Nastavení scénáře pro Office 365 PowerShell

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí podobnému sledu prostředí PowerShell připojují ke službám Office 365, získání nápovědy a nastavení zásad spuštění skriptů.

Připojení ke službě Office 365 pomocí prostředí PowerShell

Připojení ve službách Office 365, musíte nejdřív nainstalovat nebo importovat nejnovější moduly prostředí PowerShell a pak vytvořte ověřované připojení.

Připojení k Azure Active Directory s modul Windows Azure Active Directory

Nainstalujte modul Windows Azure Active Directory a připojte se k účtu uživatelské jméno a heslo nebo s vícefaktorového ověřování (MFA), najdete v článku připojení k Office 365 Powershellu.

Připojení k Azure Active Directory pomocí modulu Azure Active Directory V2

Nainstalujte modul Azure Active Directory V2 a připojit se uživatelské jméno a heslo nebo s MFA, najdete v části Připojit pomocí modulu Azure Active Directory V2 PowerShell.

Připojení k Exchange Online

Připojení k Exchange Online pomocí účtu uživatelské jméno a heslo, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell.

Nainstalujte modul společnosti Microsoft Exchange Online vzdálený PowerShell a připojit se MFA, najdete v článku připojení k Exchange Online pro PowerShell používání vícefaktorové ověřování.

Připojení k Sharepointu Online

Nainstalujte prostředí SharePoint Online Management Shell a připojit se k účtu uživatelské jméno a heslo nebo s MFA, najdete v článku připojení k Sharepointu Online pro PowerShell.

Připojení ke Skypu pro firmy Online

Chcete-li se připojit ke Skypu pro firmy Online pomocí účtu uživatelského jména a hesla, najdete v článku připojení k Online Skypu pro firmy pomocí prostředí Windows PowerShell.

Připojení ke Skypu pro firmy Online s MFA pomocí těchto kroků:

 1. Pokud chcete nainstalovat aktuální Skypu pro firmy Online pro PowerShell modul, přejděte do Online Skypu pro firmy, modul Windows Powershellu, klikněte na Stáhnout a potom spusťte stažený soubor a nainstalujte ji.

  Stačí udělat jednou na každém počítači, ze které spravujete Skypu pro firmy Online.

 2. Otevřete okno příkazového řádku prostředí Windows PowerShell.

 3. Zadejte název účtu mezi dvojité uvozovky, text pokyny k odebrání a < a > znaky.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Spusťte výsledné příkazy z okna prostředí Windows PowerShell.

 4. Zadejte heslo k účtu v dialogovém okně SkypeForBusinessAuth a potom klikněte na přihlásit.

 5. Postupujte podle pokynů v dialogovém okně SkypeForBusinessAuth a poskytují další informace pro ověřování, například ověřovací kód a klikněte na přihlásit.

Připojení k Azure Active Directory a Exchange Online

Tyto příkazy Powershellu se připojíte ke Azure Active Directory a Exchange Online po instalaci modul Windows Azure Active Directory.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Tip: Tento blok příkazového prostředí PowerShell jako soubor skriptu (PS1) získáte kliknutím na zde.

Připojit ke všem úloh Office 365

Připojení se všemi úloh Office 365 ve stejném okně Powershellu, musíte napřed importovat nebo když si nainstalujete relevantní moduly. Tento blok příkazového prostředí PowerShell připojení pro službu Azure Active Directory, Skype pro firmy Online, SharePoint Online a Exchange Online.

Zadejte název organizace a spusťte tuto sadu příkazy Powershellu při přihlásíte účtu uživatelské jméno a heslo:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Zadejte název účtu a spusťte tuto sadu příkazy Powershellu při přihlášení pomocí vícefaktorové ověřování:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Zobrazí se výzva na čtyřikrát určit účtu uživatelské jméno a heslo a MFA informací, například ověřovacího kódu.

Získání nápovědy pomocí prostředí PowerShell

Někdy potřebujete další pomoc k Powershellu. Prostředí PowerShell naštěstí má vestavěné nápovědy pro vás.

Zobrazit si nápovědu k rutiny prostředí PowerShell

Chcete-li získat další informace o konkrétních rutina, například Procesu načíst můžete spustit.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Otevře se článek na TechNetu pro rutiny prostředí PowerShell

Otevřete online syntaktické reference na webu TechNet pro konkrétní rutinu, například Procesu načíst, spusťte tento příkaz.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Poznámka: Při této akci musí přístup k Internetu správně fungovat.

Příklady příkazu Powershellu

Zobrazit příklad syntaxe pro konkrétní rutinu v okně Powershellu, například Procesu načíst, spusťte tento příkaz.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Aktualizace souborů nápovědy prostředí PowerShell

Obsah nápovědy prostředí PowerShell se aktualizuje pravidelně. Zobrazíte nejnovější obsah nápovědy můžete použít příkaz Pomozte aktualizace. Po spuštění tohoto příkazu může zobrazit tato zpráva: "příkazu Update Help nejnovější aktualizaci soubory Nápověda moduly prostředí Windows PowerShell stáhne a nainstaluje je ve vašem počítači." Stiskněte Y a povolit modul aktualizace souborů nápovědy. To bude pouze chvíli trvat, dokončete.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Tip: Tento blok příkazového prostředí PowerShell jako soubor skriptu (PS1) získáte kliknutím na zde.

Nastavení zásad spuštění skriptu

Skriptů Powershellu jsou příkazy Powershellu, které jsou z jedné nebo více textových souborů. Skripty umožňují automatizaci běžné úkoly v systému Windows, Microsoft aplikací a služeb kurzu Office 365. Protože skriptů můžete poškodit počítač spuštěním před nechtěným příkazy, Microsoft chrání můžete zakázáním skriptů Powershellu, které jsou ve výchozím nastavení. Zásad spouštění PowerShell musíte nastavit podle svých potřeb. Nastavení zásad spuštění jsou následujícím způsobem:

 • Omezení

  Načíst konfigurační soubory nebo spouštěly skripty. "S omezeným přístupem" je výchozí zásada spuštění.

 • RemoteSigned

  Vyžaduje, aby všechny skripty a konfigurace soubory stažené ze důvěryhodného vydavatele uživatelů na Internetu.

 • AllSigned

  Vyžaduje, aby všechny skripty a konfigurace soubory důvěryhodným vydavatelem, včetně skripty, které jste napsali v místním počítači.

 • Bez omezení

  Načte všechny soubory konfiguraci a spuštění všech skriptů. Pokud spustíte skriptu nepodepsaný staženou z Internetu, zobrazí se výzva o souhlas před spuštěním.

 • Přemostění

  Co je blokován a tady žádná upozornění nebo pokynů.

 • Nedefinováno

  Odebere zásady nesprávném spuštění z aktuálního oboru. Tento parametr se neodeberou zásadu spuštění, která je nastavená v oboru zásad skupiny.

Poznámka: Je důležité jenom stáhnout nebo pomocí skriptů Powershellu z důvěryhodného zdroje, zejména po nastavení zásad jako "Bez omezení". Doporučujeme také důvodů zabezpečení, pokud nemáte probíhající potřeba spustit skripty vrátit změny s omezeným přístupem.

Spuštění příkazu Zásady nastavení spouštění lze pouze provést v okně prostředí PowerShell otevřít pomocí "Spustit jako správce." Toto je označovaná taky jako zvýšenými relaci Powershellu.

Nastavení zásad spouštění jako vzdálené podpisem

Tento příkaz budou vyžadovat, aby všechny skripty a konfigurace soubory stažené ze důvěryhodného vydavatele uživatelů na Internetu. RemoteSigned můžete nahradit názvu požadované spuštění zásad ke změně zásad použitý.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Tip: Tento blok příkazového prostředí PowerShell jako soubor skriptu (PS1) získáte kliknutím na zde.

Nastavení zásad spouštění s omezeným přístupem

Tento příkaz nastaví zásad spouštění na výchozí nastavení pro PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Tip: Tento blok příkazového prostředí PowerShell jako soubor skriptu (PS1) získáte kliknutím na zde.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Prostředí PowerShell pro správce Office 365

Scénáře Office 365 Powershellu

Vytváření sestav scénáře pro Office 365 PowerShell

Scénáře správy uživatelů pro Office 365 PowerShell

Další funkce scénáře pro Office 365 PowerShell

Materiály od komunity Office 365 Powershellu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×