Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Aplikace To-Do pro iOS pro iPhone a iPad zahrnuje funkce přístupnosti, které lidem s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují vytváření úkolů a seznamů úkolů. Další informace o nastavení a funkcích usnadnění pro určitou platformu najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením To-Do pro iOS

Zobrazení Můj den

Když To-Do otevřete poprvé, zobrazí se zobrazení Můj den. V levém horním rohu zobrazení je tlačítko Boční panel. V pravém horním rohu zobrazení je tlačítko Návrhy.

Pokud máte například úkoly, které mají termín splnění dnes nebo které zbyly od včerejška, je pod těmito tlačítky zobrazená bublina oznámení Návrhy. Když chcete tyto úkoly zkontrolovat, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Zkontrolovat“, a potom poklepejte na obrazovku.

Pokud žádná oznámení neexistují, nejde řádek záhlaví Můj den upravovat. Pod záhlavím je zobrazené aktuální datum.

Pod datem zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. Zobrazují se v ní vaše úkoly na tento den. Když chcete seznamem procházet, potáhněte prstem doleva nebo doprava. VoiceOver oznamuje položky seznamu a jejich stav. Pokud chcete položku označit jako dokončenou, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nedokončeného úkolu, a potom poklepejte na obrazovku.

V dolní části zobrazení Můj den je tlačítko Přidat úkol. Pokud chcete přidat úkol, poklepejte na obrazovku.

Zobrazení Návrhy

Pokud chcete přejít do zobrazení Návrhy, táhněte v zobrazení Můj den prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Návrhy, a potom poklepejte na obrazovku. Když chcete procházet seznamem návrhů, potáhněte prstem doleva nebo doprava. VoiceOver oznamuje stav jednotlivých položek v seznamu. Další informace o tom, co se dá dělat s Návrhy, najdete v článku Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Boční panel

Pokud chcete přejít do zobrazení Boční panel, táhněte v zobrazení Můj den nebo Seznam úkolů prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Boční panel, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jde o sbalený boční panel. Otevře se nabídka, ve které se zobrazí všechny vaše seznamy úkolů. Když se chcete v nabídce pohybovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Seznam vyberete poklepáním na obrazovku. Nový seznam přidáte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový seznam, a potom poklepete na obrazovku. Další informace o seznamech najdete v článku Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Seznam úkolů

Pokud chcete přejít do zobrazení Seznam úkolů, táhněte v zobrazení Boční panel prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název seznamu, který chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku.

V levém horním rohu zobrazení seznamu je tlačítko Boční panel. V pravém horním rohu zobrazení je tlačítko Možnosti seznamu.

Pod tlačítky je řádek záhlaví, ve kterém se zobrazuje název seznamu.

Pod řádkem záhlaví zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. V tomto seznamu se zobrazují všechny vaše úkoly. Když se chcete mezi úkoly pohybovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava. VoiceOver oznamuje úkoly a jejich stavy. Pokud chcete otevřít podrobnosti úkolu, poklepejte na obrazovku. Pokud chcete úkol označit jako dokončený, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nedokončeného úkolu, a potom poklepejte na obrazovku. Další informace o úkolech najdete v článku Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

V dolní části zobrazení seznamu je tlačítko Přidat úkol. Pokud chcete přidat úkol, poklepejte na obrazovku.

Navigace dotykovým ovládáním

Tady je několik užitečných gest pro navigaci v aplikaci To-Do pomocí dotykového ovládání:

 • Pokud se chcete pohybovat mezi položkami a orientačními body na obrazovce nebo v seznamu, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • Poklepáním na obrazovce vyberete položku nebo akci.

 • Pokud chcete zjistit, co je na obrazovce, dejte prst na obrazovku a pomalu ho po ní posouvejte. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Když uslyšíte název položky, kterou chcete vybrat, zvedněte prst a poklepejte.

 • Pokud chcete odejít z podokna hledání a zavřít režim vyhledávání, opište v zobrazení Boční panel dvěma prsty na obrazovce tvar písmene z.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Aplikace To-Do pro Android spolupracuje s funkcemi přístupnosti v telefonu s Androidem, jako jsou čtečka obrazovky TalkBack a Lupa. Informace o tom, jak nastavit předvolby a jak si usnadnit používání aplikace To-Do pomocí integrovaných funkcí přístupnosti, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením To-Do pro Android

Zobrazení Můj den

Když To-Do otevřete poprvé, zobrazí se zobrazení Můj den. V levém horním rohu zobrazení je tlačítko Boční panel. V pravém horním rohu zobrazení je tlačítko Návrhy.

Pokud máte například úkoly, které mají termín splnění dnes nebo které zbyly od včerejška, je pod těmito tlačítky zobrazená bublina oznámení Návrhy. Když chcete tyto úkoly zkontrolovat, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Zkontrolovat“, a potom poklepejte na obrazovku.

Pokud žádná oznámení neexistují, nejde řádek záhlaví Můj den upravovat. Pod záhlavím je zobrazené aktuální datum.

Pod datem zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. Zobrazují se v ní vaše úkoly na tento den. Když chcete seznamem procházet, potáhněte prstem doleva nebo doprava. TalkBack oznamuje položky seznamu a jejich stavy. Pokud chcete položku označit jako dokončenou, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nedokončeného úkolu, a potom poklepejte na obrazovku.

V pravém dolním rohu zobrazení Můj den je tlačítko Přidat úkol. Pokud chcete přidat úkol, poklepejte na obrazovku.

Zobrazení Návrhy

Pokud chcete přejít do zobrazení Návrhy, táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Návrhy, a potom poklepejte na obrazovku. Když chcete procházet seznamem návrhů, potáhněte prstem doleva nebo doprava. TalkBack oznamuje stav jednotlivých položek v seznamu. Další informace o tom, co se dá dělat s Návrhy, najdete v článku Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Boční panel

Pokud chcete přejít do zobrazení Boční panel, táhněte v zobrazení Můj den nebo Seznam úkolů prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Boční panel, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka, ve které se zobrazí všechny vaše seznamy úkolů. Když se chcete v nabídce pohybovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Seznam vyberete poklepáním na obrazovku. Nový seznam přidáte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový seznam, a potom poklepete na obrazovku. Další informace o seznamech najdete v článku Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Seznam úkolů

Pokud chcete přejít do zobrazení Seznam úkolů, táhněte v zobrazení Boční panel prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název seznamu, který chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku.

V levém horním rohu zobrazení seznamu je tlačítko Boční panel. V pravém horním rohu zobrazení je tlačítko Další možnosti.

Pod tlačítky je řádek záhlaví, ve kterém se zobrazuje název seznamu.

Pod řádkem záhlaví zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. V tomto seznamu se zobrazují všechny vaše úkoly. Když se chcete mezi úkoly pohybovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava. TalkBack oznamuje úkoly a jejich stavy. Pokud chcete otevřít podrobnosti úkolu, poklepejte na obrazovku. Pokud chcete úkol označit jako dokončený, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nedokončeného úkolu, a potom poklepejte na obrazovku. Další informace o úkolech najdete v článku Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

V dolní části zobrazení seznamu je tlačítko Přidat úkol. Pokud chcete přidat úkol, poklepejte na obrazovku.

Navigace dotykovým ovládáním

Tady je několik užitečných gest pro navigaci v aplikaci To-Do pomocí dotykového ovládání:

 • Pokud se chcete pohybovat mezi položkami a orientačními body na obrazovce nebo v seznamu, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • Poklepáním na obrazovce vyberete položku nebo akci.

 • Pokud chcete otevřít globální místní nabídku možností čtečky TalkBack, potáhněte prstem od horního okraje obrazovky dolů a potom doprava.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Aplikace To-Do pro Windows 10 spolupracuje s funkcemi přístupnosti ve Windows Phone, jako jsou čtečka obrazovky Předčítání a Lupa.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením To-Do pro Windows 10

Zobrazení Můj den

Když To-Do otevřete poprvé, zobrazí se zobrazení Můj den. V levém horním rohu zobrazení je tlačítko Navigace. V pravém horním rohu zobrazení je tlačítko Návrhy.

Pokud máte například úkoly, které mají termín splnění dnes nebo které zbyly od včerejška, je pod těmito tlačítky zobrazená bublina oznámení Návrhy. Když chcete tyto úkoly zkontrolovat, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Zkontrolovat“, a potom poklepejte na obrazovku.

Pokud žádná oznámení neexistují, nejde řádek záhlaví Můj den upravovat. Pod záhlavím je zobrazené aktuální datum.

Pod datem zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. Zobrazují se v ní vaše úkoly na tento den. Když chcete seznamem procházet, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Předčítání oznamuje položky seznamu a jejich stav. Pokud chcete položku označit jako dokončenou, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nedokončeného úkolu, a potom poklepejte na obrazovku.

V pravém dolním rohu zobrazení Můj den je tlačítko Přidat úkol. Pokud chcete přidat úkol, poklepejte na obrazovku.

Zobrazení Návrhy

Pokud chcete přejít do zobrazení Návrhy, táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Návrhy, a potom poklepejte na obrazovku. Když chcete procházet seznamem návrhů, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Předčítání oznamuje stav jednotlivých položek v seznamu. Další informace o tom, co se dá dělat s Návrhy, najdete v článku Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Boční panel

Pokud chcete přejít do zobrazení Boční panel, táhněte v zobrazení Můj den nebo Seznam úkolů prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Navigace, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka, ve které se zobrazí všechny vaše seznamy. Když se chcete v nabídce pohybovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Seznam vyberete poklepáním na obrazovku. Nový seznam přidáte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový seznam, a potom poklepete na obrazovku. Další informace o seznamech najdete v článku Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Seznam úkolů

Pokud chcete přejít do zobrazení Seznam úkolů, táhněte v zobrazení Boční panel prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název seznamu, který chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku.

V levém horním rohu zobrazení seznamu je tlačítko Navigace.

Pod tlačítkem vlevo je řádek záhlaví, ve kterém se zobrazuje název seznamu, a vpravo jsou tlačítka Řadit a Upravit seznam.

Pod řádkem záhlaví zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. V tomto seznamu se zobrazují všechny vaše úkoly. Když se chcete mezi úkoly pohybovat, potáhněte prstem doleva nebo doprava. Program Předčítání oznamuje úkoly a jejich stavy. Pokud chcete otevřít podrobnosti úkolu, poklepejte na obrazovku. Pokud chcete úkol označit jako dokončený, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nedokončeného úkolu, a potom poklepejte na obrazovku. Další informace o úkolech najdete v článku Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

V dolní části zobrazení seznamu je tlačítko Přidat úkol. Pokud chcete přidat úkol, poklepejte na obrazovku.

Navigace dotykovým ovládáním

Tady je několik užitečných gest pro navigaci v aplikaci To-Do pomocí dotykového ovládání:

 • Pokud se chcete pohybovat mezi položkami a orientačními body na obrazovce nebo v seznamu, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • Poklepáním na obrazovce vyberete akci.

 • Pokud chcete úkol rychle upravit, vyberte ho tím, že poklepete třikrát na obrazovku. Když je úkol vybraný, poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Otevře se místní nabídka. Táhněte v nabídce prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název možnosti, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete zjistit, co je na obrazovce, dejte prst na obrazovku a pomalu ho po ní posouvejte. Předčítání vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Když uslyšíte název položky, kterou chcete vybrat, zvedněte prst a poklepejte.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Aplikace To-Do pro web spolupracuje s prohlížečem a s funkcemi přístupnosti na vašem zařízení, například se čtečkou obrazovky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s aplikací To-Do pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. To-Do pro web běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro To-Do pro web.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením To-Do pro web

Na levé straně obrazovky je Boční panel, který se zobrazuje ve všech zobrazeních. K pohybu v Bočním panelu používejte klávesu Tab. V horní části Bočního panelu je tlačítko Uživatel přihlášen jako se jménem a obrázkem vašeho účtu. Možnosti pro přihlášení zobrazíte stisknutím klávesy Enter. Vpravo od tohoto tlačítka je tlačítko Hledat. Pod těmito tlačítky se zobrazují všechny vaše seznamy i Můj den. Seznam vyberete stisknutím klávesy Enter. Pod seznamy je tlačítko Nový seznam.

Další informace o seznamech najdete v článku Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Můj den

Když To-Do otevřete poprvé, zobrazí se zobrazení Můj den vpravo od Bočního panelu.

Pokud máte například úkoly, které mají termín splnění dnes nebo které zbyly od včerejška, je v horní části zobrazení Můj den zobrazená bublina oznámení Návrhy. Když chcete tyto úkoly zkontrolovat, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Zkontrolovat“, a potom stiskněte Enter.

Pokud žádná oznámení neexistují, nejde řádek záhlaví Můj den upravovat. Pod záhlavím je zobrazené aktuální datum. Dále vpravo od data je tlačítko Návrhy.

Pod datem zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. Zobrazují se v ní vaše úkoly na tento den. V seznamu se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab. Čtečka obrazovky oznamuje položky seznamu a jejich stavy. Pokud chcete úkol označit jako dokončený, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku, které není zaškrtnuté, takže úkol je označený jako nedokončený, a potom stiskněte Enter. Pokud chcete otevřít zobrazení Podrobnosti úkolu, stiskněte mezerník nebo Enter.

Pod seznamem úkolů je pole Přidat úkol. Úkol přidáte tak, že zadáte obsah úkolu, opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat, a potom stisknete Enter.

Zobrazení Návrhy

Pokud chcete přejít do zobrazení Návrhy, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se snažíte o přístup k navrhovaným úkolům přes tlačítko Návrhy, a potom stiskněte Enter. Když chcete procházet seznamem návrhů, stiskněte klávesu Tab. Čtečka obrazovky oznamuje stav jednotlivých položek v seznamu. Další informace o tom, co se dá dělat s Návrhy, najdete v článku Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Zobrazení Seznam úkolů

Pokud chcete přejít do zobrazení Seznam úkolů, stiskněte v Bočním panelu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název seznamu, který chcete upravit, a potom stiskněte Enter.

Vlevo se zobrazuje Boční panel. Vpravo je řádek záhlaví Seznam úkolů. Vpravo od záhlaví jsou tlačítka Seřadit úkoly a Možnosti seznamu.

Pod datem zabírá většinu místa na obrazovce oblast hlavního obsahu. V tomto konkrétním seznamu se zobrazují vaše úkoly. V seznamu se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab. Čtečka obrazovky oznamuje položky seznamu a jejich stavy. Pokud chcete úkol označit jako dokončený, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku, které není zaškrtnuté, takže úkol je označený jako nedokončený, a potom stiskněte Enter. Pokud chcete otevřít zobrazení Podrobnosti úkolu, stiskněte mezerník nebo Enter. Další informace o úkolech najdete v článku Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky.

Pod seznamem úkolů je pole Přidat úkol. Úkol přidáte tak, že zadáte obsah úkolu, opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat, a potom stisknete Enter.

Zobrazení Podrobnosti

Když jste v zobrazení Seznam úkolů nebo Můj den na úkolu a chcete otevřít zobrazení Podrobnosti tohoto úkolu, stiskněte Enter. Zobrazení se otevře na pravé straně obrazovky. V tomto zobrazení můžete například nastavit připomenutí nebo napsat poznámky k úkolu. Mezi poli v tomto zobrazení můžete přecházet pomocí kláves Tab a Shift+Tab. Když budete chtít zobrazení Podrobnosti zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Skrýt podrobné zobrazení, a potom stiskněte Enter.

Navigace pomocí klávesnice

Tady je několik užitečných klávesových zkratek pro navigaci v aplikaci To-Do pomocí klávesnice:

 • Pokud se chcete pohybovat mezi položkami a orientačními body na obrazovce nebo v seznamu, stiskněte klávesy Ctrl+F6, Tab nebo Shift+Tab.

 • V seznamech se můžete pohybovat pomocí kláves Tab a Shift+Tab nebo kláves Šipka nahoru a Šipka dolů.

 • Pokud chcete vybrat položku nebo akci, stiskněte Enter nebo mezerník.

 • Pokud chcete opustit místní skupinu možností, stiskněte Esc.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×