Nastavení vlastní šablony pro knihovnu služby SharePoint

Nastavení vlastní šablony pro knihovnu služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při vytváření knihovny dokumentů SharePoint můžete nastavit výchozí typ souboru otevřete při vytvoření nového souboru (třeba můžete nastavit Powerpointového souboru jako výchozí typ souboru chcete-li otevřít). Můžete také upravit výchozí šablony souboru dané knihovny. Můžete třeba vytvoření Wordové šablony s vlastní záhlaví a zápatí nebo dalších vlastních funkcí a zkontrolujte výchozí šablonu pro tuto knihovnu. Potom, když vy nebo vaši uživatelé nejradši, pozvánka se otevře v příslušné aplikaci s přizpůsobenými funkcemi.

Poznámka: Musíte mít oprávnění Úplné řízení pro knihovny, aby se nastavení šablony.

Nastavení výchozí typ souboru při vytváření knihovny

Tento postup nastavte typ souboru otevřete prázdný soubor v příslušné aplikaci.

 1. Přejděte na web, kde chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a potom klikněte na Přidat aplikaci

 3. Vyberte knihovnu dokumentů.

 4. Klikněte na tlačítko Upřesnit možnosti.

 5. Přidejte název, volitelný popis, Správa verzí, a v případě potřeby, jestli se má knihovnu na přijímání e-mailu.

 6. Vyberte výchozí formát souborů aplikace a verzi z rozevíracího seznamu Šablona dokumentu.

  Výběr šablony

 7. Klikněte na Vytvořit.

Úprava výchozí šablony knihovny dokumentů

Pomocí tohoto postupu můžete upravit výchozí šablonu. Výchozí šablonu můžete změnit dvěma způsoby:

 • Pokud je v knihovně dokumentů nebo formulářů výchozí šablony souboru pro aplikaci kompatibilní se SharePoint, můžete výchozí šablonu upravovat.

 • V případě jiných programů nejde výchozí šablonu upravit přímo. Můžete ale nový soubor šablony zkopírovat do složky Formuláře knihovny. Tím specifikujete vlastní šablonu.

Úprava výchozí šablony souboru

 1. Přejděte na web, kde je vaše knihovna.

 2. V SharePoint serveru, na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom klikněte na Nastavení knihovny.

  Pro SharePoint Online klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a potom klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

  Klikněte na Upřesnit nastavení v okně Nastavení
 4. V části Šablona dokumentů klikněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na Upravit šablonu. Dojde k jedné z těchto akcí:

  Pokud váš web součástí předplatného Office 365, pak v tomto okamžiku, můžete být požádáni o zadání uživatelského jména předplatného Office 365 a hesla.

  • Knihovna dokumentů    Šablona se otevře v aplikaci kompatibilní se SharePoint a který je přidružený typ souboru aktuální šablony. Slovo se například otevře Pokud výchozí šablona je šablona aplikace Word nebo Excel se otevře, pokud je výchozí šablona listu aplikace Excel.

  • Knihovna formulářů:    Šablona se otevře buď v aplikaci kompatibilní se SharePoint aplikaci návrh formulářů XML, jako je InfoPath, nebo v XML editoru.

   Úprava šablony
   Úprava výchozí šablony knihovny

  Poznámka: Pokud už uživatelé na webu vyplnili formuláře, které byly založené na původní šabloně, zvažte, jak můžou změny šablony tyto formuláře ovlivnit. Třeba přidání pole, které musí uživatelé povinně vyplnit, může způsobit chyby v původních formulářích, které byly vyplněné před tím, než došlo k přidání tohoto pole.

 5. Proveďte požadované změny a pak šablonu uložte. SharePoint Online šablonu uložte s novým názvem souboru. Zavřete program, pokud ji již nepotřebujete otevřete nebo přejděte na web.

  Poznámka: U SharePoint Online musí mít vlastní šablonu jiný název než výchozí. Pomocí funkce Uložit jako klienta pro uložení souboru do složky formuláře pod novým názvem souboru. Například pro Word, nebudete používat výchozí název souboru template.dotx.

 6. Podle toho, jakou aplikaci pro navrhování formulářů použijete, může být potřeba šablonu z dané aplikace znovu publikovat v knihovně na sharepointovém webu.

 7. Na sharepointovém webu klikněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny dokumentů nebo formulářů na OK.

Zadání vlastní šablony souboru

 1. Vytvoření a uložení vlastní šablonou zobrazená v programu, který je kompatibilní se službou SharePoint. Poznamenejte si jeho umístění a přepněte do SharePoint.

  Poznámka: Pokud výchozí šablonu dokument s názvem nic než template.dotx, zobrazí se v seznamu nebo knihovně žádné výchozí šablony.

 2. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete zadat vlastní šablonu.

 3. Pro tento krok musíte použít Internet Explorer. V SharePoint Online v pravém horním rohu klikněte na Všechny dokumenty a potom klikněte na Zobrazit v Průzkumníku souborů.

  Pro SharePoint Server klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom ve skupině připojit a exportovat klikněte na Otevřít v Průzkumníkovi.

  Důležité informace: Pokud se neotevře Průzkumníka souborů nebo se zobrazí chybová zpráva, bude pravděpodobně přidání váš web mezi důvěryhodné servery v nastaveních prohlížeče. Další informace najdete v tématu Otevřít v Průzkumníkovi nebo zobrazení v Průzkumníkovi souborů ve službě SharePoint.

 4. Procházením v Průzkumníkovi souborů vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom v místní nabídce klikněte na Kopírovat.

 6. Opakovaným kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 7. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na Vložit.

 8. Ukončete Průzkumníka souborů a vrátíte se na web.

 9. Na levé straně klikněte na Obsah webu.

 10. Najít knihovny dokumentů v části obsahu, přejděte myší na název, klikněte na tři tečky (…) a potom klikněte na Nastavení.

  Pokud nevidíte příkaz výše, může být v klasické SharePoint. V takovém případě přejděte do knihovny dokumentů a na pásu karet, klikněte na kartu Knihovna a potom Nastavení knihovny.

 11. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 12. V části Šablona dokumentu proveďte jednu z těchto akcí:

  Knihovna dokumentů:    Zadejte adresu vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Vodoznak.dotx a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně dokumentů Sdílené dokumenty, zadáte následující:

  Sdílené Documents/Forms/Watermark.dotx

  Knihovna formulářů:    Zadejte adresu požadované vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Objednávky.xml a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně formulářů Nákupy, zadáte následující:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Poznámka:  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu dostupné, je možné, že správce nastavil víc typů obsahu. Pokud chcete zjistit, jestli je povoleno víc typů obsahu, ověřte si, jestli je u položky Chcete umožnit správu typů obsahu? v části Typy obsahu (hned nad oddílem Šablony dokumentů) vybraná možnost Ano. Pokud tomu tak je, je potřeba upravit šablonu pro typ obsahu.

Další informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Tady je několik tipů a pokyny pro vytváření a používání šablony.

Typy souborů, které jde ukládat v knihovně SharePointu, a typy souborů, u kterých to není povolené

V závislosti na souboru, se kterým chcete v knihovně pracovat, platí v SharePointu 2010 jedna z následujících možností:

Soubory kompatibilní s technologií SharePoint    pro uživatele k vytvoření souboru pomocí příkazu Nový v knihovně dokumentů, musíte vytvořit šablonu souboru z programu, který je kompatibilní se službou SharePoint, jako je Microsoft Office Word. Při vytváření nového souboru v knihovně formulářů jako výchozí aplikaci může být aplikace návrhu formulářů XML, která je kompatibilní se službou SharePoint, jako je Microsoft InfoPath.

Soubory jiných aplikací:    V knihovně se přesto dají ukládat a spravovat soubory většiny ostatních aplikací, ale místo vytvoření souboru přímo v knihovně dokumentů můžete soubor vytvořit v konkrétní aplikaci a později ho nahrát do knihovny.

Blokované typy souborů    Z bezpečnostních důvodů některých typů souborů, například .exe, jsou blokovány uložené v knihovně. Další informace najdete v tématu typy souborů, které nelze přidat do seznamu nebo knihovny.

Dva typy knihoven, které využívají šablony souborů

Šablony souborů se používají ve dvou typech knihoven – knihovně dokumentů a knihovně formulářů.

Knihovny dokumentů:    Knihovna dokumentů slouží k ukládání a správě mnoha různých typů souborů, mezi které patří dokumenty, tabulky, prezentace, textové soubory a další. Knihovna dokumentů je často nejvíc sdíleným umístěním na webu, kde můžete vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory společně s ostatními členy týmu a sdílet je s dalšími kolegy v celé firmě nebo podniku. Knihovnu dokumentů můžete používat jako úložiště souborů pro všeobecné použití nebo pro konkrétní účel (marketingový tým může třeba mít svoji vlastní knihovnu dokumentů pro materiály k plánovaní, tiskové zprávy a publikace).

Knihovny formulářů:    Knihovna formulářů nabízí jednoduchý způsob sdílení a sledování formulářů XML, které slouží ke shromažďování informací. Můžete třeba vytvořit knihovnu pro formuláře vyúčtování výdajů ve vašem oddělení. Jako výchozí šablona souboru bude v knihovně formulářů uložená šablona formuláře vyúčtování výdajů. Kdykoliv někdo začne vytvářet vyúčtování výdajů, otevře se mu tato šablona jako prázdný formulář obsahující příslušné rozložení, pole a výpočty. Když uživatel formulář vyplní, data vyúčtování výdajů (a jedině tato data) se v knihovně formulářů uloží jako soubor XML. Tím, že se data oddělí od formuláře, se výrazně zjednoduší oddělené zpracování jednotlivých vyúčtování výdajů v jiných systémech, slučování údajů nebo jejich export k dalšímu zpracování a analýze.

Místo uložení souborů šablon v knihovně

Pokud má knihovna dokumentů nebo formulářů výchozí šablonu souboru, je v knihovně uložená ve složce Formuláře.

Otevřete knihovnu v Průzkumníku souborů a zobrazte složku formuláře, která obsahuje šablony souboru pro knihovnu.

Složka formuláře pro uložení šablony

Ve výchozím nastavení knihovny dokumentů je šablona souboru s názvem template.dotx, ale v případě potřeby můžete změnit tento soubor. Chcete-li zadat jinou šablonu, musíte nejdřív ji vytvořit v aplikaci kompatibilní se službou SharePoint, třeba Word, a uložte ji do složky formuláře v knihovně. Z knihovny, můžete zadejte adresu vlastní šablonu.

Ve výchozím nastavení obsahuje knihovna formulářů zástupný soubor s názvem template.xml. Ten musíte nahradit šablonou formuláře, kterou jste vytvořili.

Vytvoření šablony souboru pro knihovnu formulářů

Vytvoření nebo přizpůsobení šablony v knihovně formulářů, můžete použít aplikace návrhu formulářů XML, která je kompatibilní se službou SharePoint, jako je InfoPath. Může být další výhody použití navrhování formulářů. Třeba při použití aplikace InfoPath můžete udělat následující:

 • Vytvořit knihovnu formulářů a šablonu přímo z InfoPathu

 • Bez problémů upravovat a opakovaně publikovat šablonu formuláře v knihovně formulářů

 • Slučovat jednotlivé datové soubory XML vytvořené v některých šablonách formulářů pro další zpracování

 • Zvýšit úroveň polí dat XML na sloupce knihovny formulářů

Když uživatel vytvoří formuláře, otevře se ve výchozím nastavení v programu pro úpravu formuláře, která je kompatibilní s SharePoint klientském počítači uživatele. Nainstalovaného není kompatibilní aplikaci klasické formuláře, pokud je určen k otevření v prohlížeči můžete otevřít v prohlížeči. Pokud chcete, můžete určit, že takové podobě, chcete-li vždy otevřít v prohlížeči se otevře v prohlížeči. Můžete změnit výchozí chování v nastavení Otevírání dokumentů v prohlížeči v okně Upřesnit nastavení knihovny.

Přechod na Nastavení > Nastavení knihovny
V Sharepointu online klikněte na nastavení a potom na nastavení knihovny

V Sharepointu online klikněte na nastavení a potom na nastavení knihovny

Nastavení seznamu na pásu karet
Na SharePoint serveru klikněte na nastavení knihovny na kartě Knihovna na pásu karet

Na SharePoint serveru klikněte na nastavení knihovny na kartě Knihovna na pásu karet

Klikněte na Upřesnit nastavení v okně Nastavení

Nastavení pro knihovnu dokumentů

Obrazovka stránky Upřesnit nastavení pro knihovnu dokumentů SharePointu

Nastavení otevírání dokumentů v prohlížeči

Použití typů obsahu k nastavení šablon knihoven dokumentů nebo formulářů

Pokud je povoleno více typů obsahu a šablon jsou určeny pro tyto typy obsahu, používá knihovna šablony, které jsou uvedené u typů obsahu a nejsou výchozí šablony souboru. V tomto případě chcete přizpůsobit šablony pro knihovnu, musíte změnit typ obsahu. Další informace o typech obsahu najdete v tématu Úvod do typů obsahu a publikování typu obsahu.

Nastavení výchozí šablony souboru při vytváření knihovny dokumentů nebo formulářů

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na Akce webu, na Zobrazit veškerý obsah webu a pak na Vytvořit.

  Poznámka: Vzhled webu a možnosti navigace na něm jdou podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V části Knihovny klikněte na Knihovna dokumentů nebo Knihovna formulářů.

 4. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 5. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je volitelný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod název knihovny. Pokud chcete povolit knihovnu na přijímání obsahu e-mailem, můžete přidat e-mailové adresy jiné knihovny na její popis, tak, aby lidé ho mohli snadno najít.

 6. Pokud chcete přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, jestli je v oblasti Navigace vybraná možnost Ano.

 7. Pokud chcete při každém vrácení souboru se změnami do knihovny vytvořit novou verzi (záložní kopii) souboru, klikněte v oblasti Historie verzí dokumentů na Ano.

 8. V části Šablona dokumentu udělejte jednu z těchto věcí:

  Knihovna dokumentů    Zadejte typ soubor, který chcete použít jako šablonu pro nové soubory v knihovně dokumentů. K dispozici ve výchozím nastavení jsou následující typy souborů:

  • Žádný

  • Dokument aplikace Microsoft Word 97–2003

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel 97–2003

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97–2003

  • Dokument aplikace Microsoft Word

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint

  • Poznámkový blok aplikace Microsoft OneNote 2010

  • Webová stránka aplikace Microsoft SharePoint Designer

  • Základní stránka

  • Stránka webové části

   Knihovna formulářů:    Vyberte šablonu formuláře, který chcete určit jako typu formuláře pro všechny formuláře v knihovně.

 9. Klikněte na Vytvořit.

Změna výchozí šablony souboru v knihovně dokumentů nebo formulářů

Výchozí šablonu můžete změnit dvěma způsoby:

 • Pokud je v knihovně dokumentů nebo formulářů výchozí šablona souboru pro aplikaci kompatibilní se SharePointem 2010, můžete výchozí šablonu upravovat přímo.

 • V případě jiných programů nejde výchozí šablonu upravit přímo. Můžete ale nový soubor šablony zkopírovat do složky Formuláře knihovny. Tím specifikujete vlastní šablonu.

Úprava výchozí šablony souboru

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete upravit výchozí šablonu.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka: Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete výrazně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte v části Nástroje knihovny na kartu Knihovna a potom ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 4. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 5. V části Šablona dokumentů klikněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na Upravit šablonu. Stane se jedna z těchto věcí:

  Knihovna dokumentů    Šablona se otevře v aplikaci, která je kompatibilní se Sharepointem 2010 a který je přidružený typ souboru aktuální šablony. Word 2010 se například otevře Pokud výchozí šablona je šablona aplikace Word nebo Excel 2010 otevře při výchozí šablonu listu aplikace Excel.

  Knihovna formulářů:    Šablona se otevře buď v aplikaci kompatibilní se Sharepointem 2010, buď formátu XML navrhování formulářů, jako je InfoPath 2010 nebo v XML editoru.

  Poznámka: Pokud už uživatelé na webu vyplnili formuláře, které byly založené na původní šabloně, zvažte, jak můžou změny šablony tyto formuláře ovlivnit. Třeba přidání pole, které musí uživatelé povinně vyplnit, může způsobit chyby v původních formulářích, které byly vyplněné před tím, než došlo k přidání tohoto pole.

 6. Proveďte požadované změny a potom šablonu uložte. Pokud už program nepotřebujete, ukončete ho, nebo přejděte na sharepointový web.

 7. Podle toho, jakou aplikaci pro navrhování formulářů použijete, může být potřeba šablonu z dané aplikace znovu publikovat v knihovně na sharepointovém webu.

 8. Na webu klikněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny dokumentů nebo formulářů na OK.

Zadání vlastní šablony souboru

 1. Vytvořte a uložte vlastní šablonu v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem 2010. Poznamenejte si její umístění a potom přepněte do SharePointu 2010.

 2. Přejděte na web, na kterém je knihovna, pro kterou chcete zadat vlastní šablonu.

 3. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka: Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete výrazně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom ve skupině Připojit a exportovat klikněte na Otevřít v Průzkumníkovi.

 5. Procházením v Průzkumníkovi Windows vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom v místní nabídce klikněte na Kopírovat.

 7. Opakovaným kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 8. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na Vložit.

 9. Ukončete Průzkumníka Windows a přepněte zpátky do knihovny na webu.

 10. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 11. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 12. V části Šablona dokumentu proveďte jednu z těchto akcí:

  Knihovna dokumentů    Zadejte adresu s vlastní šablonou zobrazená v poli Adresa URL šablony. Umístění je webovou adresu šablony na webu vzhledem k názvu webu. Například pokud šablony vodoznak.XML a můžete ho přidat do složky formuláře v Sdílené dokumenty, knihovnu dokumentů, zadejte následující:

  Sdílené Documents/Forms/Watermark.dotx

  Knihovna formulářů:    Zadejte adresu vlastní šablonu, kterou chcete použít v poli Adresa URL šablony. Umístění je webovou adresu šablony na webu vzhledem k názvu webu. Například pokud šablony objednávky.XML a můžete ho přidat do složky formuláře v knihovně formulářů Nákup, zadejte následující:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Poznámka:  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu dostupné, je možné, že správce nastavil víc typů obsahu. Pokud chcete zjistit, jestli je povoleno víc typů obsahu, ověřte si, jestli je u položky Chcete umožnit správu typů obsahu? v části Typy obsahu (hned nad oddílem Šablony dokumentů) vybraná možnost Ano. Pokud tomu tak je, je potřeba upravit šablonu pro typ obsahu.

Základní informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Při vytváření knihovny dokumentů nebo formulářů můžete nastavit výchozí šablony souboru pro tuto knihovnu. Pokud někdo vytvoří nový soubor v knihovně, výchozí šablona se otevře v příslušné aplikaci. Například v knihovně dokumentů můžete nastavit šablony aplikace Word 2010. Pokud někdo vytvoří nový soubor do knihovny dokumentů, šablona se otevře v aplikaci Word.

Pokud chcete zadat další nastavení nebo vložit výchozí obsah, který se má objevit v každém novém souboru, třeba preferovanou osnovu pro návrh marketingové kampaně nebo oficiální prohlášení o omezených zárukách v zápatí stránky, můžete do šablony přidat i tyto informace.

Typy souborů, které jde ukládat v knihovně SharePointu, a typy souborů, u kterých to není povolené

V závislosti na souboru, se kterým chcete v knihovně pracovat, platí v SharePointu 2010 jedna z následujících možností:

Soubory kompatibilní s technologií pro server SharePoint    Pro uživatele k vytvoření souboru pomocí příkazu Nový v knihovně dokumentů je nutné vytvořit šablonu souboru z programu, který je kompatibilní se Sharepointem 2010, například aplikaci Word 2010. Při vytváření nového souboru v knihovně formulářů jako výchozí aplikaci může být návrhové aplikace formulářů XML, která je kompatibilní se Sharepointem 2010, například Microsoft InfoPath 2010.

Soubory jiných aplikací:    Pro většinu ostatní programy můžete pořád ukládání a správa souborů v knihovně. Ale místo abyste vytvářeli přímo souboru z knihovny dokumentů, můžete vytvořit soubor v aplikaci a potom ho přidat do knihovny později.

Blokované typy souborů    Z bezpečnostních důvodů některých typů souborů, například .exe, jsou blokovány uložené v knihovně.

Další informace o blokovaných typech souborů si můžete přečíst v části Viz také.

Dva typy knihoven, které využívají šablony souborů

Šablony souborů se používají ve dvou typech knihoven – knihovně dokumentů a knihovně formulářů.

Knihovny dokumentů    Používáte k ukládání a správě mnoho různých typů souborů, včetně dokumentů, tabulek, prezentací, textových souborů a další typy souborů do knihovny dokumentů. Knihovna dokumentů je často nejběžnější umístění na webu, kde můžete vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory s ostatními členy týmu a sdílet s jinými kolegy v celé organizaci. Knihovna dokumentů slouží jako úložiště univerzální soubor. Nebo můžete použít knihovnu dokumentů pro konkrétní účel, například marketingový tým může mít vlastní knihovny dokumentů pro plánování materiály, novinky a publikace.

Knihovny formulářů    Knihovna formulářů obsahuje jednoduchý způsob, jak sdílet a sledovat formulářů XML, které se používají k získání informací. Můžete například vytvořit knihovnu formulářů pro formuláře vyúčtování výdajů vaše oddělení. Šabloně formuláře vyúčtování výdajů uložené jako výchozí šablony souboru v knihovně formulářů. Pokaždé, když někdo vytvoří vyúčtování výdajů otevíraly šabloně jako prázdný formulář, který obsahuje rozložení, polí a výpočty vyúčtování výdajů. Až někdo vyplňování formuláře, data sestavy výdajů (a jen tu část dat) se uloží jako soubor XML v knihovně formulářů. Tím, že odděluje data z formuláře, je jednodušší zpracovat každé vyúčtování výdajů odděleně jinými systémy, sloučení dat nebo exportovat pro další zpracování a analýzy.

Místo uložení souborů šablon v knihovně

Pokud má knihovna dokumentů nebo formulářů výchozí šablonu souboru, je v knihovně uložená ve složce Formuláře.

Otevřete knihovnu v Průzkumníku Windows a zobrazte složku formuláře složky, která obsahuje šablony souboru pro knihovnu.

Obsah složky Formuláře v knihovně dokumentů

Ve výchozím nastavení knihovny dokumentů je šablona souboru s názvem template.dotx, ale v případě potřeby můžete změnit tento soubor. Chcete-li zadat jinou šablonu, musíte nejdřív ji vytvořit v aplikaci, která je kompatibilní se Sharepointem 2010, například aplikaci Word 2010 a uložte ji do složky formuláře v knihovně. Z knihovny, můžete zadejte adresu vlastní šablonu.

Ve výchozím nastavení obsahuje knihovna formulářů zástupný soubor s názvem template.xml. Ten musíte nahradit šablonou formuláře, kterou jste vytvořili.

Vytvoření šablony souboru pro knihovnu formulářů

Vytvoření nebo přizpůsobení šablony v knihovně formulářů, můžete použít aplikace návrhu formulářů XML, která je kompatibilní se Sharepointem 2010, jako je InfoPath 2010. Může být další výhody použití navrhování formulářů. Třeba při použití aplikace InfoPath 2010, můžete udělat následující:

 • Vytvořit knihovnu formulářů a šablonu přímo z InfoPathu

 • Bez problémů upravovat a opakovaně publikovat šablonu formuláře v knihovně formulářů

 • Slučovat jednotlivé datové soubory XML vytvořené v některých šablonách formulářů pro další zpracování

 • Zvýšit úroveň polí dat XML na sloupce knihovny formulářů

Když uživatel začne vytvářet formulář, ve výchozím nastavení se mu na klientském počítači otevře v aplikaci pro úpravu formulářů, která je kompatibilní se SharePointem 2010. Pokud není žádná kompatibilní aplikace nainstalovaná, může se formulář otevřít v prohlížeči (pokud je tak navržený). Pokud chcete, můžete určit, aby se formulář navržený tak, aby se otevíral v prohlížeči, vždycky otevřel v prohlížeči. Výchozí chování můžete změnit pomocí nastavení Otevírání dokumentů v prohlížeči v upřesňujícím nastavení knihovny.

Použití typů obsahu k nastavení šablon knihoven dokumentů nebo formulářů

Pokud je povoleno víc typů obsahu a pro tyto typy obsahu jsou zadané šablony, používá knihovna šablony, které jsou specifikované podle typů obsahu, a nikoliv výchozí šablonu souboru. Pokud chcete v tomto případě u knihovny přizpůsobit šablony, bude potřeba změnit typy obsahu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×