Nastavení spouštění, zasílání zpráv a dalších předvoleb v SharePointu Workspace 2010

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Všechny úkoly popsané v tomto článku nápovědy budete provádět na kartě Možnosti dialogového okna Předvolby.

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace, klikněte na položku Spravovat účet a poté klikněte na položku Předvolby účtu.

 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte na kartu Možnosti.

V tomto článku:

Možnosti spuštění

Možnosti spuštění spouštěcího panelu

Možnosti okna Průzkumníka pracovních prostorů

Hledání virů

Zobrazení online stavu

Omezení zpráv od neznámých kontaktů

Možnosti spuštění

Chcete-li spustit aplikaci SharePoint Workspace při každém spuštění systému, zaškrtněte políčko Spustit aplikaci SharePoint Workspace při spuštění systému Windows.

Začátek stránky

Možnosti spuštění spouštěcího panelu

Můžete nastavit, aby se spouštěcí panel automaticky otevřel při spuštění aplikace SharePoint Workspace a aby se vždy zobrazil nad ostatními okny aplikace.

 1. Klikněte na položku Spouštěcí panel v části Nastavení aplikace.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení.

 3. Zaškrtněte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Možnosti okna Průzkumníka pracovních prostorů

Můžete nastavit, aby Průzkumník pracovních prostorů automaticky otevřel nové okno při každém přechodu do jiného pracovního prostoru.

 1. Klikněte na položku Průzkumník pracovních prostorů v části Nastavení aplikace.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení.

 3. Z rozevírací nabídky vyberte požadovanou možnost pro otevření nových oken.

Začátek stránky

Hledání virů

V předvolbách můžete povolit možnost zabezpečení, která zajistí, aby všechny příchozí a odchozí soubory byly zkontrolovány a chráněny před viry.

Chcete-li tuto možnost povolit, zaškrtněte políčko Hledat viry v příchozích a odchozích souborech.

Funkce hledání virů je podporována, pokud používáte aplikaci Norton AntiVirus Personal Edition 2002 nebo vyšší. Ostatní antivirové programy mohou tuto funkci také podporovat, nebyly ovšem dosud pro tento účel testovány.

Poznámka: Funkce hledání virů není podporována, pokud používáte aplikaci Norton AV Corporate Edition nebo Sophos Anti-Virus.

Začátek stránky

Zobrazení online stavu

V předvolbách můžete nastavit způsob, jak se vaše online přítomnost zobrazí ostatním uživatelům. Zvolené možnosti ovlivní ikony stavu zobrazené vedle vašeho jména v libovolném seznamu kontaktů. Svoji online přítomnost můžete například skrýt, což způsobí, že se ostatním uživatelům u vašeho jména zobrazí offline stav.

 1. Chcete-li svůj online stav skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Všechny a poté zrušte zaškrtnutí jedné nebo obou dalších možností.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Všechny uživatele v kontaktech, chcete-li, aby se váš kontakt zobrazil jako offline pouze v seznamech kontaktů.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Všechny členy pracovního prostoru, chcete-li, aby se váš kontakt zobrazil jako offline pouze v seznamech členů pracovních prostorů.

Začátek stránky

Omezení zpráv od neznámých kontaktů

Můžete vybrat možnosti omezení doručování zpráv od ostatních uživatelů. Můžete to provést, pokud chcete, aby vám byly doručovány pouze zprávy od známých kontaktů, to znamená od kontaktů uložených ve vašem seznamu kontaktů ověřených vámi nebo správcem ve vaší organizaci nebo od uživatelů, kteří jsou členy alespoň jednoho z vašich pracovních prostorů. Tuto funkci povolte pouze v případě, že dostáváte velké množství nevyžádaných zpráv od neznámých kontaktů.

Abyste doručování takových zpráv zabránili, zaškrtněte políčko Zahodit příchozí zprávy od neznámých kontaktů.

Upozornění vztahující se k této funkci

Přečtěte si následující upozornění vztahující se k této funkci:

 • Zprávy od kontaktů, které nebudou vyhovovat žádnému z výše uvedených kritérií, budou zahozeny a nebude možné je obnovit.

 • Odešlete-li uživatelům omezeným touto funkcí pozvánku do pracovního prostoru e-mailem, nebudou moci přijmout pracovní prostor, protože vy nebudete moci přijmout zprávu o potvrzení přijetí, která je automaticky odeslána po přijetí e-mailových pozvánek.

  Ke stejnému problému dochází i u uložených souborů pozvánek, které zpřístupníte a které by mohly být otevřeny a přijaty uživateli omezenými touto funkcí.

 • Používáte-li svůj účet ve více počítačích a povolíte-li tuto funkci, důrazně doporučujeme, abyste si stáhli veškerý obsah pracovního prostoru do všech počítačů. Tím zajistíte, aby byly ve všech počítačích k dispozici stejné seznamy známých a ověřených kontaktů.

Doporučení

Vzhledem k rizikům ztráty dat popsaným v předchozí části by tuto funkci měli uživatelé, kteří jsou zaplavení nežádoucími zprávami od neznámých kontaktů, používat jenom dočasně. Jako trvalejší prostředek nápravy doporučujeme tento postup: Vytvořte nový účet SharePointu Workspace, přeneste stávající pracovní prostory do tohoto nového účtu (odesláním pozvánek do pracovních prostorů ze starého účtu) a pak starý účet odstraňte. Pokud vám oprávnění pracovních prostorů nedovolují odeslat pozvánky do některých pracovních prostorů, požádejte jiné členy těchto pracovních prostorů, aby odeslali pozvánky do nového účtu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×