Nastavení oprávnění pro sdílenou složku

Aplikace Microsoft Office OneNote v počítači úspěšně vytvořila sdílený poznámkový blok ve sdíleném umístění zadaném v průvodci vytvořením nového poznámkového bloku. Složka obsahující tento soubor poznámkového bloku je nyní sdílena, avšak v současnosti k ní máte přístup pouze vy. Nastavení sdíleného poznámkového bloku dokončíte zadáním přístupových oprávnění pro ostatní uživatele pomocí následujícího postupu.

Poznámka: Aplikace OneNote používá k řízení přístupu ke sdíleným souborům a složkám funkce zabezpečení systému Microsoft Windows XP. Pokud se zároveň se zobrazením tohoto tématu nápovědy na obrazovce nezobrazilo dialogové okno Vlastnosti pro složku sdíleného poznámkového bloku, otevřete ji ručně v Průzkumníku Windows.

Jak?

 1. V nabídce Start systému Windows přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a potom klepněte na položku Průzkumník Windows.

 2. V Průzkumníku Windows přejděte k názvu složky zadané v průvodci vytvořením nového poznámkového bloku v aplikaci OneNote.

 3. Klepněte na složku pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti v místní nabídce.

Přidání uživatelů do seznamu oprávnění

 1. V dialogovém okně Vlastnosti dané složky klepněte na kartu Sdílení.

  Důležité informace: Používáte-li aplikaci OneNote v síti řízené doménou, zobrazí se v dialogovém okně Vlastnosti sdílené složky vedle karty Sdílení dodaná karta Zabezpečení. v takovém případě je třeba nastavit stejná oprávnění na obou kartách, aby bylo možné poznámkový blok úspěšně sdílet.

 2. Na kartě Sdílení klepněte na tlačítko Oprávnění.
  Aplikace OneNote vás při vytvoření sdíleného poznámkového bloku automaticky určila jako vlastníka sdílené složky v počítači. V seznamu oprávnění byste neměli upravovat nebo odebírat výchozí položky.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat. V dialogovém okně Vybrat uživatele a skupiny zadejte uživatele, kteří mají mít možnost přistupovat ke sdílenému poznámkovému bloku.
  Můžete zadat celá jména, uživatelská jména nebo e-mailové adresy. Uživatelé přidaní do seznamu oprávnění musejí být ve stejné síti jako váš počítač.

 4. Klepnutím na tlačítko Kontrola jmen ověřte zadané položky v síti a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Oprávnění vyberte klepnutím v seznamu každé jednotlivé uživatelské jméno a potom pro vybraného uživatele zadejte oprávnění.
  Například zaškrtněte políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit, aby daný uživatel mohl ve sdíleném poznámkovém bloku otevírat a upravovat stránky.

 6. Klepnutím na tlačítko Použít uložíte oprávnění pro vybraného uživatele před přechodem k dalšímu. Po nastavení všech oprávnění klepněte na tlačítko OK.

 7. Zobrazí-li se v dialogovém okně Oprávnění karta Zabezpečení, je počítač připojen k síti s řadičem domény. Chcete-li úspěšně sdílet složku poznámkového bloku v takových sítích, je třeba zopakovat kroky 3 až 6 a nastavit na kartě Zabezpečení stejná oprávnění, jako jste předtím nastavili na kartě Sdílení.
  Nezobrazuje-li se karta Zabezpečení v dialogovém okně Oprávnění, uzavřete klepnutím na tlačítko OK dialogové okno Vlastnosti dané složky.

  Poznámky: 

  • Oprávnění pro soubory a složky lze nastavit pouze na jednotkách pevných disků formátovaných systémem souborů NTFS.

  • Chcete-li měnit oprávnění, musíte být vlastníkem počítače nebo mít od vlastníka nebo správce sítě přidělena oprávnění.

  • Další informace o zabezpečení systému Windows naleznete v nápovědě k systému Windows XP. V nabídce Start systému Windows klepněte na příkaz Nápověda a odborná pomoc a poté vyhledejte frázi „oprávnění pro složky“.


Odeslání e-mailu uživatelům v seznamu oprávnění

Poté co do seznamu oprávnění pro sdílenou složku přidáte uživatele, můžete těmto uživatelům odeslat e-mail, ve kterém jim sdělíte, jak získat přístup ke sdílenému poznámkovému bloku. Pokud máte nainstalovánu aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 a pokud jste při prvním vytvoření sdíleného poznámkového bloku vybrali v průvodci vytvořením nového poznámkového bloku možnost e-mailu, zobrazí aplikace OneNote e-mailovou zprávu, kterou můžete před odesláním přizpůsobit.

Pokud jste v průvodci nevybrali možnost e-mailu nebo pokud chcete odeslat e-mail uživatelům, které jste do seznamu oprávnění přidali později, postupujte takto:

 1. V aplikaci OneNote klepněte v nabídce Sdílet na příkaz Odeslat odkaz na sdílený poznámkový blok dalším.

 2. Do polí Komu, KopieSkrytá zadejte příjemce.

 3. V případě potřeby upravte řádek Předmět a text zprávy a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×