Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

PowerPoint 2016 zahrnuje funkce přístupnosti, které uživatelům s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s prezentacemi. Další informace o nastaveních a funkcích pro podporu přístupnosti na konkrétních platformách najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením PowerPointu 2016

Když otevřete prezentaci PowerPointu 2016 nebo vytvoříte novou, je název prezentace uprostřed v horní části obrazovky. Protože jste v zobrazení Normální, zobrazují se v pravém horním rohu ovládací prvky jako Minimalizovat a Zavřít. Ve výchozím nastavení je vlevo nahoře panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Uložit, Zpět, Znovu nebo Začít od začátku.

Pod panelem nástrojů je sada karet, například Domů, Vložení, Návrh, Přechody, Animace, Prezentace a Zobrazení. Pod touto řadou karet je pás karet (JAWS ho označuje jako „spodní pás karet“). Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na tom pak můžete vybrat různé položky, třeba tabulky, obrázky, obrazce nebo rovnice, a vložit je do prezentace.

Pod pásem karet se zobrazují tři podokna. Podokno Snímky je na levé straně. Obsahuje miniatury snímků nebo text na snímcích v prezentaci. Na pravé straně je aktivní snímek a pod ním je podokno Poznámky. Pravý dolním roh obrazovky obsahuje tlačítka Zobrazení a ovládací prvky Lupy.

Tyto panely nástrojů, podokna a ovládací prvky zůstanou zobrazené, dokud nepřepnete do jiného zobrazení.

Navigace pomocí klávesnice

Pokud chcete navigovat PowerPointem 2016 a cyklicky procházet orientační body obrazovky, stiskněte F6. Orientační body jsou v pořadí:

 • Aktivní snímek

 • Tlačítka a ovládací prvky v pravém dolním rohu

 • Vrchní panel nástrojů a pásy karet

 • Podokno Snímky

Pokud chcete cyklicky procházet prvky na obrazovce stávajícího orientačního bodu, stiskněte Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad). Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, použijte šipky a požadovanou položku pak vyberte stisknutím klávesy Enter. Například stisknutím klávesy Tab můžete přepínat mezi textovými poli aktivního snímku a pomocí šipkových kláves nahoru a dolů přecházet mezi miniaturami snímků v podokně Snímky. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Tip: Pokud chcete rychle přesunout fokus na první plovoucí obrazec, třeba na textové pole nebo obrázek, stiskněte Ctrl+Alt+5. K dalšímu přepínání mezi plovoucími obrazci použijte klávesu Tab. K normální navigaci se vrátíte stisknutím Esc.

Další informace najdete v příručce používání klávesových zkratek k vytvoření prezentace aplikace PowerPoint a používání klávesových zkratek k předvádění prezentace aplikace PowerPoint.

PowerPoint 2016 zahrnují přístupných osobám s postižením názvy, které může být jen pro čtení obrazovky při práci v aplikaci. Můžete použít Předčítání, předdefinované obrazovky v systému Windows nebo jiných výrobců obrazovky, například JAWS. Informace o použití PowerPoint 2016 se čtečkou obrazovky najdete v příručce základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu se čtečkou obrazovky.

Další možnosti pro lepší přístupnost obsahu v PowerPointu 2016

Aby se obsah snadněji četl a vybíral, můžete pomocí nastavení vysokého kontrastu ve Windows na svém počítači zvýšit kontrast nebo převrátit barvy. Pokud chcete rychle aktivovat motiv s vysokým kontrastem, stiskněte levý Alt + levý Shift + Print Screen a potom stiskněte Enter.

Windows nabízí několik motivů s vysokým kontrastem. Najděte si ten, který vám nejlépe vyhovuje:

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows a do vyhledávacího pole napište „Nastavení vysokého kontrastu“. Čtečka obrazovky ohlásí: „Nastavení vysokého kontrastu, nastavení systému.“

 2. Stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v okně Nastavení v motivech s vysokým kontrastem, a název aktuálně vybraného motivu.

 3. Pomocí šipkových kláves nahoru a dolů procházejte motivy s vysokým kontrastem, dokud nenajdete takový, který vám vyhovuje.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít. Pak stisknutím klávesy Enter aktivujte vybraný motiv.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

PowerPoint pro macOS obsahuje funkce usnadnění, které usnadňují pro uživatele se zdravotním postižením jako omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením k práci s prezentacemi. Další informace o nastavení usnadnění a funkce, které fungují v zařízení najdete v příručce Nastavení zařízení pro práci s usnadnění v Office 365.

Poznámky: 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením PowerPointu pro Mac

Při otevření prezentace PowerPoint nebo vytvořte nový název prezentace umístěné v horní části obrazovky. Ovládací prvky aplikaci, třeba minimalizovat tlačítka a zavřít, se v levém horním rohu. Ve výchozím nastavení se nachází panel nástrojů Rychlý přístup vedle je v levém horním rohu obrazovky. Panel můžete přizpůsobit a obsahuje běžně používané příkazy, například uložit, zpět a znovu. Tlačítko zpětnou vazbu a textové pole Hledat v prezentaci se v pravém horním rohu obrazovky.

Pod row je sada karty na pásu karet. Obsahuje karty jako je Domů, Vložení, Návrh, přechody, animace, prezentace, Revize a zobrazení. Na pásu karet najdete pod řádku karet. Vyberte kartu pásu karet kartu specifické nabídne. Každý karet obsahuje příkazy uspořádané do skupin. Například vyberte na kartě Vložení můžete vybrat jiné položky na pásu karet, jako jsou tabulky, obrázky nebo obrazce a vložit do prezentace. Úplně vpravo na řádku karty mívají tlačítka sdílet na tlačítko Rozbalit/sbalit pás karet.

Pod pásem karet jsou tři podokna. Je podokno miniatur na levé straně. Zahrnuje miniatur snímků nebo text na snímcích prezentace. Napravo od podoknem miniatur je podokno snímků zobrazující aktivního snímku. Je oblast hlavního obsahu kde upravit a přidávání obsahu na snímcích. V podokně snímků je podokno poznámek.

Při otevření, je umístěn v podokně komentáře vedle oblasti podokno snímků v pravém dolním rohu obrazovky.

V dolní části obrazovky, je na stavovém řádku včetně položky tato tlačítka zobrazení a ovládacích prvků Lupa.

Navigace pomocí klávesnice

Procházet PowerPoint a listujte orientačních bodů obrazovky, stisknutím klávesy F6. Orientačních bodů jsou v pořadí:

 • Podokno snímků

 • Tlačítek a ovládacích prvků v pravém dolním rohu na stavovém řádku

 • Karty na pásu karet

 • Podokno miniatur

Pokud chcete přejít prvky obrazovky aktuální orientačních bodů, použijte následující klávesové zkratky:

 • Pokud chcete cyklicky procházet prvky obrazovky aktuální orientačních bodů, stisknutím klávesy (předáte) klávesy Tab nebo Shift + Tab (zpět).

 • Chcete-li vybrat položku, stiskněte MEZERNÍK.

 • Přejděte do nabídky nebo seznamů, stisknutím kláves se šipkami a můžete vybrat, stiskněte klávesu MEZERNÍK. Příklad použití dolů a až kláves se šipkami mezi snímky v podokně miniatur.

 • Přechod mezi možnostmi na pásu karet, stisknutím klávesy Tab.

 • Pokud chcete přepnout mezi textových polí aktivního snímku, stisknutím klávesy Caps lock + klávesy se šipkami doprava nebo doleva.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Další informace najdete v příručce klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

PowerPoint 2016 pro iOS obsahuje funkce usnadnění, které usnadňují pro uživatele se zdravotním postižením jako omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením k práci s prezentacemi. Další informace o nastavení usnadnění a funkce, které fungují v zařízení najdete v příručce Nastavení zařízení pro práci s usnadnění v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Seznámení s aplikací PowerPoint pro iOS rozložení

Při otevření prezentace PowerPoint 2016 pro iOS nebo vytvořte nový název prezentace umístěné v horní části obrazovky.

Pod názvem prezentace je panel nástrojů s následující tlačítka zleva doprava: Uložit a zavřít, soubor, zpět, karet zobrazit spuštění prezentace od tohoto snímku hledání a sdílení.

Poklepání na tlačítko soubor otevře nabídku soubor, který obsahuje tlačítka například Uložit kopii, Tisk a Vlastnosti a položky.

Pod panelem nástrojů je hlavní snímku oblasti obsahu, takzvané plátno. Zobrazuje jeden snímek upravovat. Toto je místo, kam můžete přidat nebo upravovat obsah na snímku.

Pod plátno snímku je panel, který se zobrazí číslo aktuálního snímku a celkového počtu snímků v prezentaci na levé straně obrazovky. Na pravé straně je tlačítko poznámky.

Pod tento řádek je v podokně miniatur, kde jsou uvedeny všechny snímky v prezentaci jako miniatury. Tady můžete vybrat snímek pro úpravy. Na pravé straně hlavního v podokně miniatur je tlačítka Nový snímek.

V dolní části obrazovky je konkrétní nabídek. Tlačítka na řádku nabídek konkrétní měnit podle toho, co je vybrané na oblast hlavního obsahu (například celý snímku, tabulku nebo textové pole na snímku). Ve výchozím nastavení obsahuje následující položky Pokud je fokus na celý snímek: tabulky rozložení, Vložit komentář, vložení obrázku, obrazce, nakreslete textové pole, vložení obrázku z kamery, zpět, Zobrazit pás karet a skrytí klávesnice.

Poklepání na tlačítko Zobrazit pás karet se otevře na řádek nabídek karty. Zahrnuje následující položky a tlačítka zleva doprava: karty seznam nabídek, upozorňovat zpět, znovu a skrýt pás karet.

Seznam nabídek karty konkrétní obsahuje následující karty ve výchozím nastavení:

 • Domů

 • Vložení

 • Kreslení

 • Návrh

 • Přechody

 • Animace

 • Prezentace

 • Revize

Podle toho, co je vybraná oblast hlavního obsahu nové karty se zobrazí. Třeba když se zaměřuje na tabulky, zobrazí se v seznamu na kartu tabulky. Poklepání seznam nabídek se otevře nový možnosti úprav.

Navigace podle dotykového ovládání

 • Navigace v PowerPoint 2016 pro iOS a chcete cyklicky procházet prvky obrazovky, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava.

 • K prohlížení obsahu obrazovky, přetáhněte prstem přes obrazovku.

 • Pokud chcete vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, potáhněte prstem doleva nebo doprava a požadovanou položku pak vyberte poklepáním na obrazovku.

 • Otevření kontextové nabídky (je-li k dispozici), poklepejte na obrazovku dvěma prsty.

Používání funkce Řekněte mi

Rychlé vyhledání příkazu nebo jednu z možností, pomocí hledání Upozorňovat.

 1. V zobrazení pro úpravy prezentace uslyšíte potáhněte prstem doleva nebo doprava jedním prstem, dokud "Zobrazit pás karet" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte název aktuální karty.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Řekněte mi, co chcete udělat" a pak poklepáním displej. Uslyšíte: "úpravu textové pole, se dozvíte, co chcete udělat."

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte hledané slovo, například odrážky nebo tabulku. Seznam výsledků hledání se aktualizuje při psaní.

 4. Projděte si výsledky hledání, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte příkazu nebo možnost chcete.

 5. Chcete-li vybrat příkaz nebo možnost, poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

PowerPoint pro Android zahrnuje funkce přístupnosti, které uživatelům s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s prezentacemi. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které fungují na vašem zařízení, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením PowerPointu pro Android

Zobrazení pro čtení

Při otevření prezentace PowerPoint pro Android nebo vytvořte nový soubor otevřen v zobrazení pro čtení. Název prezentace je zobrazen v horní části obrazovky.

Pod názvem prezentace je panel nástrojů včetně přepínače a tlačítka například tlačítka souboru a nový snímek. Poklepání na tlačítko soubor otevře nabídku soubor, který obsahuje tlačítka například nastavení, Nový, Otevřít, Uložit jako a Tisk.

Pod panelem nástrojů můžete najít na oblast hlavního obsahu místo, kam se zobrazují snímky. Přetáhněte jedním prstem v této oblasti přehrajte čísla snímků. Klepněte na snímek ho vyberte. Poklepejte na snímku a uslyšíte: "Tlačítko s možností úpravy." Poklepejte obrazovku a zadejte zobrazení pro úpravy.

Zobrazení pro úpravy

V zobrazení pro úpravy název prezentace umístěné v horní části obrazovky.

Pod názvem prezentace je panel nástrojů s následující položky z doleva nebo doprava: zpět přepnout, další možnosti tlačítko, přepínač najít, tlačítko poznámky, tlačítko prezentovat a tlačítko Zpět.

Pod panelem nástrojů je oblasti obsahu snímku, který ukazuje jeden snímek upravovat. Sem můžete, například přidat text nebo obrázky na snímek.

Pod oblastí obsahu snímku v dolní části obrazovky je konkrétní nabídek. Tlačítka na řádku nabídek konkrétní měnit podle toho, co je vybrané na oblast hlavního obsahu (například celý snímku, tabulku nebo textové pole na snímku). Ve výchozím nastavení jej obsahuje následující položky, pokud je fokus na celý snímek:

 • Řekněte mi

 • Rozložení

 • Nový komentář

 • Tabulka

 • Fotky

 • Nabídka obrazce

 • Textové pole

 • Fotoaparát

 • Zpět

 • Další možnosti přepínače

Poklepání další možnosti přepněte otevře nebo skryje řádek nabídek kartu, která obsahuje následující položky z zleva doprava:

 • Nabídka seznam karet

 • Řekněte mi

 • Zpět

 • Znovu

 • Další možnosti přepínače

Seznam nabídek karty konkrétní obsahuje následující karty ve výchozím nastavení:

 • Domů

 • Vložení

 • Kreslení

 • Návrh

 • Přechody

 • Animace

 • Prezentace

 • Revize

 • Zobrazení

Podle toho, co je vybraná oblast hlavního obsahu nové karty se zobrazí. Třeba když se zaměřuje na tabulky, zobrazí se v seznamu na kartu tabulky. Poklepání seznam nabídek se otevře nový možnosti úprav.

Navigace dotykovým ovládáním

 • Navigace v PowerPoint pro Android a chcete cyklicky procházet prvky obrazovky prstem doleva nebo doprava.

 • K prohlížení obsahu obrazovky, přetáhněte prstem přes obrazovku.

 • Pokud chcete vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, potáhněte prstem doleva nebo doprava a požadovanou položku pak vyberte poklepáním na obrazovku.

 • Otevření kontextové nabídky (je-li k dispozici), poklepejte na obrazovku dvěma prsty.

 • Nabídka, zobrazení nebo dialogové okno opustíte potáhněte prstem dolů pak left.

Používání funkce Řekněte mi

Rychlé vyhledání příkazu nebo jednu z možností, pomocí hledání Upozorňovat.

 1. V zobrazení pro úpravy prezentace uslyšíte potáhněte prstem doleva nebo doprava jedním prstem, dokud "Řekněte mi, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Řekněte mi, co chcete textové pole."

 2. Poklepáním displej. Uslyšíte: "Zobrazující < jazyka klávesnice > klávesnice."

 3. Použití klávesnice na obrazovce zadejte hledané slovo, například odrážky nebo tabulku. Seznam výsledků hledání se aktualizuje při psaní.

 4. Projděte si výsledky hledání, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte příkazu nebo možnost chcete.

  Některé příkazy a možnosti pravděpodobně podnabídky s víc možnostmi. Funkce talkBack oznamuje je jako "< výsledek hledání > v nabídce, poklepejte na aktivovat." Otevřete nabídku, poklepejte na obrazovce.

 5. Chcete-li vybrat příkaz nebo možnost, poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

PowerPoint Mobile zahrnuje funkce přístupnosti, které uživatelům s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s prezentacemi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint Mobile najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu Mobile pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením aplikace PowerPoint Mobile

Když otevřete PowerPoint Mobile, v pravém horním rohu otevíraného zobrazení je tlačítko uživatelského účtu. Pod tlačítkem je řádek záhlaví aplikace PowerPoint. Pod řádkem záhlaví jsou tlačítka Nový a Procházet. Pod tlačítky v oblasti hlavního obsahu je seznam prezentací, na kterých jste nedávno pracovali.

Zobrazení pro čtení

Když budete otevírat prezentaci v aplikaci PowerPoint Mobile nebo když aplikaci spustíte, abyste si vytvořili novou prezentaci, otevře se prezentace v zobrazení pro čtení. Název vaší prezentace najdete uprostřed v horní části obrazovky. Pod názvem je nalevo tlačítko Soubor. Napravo od tlačítka jsou následující tlačítka: Prezentovat, Nový snímek, Sdílet a Zpět.

Všechny snímky v prezentaci se zobrazují jako miniatury pod tlačítky.

Zobrazení pro úpravy

Pokud chcete přepnout ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy, poklepejte na obrazovce na snímek, který chcete upravit. Uslyšíte, že jste na možnosti Vlastní. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na místní nabídce a na tlačítku Upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení pro úpravy. Uslyšíte, že jste v podokně snímků. Fokus je v oblasti hlavního obsahu.

Název vaší prezentace najdete uprostřed v horní části obrazovky. Nalevo pod názvem je tlačítko Zpět. Napravo od tlačítka jsou následující tlačítka: Najít, Poznámky, Prezentovat a Zpět.

Pod tlačítky je oblast hlavního obsahu, která zabírá většinu místa na obrazovce. Tady se zobrazí vybraný snímek.

Pod oblastí hlavního obsahu se zobrazuje podokno Poznámky, pokud je aktivované.

Pod podoknem Poznámky nebo pod oblastí hlavního obsahu je kontextový panel nástrojů Rychlý přístup. Zobrazují se na něm tlačítka související s oblastí nebo položkou, které jsou aktuálně vybrané na snímku v oblasti hlavního obsahu. Úplně vpravo na panelu nástrojů je tlačítko Další možnosti. Poklepáním na něj se pod oblastí hlavního obsahu otevře hlavní nabídka.

Nad hlavní nabídkou je řádek nabídek. Úplně nalevo v řádku nabídek je název aktuální karty. Pod názvem karty jsou uvedené možnosti karet. Poklepáním na název karty otevřete nabídku karet se všemi dostupnými kartami. Napravo od názvu karty na řádku nabídek jsou následující tlačítka: Řekněte mi, Zpět, Znovu a Další možnosti (rozbalené).

Když budete chtít přepnout ze zobrazení pro úpravy do zobrazení pro čtení, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

Navigace dotykovým ovládáním

 • Pokud chcete navigovat aplikací PowerPoint Mobile a cyklicky procházet prvky obrazovky, potáhněte prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete vybrat položku, poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, potáhněte prstem doleva nebo doprava a požadovanou položku pak vyberte poklepáním na obrazovku.

 • Místní nabídku zavřete tak, že dvěma prsty nakreslíte tvar písmene Z.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

PowerPoint Online obsahuje funkce usnadnění, které usnadňují pro uživatele se zdravotním postižením jako omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením k práci s prezentacemi.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením PowerPointu Online

Otevřete prezentaci PowerPoint 2016 nebo vytvořte novou vodorovný navigační panel při v horní části obrazovky pod pole Adresa URL. Tlačítko Spouštěče aplikací úplně vlevo na navigačním panelu. Na pravé straně se zobrazují na název aplikace na název aktuálního uživatele a cestu k umístění, kde je uložena otevřené prezentace. Na navigačním panelu je střed název prezentace. Vpravo od názvu se zobrazí tlačítko sdílet a název aktuálního uživatele.

Pod navigačním panelem je sada karty na pásu karet, například Domů, Vložení, Návrh, přechody, animace, Revize a zobrazení. Na pásu karet najdete pod řádku karet (JAWS volání "nižší pásu karet"). Vyberte kartu pásu karet kartu specifické nabídne. Každý karet obsahuje příkazy uspořádané do skupin. Například vyberte na kartě Vložení můžete vybrat jiné položky na pásu karet, jako jsou tabulky, obrázky, obrazce nebo rovnice, pokud chcete vložit do prezentace.

Pod pásem karet jsou tři podokna. Je podokno miniatur na levé straně. Zahrnuje miniatur snímků nebo text na snímcích prezentace. Na pravé straně je podokno snímků s aktivního snímku. Je oblast hlavního obsahu kde upravit a přidávání obsahu na snímcích. V podokně snímků je podokno poznámek.

V dolní části obrazovky se na stavovém řádku včetně položky tato tlačítka zobrazení a ovládacích prvků Lupa.

Navigace pomocí klávesnice

Procházet PowerPoint Online a listujte orientačních bodů obrazovky, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6. Orientačních bodů jsou v pořadí:

 • Podokno snímků

 • Podokno komentářů (Pokud je otevřené)

 • Snímek podokno poznámek (Pokud je otevřené)

 • Stavový řádek

 • Na horním panelu nástrojů

 • Pás karet

 • Podokno miniatur

Procházet prvky obrazovky aktuální orientačních bodů, použijte následující klávesové zkratky:

 • Pokud chcete cyklicky procházet prvky obrazovky, stisknutím klávesy (předáte) klávesy tabulátor nebo kombinace kláves Shift + Tab (zpět). Například stisknutím klávesy Tab přepínat textových polí aktivního snímku.

 • Pro výběr položky stiskněte klávesu Enter.

 • Přejděte do nabídky nebo seznamů, stisknutím kláves se šipkami a můžete vybrat, stiskněte klávesu Enter. Například stiskněte dolů a až klávesu se šipkou k přecházení mezi miniatur snímků v podokně miniatur.

 • Můžete rychle přesunout fokus na vybranou kartu na pásu karet, stisknutím klávesy s logem Alt + Windows.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×