Nastavení pole

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Pomocí dialogového okna Nastavení pole lze určovat různá nastavení formátu, tisku, součet a filtru pro pole v kontingenční tabulce.

Název zdroje:     Zobrazí název pole ve zdroji dat.

Vlastní název    Název aktuální pole v sestavě kontingenční tabulky nebo název zdroje při vlastní název. Změna Vlastní název, klikněte na text v poli a upravte název.

Rozložení a tisk

Oddíl Rozložení

Zobrazit popisky položek ve formátu osnovy:     Klepnutím zobrazíte položky pole v podobě osnovy.

Zobrazit popisky z dalšího pole ve stejném sloupci (kompaktní formát):     Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí podle toho, zda chcete zobrazit či skrýt popisky z dalšího pole ve stejném sloupci nebo kompaktním formátu. Tím zapnete nebo vypnete kompaktní formát pro vybrané pole. Toto políčko je zpřístupněno pouze v případě, že jste zaškrtnuli políčko Zobrazit položky ve formátu osnovy.

Zobrazit souhrny na začátku každé skupiny:     Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí podle toho, zda chcete na začátku každé skupiny zobrazit souhrny. Toto políčko je zpřístupněno pouze v případě, že jste zaškrtnuli políčko Zobrazit položky ve formátu osnovy.

Zobrazit popisky položek ve formátu tabulky:     Klepnutím zobrazíte položky pole ve formátu tabulky. Toto nastavení má vliv pouze na pole v oblasti popisků řádku.

Vložit za každou položku prázdný řádek:     Zaškrtnutím můžete nastavit větší řádkování mezi položkami vložením prázdného řádku za každou položku. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zobrazíte položky pole bez prázdných řádků.

Poznámka: U prázdných řádků lze použít formátování znaků a buněk, nelze však do nich zadávat data.

Zobrazit položky neobsahující data:     Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí podle toho, zda chcete zobrazit nebo skrýt položky bez dat.

Poznámka: Toto zaškrtávací políčko není k dispozici pro zdroje dat OLAP.

Část Tisk

Vložit za každou položku konec stránky:     Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí podle toho, zda chcete při tisku kontingenční tabulky za každou položku vložit konec stránky.

Součty a filtry

Část Celkové součty

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Automaticky: Použije pro pole výchozí funkci.

  • Žádné: Zobrazí pole bez souhrnu.

  • Vlastní: Umožňuje vybrat jako souhrn jednu z následujících funkcí.

Funkce

Popis

Součet

Součet hodnot. Toto je výchozí funkce pro číselné hodnoty.

Počet

Počet hodnot. Souhrnná funkce Počet funguje stejně jako funkce listu POČET2. Počet je výchozí funkce pro jiné hodnoty než čísla.

Průměr

Průměr hodnot.

Maximum

Největší hodnota.

Minimum

Nejmenší hodnota.

Součin

Součin hodnot.

Počet čísel

Počet hodnot, které představují čísla. Souhrnná funkce Počet čísel funguje stejně jako funkce listu POČET.

Odhad směrodatné odchylky

Odhad směrodatné odchylky základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

Směrodatná odchylka

Směrodatná odchylka základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

Odhad rozptylu

Odhad rozptylu základního souboru, kde vzorek tvoří podmnožinu celé populace.

Rozptyl

Rozptyl základního souboru, kde základní soubor tvoří všechny hodnoty, které se mají shrnout

  • Poznámka: Vlastní funkci nelze používat se zdrojem dat OLAP.

Část Filtr

Zahrnout do ručního filtru nové položky:     Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí podle toho, zda chcete v kontingenční tabulce s použitým filtrem zahrnout nebo vyloučit nové položky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×