Nastavení zvuku a videa

Funkce Nastavení zvuku a videa má tyto možnosti:

 • Automaticky vyhledá a vybere upřednostňované zařízení pro přehrávání zvuku a videa v dané aplikaci bez nutnosti procházet proces nastavení. Funkce Nastavení zvuku a videa automaticky znovu nakonfiguruje zařízení pro přehrávání zvuku a videa, pokud zařízení odpojíte a připojíte k počítači nové zařízení.

 • Umožňuje určit pro volání další zařízení (jiné než výchozí sluchátko či náhlavní soupravu). Funkce také umožňuje nastavit pro zvuk aplikace samostatný reproduktor a mikrofon.

 • Umožňuje určit další zařízení (jiné než výchozí sluchátko či náhlavní soupravu) pro přehrávání zvuků upozornění v aplikaci. Možnosti zvuku lze například nastavit tak, aby byly zvuky upozornění při přijetí příchozího volání přehrávány v reproduktorech počítače.

 • Umožňuje testovat zařízení, upravit hlasitost reproduktorů a mikrofonu, testovat webové kamery a upravovat jejich nastavení.

Co chcete provést?

Nastavení zvuku a videa - sluchátko nebo náhlavní souprava

Nastavení zvuku a videa - reproduktor/mikrofon nebo sluchátko

Nastavení zvuku a videa - zvuk

Nastavení zvuku a videa - webová kamera

Nastavení zvuku a videa - sluchátko nebo náhlavní souprava

Stránka Nastavení zvuku a videa - sluchátko nebo náhlavní souprava se zobrazí pouze v případě, že aplikace Communicator 2007 nalezne sluchátko nebo náhlavní soupravu USB připojené k počítači. Sluchátka a náhlavní soupravy jsou telefonická zařízení s reproduktorem, mikrofonem a tlačítkem pro zahájení a ukončení volání.

Výběr sluchátka nebo náhlavní soupravy

Rozevírací seznam Sluchátka a náhlavní soupravy obsahuje telefonická zařízení, která byla nalezena funkcí Nastavení zvuku a videa. Ve výchozím nastavení vybírá funkce Nastavení zvuku a videa sluchátka a náhlavní soupravy automaticky podle následujícího pořadí priority:

Pořadí priority při automatickém výběru sluchátka nebo náhlavní soupravy

 1. Sluchátko s certifikací UC s displejem

 2. Sluchátko s certifikací UC s reproduktorem

 3. Náhlavní souprava s certifikací UC

 4. Jiné zařízení s certifikací UC

 5. Sluchátko bez certifikace UC

Rozevírací seznam Sluchátka a náhlavní soupravy poskytuje následující možnosti:

 • Výchozí - <název zařízení>.   Je-li vybrána možnost Výchozí - <název zařízení>, funkce Nastavení zvuku a videa automaticky vyhledá a vybere upřednostňované sluchátko nebo náhlavní soupravu. Je-li vybrána tato možnost, provede aplikace Communicator 2007 automatickou konfiguraci sluchátka či náhlavní soupravy, pokud zařízení odpojíte od počítače a opět připojíte nebo pokud k počítači připojíte nové sluchátko či náhlavní soupravu.

 • <název zařízení>.   Zvolíte-li tuto možnost, můžete vybrat požadované zařízení. Neumožníte tedy funkci Nastavení zvuku a videa vybrat zařízení automaticky. Je-li vybrána tato možnost, neprovádí aplikace Communicator 2007 automatickou konfiguraci sluchátka či náhlavní soupravy, pokud zařízení odpojíte od počítače nebo pokud k počítači připojíte nové zařízení.

Reproduktor

 • Klepnutím na tlačítko Test vyzkoušíte hlasitost reproduktoru sluchátka nebo náhlavní soupravy. Pomocí posuvníku můžete hlasitost zvýšit nebo snížit.

Mikrofon

 • Používáte-li sluchátko, můžete vyzkoušet úroveň hlasitosti promluvením do mluvítka. Zelená barva by měla vyplňovat polovinu testovací oblasti. Používáte-li náhlavní soupravu, promluvte do mikrofonu.

Začátek stránky

Nastavení zvuku a videa - reproduktor/mikrofon nebo sluchátko

Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud pro reproduktor i mikrofon vyberete stejné zařízení. Volba samostatných zařízení může při volání způsobit zvukovou ozvěnu. Pokud se však nemůžete použití samostatných zařízení vyhnout a dochází k ozvěně, můžete ji minimalizovat snížením hlasitosti mikrofonu a reproduktoru.

Na stránce Nastavení zvuku a videa - reproduktor/mikrofon nebo sluchátko můžete vybrat reproduktor a mikrofon pro zvukové funkce aplikace. Jako reproduktor a mikrofon lze vybrat samostatná zařízení. I v případě, že je nalezeno sluchátko nebo náhlavní souprava, můžete pro volání vybrat jiné sluchátko (nikoli výchozí sluchátko nebo náhlavní soupravu). Ve výchozím nastavení vybírá funkce Nastavení zvuku a videa reproduktor a mikrofony automaticky podle následujícího pořadí priority:

Pořadí priority při automatickém výběru reproduktoru, mikrofonu nebo sluchátka

 1. Sluchátko vybraného telefonického zařízení

 2. Zařízení RoundTable

 3. Výchozí zařízení systému

 • Výchozí - <název zařízení>.   Je-li vybrána možnost Výchozí - <název zařízení>, funkce Nastavení zvuku a videa automaticky vyhledá a vybere upřednostňovaný reproduktor a mikrofon nebo sluchátko. Je-li vybrána tato možnost, jsou reproduktory a mikrofony nebo sluchátka automaticky znovu nakonfigurovány, pokud je odpojíte od počítače a opět je připojíte nebo pokud připojíte nové zařízení.

 • Vlastní.    Tuto možnost vyberte, chcete-li vybrat konkrétní zařízení a nechcete, aby aplikace Communicator 2007 vybrala zařízení automaticky. Tato možnost také umožňuje vybrat jako reproduktor a mikrofon různá zařízení.

 • Vypnout.    Vyberete-li tuto možnost, vypnete reproduktor a mikrofon nebo sluchátko.

Reproduktor

 • Je-li v nastavení Reproduktor/mikrofon nebo sluchátko vybrána možnost Vlastní, můžete vybrat zařízení z rozevíracího seznamu.

 • Klepnutím na tlačítko Test vyzkoušíte úroveň hlasitosti reproduktoru.

Mikrofon

 • Je-li v nastavení Reproduktor/mikrofon nebo sluchátko vybrána možnost Vlastní, můžete vybrat zařízení z rozevíracího seznamu.

 • Klepnutím na tlačítko Test vyzkoušíte úroveň hlasitosti mikrofonu. Pomocí posuvníku můžete hlasitost zvýšit nebo snížit.

Začátek stránky

Nastavení zvuku a videa - zvuk

Na straně Nastavení zvuku a videa - zvuk lze vybrat reproduktor pro přehrávání zvuků aplikace, například vyzvánění příchozích volání nebo zvukových pozvání k relacím rychlých zpráv. Ve výchozím nastavení vybere funkce Nastavení zvuku a videa automaticky výchozí reproduktory systému.

 • Výchozí - <název zařízení>.   Tato možnost je vybrána automaticky ve výchozím nastavení. Je-li vybráno výchozí nastavení, funkce Nastavení zvuku a videa automaticky vyhledá a vybere zařízení pro přehrávání zvukových upozornění. Tato množnost je výhodná z toho důvodu, že aplikace Communicator 2007 automaticky vybere zařízení, pokud stávající zařízení odpojíte a připojíte nové.

 • <název zařízení>.    Můžete vybrat konkrétní zařízení, které má být použito pro přehrávání zvukových upozornění. Zvolíte-li tuto možnost, nebude aplikace Communicator 2007 automaticky provádět opětovnou konfiguraci zařízení pro přehrávání zvuků, pokud zařízení odpojíte a připojíte nové zařízení.

 • Vypnout.    Tuto možnost vyberte, chcete-li vypnout reproduktor. Reproduktor nebude přehrávat žádná zvuková upozornění.

Reproduktor

 • Klepnutím na tlačítko Test vyzkoušíte hlasitost přehrávání zvuku v reproduktoru.

Začátek stránky

Nastavení zvuku a videa - webová kamera

Na stránce Nastavení zvuku a videa - webová kamera lze vybrat webovou kameru, kterou chcete používat při audiovizuálních konverzacích. Tato stránka také poskytuje přístup k softwaru pro nastavení a úpravy od výrobce webové kamery. Ve výchozím nastavení vybírá aplikace Communicator 2007 audiovizuální zařízení automaticky v následujícím pořadí priority:

Pořadí priority při automatickém výběru audiovizuálních zařízení

 1. Datový proud hovořícího účastníka v zařízení RoundTable

 2. Výchozí audiovizuální zařízení systému

 • Výchozí - <název zařízení>.   Tato možnost je vybrána automaticky ve výchozím nastavení. Je-li vybrána možnost Výchozí, aplikace Communicator 2007 automaticky vyhledá a vybere webovou kameru pro audiovizuální volání. Tato možnost je výhodná z toho důvodu, že aplikace Communicator 2007 automaticky vybere zařízení, pokud stávající zařízení odpojíte a připojíte nové.

 • <zařízení>.    Zvolíte-li tuto možnost, můžete vybrat konkrétní audiovizuální zařízení. Zvolíte-li tuto možnost, nebude aplikace Communicator 2007 provádět opětovnou konfiguraci v případě odpojení audiovizuálního zařízení nebo připojení nového audiovizuálního zařízení.

 • Vypnout.    Tuto možnost vyberte, nechcete-li používat webovou kameru.

Nastavení webové kamery

 • Po klepnutí na tlačítko Nastavení webové kamery můžete použít software pro nastavení a úpravy od výrobce webové kamery.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×