Nastavení vlastností pro více obrazců pomocí vrstev

Nastavení vlastností pro více obrazců pomocí vrstev

Vrstvy v aplikaci Visio umožňují provádět změny vlastností všech obrazců, jež jsou přiřazeny do dané vrstvy. Je možné nastavit následující vlastnosti:

 • Viditelné – Zapne nebo vypne viditelnost.

 • Tisk – Zahrne nebo vyloučí obrazce při tisku diagramu.

 • Aktivní – Při přidání obrazců do diagramu automaticky přiřadí obrazce do aktivních vrstev.

 • Zámek – Zakáže nebo povolí změny obrazců.

 • Přichytit – Zapne nebo vypne funkci přichycení.

 • Připevnit – Zapne nebo vypne funkci připevnění.

 • Barva – Zobrazí nebo skryje barvu vrstvy.

Šablony mají výchozí vrstvy, do kterých jsou obrazce přiřazeny při přetažení na stránku. Tyto výchozí vrstvy můžete zachovat, nebo je odebrat a vytvořit své vlastní. Chcete-li zjistit, do kterých vrstev je obrazec přiřazen, postupujte takto:

 1. Vyberte obrazec na stránce výkresu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na možnost Přiřadit vrstvě.

Otevře se dialogové okno Vrstva, které zobrazuje seznam vrstev v diagramu. Vrstvy, do kterých daný obrazec patří, jsou vybrány. Zaškrtnutím políček v tomto dialogovém okně a zrušením jejich zaškrtnutí můžete přidružení vrstev přidat a odebrat.

Pokud chcete používat své vlastní vrstvy, nejprve tyto vrstvy vytvořte a potom do nich přiřaďte obrazce.

Vytvoření vrstvy

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na možnost Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy klikněte na tlačítko Nová.

 3. Zadejte název vrstvy a klikněte na tlačítko OK.

V tomto dialogovém okně lze rovněž odebrat existující vrstvu, čímž se z diagramu odstraní rovněž všechny obrazce přiřazené do dané vrstvy. Chcete-li obrazce zachovat, odeberte nejprve z dané vrstvy všechny obrazce pomocí možnosti Přiřadit vrstvě a potom danou vrstvu odeberte v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy.

Uzamčení vrstvy

Obrazce v uzamčené vrstvě nelze vybírat, přesouvat ani upravovat. Do uzamčené vrstvy nelze ani přidávat obrazce.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na možnost Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy u dané vrstvy zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Zámek.

Přiřazení barvy vrstvě

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na možnost Vlastnosti vrstvy.

 2. U vrstvy, kterou chcete obarvit, kliknutím zaškrtněte políčko ve sloupci Barva.

 3. Vyberte název vrstvy a v seznamu Barva vrstvy klikněte na požadovanou barvu.

 4. Chcete-li nastavit vrstvu jako průhlednou, přetáhněte posuvník Průhlednost na požadovanou hodnotu.

  Při hodnotě 100 % je vrstva neviditelná. Při hodnotě 0 % je vrstva neprůhledná.

Barva a průhlednost, které obrazcům ve vrstvě přiřadíte, budou mít dočasně přednost před původní barvou a průhledností jednotlivých obrazců. Zrušením barvy vrstvy vrátíte obrazcům původní barvu. Obrazce přiřazené více vrstvám si ponechají vlastní barvu, tzn. nebude pro ně použita barva vrstvy. Barvy vrstvy se zobrazí v zobrazeném i ve vytištěném výkresu.

Aktivace jedné nebo více vrstev

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Vrstvy a potom na možnost Vlastnosti vrstvy.

 2. U každé vrstvy, kterou chcete aktivovat, kliknutím zaškrtněte políčko ve sloupci Aktivní.

Vrstva je aktivní na aktuální stránce. Přesunete-li na stránku obrazec, který nemá předdefinované přiřazení do vrstev, bude obrazec přiřazen k aktivní vrstvě. Při přidávání obrazců na stránku představuje aktivace vrstev rychlý způsob přiřazování obrazců k vrstvám. Není možné aktivovat vrstvu, která je chráněna proti úpravám.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×