Nastavení směru a umístění textu ve tvaru nebo textovém poli

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Textová pole a většinu obrazců můžete zahrnout text v nich. Text mohou být umístěny vodorovně nebo svisle a může se zobrazit na jednom řádku nebo více řádků Zalomit .

Můžete změnit směr textu a můžete taky změnit okraje textových polí a obrazcích pro optimální mezery nebo změna velikosti obrazců pro lepší text na šířku.

Čar , spojovacích čar jsou obrazce, které nesmí obsahovat text v nich.

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

Ukázky směr textu: vodorovné otočený a skládaným sloupcovým

Ve tvaru nebo textovém poli můžete změnit směr, ve kterém je přečíst text. To znamená nepůjde textového 90 nebo 270 stupňů tak, aby se zobrazil, šikmo.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na okraji obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na velikost a rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti .

 4. V části Textového pole vyberte požadovanou možnost v seznamu směr textu.

  Výběr směru textu v podokně Formát obrazce

Skládaný možnost je dostupná v PowerPoint a Excel, ale ne Word.

Začátek stránky

Otočení textu (zrcadlové) ve tvaru nebo textovém poli

Příklad zrcadlený textu: první je otočen o 180 stupňů na osu x a druhý je otočen o 180 stupňů na osu y
 1. Vložení textového pole nebo obrazce v dokumentu, zadejte a formátování textu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole nebo obrazec a vyberte příkaz Formát obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce vyberte efekty.

  Karta Efekty v podokně Formát obrazce
 4. V části 3D otočení zadejte do pole Otočení v prostoru X a Y otočení180.

 5. (Volitelné) Pokud textové pole bude vyplněná barvou, můžete odebrat barvu v podokně Formát obrazce. V části Možnosti obrazce klikněte na kartu Výplň a čára Karta čára a výplň , rozbalte výplně a vyberte přepínač bez výplně.

 6. (Volitelné) Odebrat obrys, klikněte pravým tlačítkem na textové pole, klikněte na Obrys na minipanelu nástrojů, který se zobrazí a vyberte Bez obrysu.

Další možnosti umístění

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Vodorovný text ve tvarech

Změna vodorovného zarovnání jednoho odstavce nebo řádku:

 1. Klikněte na odstavec nebo řádek textu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Domů (nebo na kartu zpráva v Outlooku) klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

The Paragraph group on the Home tab
Pevně doleva, na střed, Zarovnat doprava nebo bloku k okraji

Změna vodorovného zarovnání veškerého textu v obrazci nebo textovém poli:

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole kliknutím na jeho ohraničení.

 2. Na Domů tab (nebo na kartu zpráva v Outlooku), klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

The Paragraph group on the Home tab

Začátek stránky

Tři možnosti svislé zarovnání textu: horní, střední a dole

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ohraničení tvaru nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na velikost a rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti .

  Možnosti textového pole v podokně Formát obrazce

 4. Vyberte požadovanou možnost v seznamu Svislé zarovnání.

Začátek stránky

Kdy Obtékánítextu, automaticky pokračuje na nový řádek jako nedosáhnete pravým okrajem obrazce nebo textového pole.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec nebo textové pole s textem, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce vyberte velikost/rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti a pak vyberte Zalamování řádků uvnitř obrazce.

  Zaškrtávací políčko Zalamovat text uvnitř obrazce

Začátek stránky

Marže je vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením ohraničující obrazce nebo textového pole.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na velikost a rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti .

  Možnosti textového pole v podokně Formát obrazce

 4. Určení měrných jednotek v palcích nebo milimetry ([mm) z některého z následujících okraje:

  z produktu

  Popis

  Levý okraj

  Vzdálenost mezi levým okrajem obrazce a textem nejvíce vlevo

  Pravý okraj

  vzdálenost mezi pravým okrajem obrazce a textem úplně vpravo

  Horní okraj:

  vzdálenost mezi horním okrajem obrazce a textem nejedná o nejvyšší

  Dolní okraj

  vzdálenost mezi dolním okrajem obrazce a textem nejnižší

Začátek stránky

Velikost obrazce nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ohraničení tvaru nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na Rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti , klikněte na Textové pole a vyberte Přizpůsobit velikost obrazce textu.

  Výběr možnosti Přizpůsobit velikost obrazce textu v podokně Formát obrazce

Tip: Velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole zaškrtnutím možnosti Zmenšit text při přetečení (pouze PowerPoint).

Začátek stránky

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

Ukázky směr textu: vodorovné a otočený

V obrazci nebo textovém poli můžete změnit směr textu. Text třeba můžete otočit o 90 nebo 270 stupňů, aby se zobrazil na boku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na okraji obrazce nebo textového pole obsahující text.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát obrazce.

 3. V levém podokně dialogového okna vyberte Textové pole.

  The Format Shape dialog box

 4. Ve skupinovém rámečku Rozložení textu vyberte požadovanou možnost v seznamu Směr textu.

  Poznámky: 

  • Další informace o možnostech v podokně Textové pole dialogového okna Formát obrazce klikněte na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna.

Otočení textu (zrcadlové) ve tvaru nebo textovém poli

Příklad zrcadlený textu: první je otočen o 180 stupňů na osu x a druhý je otočen o 180 stupňů na osu y
 1. Vložení textového pole nebo obrazce v dokumentu, zadejte a formátování textu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole nebo obrazec a vyberte příkaz Formát obrazce.

 3. V dialogovém okně Formát obrazce vyberte 3D otočení na levé straně.

  Možnosti 3D otočení v prostoru v dialogovém okně Formát obrazce
 4. V dialogovém okně X zadejte 180.

Další možnosti umístění

Vyberte záhlaví dole a otevřete ho a podívejte se na podrobné pokyny.

Vodorovný text ve tvarech

Změna vodorovného zarovnání jednoho odstavce nebo řádku:

 1. Klikněte na odstavec nebo řádek textu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Domů (nebo na kartu zpráva v Outlooku) klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

The Paragraph group on the Home tab
Pevně doleva, na střed, Zarovnat doprava nebo bloku k okraji

Změna vodorovného zarovnání veškerého textu v obrazci nebo textovém poli:

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole kliknutím na jeho ohraničení.

 2. Na Domů tab (nebo na kartu zpráva v Outlooku), klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

The Paragraph group on the Home tab

Začátek stránky

Tvary znázorňující svislé zarovnání textu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  The Format Shape dialog box

 3. Ve skupinovém rámečku Rozložení textu vyberte požadovanou možnost ze seznamu Svislé zarovnání.

Začátek stránky

Velikost obrazce nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  The Format Shape dialog box

 3. V části Přizpůsobit klepněte na položku Změnit velikost obrazce podle textu.

Tip: Velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole zaškrtnutím možnosti Zmenšit text při přetečení (pouze PowerPoint).

Začátek stránky

Vnitřní okraj je změnitelná vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením tvaru nebo textového pole.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  The Format Shape dialog box

 3. Přejděte na kartu Vnitřní okraj a proveďte některé z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi levým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vlevo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi pravým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vpravo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi horním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Nahoře.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi dolním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Dole.

Začátek stránky

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

Ukázky směr textu: vodorovné a otočený

Můžete změnit směr textu v obrazci nebo textovém poli mezi vodorovné ose (zleva doprava) a na svislé ose (shora dolů nebo zdola nahoru).

Word a Outlook

 1. Poklikejte na obrazec nebo textové pole ho vyberte a otevřete kartu Formát.

 2. Na kartě Formát ve skupině Text klikněte na Směr textu Směr textu . Který vás přesměruje na Směr textu tisknutím listujte tři možnosti (otočený 90 stupňůotočený 270 stupňů, vodorovné ).

PowerPoint

 1. Textové pole vybrané na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na Směr textu Směr textu a vyberte požadovanou možnost.

 2. Změna velikosti textového pole, v případě potřeby zvětšit text tvar správně ji.

Začátek stránky

Otočení textu (zrcadlové) ve tvaru nebo textovém poli

Příklad zrcadlený textu: první je otočen o 180 stupňů na osu x a druhý je otočen o 180 stupňů na osu y

V Office 2007 můžete otočit text v Excel nebo PowerPoint, ale ne v Word.

 1. Vložení textového pole nebo obrazce v dokumentu, zadejte a formátování textu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole nebo obrazec a vyberte příkaz Formát obrazce.

 3. V dialogovém okně Formát obrazce vyberte 3D otočení na levé straně.

  Možnosti 3D otočení v prostoru v dialogovém okně Formát obrazce
 4. V dialogovém okně X zadejte 180.

Další možnosti umístění

Vyberte záhlaví dole a otevřete ho a podívejte se na podrobné pokyny.

Vodorovný text ve tvarech

Změna vodorovného zarovnání jednoho odstavce nebo řádku:

 1. Klikněte na odstavec nebo řádek textu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Domů (nebo na kartu zpráva v Outlooku) klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

The Paragraph group on the Home tab
Pevně doleva, na střed, Zarovnat doprava nebo bloku k okraji

Změna vodorovného zarovnání veškerého textu v obrazci nebo textovém poli:

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole kliknutím na jeho ohraničení.

 2. Na Domů tab (nebo na kartu zpráva v Outlooku), klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

The Paragraph group on the Home tab

Začátek stránky

Tvary znázorňující svislé zarovnání textu

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. Obrazce, v místní nabídce klikněte na Formát automatického obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

  Pro textové pole, v místní nabídce klikněte na Formát textového pole a potom klikněte na kartu Textové pole.

  The Format Shape dialog box

 3. Ve skupinovém rámečku Svislé zarovnání klepněte na požadovanou možnost.

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

  The Format Shape dialog box

 3. Ve skupinovém rámečku Svislé zarovnání klepněte na požadovanou možnost.

Začátek stránky

Při obtékání textu text automaticky spustí nový řádek se dostanete na pravý okraj obrazce nebo textového pole.

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka: Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zaškrtněte políčko Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru.

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

 3. Zaškrtněte políčko Zalamování řádků uvnitř obrazce.

Začátek stránky

Vnitřní okraj je změnitelná vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením tvaru nebo textového pole.

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího okraj, který chcete upravit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka: Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. V části vnitřní okraje zadejte do pole vlevo, vpravo, horní a dolní chcete určit vzdálenost mezi ohraničení obrazce a textem vyberte nová čísla okraje.

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího okraj, který chcete upravit.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

 3. V části vnitřní okraje zadejte do pole vlevo, vpravo, horní a dolní chcete určit vzdálenost mezi ohraničení obrazce a textem vyberte nová čísla okraje.

Začátek stránky

Velikost obrazce nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka: Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zaškrtněte políčko Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu.

  Tip: Velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole zaškrtnutím možnosti Zmenšit text při přetečení (pouze PowerPoint).

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

 3. V části Přizpůsobit vyberte změnit velikost obrazce textu.

  Tip: Můžete zmenšit velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole tak, že vyberete Zmenšit text při přetečení.

Začátek stránky

Viz taky

Obtékání textu kolem kruhu nebo jiného obrazce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×