat buňku, umístěte na ni fokus.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

 • Pro pohyb v mřížce buněk použijte klávesu Tab, šipkové klávesy nebo klávesové zkratky.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×