Nastavení předvoleb pro upozornění v SharePointu Workspace 2010

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Způsob, jakým aplikace SharePoint Workspace upozorňuje na nepřečtené informace v pracovních prostorech, můžete nastavit.

Co chcete udělat?

Změna výchozího nastavení upozornění

Nastavení upozornění pro pracovní prostor Sharepointu nebo Groovu

Nastavení upozornění pro sdílenou složku

Nastavení upozornění pro nástroj pracovního prostoru

Nastavení upozornění pro složku souborů

Nastavení upozornění pro soubor

Změna výchozích nastavení výstrah

Výchozí nastavení způsobu, jakým aplikace SharePoint Workspace upozorňuje na nepřečtené informace v nově vytvořených pracovních prostorech, můžete změnit. Toto nastavení můžete přepsat později v jednotlivých pracovních prostorech, nástrojích a složkách nebo souborech v nástrojích Dokumenty verze 2010 nebo Soubory verze 2007.

 1. Na spouštěcím panelu klikněte na kartě Soubor na Informace, pak na Spravovat účet a na Předvolby účtu a potom na kartu Výstrahy v dialogu Předvolby.

 2. Nastavení upozornění změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U nových pracovních prostorů nebo pracovních prostorů, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň Vysoká. U pracovních prostorů nebo nástrojů pracovních prostorů, které nenavštěvujete tak často (to znamená, že informace v nich ani tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na úroveň Střední, aby vás nerušila upozornění v oznamovací oblasti.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a zobrazí překryvné okno s výstrahou v oznamovací oblasti systému Windows. Dále výstraha obsahuje zvukový signál, pokud byl ve vlastnostech příslušného pracovního prostoru nebo nástroje vybrán zvukový soubor.

  • Možnost Střední zobrazí pouze značku nepřečtení.

  • Možnost Vypnuto informace o nepřečtených položkách ignoruje a výstrahu nezobrazí.

 3. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí obnovíte nastavení výstrah na výchozí systémové hodnoty.

Poznámka: Možnost Automatické odebírání upozornění, která se nachází v dialogu Předvolby, není v této verzi implementovaná.

Začátek stránky

Nastavení výstrah pro pracovní prostor služby SharePoint nebo aplikace Groove

Způsob zobrazování výstrah o nepřečtených informacích v pracovním prostoru služby SharePoint nebo aplikace Groove můžete změnit.

Úvodní nastavení výstrah pro nové pracovní prostory je definováno v předvolbách účtu. Nastavení výstrah pro stávající pracovní prostory se však nezmění, když výchozí nastavení v předvolbách účtu změníte.

Je možné změnit nastavení výstrah u konkrétních pracovních prostorů. U pracovních prostorů, které nenavštěvujete příliš často, můžete například nastavit nižší úroveň, abyste nebyli rušeni upozorněními na informace, které vás nezajímají.

 1. Na spouštěcím panelu klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní prostor a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Výstrahy.

 3. Nastavení výstrah změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U pracovních prostorů, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň odpovídající hodnotě Vysoká. U pracovních prostorů, které až tak často nenavštěvujete (to znamená, že informace v nich zas tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na Střední, aby vás zbytečně nerozptylovala upozornění v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s výstrahou společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti systému Windows.

  • Možnost Střední zobrazí pouze značku nepřečtení.

  • Možnost Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a výstrahu nezobrazí.

 4. Pokud jsou výstrahy nastaveny na úroveň Vysoká, můžete případně zvolit nebo vyhledat zvukový soubor (WAV), který bude u každé výstrahy přehrán.

 5. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení výstrah pro sdílenou složku

Výstrahu o nepřečtených informacích ve sdílené složce nastavíte výběrem možností v dialogovém okně vlastností pracovního prostoru.

 1. Na spouštěcím panelu pravým tlačítkem myši na sdílenou složku a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Výstrahy.

 3. Nastavení výstrah změníte přetažením posuvníku.


  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U sdílených složek, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň odpovídající hodnotě Vysoká. U sdílených složek, které až tak často nenavštěvujete (to znamená, že informace v nich zas tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na Střední, aby vás zbytečně nerozptylovala upozornění v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s výstrahou společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti systému Windows.

  • Možnost Střední zobrazí pouze značku nepřečtení.

  • Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a ani nezobrazí upozornění

 4. Pokud jsou výstrahy nastaveny na úroveň Vysoká, můžete případně zvolit nebo vyhledat zvukový soubor (WAV), který bude u každé výstrahy přehrán.

 5. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

  Začátek stránky

Nastavení upozornění pro nástroj pracovního prostoru

Můžete upravit, jak vás bude SharePoint Workspace upozorňovat na nepřečtené informace v aktuálním nástroji pracovního prostoru. Výchozí nastavení pro nástroje pracovního prostoru je Zdědit, což znamená převzetí nastavení aktuálně použitého u pracovního prostoru.

 1. V podokně Obsah klikněte na nástroj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Nastavit výstrahy.

 2. Přetáhněte posuvník na Změna nastavení upozornění.

  Podrobnosti

  • Možnost Automaticky znamená, že vhodné nastavení upozornění na nepřečtené informace určí SharePoint Workspace. U nástrojů pracovního prostoru, které navštěvujete aspoň jednou týdně, je nastavená úroveň odpovídající hodnotě Vysoká. U nástrojů, které až tak často nenavštěvujete (to znamená, že informace v nich zas tak moc nepotřebujete), upraví SharePoint Workspace automaticky nastavení upozornění na Střední, aby vás zbytečně nerozptylovala upozornění v oznamovací oblasti ve Windows.

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s výstrahou společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti systému Windows.

  • Možnost Střední zobrazí pouze značku nepřečtení.

  • Vypnuto nepřečtené informace ignoruje a ani nezobrazí upozornění

 3. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení výstrah pro složku souborů

Způsob, jakým aplikace SharePoint Workspace upozorňuje na nepřečtené informace v konkrétních složkách souborů, můžete změnit. Ve výchozím nastavení je pro jednotlivé složky zvolena možnost Vypnuto a aplikace SharePoint Workspace bude zobrazovat výstrahy pouze podle aktuálních nastavení nástrojů a pracovního prostoru. Nastavení pro složky můžete změnit na úroveň Vysoká, aby aplikace SharePoint Workspace zobrazovala výstrahy v případě, že v dané složce dojde ke změně.

Poznámka: Upozornění lze nastavit pouze pro složky v pracovních prostorech aplikace Groove.

 1. Chcete-li nastavit upozornění pro složku ve sdílené složce, vyberte danou složku a klikněte na možnost Nastavit upozornění pro tuto složku v podokně Úlohy souborů a složek.

 2. Pokud chcete nastavit výstrahy pro složku v nástroji Dokumenty verze 2010 nebo Soubory verze 2007, klikněte na složku pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Vlastnosti a poté klikněte na kartu Výstrahy.

 3. Chcete-li nastavení výstrah změnit, přetáhněte jezdec nahoru nebo dolů.

 4. Klikněte na Použít a potom na OK.

Začátek stránky

Nastavení výstrah pro soubor

Způsob, jakým aplikace SharePoint Workspace upozorňuje na nepřečtené informace v konkrétních souborech, můžete změnit. Ve výchozím nastavení je pro jednotlivé soubory zvolena možnost Vypnuto a aplikace SharePoint Workspace bude zobrazovat výstrahy pouze podle aktuálních nastavení nástrojů a pracovního prostoru. Nastavení pro soubor můžete změnit na úroveň Vysoká, aby aplikace SharePoint Workspace zobrazovala výstrahy v případě, že v daném souboru dojde ke změně.

Poznámka: Upozornění lze nastavit pouze pro soubory v pracovních prostorech aplikace Groove.

 1. Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Poznámka: Chcete-li nastavit upozornění pro soubor ve sdílené složce, vyberte daný soubor a klikněte na možnost Nastavit upozornění pro tento soubor v podokně Úlohy souborů a složek.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Výstrahy.

 3. Nastavení výstrah změníte přetažením posuvníku.

  Podrobnosti

  • Možnost Vysoká zobrazí značku nepřečtení a překryvné okno s výstrahou společně se zvukovým signálem v oznamovací oblasti systému Windows.

  • Možnost Vypnuto informace o nepřečtených položkách ignoruje a výstrahu nezobrazí.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×