Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

OneNote 2016 zahrnuje funkce přístupnosti, které lidem s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s poznámkovými bloky, oddíly a stránkami. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které jsou specifické pro platformu, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením OneNotu

OneNote je cloudová aplikace, takže můžete stejný poznámkový blok používat na všech svých zařízeních. OneNote obsah automaticky synchronizuje.

Když OneNote otevřete, je fokus na názvu stránky poznámkového bloku. Například při prvním otevření aplikace OneNote uslyšíte, že jste na nadpisu OneNotu, jednom místě pro všechny vaše poznámky.

OneNote 2016 nabízí tři zobrazení: Normální zobrazení, zobrazení na celou stránku a zobrazení Ukotvit na ploše. Ukotvit na ploše je stejné jako Normální zobrazení, ale je ukotvené k jedné straně obrazovky. Další informace o zobrazení na celou stránku najdete v části Použití režimu celé obrazovky.

V Normálním zobrazení: OneNote 2016 má horní panel, který obsahuje záložky pásu karet. Jako u většiny produktů Office otevře každá záložka pás karet s příbuznými příkazy. Seznam klávesových zkratek, které můžete použít k otevření jednotlivých záložek pásu karet, najdete v části Navigace pomocí klávesnice.

Pod horním panelem jsou dvě podokna: podokno stránky a navigační podokno. Stránka obsahuje jeden nebo více bloků obsahu, kam můžete zadávat poznámky.

Navigace pomocí klávesnice

OneNote 2016 můžete používat pomocí klávesových zkratek. Podrobné informace najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu 2016 pro Windows.

 • Pokud se chcete přesouvat mezi navigačními podokny, nabídkami a oblastí obsahu, stiskněte klávesu F6.

 • K pohybu uvnitř oblasti obsahu použijte klávesy se šipkou.

  Poznámka: V bloku hlavního obsahu OneNotu nepoužívejte k navigaci klávesu Tab. V tomto podokně stisknutím klávesy Tab odsadíte obsah.

 • Pokud se chcete přesouvat mezi tlačítky a položkami nabídek, stiskněte klávesu Tab a aktivujte je stisknutím klávesy Mezerník.

Záložky pásu karet ve OneNotu jsou Soubor, Domů, Vložení, Kreslení, Historie, Revize, Zobrazení a Výukové nástroje. Další zvláštní karty, jako je třeba karta Rozložení pro tabulky, se zobrazí jenom v případě potřeby.

Tato tabulka popisuje klávesové zkratky, které otevírají jednotlivé záložky pásu karet:

Pokud chcete otevřít tuto kartu

Stiskněte

Domů

Alt+Ů

Vložení

Alt+V

Kreslení

ALT+K

Historie

Alt+H

Revize

Alt+R

Zobrazení

Alt+O

Výukové nástroje

Y2

Speciální funkce, které můžete používat ve OneNotu

Použití režimu celé obrazovky

Pomocí režimu celé obrazovky aplikace OneNote 2016 můžete dosáhnout jednoduššího zobrazení stránky. Jak vy, tak vaše čtečka obrazovky bude moct snadněji procházet stránkou.

 1. Přejděte na hlavní řádek karet nabídek tak, že na stránce aplikace OneNote 2016 stisknete několikrát klávesu Alt, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty.

 2. Na hlavním řádku karet nabídek stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Režimy celé obrazovky, tlačítko, sbaleno“ a pak stiskněte Enter. Otevře se podnabídka. Uslyšíte „Celá obrazovka, výkres, tlačítko“ a stiskněte Enter.

  Teď používáte režim celé obrazovky. Fokus je v oblasti hlavního obsahu.

 3. Režim celé obrazovky ukončíte stisknutím klávesy Alt. Uslyšíte první položku na panelu nástrojů. Potom, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Ukončit, celá obrazovka, výkres, tlačítko“. Pak stiskněte Enter.

Změna velikosti textu

Můžete změnit velikost textu v záhlavích, nabídkách, oknech se zprávami, názvech palet, ikonách a popisech tlačítek, aniž by bylo potřeba měnit rozlišení obrazovky. 

 1. V libovolném zobrazení stiskněte klávesu s logem Windows. Uslyšíte „Start okno, vyhledávací pole, úpravy“

 2. Do vyhledávacího pole napište „Zvětšit text“. Uslyšíte „Zvětšit nebo zmenšit text a další položky“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Nastavení Windows, obrazovka jedna, vlastní“.

 3. V okně Nastavení stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na hypertextovém odkazu pro upřesňující nastavení zobrazení. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jde o okno pro upřesňující nastavení zobrazení.

 4. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Upřesnit nastavení velikosti textu a jiných položek, hypertextový odkaz“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Zobrazení okno, hlavní ovládací panel, odkaz“.

 5. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Prvek plochy, záhlaví, upravovací pole se seznamem, sbaleno“. Rozbalte pole se seznamem stisknutím Alt+Šipka dolů. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Když uslyšíte možnost, kterou chcete upravit, stiskněte Enter.

 6. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Velikost písma, <aktuální velikost písma>“. Rozbalte pole se seznamem stisknutím Alt+Šipka dolů. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Když uslyšíte možnost, kterou chcete upravit, stiskněte Enter.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nezašktrnuto, tučné, zaškrtávací políčko, Alt+T“. Pokud chcete, aby byl text tučně, stiskněte Mezerník. Uslyšíte „Zaškrnuto“.

 8. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Použít, tlačítko, Alt+P“. Pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

OneNote pro Mac pro Office 365 nabízí funkce přístupnosti, které zlepšují celou řadu funkcí integrovaných v Mac OS. Toto téma obsahuje přehled těchto funkcí včetně tipů na procházení jen pomocí klávesnice.

Další informace o využití integrovaných funkcí přístupnosti najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365. Pokud se chcete naučit používat OneNote, přečtěte si téma Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • V článku se předpokládá, že máte zapnutou klávesnici na obrazovce a VoiceOver a že znáte příkazy pro VO (stiskněte klávesy Control+Option.)

V tomto tématu

Seznámení s rozložením OneNotu

Po otevření OneNotu pro Mac se v horní části obrazovky vedle nabídky Apple zobrazí nabídka OneNotu. Pod ní se zobrazí vycentrovaný název dokumentu. Ve výchozím nastavení je na levé straně obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Ten obsahuje často používané příkazy, například Zpět nebo Znovu. Na stejném řádku na pravé straně obrazovky je ikona oznámení a ikona možností sdílení. Pod nimi je nabídka Chcete pomoct vylepšit Office.

Pod tímto řádkem uvidíte karty pásu karet, například Vložení nebo Zobrazení. Pod kartami se nachází pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Karta Vložení například přepíná na pás karet, který vám umožní vybrat různé položky, jako jsou tabulky či obrázky, k vložení do dokumentu.

Navigace ve OneNotu pomocí klávesnice

 • Do umístění, ve kterém jde otevírat další poznámkové bloky nebo vytvářet nové, přejdete stisknutím kláves Command+O.

 • Seznam otevřených poznámkových bloků otevřete stisknutím kláves Control+G.

 • Pokud chcete poznámkové bloky prohledávat, stiskněte VO+F.

Navigace v poznámkovém bloku OneNotu

 • Mezi oddíly poznámkového bloku můžete přecházet stisknutím kláves Command+Shift+{ nebo }.

 • Mezi stránkami oddílu můžete přecházet následovně:

  1. Fokus přesunete na seznam stránek stisknutím kombinace kláves Command+Control+G.

  2. Stisknutím šipky nahoru/dolů nebo stisknutím kombinace kláves Command+PageUp/PageDown vyberete předchozí nebo další stránku oddílu.

  3. Na první stránku v seznamu přejdete stisknutím kláves Option+Home. Na poslední stránku v seznamu přejdete stisknutím kombinace kláves Option+End.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

OneNote pro iOS využívá funkce přístupnosti integrované v iOSu. Tyto funkce usnadňují používání aplikace osobám s postižením. V iOSu můžete například použít integrovanou čtečku obrazovky VoiceOver nebo můžete použít nástroj Diktování k zadávání textu.

Další informace o nastaveních a funkcích přístupnosti, které fungují na vašem zařízení, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365. Pokud se chcete naučit používat OneNote, přečtěte si téma Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením OneNotu pro iOS

Aplikace OneNote pro iOS obsahuje následující zobrazení: Hlavní zobrazení, seznam Oddíly, seznam Stránky a plátno.

Hlavní zobrazení v aplikaci OneNote pro iOS obsahuje seznam vašich onenotových poznámkových bloků. V tomto zobrazení můžete také vytvářet nové poznámkové bloky. V levém horním rohu hlavního zobrazení najdete tlačítko nastavení, vedle něj uprostřed je vyhledávací pole a v pravém horním rohu pak tlačítko oznámení. Pod horním řádkem je odkaz na poslední poznámky a za ním seznam poznámkových bloků. V dolní části obrazovky je tlačítko pro přidání nového poznámkového bloku.

Pokud chcete přejít na určitou stránku poznámkového bloku, přejděte nejdříve v hlavním zobrazení do poznámkového bloku, pak v seznamu Oddíly do oddílu poznámkového bloku a potom v seznamu Stránky na konkrétní stránku. Když otevřete stránku poznámkového bloku v seznamu Stránky, otevře se plátno. Plátno obvykle obsahuje název stránky, datum a jeden nebo více bloků obsahu.

Když aplikaci otevřete poprvé, otevře se v hlavním zobrazení. Příště se otevře v zobrazení, které jste měli otevřené naposledy.

Navigace dotykovým ovládáním

Tady je několik užitečných gest pro navigaci v aplikaci OneNote pro iOS pomocí dotykového ovládání:

 • Pokud chcete přecházet mezi položkami, potažením prstem doprava přejdete na obrazovce dopředu, potažením doleva přejdete zpět.

 • Poklepáním na obrazovce vyberete položku nebo akci.

 • Pokud chcete zjistit, co je na obrazovce, dejte prst na obrazovku a pomalu ho po ní posouvejte. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Když uslyšíte název položky, kterou chcete vybrat, zvedněte prst a poklepejte.

 • Pokud chcete upravit, přesunout nebo odstranit poznámkový blok, oddíl nebo stránku, umístěte fokus na danou položku a pak potažením jedním prstem nahoru nebo dolů projděte dostupné akce.

 • Navigovat po plátně můžete potažením jedním prstem doprava nebo doleva. Když upravujete položku na plátně, můžete poklepáním na obrazovku dvěma prsty přejít do místní nabídky.

 • Pokud chcete odejít z podokna hledání a zavřít režim vyhledávání, opište dvěma prsty na obrazovce tvar písmene z.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

OneNote pro Android zahrnuje funkce přístupnosti, které těm, kdo mají omezenou pohyblivost, slabý zrak nebo jiné postižení, usnadňují práci s poznámkovými bloky, oddíly a stránkami. Další informace o nastaveních a funkcích pro přístupnost, které jsou specifické pro jednotlivé platformy, najdete v článku Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Mnoho funkcí přístupnosti je integrovaných ve vašem zařízení. Jedná se například o čtečku obrazovky TalkBack a nastavení vysokého kontrastu barev. Pokud se chcete naučit používat OneNote, přečtěte si téma Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením aplikace OneNote pro Android

V aplikaci OneNote pro Android najdete následující zobrazení:

 • Hlavní zobrazení

 • Zobrazení oddílů

 • Seznam stránek

 • Plátno

Hlavní zobrazení v aplikaci OneNote pro Android obsahuje seznam vašich poznámkových bloků v aplikaci OneNote. V tomto zobrazení můžete také vytvářet nové poznámkové bloky. Napravo nahoře v hlavním zobrazení najdete tlačítko Další možnosti a nalevo od něj tlačítko pro hledání. Pod horním řádkem je odkaz na váš účet. Pod ním je odkaz na poslední poznámky, za kterým následuje seznam poznámkových bloků. V dolní části obrazovky je tlačítko pro přidání nového poznámkového bloku.

Pokud chcete přejít na určitou stránku poznámkového bloku, přejděte nejdříve v hlavním zobrazení do poznámkového bloku, pak v zobrazení Oddíly do oddílu poznámkového bloku a potom v seznamu Stránky na konkrétní stránku. Když otevřete stránku poznámkového bloku v seznamu Stránky, otevře se plátno. Plátno obvykle obsahuje název stránky, datum a jeden nebo více bloků obsahu.

Pokud jste už aplikaci dříve použili, otevře se v zobrazení, kde jste naposledy skončili.

Navigace dotykovým ovládáním

Tady je několik užitečných gest pro navigaci v aplikaci OneNote pro Android pomocí dotykového ovládání:

 • Pokud chcete přecházet mezi položkami, potažením prstem doprava přejdete na obrazovce dopředu, potažením doleva přejdete zpět.

 • Poklepáním na obrazovce vyberete položku nebo akci.

 • Pokud chcete zjistit, co je na obrazovce, dejte prst na obrazovku a pomalu ho po ní posouvejte. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Když uslyšíte název položky, kterou chcete vybrat, zvedněte prst a příslušnou položku vyberte poklepáním na displej.

 • Pokud chcete zkopírovat, přesunout nebo odstranit oddíl nebo stránku, umístěte fokus na danou položku a poklepejte na obrazovku a podržte na ní prst a otevřete tak místní nabídku. Potahujte prstem doprava, dokud nenajdete možnost, kterou chcete použít. Pak poklepejte na displej. Další informace najdete v tématu Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

 • Navigovat po plátně můžete potažením jedním prstem doprava nebo doleva.

 • Z libovolného zobrazení se vrátíte tak, že potáhnete dolů a doleva. Je to stejné, jako když stisknete tlačítko Zpět.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Aplikace OneNote pro Windows 10 zahrnuje funkce přístupnosti, které lidem s omezenou pohyblivostí, slabým zrakem nebo jiným postižením usnadňují práci s poznámkovými bloky, oddíly a stránkami.

Mnoho funkcí přístupnosti je integrovaných ve vašem počítači nebo zařízení. Jedná se například o čtečku obrazovky Předčítání, lupu nebo nastavení vysokého kontrastu barev. Pokud se chcete naučit používat OneNote, přečtěte si téma Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením aplikace OneNote pro Windows 10

Po otevření aplikace OneNote uslyšíte název naposledy otevřeného poznámkového bloku.

Stisknutím klávesy F6 přejděte na horní panel (uslyšíte, že jste na kartě Domů). Na horním panelu najdete tlačítko navigačního podokna a karty pásu karet (Domů, Vložení, Kreslení a Zobrazení). Další možnosti, které se tu nacházejí, jsou popsané v další části.

Navigace ve OneNotu pro Windows 10 pomocí klávesnice

Primárními navigačními klávesami jsou klávesy F6 a Tab.

 • Pokud používáte klávesnici a chcete se přesouvat mezi navigačními podokny, nabídkami a oblastí pro úpravy, stiskněte klávesu F6.

 • Pokud se chcete přesouvat mezi tlačítky a položkami nabídek, stiskněte klávesu Tab a aktivujte je stisknutím klávesy Enter.

  Poznámka: V podokně hlavního obsahu OneNotu nepoužívejte k navigaci klávesu Tab. V tomto podokně stisknutím klávesy Tab odsadíte obsah.

Když stisknete klávesu F6, zastavíte se na jednom z těchto míst:

 • Karty na pásu karet: Domů, Vložení, Kreslení a Zobrazení. Když stisknutím klávesy F6 přejdete na pás karet, uslyšíte, že jde o položku karta Domů.

  U každé karty se otevře pás karet s příkazy, například s možnostmi úprav stránky. Upozorňujeme, že příkazy Lupa jsou na kartě Zobrazení.

 • Navigační podokno poznámkového bloku (uslyšíte, že jde o tlačítko posledních poznámek, nebo uslyšíte název některého poznámkového bloku).

  Navigační podokno obsahuje seznam poznámkových bloků a můžete v něm otevřít nebo vytvořit další poznámkové bloky. Najdete v něm také nastavení aplikace a informace o uživatelském účtu.

 • Tlačítko Hledat (uslyšíte, že jde o tlačítko Hledat).

  Zadejte text, který chcete vyhledat, a stiskněte klávesu Enter.

 • Navigační podokno Oddíl (uslyšíte název některého z oddílů).

  V tomto podokně najdete seznam oddílů a tlačítko Nový oddíl.

 • Navigační podokno Stránka (uslyšíte název některé ze stránek).

  Najdete tady seznam stránek a tlačítko Nová stránka.

 • Plátno stránky (uslyšíte, že jste na bloku s obsahem na aktuální stránce OneNotu) – tady můžete upravovat obsah stránky.

Navigace pomocí klávesových zkratek

Úplný seznam klávesových zkratek pro OneNote pro Windows 10 najdete v článku Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10.

V následující tabulce najdete některé užitečné klávesové zkratky:

Akce

Klávesy

Otevření navigačního podokna poznámkového bloku

CTRL+G

Umístění fokusu na aktuální oddíl v seznamu

CTRL+SHIFT+G

Umístění fokusu na aktuální stránku v seznamu

CTRL+Alt+G

Vytvoření nového oddílu

CTRL+T

Vytvoření nové stránky

CTRL+N

Skrytí navigačního podokna

Skrytím navigačního podokna můžete zjednodušit vaše zobrazení aplikace OneNote pro Windows 10.

 1. Podle pokynů v části Použití režimu celé obrazovky přejděte k tlačítku Režimy celé obrazovky a stiskněte Enter.

 2. V podnabídce Režimy celé obrazovky několikrát stiskněte tlačítko Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Vypnuto, Skrýt navigaci, tlačítko“. Pak stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete navigační podokno znovu zobrazit, přejděte do podnabídky Režimy celé obrazovky podnabídky a několikrát stiskněte tlačítko Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Zapnuto, Skrýt navigaci, tlačítko“. Pak stiskněte Enter.

Použití režimu celé obrazovky

Pomocí režimu celé obrazovky aplikace OneNote pro Windows 10 můžete dosáhnout jednoduššího zobrazení stránky. Vám i vaší čtečce obrazovky to usnadní procházení stránkou.

 1. Přejděte na hlavní řádek karet nabídek tak, že na stránce aplikace OneNote pro Windows 10 stisknete několikrát klávesu Alt, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty.

 2. Na hlavním řádku karet nabídek stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Režimy celé obrazovky, tlačítko, sbaleno“ a pak stiskněte Enter. Otevře se podnabídka. Uslyšíte „Celá obrazovka, výkres, tlačítko“ a stiskněte Enter.

  Teď používáte režim celé obrazovky. Fokus je v oblasti hlavního obsahu.

 3. Režim celé obrazovky ukončíte stisknutím klávesy Alt. Uslyšíte první položku na panelu nástrojů. Potom, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Ukončit, celá obrazovka, výkres, tlačítko“. Pak stiskněte Enter.

Změna velikosti textu

Můžete změnit velikost textu v záhlavích, nabídkách, oknech se zprávami, názvech palet, ikonách a popisech tlačítek, aniž by bylo potřeba měnit rozlišení obrazovky. 

 1. V libovolném zobrazení stiskněte klávesu s logem Windows. Uslyšíte „Start okno, vyhledávací pole, úpravy“

 2. Do vyhledávacího pole napište „Zvětšit text“. Uslyšíte „Zvětšit nebo zmenšit text a další položky“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Nastavení Windows, obrazovka jedna, vlastní“.

 3. V okně Nastavení stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na hypertextovém odkazu pro upřesňující nastavení zobrazení. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jde o okno pro upřesňující nastavení zobrazení.

 4. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Upřesnit nastavení velikosti textu a jiných položek, hypertextový odkaz“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Zobrazení okno, hlavní ovládací panel, odkaz“.

 5. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Prvek plochy, záhlaví, upravovací pole se seznamem, sbaleno“. Rozbalte pole se seznamem stisknutím Alt+Šipka dolů. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Když uslyšíte možnost, kterou chcete upravit, stiskněte Enter.

 6. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Velikost písma, <aktuální velikost písma>“. Rozbalte pole se seznamem stisknutím Alt+Šipka dolů. V seznamu se můžete pohybovat stisknutím kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Když uslyšíte možnost, kterou chcete upravit, stiskněte Enter.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nezašktrnuto, tučné, zaškrtávací políčko, Alt+T“. Pokud chcete, aby byl text tučně, stiskněte Mezerník. Uslyšíte „Zaškrnuto“.

 8. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Použít, tlačítko, Alt+P“. Pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

OneNote Online běží v prohlížeči, takže ho můžete použít skoro z každého zařízení, které umí používat prohlížeč. Každá platforma zařízení, jako je Windows, Mac, iOS a tak dále, nabízí předdefinované funkce přístupnosti, které můžou používání OneNotu usnadnit. Můžete například použít čtečku obrazovky, lupu nebo nástroj pro diktování. Tyto postupy jsou určené pro osobní počítače s Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s OneNotem Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. OneNote Online běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro OneNote Online.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením OneNotu Online

V okně OneNotu Online je řádek nabídek s kartami umístěný nahoře. Pod kartami je pás karet s nástroji, které obsahují různé možnosti v závislosti na aktuálně vybrané kartě. Pod pásem karet na levé straně obrazovky je oblast podokna obsahující seznam poznámkových bloků, seznam Oddíly a seznam Stránky. Oblast úprav se rozkládá od středu obrazovky až k jejímu pravému okraji.

Orientační body používané v OneNotu Online:

 • Seznam služeb Microsoftu

 • Řádek nabídek

 • Seznam poznámkových bloků

 • Oblast úprav (plátno)

Navigace ve OneNotu Online pomocí klávesnice

Mezi orientačními body v OneNotu Online můžete přecházet pomocí kombinace kláves Ctrl+F6. Stisknutím klávesy F6 přejdete zpět na ovládací prvky prohlížeče. Často používané klávesové zkratky, jako je například F1 pro nápovědu, se vztahují na webový prohlížeč, ne na OneNote Online.

K navigaci v aplikaci OneNote Online a cyklickému procházení prvků na obrazovce slouží klávesa Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad). Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Pokud chcete přecházet mezi jednotlivými oddíly a stránkami v poznámkovém bloku, vyberte nejdříve v Předčítání navigační režim položky, a to tak, že opakovaně stisknete kombinaci kláves Caps Lock + šipka nahoru, dokud Předčítání neoznámí „položky“. Potom stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud Předčítání neoznámí „Poznámkové bloky“. A pak pomocí kombinace kláves Caps Lock + šipka vpravo procházejte seznam Oddíly a seznam Stránky.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Klávesové zkratky v OneNotu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Technická podpora pro osoby s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×