Nastavení směru a umístění textu ve tvaru nebo textovém poli

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Textová pole a většinu obrazců (s výjimkou čar, spojovacích čar) můžete zahrnout text, který se připojuje k obrazce nebo textového pole. Text mohou být umístěny vodorovně nebo svisle a můžete buď zalomit nebo se zobrazí jenom na jednom řádku. Můžete změnit okraje textových polí a obrazcích pro optimální mezery, změna velikosti obrazců vešel text nebo změnit směr textu.

Co chcete udělat?

Vodorovné umístění textu v obrazci nebo textovém poli

Vodorovný text ve tvarech

Změna vodorovného zarovnání jednoho odstavce nebo řádku:

 1. Klikněte na odstavec nebo řádek textu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Domů (nebo na kartu zpráva v Outlooku) klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Změna vodorovného zarovnání veškerého textu v obrazci nebo textovém poli:

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole kliknutím na jeho ohraničení.

 2. Na Domů tab (nebo na kartu zpráva v Outlooku), klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Začátek stránky

Umístění textu ve svislém směru ve tvaru nebo textovém poli

Tvary znázorňující svislé zarovnání textu

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ohraničení tvaru nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na Rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti a pak klikněte na Textové pole.

 4. Vyberte požadovanou možnost v seznamu Svislé zarovnání.

Začátek stránky

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Při obtékání textu text, spustí se automatické nový řádek s blížícím pravým okrajem obrazce nebo textového pole

 1. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec nebo textové pole s textem, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na Rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti , klikněte na Textové pole a vyberte Zalamovat text uvnitř obrazce.

  Zaškrtávací políčko Zalamovat text uvnitř obrazce

Začátek stránky

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Vnitřní okraj je změnitelná vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením tvaru nebo textového pole.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ohraničení tvaru nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na Rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti a pak klikněte na Textové pole.

  Možnosti textového pole v podokně Formát obrazce

 4. Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

  • Pokud chcete určit vzdálenost mezi levým okrajem obrazce a textem, do pole Levý okraj zadejte novou hodnotu.

  • Pokud chcete určit vzdálenost mezi pravým okrajem obrazce a textem, do pole Pravý okraj zadejte novou hodnotu.

  • Pokud chcete určit vzdálenost mezi horním okrajem obrazce a textem, do pole Horní okraj zadejte novou hodnotu.

  • Pokud chcete určit vzdálenost mezi dolním okrajem obrazce a textem, do pole Dolní okraj zadejte novou hodnotu.

Začátek stránky

Změna velikosti obrazce podle textu

Velikost obrazce nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ohraničení tvaru nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na Rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti , klikněte na Textové pole a vyberte Přizpůsobit velikost obrazce textu.

  Výběr možnosti Přizpůsobit velikost obrazce textu v podokně Formát obrazce

Tip: Velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole zaškrtnutím možnosti Zmenšit text při přetečení (pouze PowerPoint).

Začátek stránky

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

V obrazci nebo textovém poli můžete změnit směr textu. Text třeba můžete otočit o 90 nebo 270 stupňů, aby se zobrazil na boku.

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ohraničení tvaru nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce.

  Příkaz Formát obrazce v místní nabídce

 3. V podokně Formát obrazce klikněte na Rozložení a vlastnosti Karta Rozložení a vlastnosti a pak klikněte na Textové pole.

 4. V seznamu Směr textu vyberte požadovanou možnost.

  Výběr směru textu v podokně Formát obrazce

Začátek stránky

V tomto článku

Vodorovné umístění textu v obrazci nebo textovém poli

Umístění textu ve svislém směru ve tvaru nebo textovém poli

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Změna velikosti obrazce podle textu

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

Vodorovné umístění textu v obrazci nebo textovém poli

Vodorovný text ve tvarech

Změna vodorovného zarovnání jednoho odstavce nebo řádku:

 1. Klikněte na odstavec nebo řádek textu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Domů (nebo na kartu zpráva v Outlooku) klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Změna vodorovného zarovnání veškerého textu v obrazci nebo textovém poli:

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole kliknutím na jeho ohraničení.

 2. Na Domů tab (nebo na kartu zpráva v Outlooku), klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Začátek stránky

Umístění textu ve svislém směru ve tvaru nebo textovém poli

Tvary znázorňující svislé zarovnání textu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Ve skupinovém rámečku Rozložení textu vyberte požadovanou možnost ze seznamu Svislé zarovnání.

Začátek stránky

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Při obtékání textu text, spustí se automatické nový řádek s blížícím pravým okrajem obrazce nebo textového pole

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. V části Vnitřní okraj zaškrtněte políčko Zalamování řádků uvnitř obrazce.

Začátek stránky

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Vnitřní okraj je změnitelná vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením tvaru nebo textového pole.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Přejděte na kartu Vnitřní okraj a proveďte některé z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi levým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vlevo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi pravým okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Vpravo.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi horním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Nahoře.

  • Chcete-li zadat vzdálenost mezi dolním okrajem tvaru a textem, zadejte novou hodnotu do pole Dole.

Začátek stránky

Změna velikosti obrazce podle textu

Velikost obrazce nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. V části Přizpůsobit klepněte na položku Změnit velikost obrazce podle textu.

Tip: Velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole zaškrtnutím možnosti Zmenšit text při přetečení (pouze PowerPoint).

Začátek stránky

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text.

 2. V místní nabídce vyberte příkaz Formát tvaru a pak klepněte na položku Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Ve skupinovém rámečku Rozložení textu vyberte požadovanou možnost v seznamu Směr textu.

  Poznámky: 

  • Další informace o možnostech v podokně Textové pole dialogového okna Formát obrazce získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna.

Začátek stránky

Co chcete udělat?

Vodorovné umístění textu v obrazci nebo textovém poli

Umístění textu ve svislém směru ve tvaru nebo textovém poli

Zalomení textu v obrazci nebo textovém poli

Změnit okraje mezi textem a ohraničením obrazce nebo textového pole

Přizpůsobení rozměrů obrazce podle textu

Určení směru textu ve tvaru nebo textovém poli

Vodorovné umístění textu v obrazci nebo textovém poli

Vodorovný text ve tvarech

Změna vodorovného zarovnání jednoho odstavce nebo řádku:

 1. Klikněte na odstavec nebo řádek textu, který chcete upravit.

 2. Na kartě Domů (nebo na kartu zpráva v Outlooku) klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Změna vodorovného zarovnání veškerého textu v obrazci nebo textovém poli:

 1. Vyberte obrazec nebo textové pole kliknutím na jeho ohraničení.

 2. Na Domů tab (nebo na kartu zpráva v Outlooku), klikněte na požadovanou možnost vodorovného zarovnání.

Skupina odstavec na kartě Domů

Začátek stránky

Umístění textu ve svislém směru ve tvaru nebo textovém poli

Tvary znázorňující svislé zarovnání textu

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. Obrazce, v místní nabídce klikněte na Formát automatického obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

  Pro textové pole, v místní nabídce klikněte na Formát textového pole a potom klikněte na kartu Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Ve skupinovém rámečku Svislé zarovnání klepněte na požadovanou možnost.

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

  Dialogové okno Formát obrazce

 3. Ve skupinovém rámečku Svislé zarovnání klepněte na požadovanou možnost.

Začátek stránky

Zalomení textu v obrazci nebo v textovém poli

Při obtékání textu text automaticky spustí nový řádek se dostanete na pravý okraj obrazce nebo textového pole.

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka: Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zaškrtněte políčko Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru.

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího text, který chcete zalomit.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

 3. Zaškrtněte políčko Zalamování řádků uvnitř obrazce.

Začátek stránky

Změna okraje mezi textem a okrajem obrazce nebo textového pole

Vnitřní okraj je změnitelná vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením tvaru nebo textového pole.

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího okraj, který chcete upravit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka: Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. V části vnitřní okraje zadejte do pole vlevo, vpravo, horní a dolní chcete určit vzdálenost mezi ohraničení obrazce a textem vyberte nová čísla okraje.

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole obsahujícího okraj, který chcete upravit.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

 3. V části vnitřní okraje zadejte do pole vlevo, vpravo, horní a dolní chcete určit vzdálenost mezi ohraničení obrazce a textem vyberte nová čísla okraje.

Začátek stránky

Změna velikosti obrazce podle textu

Velikost obrazce nebo textového pole můžete automaticky zvýšit ve svislém směru tak, aby se do něj vešel obsažený text.

Word a Outlook

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení tvaru nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • U tvaru klepněte na příkaz Formát automatického tvaru a potom na kartu Textové pole.

   Poznámka: Karta Textové pole není k dispozici, pokud tvar neobsahuje text.

  • U textového pole klepněte na příkaz Formát textového pole a pak na kartu Textové pole.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zaškrtněte políčko Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu.

  Tip: Velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole zaškrtnutím možnosti Zmenšit text při přetečení (pouze PowerPoint).

PowerPoint

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole, jehož rozměry chcete změnit.

 2. V místní nabídce klikněte na Formát obrazce a potom klikněte na kartu Textové pole.

 3. V části Přizpůsobit vyberte změnit velikost obrazce textu.

  Tip: Můžete zmenšit velikost textu můžete také přizpůsobit velikosti obrazce nebo textového pole tak, že vyberete Zmenšit text při přetečení.

Začátek stránky

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

Můžete změnit směr textu v obrazci nebo textovém poli mezi vodorovné ose (zleva doprava) a na svislé ose (shora dolů nebo zdola nahoru).

Word a Outlook

 1. Poklikejte na obrazec nebo textové pole ho vyberte a otevřete kartu Formát.

 2. Na kartě Formát ve skupině Text klikněte na Směr textu Směr textu . Který vás přesměruje na Směr textu tisknutím listujte tři možnosti.

PowerPoint

 1. Poklikejte na obrazec nebo textové pole ho vyberte a otevřete kartu Formát.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na Směr textu Směr textu a vyberte požadovanou možnost.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×