Nastavení osobních možností

Možnosti v tomto tématu

Účet

Stav

Správce osobních údajů

Účet

 • Přihlašovací jméno.     Zadejte název svého uživatelského účtu. Například: adresa@example.com.

 • Upřesnit.     Chcete-li konfigurovat připojení k serveru Microsoft Office Communications Server, klepněte na tlačítko Upřesnit. Konfigurační nastavení se obvykle nastavují automaticky nebo je pro vás nastaví správce systému.

 • Automaticky spustit aplikaci Communicator při přihlášení k systému Windows.     Vyberte tuto možnost, chcete-li zjednodušit spuštění a chcete-li se po každém přihlášení do systému Windows automaticky přihlásit a spustit aplikaci Communicator.

 • Automaticky otevřít seznam kontaktů při spuštění aplikace Communicator.     Vyberte tuto možnost, chcete-li při každém spuštění aplikace Communicator otevřít seznam kontaktů. Není-li tato možnost vybraná, zobrazí se ikona aplikace Communicator v oznamovací oblasti systému Windows po spuštění této aplikace.

Začátek stránky

Stav

 • Zobrazit stav Neaktivní, jsem-li neaktivní následující počet minut.     Po uplynutí zde vybraného počtu minut nečinnosti se stav nastaví na hodnotu Neaktivní. Do doby nečinnosti se počítá doba, ve které počítač nepřijímá žádný vstup uživatele, ať už prostřednictvím klávesnice, myši, nebo hlasových příkazů. Maximální délka doby, kterou lze zadat, je 60 minut. Další informace o stavu a volném čase najdete v příručce Presence Survival Guide.

 • Zobrazit stav Pryč, je-li stav Neaktivní následující počet minut.     Po uplynutí zde vybraného počtu minut nečinnosti se stav nastaví na hodnotu Pryč. Do doby nečinnosti se počítá doba, ve které počítač nepřijímá žádný vstup uživatele, ať už prostřednictvím klávesnice, myši, nebo hlasových příkazů. Další informace o stavu a volném čase najdete v příručce Presence Survival Guide.

Začátek stránky

Správce osobních údajů

 • Microsoft Office Outlook.     Vyberete-li tuto možnost, použije aplikace Communicator jako zdroj kontaktů pro funkci hledání seznam kontaktů aplikace Office Outlook (kromě globálního seznamu adres). Vyberete-li aplikaci Microsoft Office Outlook také jako svého správce osobních informací, budete mít v části správce osobních informací k dispozici všechny možnosti popsané dále v tomto tématu.

  • Zobrazit informace funkce Mimo kancelář aplikace Outlook kontaktům s úrovní přístupu Osobní, Tým nebo Společnost.     Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit zprávu funkce Mimo kancelář aplikace Outlook v aplikaci Communicator v poli Osobní poznámka a chcete-li tuto zprávu zpřístupnit ostatním. Chcete-li nastavit zprávu funkce Mimo kancelář, spusťte aplikaci Outlook a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Pomocník pro funkci Mimo kancelář. Je-li tato možnost vybraná a pokud jste zadali zprávu funkce Mimo kancelář, zobrazí se tato zpráva ostatním kontaktům s úrovní přístupu Osobní, Tým a Společnost. Další informace o úrovních přístupu najdete v příručce Presence Survival Guide.

  • Aktualizovat stav a volný čas na základě dat kalendáře aplikace Outlook.    Vyberete-li tuto možnost, budou se vaše informace o Stavu a volném čase aktualizovat podle časového plánu v aplikaci Outlook. Je-li tato možnost vybraná, nastaví se například během plánované schůzky váš stav automaticky na hodnotu Zaneprázdněn. Po uplynutí doby naplánované schůzky se stav automaticky aktualizuje tak, aby znázorňoval váš nový stav.

   • Zobrazit předmět a místo schůzky kontaktům s úrovní přístupu Tým.     Vyberte tuto možnost, chcete-li aby se kontaktům (kterým jste přiřadili úroveň přístupu Tým) zobrazoval předmět a místo vašich schůzek naplánovaných v aplikaci Outlook. Další informace o úrovních přístupu najdete v příručce Presence Survival Guide.

  • Uložit konverzace pomocí rychlých zpráv do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook.     Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby se konverzace pomocí rychlých zpráv zobrazovaly v aplikaci Outlook ve složce Historie konverzací. Další informace o složce Historie konverzací aplikace Outlook najdete v příručce Použití aplikace Communicator s aplikacemi Office Outlook 2007 a Office OneNote 2007.

  • Uložit protokoly volání do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook.     Vyberte tuto možnost, chcete-li ukládat záznamy o příchozích a odchozích voláních ve složce Historie konverzací v aplikaci Outlook. Další informace o složce Historie konverzací aplikace Outlook najdete v příručce Použití aplikace Communicator s aplikacemi Office Outlook 2007 a Office OneNote 2007.

  • Co je konverzace a co volání a jaká musí splňovat kritéria, aby se zobrazily v aplikaci Outlook ve složce Historie konverzací?

   Co je konverzace?

   Jakýkoli pokus o zahájení konverzace pomocí rychlých zpráv je považován za konverzaci a způsobí, že se do složky Historie konverzací aplikace Outlook uloží položka. Odešlete-li například rychlou zprávu osobě, která neodpovídá, zaznamená se do složky Historie konverzací i tato položka konverzace.

   Co je volání?

   Volání je relace, která zahrnuje jakýkoli druh zvuku. Za volání se považují jakékoli pokusy o zahájení volání (ať hlasového volání nebo videohovoru) nebo jakýkoli pokus přepnout během relace rychlých zpráv na hlasovou relaci, a to i když volaný hovor nepřijme.

   Kdy jsou konverzace nebo volání zahájeny?

   Konverzace nebo volání jsou zahájeny, provedete-li jednu z těchto akcí:

   • odešlete pozvánku ke konverzaci pomocí rychlých zpráv jinému uživateli,

   • přijmete pozvánku ke konverzaci pomocí rychlých zpráv od jiného uživatele,

   • zobrazí se příchozí hlasové volání nebo videohovor (bez ohledu na to, zda volání přijmete),

   • zahájíte hlavové volání nebo videohovor.

    Kdy jsou konverzace nebo volání ukončeny?

    Konverzace nebo volání jsou ukončeny, nastane-li jedna z těchto situací:

   • zavřete okno konverzace (pomocí příkazu Soubor / Zavřít nebo tlačítka Zavřít),

   • po 10 minutách vyprší časový limit konverzace,

   • hlasové volání nebo videohovor jsou ukončeny nebo přesměrovány,

   • odhlásíte se od aplikace Communicator nebo se přeruší připojení k serveru.

 • Adresář systému Windows.     Vyberte tuto možnost, chcete-li adresář systému Windows použít jako zdroj kontaktů při hledání v aplikaci Communicator pomocí funkce hledání. Zvolíte-li jako správce osobních informací místo aplikace Microsoft Office Outlook adresář systému Windows, použije funkce hledání aplikace Communicator jako alternativní zdroj kontaktů adresář systému Windows (místo seznamu kontaktů aplikace Microsoft Outlook). Výběrem možnosti Adresář systému Windows nenahradíte hlavní zdroj kontaktů, kterým je globální seznam adres aplikace Communicator.

 • Žádné.     Vyberte tuto možnost, chcete-li, aby funkce hledání aplikace Communicator vracela kontakty z globálního seznamu adres. Je-li tato možnost vybraná, nepoužívá funkce hledání aplikace Communicator adresář systému Windows, ani seznam kontaktů aplikace Outlook jako alternativní zdroj kontaktů.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×