Naučte se používat šablonu My Cashflow (Moje cashflow) s Excelem 2016

V Excelu 2016 můžete analyzovat různé typy dat z různých zdrojů a pro různé účely. V tomto článku se dozvíte, jak používat předdefinovanou šablonu My Cashflow (Moje cashflow) v Excelu 2016 ke správě vydělaných peněz, objemu útrat a toho, za co peníze utrácíte.

Použití šablony My Cashflow (Moje cashflow)

Šablona My Cashflow je jednoduchou ukázkou toho, jak zajímavě a srozumitelně umí Excel 2016 analyzovat, modelovat a prezentovat data. Tato šablona vás seznámí s možnostmi analýzy dat v Excelu 2016 a předvede vám, jak předdefinované šablony v Excelu analýzu dat usnadňují.

Tento článek vás naučí dělat v Excelu 2016 toto:

 1. Provádět modelování dat s použitím předdefinovaných možností modelování Excelu.

 2. Využívat některé z funkcí časového měřítka Excelu.

 3. Zjistit, jak vznikla šablona My Cashflow (Moje cashflow) využívající výkonných výpočtů označovaných jako Míry, které můžete ve svých sešitech použít i vy.

Otevření šablony My Cashflow (Moje cashflow)

Pokud chcete otevřít šablonu My Cashflow (Moje cashflow), vyberte Nový > Business analysis feature tour (Prohlídka funkcí obchodní analýzy).

Šablona My Cashflow (Moje cashflow)

Pokud se tato šablona nezobrazuje, zadejte do vyhledávacího pole prohlídka funkcí obchodní analýzy a kliknutím na tlačítko lupy zahajte vyhledávání (nebo stiskněte klávesu Enter). Zobrazí se šablona My Cashflow (Moje cashflow).

Po otevření šablony vidíte první kartu sešitu s názvem Start (Začátek). Začněte kliknutím na tlačítko Lets' get started (Začínáme).

My Cashflow (Moje cashflow) – úvodní obrazovka

Ouško listu My Cashflow (Moje cashflow) je vybrané a zobrazuje sestavu cashflow za vybraný rok. Graf cashflow zobrazuje meziroční srovnání aktuálního roku (vybraného tlačítky v pravém horním rohu sešitu) a předchozího roku. Jedná se o výpočet časového měřítka. Použitím tlačítek v pravém horním rohu sešitu můžete vybrat jiný rok. Všimněte si, jak se pruhový graf změní, když vyberete jiný rok.

Zobrazení po letech v šabloně My Cashflow (Moje cashflow)

Zadávání dat vlastního cashflow

Sledovat ukázková data, která jsou součástí šablony, je určitě zajímavé. Mnohem zajímavější jsou ale vaše vlastní data. Pokud chcete zadat vlastní čísla – ať už reálná čísla nebo jenom experimentujete se šablonou, abyste se s ní naučili pracovat – vyberte ouško listu Sample Data (Ukázková data). Všimněte si pokynů TRY IT (VYZKOUŠET) vpravo od tabulky, které poskytují informace a tlačítko pro zadání vlastních ukázkových dat.

Zadávání ukázkových dat

Jakmile vyberete Add a new sample row (Přidat nový ukázkový řádek), šablona zvýrazní nový řádek v dolní části tabulky a čtyři sloupce vyplní těmito informacemi:

 • Transaction Type (Typ transakce) – tento první sloupec představuje buď příjmy nebo výdaje. Díky použití jenom těchto dvou kategorií může graf na listu My Cashflow (Moje cashflow) konzistentně porovnávat příjmy a výdaje. V tomto příkladu je bonus příjmem.

 • Date (Datum) – jedná se o datum transakce. Šablona automaticky vloží datum 4. 1. 2015, ale můžete použít jakákoli data. Graf na listu My Cashflow (Moje cashflow) seskupuje příjmy a výdaje podle měsíce a roku, na základě hodnoty v tomto sloupci.

 • Category (Kategorie) – tento sloupec umožňuje zařadit příjmy a výdaje do kategorií. Můžete vybírat z několika už obsažených kategorií. Nebo můžete vytvořit novou kategorii, zvlášť pokud očekáváte nějaké prémie. To bývá vždycky příjemné. Podle kategorie taky můžete zobrazit příjmy a náklady. Konzistentním zadáváním informací do této kategorie tak zajistíte, že jakákoli následná analýza proběhne bez komplikací.

 • Amount (Částka) – to je výše příjmů nebo výdajů. Do tohoto sloupce zadávejte kladná čísla (nepoužívejte záporná čísla pro výdaje), protože výpočty související s datovým modelem umí správně zacházet s příjmy a výdaji, založenými na kladných číslech v tomto sloupci.

Zadání ukázkových dat do šablony My Cashflow (Moje cashflow)

Jakmile jsou data zadaná a přejdeme zpátky ke grafu, zvolíme tlačítko Update now (Aktualizovat) (kterým se datový model aktualizuje), pak uvidíme změny v grafu cashflow. Když jsme v pokynech TRY IT (VYZKOUŠET) přidali dalších 1 500 dolarů, měsíc duben, který byl v porovnání s předchozím rokem o 38,94 % nižší, se v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 68,48 %.

Nové změny dat v dubnovém cashflow

Použití datového modelu Excelu

Když jste provedli předchozí postup a zadali do sešitu My Cashflow (Moje cashflow) další ukázková data, použili jste datový model Excelu. Datový model je uspořádaná sada datových prvků, které spolu vzájemně strukturovaně nebo standardizovaně souvisí. Datový model My Cashflow (Moje cashflow) obsahuje mnoho datových prvků (položek cashflow), které spolu vzájemně souvisejí na základě čtyř strukturovaných nebo standardizovaných kategorií (Typu transakce, Data, Kategorie, Částky).

Datové modely můžou být jednoduché podobně jako tento datový model My Cashflow (Moje cashflow) nebo složité, třeba jako databáze nebo kolekce databází, které jsou uspořádané tak, aby spolu vzájemně určitým způsobem souvisely. Datové modely nemusí být trvalé a nemusí je vytvářet jenom databázoví technici. V Excelu se datové modely dají vytvářet rychle z různých zdrojů tak, aby vyhovovaly vašim potřebám analýzy dat.

Datový model můžete analyzovat i tak, že se konkrétně podíváte jenom na části dat, třeba prostřednictvím grafů nebo jiné vizualizace. Ve vašem cashflow můžete třeba chtít analyzovat jenom výdaje za kalendářní rok 2015. Tak se podíváte na podmnožinu datového modelu, která odpovídá vašim kritériím, a zobrazené informace vám poskytnou požadovaný přehled. Vizualizace a analýzy dat (třeba graf výdajů za připojení k internetu v roce 2015) můžou být stejně jako datové modely jednoduché nebo složité.

Povolení doplňků analýzy dat

Excel 2016 obsahuje výkonnou funkci datových modelů označenou jako Power Pivot. Pokud chcete Power Pivot a další doplňky analýzy dat povolit, vyberte Soubor > Možnosti a zobrazí se okno Možnosti aplikace Excel. V levém podokně vyberte Upřesnit, posuňte se dolů do části Data, která je skoro na konci okna. Dole v části Data je možnost Povolit doplňky pro analýzu dat: Power Pivot, Power View a Power Map.

Okno možností Excelu

Zaškrtněte toto políčko a pak vyberte OK.

Jakmile doplňky pro analýzu dat povolíte, zobrazí se na pásu karet Data v části Datové nástroje tlačítko Spravovat datový model. Po kliknutí na tlačítko Spravovat datový model se zobrazí okno modelování dat doplňku Power Pivot.

Správa datového modelu na záložce pásu karet Data

Použití časového měřítka v Excelu 2016 s Mírami

Šablona My Cashflow (Moje cashflow) používá několik možností časového měřítka Excelu 2016, jako je třeba meziroční srovnání, které jsme popisovali v tomto článku už dřív. Tyto možnosti časového měřítka jsou implementované jako Míry vytvořené v datovém modelu v šabloně. Pokud se chcete na tyto Míry podívat, klikněte na tlačítko Spravovat datový model na kartě Data. Zobrazí se okno Power Pivot. První míra se jmenuje Total Cashflow (Celkové cashflow).

Míry Power Pivotu

V šabloně My Cashflow (Moje cashflow) porovnává meziroční výpočet cashflow aktuálního roku (budeme mu zatím říkat CYC) a cashflow předchozího roku (PYC). Toto je vzorec pro vytvoření výpočtu rok za rokem:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Šablona My Cashflow (Moje cashflow) obsahuje následující Míry časového měřítka:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome je součet sloupce Amount (Částka), ale zahrnuje jenom takové hodnoty, u kterých je Transaction Type (Typ transakce) označený jako Income (Příjem).

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  Součet TotalExpenses je podobný jako TotalIncome, Transaction Type (Typ transakce) je ale označený jako Expense (Výdaj). Výsledek se pak vynásobí -1, aby odrážel skutečnost, že se jedná o výdaje.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Total Cashflow se pak vytvoří přidáním míry [TotalIncome]+[TotalExpenses]. Pokud se při vytváření výpočtů používají jako prvky stavebního bloku míry, můžou se pak budoucí změny některé z těchto měr automaticky odrážet v součtu Total Cashflow.

  Total Cashflow nám taky umožňuje vytvořit kontingenční tabulku s daty cashflow. Když přidáme průřez Year (Rok), můžeme zobrazit cashflow konkrétního roku (třeba toho aktuálního). K vytvoření meziročního porovnání jsme ale potřebovali i cashflow předchozího roku a navíc jsme potřebovali, aby se cashflow předchozího roku zobrazovalo, když průřez zobrazoval aktuální rok. Abychom tuto záležitost vyřešili, vytvořili jsme míru s názvem PreviousYearCashflow.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Calculate je výkonná funkce. Funkce Calculate může nahradit existující filtr novým filtrem tak, aby vyhovoval analýze a podporoval potřeby uživatelů.

  Míra PreviousYearCashflow obsahuje souhrn Total Cashflow, který jsme vytvořili dřív. Navíc je tu nový kontext časové dimenze, který umožňuje získat potřebná data. Konkrétně: Pokud je Total Cashflow rozdělený v roce 2015, PreviousYearCashflow prezentuje data roku 2014 pomocí funkce SAMEPERIODLASTYEAR.

Syntaxe vzorce použitá v této míře je součástí výkonného analytického jazyka s názvem DAX (Data Analysis Expressions). Další informace o jazyce DAX najdete v následující části souvisejících témat.

Viz taky

Načíst a transformovat v Excelu 2016

Začínáme s funkcí Načíst a transformovat v Excelu 2016

Power Pivot – přehled a výuka

Výrazy jazyka DAX (Data Analysis Expressions) v Power Pivotu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×