Nastavení vlastností chování tabulky pro sestavy Power View

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud používáte Power View, můžete nastavit vlastnosti chování tabulky pro změnu chování seskupení řádků podrobností a lepší výchozí umístění identifikačních údajů (například jména, ID fotografií nebo obrázků loga) v kontejnerech, kartách a grafech dlaždic.

Poznámka:  Než nastavíte další vlastnosti, musíte nastavit identifikátor řádku.

 1. Otevřete Power Pivot. Podrobnosti najdete v tématu spuštění doplňku Power Pivot v Microsoft excelu 2013 Add-in .

 2. Kliknutím na kartu tabulky v dolní části okna vyberte tabulku, pro kterou konfigurujete vlastnosti.

 3. Klikněte na Upřesnit chování tabulky>.

 4. V poli identifikátor řádkuvyberte sloupec tabulky, který obsahuje pouze jedinečné hodnoty, a neprázdné hodnoty. Nastavení identifikátoru řádku je první krok pro určení dalších vlastností.

 5. V části zachovat jedinečné řádkyvyberte sloupce, které by měly být považovány za jedinečné, i když jsou duplicitní (například jméno zaměstnance a příjmení), kde dva nebo více zaměstnanců sdílejí stejný název).

 6. Výchozí sloupec popisek obsahuje zobrazované jméno, které představuje data řádku (například jméno zaměstnance v záznamu zaměstnance).

  V některých vizualizacích Power View, jako jsou například karty, se výchozí popisek zobrazí ve větším písmu. Pokud jste taky nastavili výchozí obrázek, výchozí popisek se zobrazí pod tlačítkem výchozí obrázek na kartách kontejneru dlaždic.

 7. Ve výchozím obrázkuvyberte sloupec, který představuje data řádku (například ID fotografie v záznamu zaměstnance).

V tomto článku

Proč nastavit vlastnosti chování tabulky?

Výchozí pole

Vlastnost identifikátor řádku

Vlastnost zachovat jedinečné řádky

Výchozí popisky

Výchozí obrázky

Optimalizace pro specifická rozložení

Chybí obrázky

Označení sloupce jako URL obrázku

Označení sloupce obsahujícího binární obrázky

V tabulkách chybí jeden nebo více řádků

Rozložení matice je moc zaplněné.

Graf znázorňující příliš mnoho položek a úrovní na ose

Další kroky

Podívejte se také na

Proč nastavit vlastnosti chování tabulky?

Power View seskupuje položky automaticky na základě polí a formátu prezentace, který používáte. Ve většině případů má výchozí seskupení optimální výsledek. Ale u některých tabulek, především těch, které obsahují podrobná data, budou výchozí chování seskupení někdy Seskupit řádky, které by neměly být seskupené (například záznamy zaměstnanců nebo zákazníků, které by měly být zařazeny jednotlivě, zejména když dva nebo více lidí Sdílejte stejné jméno a příjmení). U takových tabulek můžete nastavit vlastnosti, které způsobí, že se řádky budou seskupovat jednotlivě než dohromady.

Poznámka: Neměňte výchozí chování v tabulkách, které fungují jako vyhledávací tabulky (například tabulka kalendářních dat, tabulka kategorií výrobků nebo tabulka oddělení, kde se tabulka skládá z relativně malého počtu řádků a sloupců) nebo souhrnných tabulek obsahujících pouze řádky, které jsou zajímavé při sumarizaci (například souhrnné údaje shrnuté podle pohlaví, věku nebo geografie). U vyhledávacích tabulek a souhrnných tabulek vygeneruje nejlepší výsledek seskupení.

Začátek stránky

Výchozí pole

Můžete nastavit, která pole se automaticky přidají do Power View, pokud někdo klikne na název tabulky v seznamu polí nástroje Power View. Tabulka může obsahovat velké množství polí, ale některé z nich se často používají častěji než jiné.

 1. Na kartě Power Pivot okna > Upřesnit > výchozí pole.

 2. V tabulce vyberte pole a klikněte na Přidat.

 3. V pořadí se přesune na výchozí pole.

 4. Až budete mít všechna požadovaná pole, můžete změnit jejich pořadí. Vyberte pole a klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vlastnost identifikátor řádku

V tabulce identifikátor řádku určuje jeden sloupec, který obsahuje pouze jedinečné hodnoty a neobsahuje žádné prázdné hodnoty. Vlastnost identifikátor řádku se používá ke změně seskupení, takže skupina není založená na sazbě pole řádku, ale místo na pevném sloupci, který se vždycky používá k jednoznačné identifikaci řádku, bez ohledu na pole použitá v určitém rozložení sestavy.

Nastavení této vlastnosti změní výchozí chování seskupení z dynamického seskupení na základě sloupců v zobrazení, do pevného chování seskupení, které shrnuje závislosti na identifikátoru řádku. Změna výchozího chování seskupení je relevantní pro rozložení sestavy, jako je například matice, která jinak seskupí (nebo zobrazí mezisoučty) pro každý sloupec v řádku.

Nastavení identifikátoru řádku umožňuje použít následující další vlastnosti: zachovat vlastnost jedinečné řádky , výchozí vlastnost Popisek a výchozí vlastnost obrázku , která ovlivňuje chování pole v Power View.

Můžete taky použít identifikátor řádku samostatně, jako samostatnou vlastnost, a povolit následující:

 • Použití binárních obrázků v sestavě Odebráním nejednoznačnosti kolem jedinečnosti řádků může nástroj Power View určovat, jak přiřadit výchozí obrázky a výchozí popisky pro daný řádek.

 • Odebrání nežádoucích mezisoučtů ze sestavy matice Výchozí seskupení na úrovni pole vytvoří pro každé pole souhrn. Chcete-li použít pouze jediný Mezisoučet vypočtený na úrovni řádku, vytvoří tento výsledek identifikátor řádku.

U tabulek označených jako tabulky kalendářních dat nelze nastavit identifikátor řádku. U tabulek kalendářních dat se při označení tabulky používá identifikátor řádku. Další informace najdete v tématu dialogové okno označit jako tabulku kalendářNích dat.

Začátek stránky

Vlastnost zachovat jedinečné řádky

Tato vlastnost umožňuje určit, které sloupce budou obsahovat informace o identitě (například jméno zaměstnance nebo kód produktu), které odlišují jeden řádek od druhého. V případech, kdy se řádky jeví jako identické (například dva zákazníci se stejným názvem), se sloupce zadané pro tuto vlastnost v tabulce sestav opakují.

V závislosti na tom, které sloupce přidáte do sestavy, může dojít k nalezení řádků, které jsou považovány za identické, protože hodnoty v každém řádku vypadají stejně (například dva zákazníci s názvem Jan Yang). Může k tomu dojít, když v zobrazení sestavy nejsou další sloupce, které poskytují rozlišení (například prostřední jméno, adresa nebo datum narození). V takovém případě je výchozím chováním sbalení identických řádků do jednoho řádku, Shrnutí počítaných hodnot do jednoho většího výsledku ze sloučených řádků.

Nastavením vlastnosti zachovat jedinečné řádky můžete určit jeden nebo více sloupců, které se mají vždycky opakovat, a to i v případě, že jsou duplicitní instance, když je přidáte do zobrazení sestavy. Počítané hodnoty přidružené k řádku budou nyní přiděleny na základě jednotlivých řádků, místo aby byly shrnuty do jednoho řádku.

Poznámka:  Vzhledem k tomu, že sloupce, které koncový uživatel vybere, můžou ovlivnit seskupení, což změní kontext filtru pro výpočty výrazů, musí Návrháři modelu dbát na to, aby byla vytvořená správná výsledky.

Začátek stránky

Výchozí popisky

Tato vlastnost určuje popisek, který se zobrazí na štítku na kartě nebo v grafu nebo společně s výchozím obrázkem v navigačním panelu sestavy dlaždice. Při použití s výchozím obrázkem se pod obrázkem zobrazí výchozí popisek. Při výběru výchozího popisku vyberte sloupec, který obsahuje nejvíce informací o řádku (například název).

V rozložení pruhů karet kontejneru dlaždic s navigačním pruhem nahoře se v horní části obrázku pod obrázkem zobrazí výchozí popisek, který je definován výchozí vlastností obrázku. Pokud máte například seznam zaměstnanců, můžete informace o zaměstnancích uspořádat, jako výchozí obrázek a jméno zaměstnance jako výchozí popisek. Výchozí sloupec popisek se vždy zobrazuje pod obrázkem v pruhu karet – navigace v kontejneru dlaždic, i když ho v seznamu polí sestavy výslovně vyberete.

V rozložení titulní tok kontejneru dlaždic s navigací v dolní části dlaždic se výchozí obrázek zobrazí bez výchozího popisku.

V rozložení vizitky se výchozí popisek zobrazí v oblasti nadpisu v horní části každé karty. Pokud máte například seznam zaměstnanců, můžete vytvořit karty s informacemi o zaměstnancích, jako výchozí obrázek a jméno zaměstnance jako výchozí.

Začátek stránky

Výchozí obrázky

Tato vlastnost určuje obrázek, který se ve výchozím nastavení zobrazuje v pruhu karet v rámci sestavy dlaždic, nebo výrazně pod výchozím popiskem na levé straně karty. Výchozí obrázek by měl být vizuální. Příklady zahrnují ID fotky do tabulky Zaměstnanci, logo zákazníka v tabulce zákazníků nebo obrazec země v geografické tabulce.

Poznámka:  Obrázky se dají nacházet z adres URL do souboru obrázku na webovém serveru nebo jako binární data vložená v sešitu. Pokud je obrázek založen na adrese URL, je třeba nastavit sloupec jako typ obrázku tak, aby nástroj Power View tento obrázek vypnul, než se v sestavě zobrazuje jako textová data.

Začátek stránky

Optimalizace pro specifická rozložení

Tato část popisuje účinek nastavení vlastností chování tabulky z hlediska konkrétního formátu prezentace a charakteristik dat. Pokud chcete upřesnit rozložení sestavy matice, můžete tyto informace použít k pochopení toho, jak v modelu vylepšit maticovou prezentaci pomocí vlastností chování tabulky.

Chybí obrázky

Vlastnosti nastavené v modelu určují, jestli se mají v sestavě vizuálně rozhodovat nebo které v sestavě představují textové hodnoty. V následujícím příkladu chybějí v sestavě obrázky. Místo, kde se má obrázek zobrazit, se místo adresy URL souboru obrázku zobrazí. K tomuto chování dochází, protože text v modelu je interpretován jako text v sestavě. Toto chování můžete změnit nastavením vlastností u sloupce, který obsahuje adresu URL obrázku. Vlastnost umožňuje Power View použít hodnotu sloupce jako adresu URL a nezobrazuje ji jako text.

Vlastnost sestavy

Označení sloupce jako URL obrázku

 • Na kartě Upřesnit v okně _GT_ okna doplňku PowerPivot se podívejte, jestli je kategorie dat nastavená na Adresa URL obrázku (navrženo).

 • Pokud ne, klikněte na šipku rozevíracího seznamu pro kategorii dat > na> adresa URL obrázku.

Označení sloupce obsahujícího binární obrázky

 • V okně PowerPivot _GT_ kartě Upřesnit _GT_ vlastnosti hlášení section> chování tabulky.

 • V případě identifikátoru řádkuvyberte sloupec obsahující jedinečné hodnoty.

V tabulkách chybí jeden nebo více řádků

Výchozí chování seskupení někdy způsobí výsledek, který se netýká toho, co jste zamýšleli. řádky s podrobnostmi, které se v modelu vyskytují, se v sestavě nezobrazí. Ve výchozím nastavení se skupiny Power View ve sloupcích přidaných do zobrazení. Pokud do sestavy přidáte název země , každá země se v zobrazení zobrazí jednou, i když podkladová tabulka může obsahovat tisíce řádků, které obsahují více instancí každého názvu země. V tomto případě vytvoří výchozí chování seskupení správný výsledek.

Uvažujme o jiném příkladu, kde můžete chtít zobrazit víc instancí řádku, protože ve skutečnosti tyto podkladové řádky obsahují data o různých entitách. V tomto příkladu Předpokládejme, že máte dva zákazníky s názvem Jan Yang. Pomocí výchozího chování seskupení se v sestavě zobrazí jenom jedna instance Jan Yang . Protože se v seznamu zobrazí jenom jedna instance, je míra ročního příjmu součtem této hodnoty pro oba zákazníky. V této situaci, kdy zákazníci, kteří mají stejný název, jsou vlastně různí lidé, výchozí chování seskupení vytvoří nesprávný výsledek.

Příklad sestavy zobrazující jedinečné hodnoty

Pokud chcete změnit výchozí chování seskupení, nastavte identifikátor řádku a vlastnosti jedinečných řádků . V části zachovat jedinečné řádkyzvolte sloupec Příjmení, aby se hodnota opakovala pro řádek, a to i v případě, že se už nachází na jiném řádku. Po změně vlastností a opětovném publikování sešitu můžete vytvořit stejnou sestavu, jenom v tentokrát uvidíte zákazníky s názvem Jan Yangs ročním příjmem odpovídajícím každému z nich .

Příklad sestavy zobrazující sloučené hodnoty

Rozložení matice je moc zaplněné.

Při prezentování tabulky podrobných dat v matici představuje výchozí seskupení souhrnnou hodnotu jednotlivých sloupců. V závislosti na cílech se může jednat o další souhrnná Shrnutí. Pokud chcete toto chování změnit, můžete nastavit identifikátor řádku. Není potřeba nastavit žádné další vlastnosti; nastavení identifikátoru řádku stačí ke změně seskupení tak, aby se souhrny vypočítaly pro každý řádek na základě identifikátoru jedinečného řádku.

PoRovnejte následující obrázky před a po bitových kopiích, které ukazují účinek nastavení této vlastnosti pro rozložení matice.

Před: výchozí seskupení založené na polích v matici

Vlastnost sestavy

Vlastnost sestavy

Graf znázorňující příliš mnoho položek a úrovní na ose

Sestavy grafu zobrazující podrobná data by měly jako osu používat identifikátor řádku. Bez identifikátoru řádku je osa neurčitá, což má za následek co nejlepší odhad rozložení, které nemusí smysl. Pokud chcete toto chování změnit, můžete nastavit identifikátor řádku. Není potřeba nastavit žádné další vlastnosti; nastavení identifikátoru řádku stačí ke změně seskupení tak, aby se souhrny vypočítaly pro každý řádek na základě identifikátoru jedinečného řádku.

PoRovnejte následující obrázky před a za obrazci, které ukazují účinek nastavení této vlastnosti pro rozložení grafu. Jedná se o stejnou sestavu, která obsahuje shodná pole a prezentace. Jediný rozdíl je dolní obrázek, který zobrazuje sestavu po nastavení identifikátoru řádku v tabulce položek.

Vlastnost sestavy

Vlastnost sestavy

Začátek stránky

Další kroky

Po vyhodnocování tabulek v modelu a nastavení vlastností chování tabulky u těch, které obsahují řádky podrobností, které by se měly vždy zobrazit jako samostatné položky, můžete model optimalizovat pomocí dalších vlastností nebo nastavení. Další informace o Power View najdete v článku kurz: optimalizace datového modelu pro vytváření sestav nástroje Power View.

Poznámky:  Autorská práva k videu:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajek jsou převzaté se svolením CIA Factbook (cia.gov).

 • Data obyvatelstva se neData (data.un.org) na webu Microsoft Azure Marketplace

 • Autory piktogramů olympijských sportů jsou Thadius856 a Parutakupiu a jejich distribuce je v souladu s veřejnou licencí Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

Začátek stránky

Viz také

Vlastnosti doplňku PowerPivot pro nástroj Power View

PowerPivot: výkonné analýzy a modelování dat v Excelu

Kurz: Kontingenční tabulka a analýza dat pomocí datového modelu Excelu 2013

Videa nástroje Power View a PowerPivot

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×